L
 
Leus, Herman. Agent Bureau Inlichtingen, rol: marconist. BI alias: GERARD, SIS alias BRADFIELD. SIS zendschema St. Jude. Netwerk-2 Netwerk van Paaschen  Geboren op 18 december 1917 te Hengelo, overleden op 8 maart 1945 te Woeste Hoeve. SIS/BI agent/marconist, gedropt in de nacht van 10 op 11 april 1944 in de buurt van Buurmalsen-Tricht, Gelderland. Raakte volgens historicus Frans Kluiters tijdens de landing zijn zender kwijt, moet waarschijnlijk zijn, raakte zijn kristallen kwijt. Jan Steman gebruikte immers zijn zender met zijn eigen kristallen. Gearresteerd op 13, of op 17 december 1944. Schuilnamen: Jacob Weerink en Jacob Weernink. Naam in het veld: Jan Willem Wiemers. Harry Holla uit Vught bracht Herman Leus en Jan Steman met elkaar in contact. BI codenaam GERARD, Jacob Weernink, Jacob Weerink. Naam in het veld Jan Willem Wiemers.

Lancker
, Albert Ferdinand. Geboren 2 maart 1994 te Utrecht, gesneuveld 11 februari 1945 te Hoge Hexel. Commandant RVV Salland, alias
EVERT.

Lamarche, Jean Joseph. Overleefde executiepeleton in Zwolle.
Commandant vuurpeleton was Hans Teegen van de SD Aussenstelle Zwolle.

Lee, Artis E. Geboren 27 december 1920, overleden 29 augustus 1989 te Harris, Texas. Ingeschreven in het amerikaanse leger op 12 augustus 1942. Rang: Staff Sergeant. Army serialnumber: 18227025.
Hij stak samen met Tobias Biallosterski de Pyreneeën over naar Spanje. Netwerk-2

Leestemakers, alias voor agent Joop Luijkenaar, missie SHOOTING. DCE1/KV/5630 van 22 juni 1943.

L-63, Kapitein J. de Geus.

Comte de Liedekerke, Philippe. SOE T-Section, organisator. Carried out three mission in Belgium. third mission called IAGO, during mission
SCIPIO. After his third mission went back with Ides Floor, mission DARDANIUS, to England.

LEX, alias van Floris van der Laaken, RVV Radiodienst.

LEO, alias van Bert de Goede.

Lindenburg, W.L.Ch. Ontsnapte met onder andere Leen Pot naar Zweden en assisteerde de Nederlandse consul in Stockholm de heer De Jong. De vrouw was Pot was betrokken bij de Spionage Groep "SOBENLADER". Netwerk Zwaantje

LEOPOLD, alias van Prof. Dr. J.W. Duyff, Rayonverbindingsofficier Noord-West

LOUIS, alias van ...

LANGE JAN, alias van Jan Thijssen, Commandant RVV-Radiodienst en lid Delta-Centrum. Lag overhoop met Pieter Six. Werd gearresteerd na verraad. Netwerk-3

Louwers, Stephanus, directeur voedsel voorziening.

Last, Dirk Hildebrand (Dick). Marconist. Geboren 3 september 1912, overleden 28 mei 2004 te Lunteren. Werkte op de 'centraal post' van het RVV netwerk boerderij 'Het Schip' van Ir. Hammer aan de Wencopperweg bij Barneveld. Zijn lange-afstand koerier was Eric de Vries. Overige posten waren de boerderij van Henk Wal te Garderbroek, een post in Harskamp en één in Zeumen. Verder bevond zich nog een zendadres van de RVV in Restaurant 'De Viersprong' in Terschuur.

Lankhout, Gerda. Alias van Gerda Meijer, koerierster van Tobias Biallosterski in Amsterdam. Netwerk-3

LANGE WIM, alias van Wim Stomps, Noord-Holland.  Netwerk Schipper

Lier, van Kees. Lid netwerk van Cock van Paaschen.  Netwerk van Paaschen


Laan, Dick. Alias DIKKE DICK, terrein commandant van veld Laloe, werd opgevolgd door RUDOLF.

Loos, Cornelis. Geboren 22 april 1909, gefusillerd op 8 maart 1945 te Rozenoord, Amsterdam. Was grondwerker te Spanbroek, mogelijk lid van de grondploeg van veld Mandrill.

Lind, Nel. Alias
SUZE, medewerkster van Luctor et Emergo en Fiat Libertas.

Letteboer, Hendrik (Henk). MI-6/BI agent/marconist. Geboren 3 april 1916 te Almelo, overleden 6 januari 2002 te Gorinchem. Gedropt in de nacht van 22 op 23 juni 1943 in de buurt van Marieënberg. Uitgepeild en gearresteerd op 3 februari 1944. Bevrijd uit KZ Rathenow-Heidefeld (D) op 26 april 1945. Terug gemeld op HQ op 5 juni 1945. Trainingsnaam Henk de Graaf. Zendschema St. Paul. Alias
HEINTJE II, of AUGUST. Naam in het veld Hendrik de Wit.

LIJSTERBES, alias van MI-6/BI agent/marconist Gijs Hooijer.

LANCING, missie van MI-6/BI agent Martin Wiedemann.

Loon, Jacobus Eugene (Jacques). MI-6/BI agent/marconist. Geboren 8 april 1919 te Bergen op Zoom. Gedropt in de nacht van 29 februari 1944 in de buurt van Galder-Strijbeek, Brabant. Marconist voor Andries Ausems, ontslagen als agent op 12 november 1944. Missie
MARLBOROUGH, zendschema St. Giles. BI codenaam ADAM, Kees Kors. Naam in het veld G. van den Broeke.

LEONARDS, alias van MI-6/BI agent/marconist Sjef Adriaansen.

LAMMERT, alias van MI-6/BI agent/marconist Jan Hoogewooning.

Lier, van Theo. Medewerker van spionagegroep Albrecht in Brabant.

LEO, alias van jonkheer Joan Ferdinand de Beaufort, medewerker RVV. Geboren 19 maart 1922 te Abcoude, overleden 10 juni 2004 te Zeist. Trouwde op 4 juni 1946 te Zeist met Caroline Louise van Heyst, geboren 12 janauari 1923 te Wijk bij Duurstede, overleden op 10 juli 2007 te Leusden.

LODEWIJK, alias van SOE/BBO agent Joop Luykenaar.

LUDO, alias van SOE/BBO agent Gerard de Stoppelaar.

Lescher, Jan. Verborg op zijn boerderij bij Geesteren Jedburgh team Gobbo en geallieerde vliegers. Maakte deel uit van het verzet in Twente.

Luykenaar, Johannes Hendrik (Joop). Geboren 19 januari 1918, overleden 1996. SOE/BBO organisator, gedropt in de nacht van 28 op 29 augustus 1944 in de buurt van Voorthuizen. Missienaam
SHOOTING, Codenaam in het veld LODEWIJK, radio zendschema WITHRAM. Code: LEESTEMAKER. Bron HS9/951

LOUISE, Mme. Marie Louise Lefort, Lyon. Medewerkster van de Vic-Line.

Lauwerens, Leendert. Geboren 24 juli 1903 te Amsterdam, overleden 14 april 1945 te Amsterdam.
Leen (‘Etty’), sergeant-telegrafist bij de Koninklijk Marine en met zijn gezin wonend in Den Helder, ging na de capitulatie in mei 1940 - vanaf 1919 in marinedienst, maar in verband met langdurig verblijf in Nederlands-Indië met 30 dienstjaren - met pensioen. Van oktober 1942 tot juni 1943 werkte hij als tijdelijk conciërge op de Rijks-HBS in Coevorden, waarna hij - na een oproep voor terugvoering in krijgsgevangenschap te hebben ontvangen - onderdook. Vanaf 1943 hield hij zich, aangesloten bij de OD, bezig met spionage en cartering van het zojuist ontdekte olieveld bij Schoonebeek. Vanaf het voorjaar 1944 was hij ten behoeve van het AHK-OD en de illegale Groep 2000 betrokken bij het werk van de OD-Radiodienst. Als chef-marconist van de radio-, zend- en ontvangpost Leidend Station-II, die geïnstalleerd was in de woning van D. Hulsman aan Nieuwe Herengracht 2 in Amsterdam, had hij tot september 1944 regelmatig contact met de zendposten in de diverse OD-gewesten en na Dolle Dinsdag dagelijks verbinding met het reeds bevrijde Eindhoven. Op 30 januari 1945 werd Lauwerens bij een inval door de Sipo in het pand gearresteerd, waarna hij tweeëneenhalve maand gevangenschap onderging in het Oranjehotel in Scheveningen en het HvB-Weteringschans in Amsterdam. Op 14 april 1945 werd hij aan de Amsteldijk gefusilleerd.

Lages, Willi Paul Franz. Geboren 5 oktober 1901 te Braunschweig, overleden 2 april 1971 te Braunlage. Was een Duitser die gedurende de Tweede Wereldoorlog, als SS-Sturmbannführer, hoofd van de Aussenstelle der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes voor Noord-Holland en Utrecht was. Hij hield kantoor in Amsterdam. Lages werd in 1941 aangesteld als leidinggevende van de Zentralstelle für Jüdische Auswanderung in Amsterdam, een functie die hij een tijdlang samen uitoefende met SS-Obersturmführer Erich Rajakowitsch. Hij werd hierdoor medeverantwoordelijk voor de deportatie van Joden uit Nederland naar concentratie- en vernietigingskampen in Duitsland en Polen.

Willy Lages was betrokken bij de arrestatie van de verzetsman Johannes Post en was aanwezig bij diens executie en die van andere verzetsstrijders, op 16 juli 1944. Ook was hij verantwoordelijk voor de Silbertanne-moord op de schrijver A.M. de Jong en voor de executie van Hannie Schaft.
Lages stond op 19 juli 1946 voor het eerst terecht en werd op zeven punten aangeklaagd, onder andere voor Jodenvervolgingen, razzia's, Silbertanne-moorden en brandstichting. Op 20 september 1949 werd hij door het Amsterdams Bijzonder Gerechtshof ter dood veroordeeld. Hij werd er door het hof onder meer van beticht bewust toegelaten te hebben dat zijn minderen weerloze arrestanten mishandelden om informatie uit hen te verkrijgen. Gevangenen werden met gloeiende voorwerpen bewerkt, gestompt met vuisten en geslagen met gummistokken, zwepen en andere voorwerpen, alsook lange tijd geboeid en tegelijkertijd in een ongemakkelijke positie gehouden. Gloeiende naalden werden onder nagels of onder handen en voeten gestoken en ze werden dagen- en nachtenlang ononderbroken verhoord. De Bijzondere Raad van Cassatie bevestigde het vonnis op 12 juli 1950.

Koningin Juliana, die grote gewetensbezwaren tegen de doodstraf had, weigerde tot tweemaal toe dit doodvonnis te ondertekenen, dit overigens zeer tegen de zin van het kabinet. Bij Koninklijk Besluit van 23 september 1952 werd het doodvonnis omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Op deze gratieverlening volgden meerdere demonstraties. De grootste daarvan, met 15.000 tot 20.000 deelnemers, werd gehouden op 12 oktober 1952.

Op paaszaterdag 1954 ging Lages over tot het rooms-katholieke geloof. Het vormsel werd hem toegediend door de pauselijke internuntius Paolo Giobbe. Peter en meter waren zijn raadsman en Tweede Kamerlid Karel van Rijckevorsel en diens echtgenote.

Lages werd per 24 februari 1955 in Breda geïnterneerd. Nadat alle andere oorlogsmisdadigers, zowel in Breda als in de rest van Nederland, vrijgelaten waren, bleven Lages, Joseph Kotälla, Ferdinand aus der Fünten en Franz Fischer  in de Koepel achter. Gezamenlijk stonden ze bekend als de Vier van Breda.
Wegens goed gedrag kwam Lages in aanmerking om in de gevangenis tegen een minimale financiële vergoeding werkzaamheden te verrichten. Hij kwam terecht in het badhuis, waar hij voornamelijk vuil en schoon wasgoed telde. Ook hield hij zich bezig met licht verstelwerk.
Wegens ernstige ziekte werd Lages op 18 mei 1966 in het Centraal Ziekenhuis van het Gevangeniswezen te Vught opgenomen. Er werd een hartaandoening geconstateerd, waarna zich ernstige complicaties voordeden. Minister van Justitie Ivo Samkalden verleende hem op humanitaire gronden een strafonderbreking van 'ten hoogste drie maanden'. Op 9 juni 1966 werd hij per ambulance naar de Bondsrepubliek Duitsland gebracht in de verwachting dat hij in die periode zou overlijden. Dit leidde tot grote verontwaardiging van velen in Nederland.

De Nederlandse artsen vermoedden dat Lages darmkanker had, maar hadden hem niet durven opereren. In Duitsland werd hij wél geopereerd. Tijdens de operatie bleek dat hij geen darmkanker had, maar een darmafsluiting (die, indien Lages niet geopereerd zou zijn, eveneens dodelijk zou zijn geweest). In november 1966 verliet Lages het ziekenhuis. Doordat hij volgens de Duitse grondwet niet kon worden uitgeleverd, kwam het erop neer dat hij, zolang hij zou afzien van reizen buiten Duitsland, vrij man was. Hij vestigde zich in het kuuroord Braunlage, waar hij in de villa van Rudolf Ehrhart, tijdens de oorlog een bekende nazi, trok. Hij leefde nog bijna vijf jaar. In april 1971 overleed hij op 69-jarige leeftijd aan een hersentumor.
Bron: Wikipedia.

Lieftinck, H. Kapitein der Mariniers, werkzaam op het bureau Militaire Voorbereiding Terugkeer, MVT.

Landwachters:

Schoenmaker, Alkmaar (com).
De Geus, Alkmaar.
Molenijzer, Alkmaar.
Van der Spek, Hoorn (com).'

Lokven, van. Franciscus Anthonius Ferdinand Frits. Marconist voor Bureau Inlichtingen te Amsterdam. geboren 26-7-1909 te Wijchen. Woonde in de Jan van Galenstraat 129, 1 hoog. Was Marine telegrafist.

Lips, Gerardus Johannes Maria. Medewerker grondploeg Mandrill. Geboren 4-7-1923 te Haarlem, overleden 21-10-2004 te Haarlem. Beroep: boekhouder. Trouwde op 8-6-1950 te Spanbroek met Agatha Afra Pronk. Was onderduik bij Jan Schipper op de Mandrill.