Amsterdam, Februari 1945, week 4.
Dinsdag 20 februari:

44, Paul Polak verzend die dag acht berichten voor Cor van Paaschen, want Jan Steman (
FRANS) is bij toeval gearresteerd, niet tijdens het verzenden van berichten.

227, Cor van Paaschen geeft aan dat het succes van de missie van Tobias mede mogelijk is gemaakt door een arts waarmee Tobias vrijwel direct na zijn aankomst in Amsterdam contact heeft opgenomen (
Henk Veeneklaas).

228
, vervolg van bericht 227. De duitsers zouden na de arrestatie van Tobias papieren hebben gevonden waarin de hele organisatie van Tobias en de dropping velden waren beschreven. Ook wordt duidelijk aangegeven dat 'de dokter' de wapentransporten georganiseerd heeft.

229
, vervolg van bericht 228. Volgens Cor van Paaschen is het door de vonst van de belastende papieren vrijwel onmogelijk geworden de missie van Tobias voort te zetten.

230
, vervolg van bericht 229. Cor van Paaschen denkt dat een nieuwe organisatot het moeilijk zal krijgen en  alle informatie over het transport van wapens heeft hij via (
onkend) van de medische vriend van Tobias gekregen. Ook beide marconisten en de staf van Tobias hebben groot vertrouwen in hem.

231
, vervolg van bericht 230. Cor van Paaschen raadt Londen aan 'de dokter' (
Veeneklaas) het werk van Tobias over te laten nemen.

232
, Cor van Paaschen meldt dat
FRANS (Jan Steman) gearresteerd is, maar niet tijdens het zenden. Hij vraagt of ťťn van de marconisten in Amsterdam het werk van FRANS over kan nemen. Hij verwacht op veld Cod overigens spoeding een dropping.

31, Londen laat
GUUS (Frank Hamilton) weten dat PIETER (Cor van Paaschen) bepaalde ideeŽn heeft over de reorganisatie van missie Draughts. Men wil weten hoe hij daar over denkt en welke ideeŽn de DC (Henri Koot) hierover heeft.

FROM BOATING VIA ELAN STOP MY FOUR FOUR FOUR (44) STOP FOLLOWING EIGHT MESSAGES IN CODE OF PIETER STOP PLEASE ANSWER TONIGHT IN CODE OF DOUWE STOP NINE

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY TWO TWO SEVEN (227) OF EIGHTEEN STOP GUUS ASKED MY HELP AND ADVISE STOP EXAMINATION AND DELIBERATION BROUGHT ME TO NEXT CONCLUSION STOP SUCCES OF HANS WORK WAS CAUSED FOR GREATER PART BY MEDICAL RESEARSH WORKER WHOM HE CONTACTED FEW DAYS AFTER DROPPING STOP TO BE CONTINUED

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY TWO TWO EIGHT
(228) OF EIGHTEEN STOP FURTHER TWO TWO SEVEN (227) BEHIND THE SCENES THIS DOCTOR WAS ADVISER AND LEADER FOR HANS AND HIS CO WORKERS AND ORGANISED WEAPON TRANSPORT FROM GROUNDS TO AMSTERDAM STOP I KNOW THIS MAN AS SKILLED ORGANISER STOP ARRESTING HANS AND OTHERS AND FINDING IMPORTANT PAPERS GERMANS NOW KNOW WHOLE ORGAISATION OF DROPPING GROUNDS AND WEAPON TRANSPORT IN NORTH HOLLAND STOP TO BE CONTINUED

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY TWO TWO NINE
(229) OF EIGHTEEN STOP FURTHER MY TWO TWO EIGHT (228)  FOR THAT REASON POSSIBILITIES OF REBUILDING NEW ORGANISATION ARE SMALL STOP THE MORE SO AS COMMON LIFE IS HINDRED BY SHORTNESS OF ALL KIND AND ARRESTATIONS STOP EXTENSIVE CONNECTIONS IN NORTHAL SOCIETY ARE WANTED FOR SUCCEEDING STOP TO BE CONTINUED

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY TWO THREE ZERO
(230) OF EIGHTEEN STOP FURTHER MY TWO TWO NINE (229) STOP HVCJELLIES (DIFFICULTIES) OF NEW ORGANISER IN THESE CIRCUMSTANCES ARE TO BE EXPECTED STOP FMXZLSTHW SAID HE HAS TRANSPORT TOTALLY ON INFORMATIONS AND FACILITIES GIVEN MY MEDICAL FRIEND OF HANS STOP THE LATTER ENJOYS ENTIRE CONFIDENCE OF HANS TWO OPERATORS AND STAFF STOP TO BE CONTINUED

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY TWO THREE ONE
(231) OF EIGHTEEN STOP FURTHER MY TWO THREE ZERO (230) STOP EXPERIENCES PROVED HIS USEFULNESS STOP IN INTEREST OF YOUR IMPORTANT WORK I SHOULD LIKE THEREFORE TO ADVISE LET THIS MAN CONTINUE DEFINITIVELY HANS WORK SOONEST STOP OPINIONS OF HANS BOTH OPERATORS AND STAFF SUPPORT MY ADVISE STOP END

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY TWO THREE TWO
(232) OF EIGHTEEN STOP FRANS ARRESTED BY LANDWACHT NOT IN TRANSMITTING ACTIONS STOP IF HE CANNOT BE FREED IN A FEW DAYS I ASK ONE OF THE AMSTERDAM OPERATORS TO ASSIST ME STOP ANYHOW EXPECT SOONEST DROPPING ON COD END

TO BOATING VIA NIGHT ELAN STOP OUR THREE ONE (31) STOP FOR GUUS STOP HAVE RECEIVED SEVERAL MESSAGES FROM PIETER WITH SUGGESTIONS ABOUT REORGANISATION ATER ARREST HANS STOP WHAT DC THINKS ABOUT THIS DO THEY AGREE STOP SALLY SENDS GREETINGS ENDDonderdag 22 februari:

52,
ondanks dat Pieter de Vos zich normaal gesproken niet met operationele zaken mag bemoeien maakt hij duidelijk dat de siuatie in Amsterdam heel complex is en dat een buitenstaander (Frank Hamilton) dit niet zal begrijpen. De veiligheid van de hele groep komt dag na gag meer in gevaar.

53
, Pieter geeft aan dat een bekende dokter (
Henk Veenklaas) de enige is die de missie van Tobias over kan nemen.  Hij beschouwd de werkwijze van GUUS en zijn gevoel voor veiligheid als zeer gevraarlijk, zeker onder de huidige omstandigheden.

54
, Pieter de Vos laat Londen weten dat Frank Hamilton in Amsterdam is gearriveerd en dat hij nog steeds in verbinding staat met de CNBS, Henri Koot. Volgens Pieter is de situatie van Tobias hoopvol en hij ligt in het Kriegs Lazareth in Scheveningen.

Dit klopt niet, daar werd hij als niet-militair geweigers en hij ligt in de strafgevangenis in Scheveningen. Vervolgens doet Pieter nog een heel vreemde uitspraak, er zou contact met Tobias in Scheveningen zijn geweest. Via wie is dit contact verlopen en is er überhaupt wel contact geweest?

29, via Pieter komt dit  bericht binnen voor
PIETER DEKKER (Cor van Paaschen). Dit is een  herhalingen van eerder verzonden bericht 104 die Cor waarschijnlijk nooit gezien heeft vanwege de arrestatie van zijn marconist Jan Steman.

30
, dit is een herhaling van bericht 105.

31
, is een herhaling van bericht 106. Hierin wordt gevraagd of hij bekend is met de SD agent Van der Waals, alias De Wilde en of hij zijn verblijfplaats kent. Jos Gemmeke (
SPHINX) doet vanuit Londen de groeten aan Cor en hoopt hem spoedig weer te zien.

32
, via Paul Polak komt er nog een bericht voor Pieter binnen waarin aangegeven wordt dat men, mits de
DC (Koot) akkoord gaat, geen bezwaar heeft dat Henk Veeneklaas de missie van Tobias voortzet.

33
, via Paul Polak wordt Henri Koot gevraagd waarom hij geen rappoten meer via de marconisten van Tobias verstuurd. Is er wat mis? Londen heeft behoefte aan rapporten en suggesties betreffende de opvolging van Tobias.


FROM BACKGAMMON VIA ELAN STOP MY FIFTY TWO (52) STOP ALTHOUGH WELL AWARE OPERATOR SHOULD NOT INTERFERE WITH ORGANISING FEEL BEING RIGHT IN ADVISING IN THIS PARTICULAR CASE STOP THIS ONLY BECAUSE SITUATION BECOMING MORE DANGEROUS EVERY DAY AND ONLY HIGHEST SECURITY MIGHT MAKE IT POSSIBLE TO CARRY ON TILL LIBERATION STOP NO OTHER PERSON THAN THOSE WHO HAVE CLOSELY OPERATED WITH HANS HERE IN TOWN CAN GRASP PRESENT COMPLICATED SITUATION STOP TE BE CONTINUED

FROM BACKGAMMON VIA ELAN STOP MU FIFTY THREE (53) STOP THEREFORE TO MY OPINION ONLY SOLUTION POSSIBE WILL BE TO HAVE HID CLOSEST COOPERATOR BEING A WELL KNOWN DOCTOR TAKE OVER HANS WORK STOP THIS MAN HAS EXTENSIVE KNOWLEDGE OF FACTS PERFECT SENCE OF SECURITY AND DOES NOT BELONG TO ANY ILLEGAL GROUP IN PARTICULAR STOP CONSIDER GUUS WORKING METHODE AND SECURITY HIGH AEOYZIRCLUG (HIGLY DANGEROUS) UNDER PRESENT CONDITIONS STOP APPOINTING ANOTHER NEW ORGANISER WILL ONLY RESULT IN MANY MORE DIFFICULTIES STOP SO SORRY FOR NOT MINDING MY OWN BUSINESS BUT ONLY THE INTEREST OF WORK I ASK YOU TO TAKE APPOINTMENT OF THIS DOCTOR INTO SERIOUS CONSIDERATION STOP SEVEN

FROM BACKGAMMON VIA ELAN STOP MY FIFTY FOUR (54) STOP GUUS ARRIVED IN TOWN STOP CAN STILL CONTACT DC STOP REPEAT PIETERS NIGHT TRAFFIC ON MY PLAN AND CODE FROM ONE ZERO FOUR (104) STOP GDJA (HANS) CONDITION HOPEFUL IN KRIEGS LAZARETT SCHEVENINGEN STOP HAVE CONTACTED HIM STOP FOUR

TO BACKGAMMON VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWENTY NINE (29) STOP FOR PIETER FOLLOWING IS REPEAT OF OUR ONE ZERO FOUR (104) QUOTE WILL TRY COD AS FROM AND INCLUEDING TUESDAY TWENTIETH STOP SENDING FIFTEEN CONTAINERS AND THREE PACKAGES STOP CONTAINER MARKED WITH RED CROSS SPECIAL MEDICAL SUPPLIES FOR PIETER AND FRANS STOP THIRD PACKAGE WIRELESS SETS CODES PLANS CRYSTALS FOR YOUR TWO NEW OPERATORS UNQUOTE STOP

TO BACKGAMMON VIA NIGHT ELAN STOP OUR THREE ZERO
(30) STOP FOR PIETER FOLLOWING IS REPEAT OF OUR ONE ZERO FIVE (105) QUOTE YOUR TWO ONE TWO (212) STOP PLEASE CONFIRM GIST EN SPIRITUS FABRIEK DOES NOT PRODUCE ANYTHING FOR GERMAN WEHRMACHT BUT ONLY WORKS FOR FOOD PRODUCTION UNQUOTE STOP

TO BACKGAMMON VIA NIGHT ELAN STOP OUR THREE ONE
(31) STOP FOR PIETER FOLLOWING IS REPEAT OF OUR ONE ZERO SIX (106) QUOTE ZONDER U ZELF IN GEVAAR TE BRENGEN KUNT U ONS MISSCHIEN INLICHTEN OVER VAN DER WAALS ALS DE WILDE SD AGENT WAAR HIJ ZICH BEWEEGT OF BEVINDT MOMENTEEL STOP VOOR PIETER KAN IK OP MIJN EIGEN PB KOMEN HOOP JE GAUW TE ZIEN VEELS LIEFS SPHINX UNQUOTE END

TO BOATING VIA NIGHT ELAN STOP OUR THREE TWO
(32) STOP FOLLOWING FOR PIETER STOP REF YOUR TWO TWO SEVEN (227) TO TWO THREE ONE (231) STOP PROVIDE DC AGREES WE HAVE NO OBJECTION YOUR DOCTOR FRIEND CONTINUES HANS WORK END

TO BOATING VIA NIGHT ELAN STOP OUR THREE THREE
(33) STOP TO DC STOP HAVE RECEIVED NO REPORTS FROM YOU THROUGH HANS TWO OPERATORS STOP IS SOMETHING WRONG STOP WE REQUIRE REPORT LATEST DEVELOPMENTS AND SUGGESTIONS AS TO REPLACE MENT OF HAND STOPVrijdag 23 februari:

Via Paul komt er een bericht voor
PIETER (Cor van Paaschen) binnen. Hij moet ene Bartels vragen of het gewenst of noodzakelijk is dat WOUTER terugkomt. Men vraagt zich in Londen af of de papieren centrale zonder zijn aanwezigheid loopt.

Wie zijn deze Bartels en Wouter?

TO BOATING VIA NIGHT ELAN STOP OUR THREE FOUR (34) STOP VOOR PIETER STOP VERZOEKE BARTELS TE VRAGEN OF TERUGKOMST VAN WOUTER GEWENSCHT OF NOODZAKELIJK IS STOP LOOPT PAPIEREN CENTRALE ZONDER ZIJN AANWEZIGHEID VRAAGTEKEN ENDZaterdag 24 februari:

55,
Pieter de Vos laat weten dat Frank Hamilton zijn eigen code zal gebruiken, maar hij weet niet of hij de juiste prefix gebruikt.

45
, Paul Polak meldt dat de drie berichten voor Henri Koot aan zijn staf zijn doorgegeven en dat hij maandag weer in Amsterdam zal zijn.

45
, Cor van Paaschen laat via Paul weten dat men weer contact met Tobias heeft gehad en dat deze dokter Henk Veeneklaas heeft aangewezen als zijn opvolger.

45
, Cor van Paaschen laat via Paul Polak Londen weten dat nadat men met
HANS (Tobias) contact heeft opgenomen en dat hij (Tobias) 'de dokter' (Henk Veenklaas) heeft aangewezen om zijn werk voort te zetten.
Verder bevestigd Cor dat de Gist Spiritus fabriek niets voor de Wehrmacht produceert.

1, in zijn eerste bericht laat Frank Hamilton weten dat een mogelijke bevrijding van Tobias een hopeloze zaak is en dat hij ondertussen de leiding in handen genomen heeft. Hij beschuldigt
ARENT (Henk Veeneklaas) ervan de missie maar al te graag over te willen nemen, maar dat dit beslist iemand uit Engeland moet zijn, want die is neutraal en dat wordt door de verschillende verzetsgroepen geaccepteerd. Gebeurd niet niet dan breekt er chaos uit.

33, Londen geeft aan Koot een bericht van Prins Bernhard door over het gebruik van armbanden door de verzetsstrijders.

34
, Londen wil snel weten of de GeorgiŽrs zich nog steeds in Schoorl bevinden.

35
, Londen geeft de tekst van de eed op die verzetstijders bij de BS moeten afleggen.

36
, Londen wil weten of de Jongerius fabriek in Utrecht nog steeds 1-mans onderzeeŽrs bouwt.

37
, het bericht over veld Cod in Zuid-Holland is niet helemaal duidelijk. Is reeds na de eerste dropping het vliegtuig verloren gegaan? Men vraagt zich in ieder geval af of het veld nog wel voor een tweede dropping te gebruiken is. Zo niet, dan moet Cor van Paaschen snel een nieuw veld opgeven.

FROM BACKGAMMON VIA TOWY STOP MY FIFTY FIVE (55) STOP GUUS WILL USE HIS OWN CODE AND PREFIX BUT IS NOT SURE HE USES RIGHT PREFIX STOP

FROM ROWING VIA TOWY STOP MY NR ONE
(1) STOP STILL TRYING TO LIBERATE HAND CHANCE HOPELESS STOP AFTER ARRESTATION HANS TOOK OVER HIS JOB AWAITING YOUR ORDERS MEANWHILE RECEIVED STOP FOUND SITUATION IN AMSTERDAM CONFUSED AND DIFFICULTIES ROSE AS SOON AS SOME PEOPLE SPECIAL ONE CALLED ARENT WERE EAGERLY TO TAKE THE PLACE OF HANS STOP SEEN THESE DIFFICULTIES IN ILLEGAL WORLD I ADVISE YOU TO TAKE IN ANY CASE FOR THIS JOB A PERSON FROM ENGLAND AS ONLY WE OREAKEN (ARE TAKEN) HERE AS NEUTRAL BY TAKING OTHERS GREAT TROUBLE MAY RISE STOP THANKS FOR MY TEMPORARY APPOINTMENT HAVE ROPES WELL IN HAND STOP

FROM BOATING VIA TOWY STOP MY FORTY FIVE (45) STOP HAVE PASSED YOUR THREE ON TO BUREAU FOR DC WHO WILL ADVISE PERSONALLY AND COME BACK IN TOWN MONDAY STOP FIVE

FROM BOATING VIA TOWY STOP MY FORTY FIVE (45) STOP FROM PIETER STOP AFTER CONTACTING HANS HE APPOINTED DOCTOR TO CONTINUE HIS WORK STOP CONFIRM GIST SPIRITUS FABRIEK DOES NOT PRODUCE FOR WEHRMACHT STOP ZERO

TO BACKGAMMON VIA NIGHT ELAN STOP OUR THREE THREE (33) STOP FOR DC FROM PRINCE BERNHARD STOP REFERRING TO MY BROADCAST IN SEPTEMBER FOUR ASKING MEMBERS RESISTANCE MOVEMENTS PREPARE ARMBANDS STOP WHEN TIME FOR ACTION COMES ARMBANDS SHOULD BE WORN ONLY BEFORE COMPLETE LIBERATION BY RESISTANCE ENGAGED IN OVERT COMBAT WITH ENEMY OR IN CLOSE CONTACT WITH ALLIED FORWARD TROOPS IN ORDER TO PROTECT THEM AGAINST TREATMENT AS FRANCTIREURS STOP MUST NOT BE WORN WHEN ENGAGED IN CLANDESTINE OR SEMI CLANDESTINE OPS AND DEFINITELY NOT AFTER OVERRUN BY ALLIED FORCES WHEN NEW ARMBANDS WILL BE ISSUED BY US END

TO BACKGAMMON VIA NIGHT ELAN STOP OUR THREE FOUR
(34) TO DC STOP HAVE YOU ANY NEWS OF RUSSIAN TURKESTANS STOP ARE THEY STILL AT SCHOORL STOP REPLY URGENT END

TO BOATING VIA NIGHT ELAN STOP OUR THREE FIVE
(35) STOP FOLLOWING FOR DC STOP PRINCE BERNHARD APPROVED FOLLOWING OATH FOR ALL MEMBERS NBS QUOTE IK ZWEER TROUW AAN DE KONINGIN GEHOORZAAMHEID AAN DE WETTEN EN ONDERWERPING AAN DE DOOR DE CNBS GESTELDE KRIJGSTUCHT UNQUOTE END

TO BOATING VIA NIGHT ELAN STOP OUR THREE SIX
(36) STOP FOR DC STOP CAN YOU TELL US IF JONGERIUS PLANT UTRECHT ARE STILL MAKING ONE MAN TORPEDOES END

TO BOATING VIA NIGHT ELAN STOP OUR THREE SEVEN (37) STOP FOR PIETER STOP IMMEDIATELY AFTER FIRST OPERATION COD HAS TAKEN PLANS PLEASE ADVISE IF GROUND IS STILL SAFE FOR SECOND OPERATION AND IF NOT GIVE ME NEW DROPPING GROUND STOP WISH TO SEND ONE MAN FOR THE HAGUE STOP ADVISE IF THIS IS ALRIGHT ENDZondag 25 februari:

Tobias Biallosterski komt in de loop van de avond te overlijden. Dit wordt door de Duitsers niet bekend gemaakt en op die manier blijft het verzet in het ongewisse over zijn lot.

1, in Amsterdam komt 's nachts een bericht voor
GUUS (Frank Hamilton) binnen. Londen vindt dat hij goed werk heeft verricht en dat hij samen met dokter Henk Veeneklaas alle vraagstukken moet oplossen betreffende de droppingsvelden en de wapens. Hij bezit de technische kennis, maar Veenklaas weet alles over transporten. Sally doet Hamilton de groeten. Ook is er een boodschap voor JOSEPHINE (Frankie Hamilton). Londen hoopt dat dat zij beter is en lang leve Nederland.

Wie is deze Sally, een medewerkster van SOE-N section, of van het BBO?

TO ROWING VIA NIGHT ELAN STOP OUR ONE (1) STOP GOOD WORK GUUS STOP SUGGEST IF CNBS AGREE THAT YOU AND THE DOCTOR FRIEND OF HANS SHOULD WORK OUT TOGETHET ALL QUESTIONS OF DROPPING GROUNDS AND WEAPON STOP YOU HAVE THE TECHNICAL KNOWLEDGE AND THE DOCTOR CAN HELP IN QUESTIONS OF TRANSPORT STOP SALLY SENDS GREETINGS STOP MESSAGE FOR JOSEPHINE STOP HOPE YOU ARE BETTER AND LONG LIVE HOLLAND ENDMaandag 26 februari:

2, Frank Hamilton laat weten Jaap Carels (
BRAND) aan zijn staf te hebben toegevoegd en dat hij contact opgenomen heeft met de CNBS (Henri Koot) en andere noodzakelijke contactpersonen.

3
, in dit telegram haalt
GUUS (Hamilton) op ongelooflijke wijze uit naar ARENT (Henk Veeneklaas). Hamilton stelt dat het transport systeem van Veeneklaas geheel opgerold is en dat Veeneklaas hem omlaag haalt. Ook zou niemand in Amsterdam Veeneklaas steunen. Alleen PIETER (Cor van Paaschen) zou Veeneklaas steunen. Hamilton zorgt voor beide marconisten en zij doen wat hij hen opdraagt.

Uit eerder verzonden telegrammen van Pieter de Vos en Paul Polak blijkt dit gelogen te zijn.

236, Over wie precies dit bericht gaat is niet duidelijk. Het is door Cor van Paaschen verstuurd in de code van Paul Polak (
DOUWE) en wiens benoeming gewacht wordt, of die van Veeneklaas, of van Hamilton, als opvolger van Tobias wordt ook niet duidelijk.

FROM ROWING VIA ELAN STOP MY NR TWO (2) STOP THROUGH CARELS TELEPHONE AND TECHNICAL ASSISTANT OF HANS NOW IN MY STAFF GUUS WAS ABLE TO CONTACT CNBS AND ALL NECESSARY PEOPLE STOP RECTIFICATION OF MY NR ONE (1) PETER SHOULD BE PIETER DEKKER END

FROM ROWING VIA ELAN STOP MY NR THREE (3) STOP ARENT TRYING TO BECOME SUCCESSOR OF HANS STOP ARENT DID NOT WARN GUUS OR CNBS OR HQ LONDON STOP NOT EVEN ON REQUEST OF CARELS OF IT TO GET TIME FOR HIS PLANS STOP THEREFORE CARELS HAS DONE IT STOP ALSO HAULING DOWN GUUS WORK AND EXTOLING HIMSELF STOP ARENT IN STAFF OF HAND BUILT UP IN HIS FIVE MONTHS ILLEGAL WORK A TRANSPORT SYSTEM NOW COMPLETELY BLOWN STOP ALSO LOOKING AFTER OUR WT OPERATORS STILL DOING SO AT GUUS ORDER STOP NOBODY HERE BACKS ARENT EXCEPT PIETER STOP SEND AGAINST RECOMMANDATION OF ARENT THROUGH PIETER STOP

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY TWO THREE SIX
(236) STOP REF YOUR THREE TWO (32) STOP CODE DOUWE STOP DC REALLY AGREES STOP WAITING FOR YOUR APPOINTMENT NOW STOP Dinsdag 27 februari:

56,
geen tekst beschikbaar.

237, Cor van Paaschen
vraagt of de man die men op veld Cod wil droppen een marconist is die voor Den Haag bestemd is.
SPHINX (Jos Gemmeke) kan haar eigen Persoons Bewijs blijven gebruiken  en Cor stuurt veel liefs en zij moet voorzichtig zijn.

238, Cor laat Londen weten dat veld Cod klaar is om weer een lading te ontvangen, maar hij wil zijn berichten graag in zijn eigen code ontvangen. De marconist kan dan de inhoud dan niet meer lezen.

107, Londen laat weten dat de man die op veld Cod gedropt wordt inderdaad een marconist is die voor Den Haag bestemd is, maar hij werkt echter voor Bureau Inlichten, de zuster organisatie van het Bureau Bijzondere Opdrachten. Londen wil graag weten of er nog nieuws is over
FRANS (Jan Steman).

108
, in het kader van de benoeming van vriend de dokter om het werk van
HANS (Tobias Biallosterski) voort te zetten is het volgende gedaan: men heeft een bericht in de code van GUUS naar hem gestuurd maar wat bestemd was voor de CNBS (Henri Koot) waarin men aangeeft dat de dokter (Veeneklaas) en GUUS (Hamilton) samen moeten gaan werken, dit ook in het kader van de technische opleiding van Hamilton.

FROM BACKGAMMON VIA TOWY STOP MY FIFTY SIX (56) STOP  ... geen tekst beschikbaar.

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY TWO THREE SEVEN (237) OF TWENTY SIX STOP RECEIVED MESSAGE COD STOP IS MAN YOU WILL SEND FOR THE HAGUE WIRELESS OPERATOR STOP FOR SPHINX STOP EIGEN PB OK VEEL LIEFS EN VOORZICHTIG STOP

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY TWO THREE EIGHT
(238) OF TWENTY SIX STOP COD IS WAITING YOUR SECOND SENDINGS STOP PLEASE IN FUTURE MESSAGES IN MY OWN CODE STOP

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR ONE ZERO SEVEN (107) STOP MAN FOR THE HAGUE TO BE DROPPED ON COD IS INDEED WIRELESS OPERATOR BUT FOR SISTER ORGANISATION STOP YOUR OWN TRAFFIC FOR TIME BEING MUST BE SENT VIA HANS OPERATORS STOP HOPE TO SEND OPERATOR FOR YOU TOGETHER WITH JOS STOP ANY NEWS ABOUT FRANS END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR ONE ZERO EIGHT
(108) STOP REFERENCE APPOINTMENT DOCTOR FRIEND TO CONTINUE HANS WORK WE HAVE SENT MESSAGE TO CNBS IN GUUS CODE SUGGESTING THAT PROVIDED CNBS AGREES GUUS AND DOCTOR FRIEND SHOULD WORK CLOSELY TOGETHER IN VIEW GUUS TECHNICAL TRAINING STOPWoensdag 28 februari:

4, Frank Hamilton laat Londen weten dat de hele organisatie van missie Draughts opnieuw opgebouwd moet worden. Hij laat nieuwe droppingsvelden zoeken en zal het transportsysteem opnieuw opzetten. Carels, hier wordt zijn werkelijke naam gebruikt, is binnenkort gereed met de telefoonverbindingen van Amsterdam naar Rhenen en Dordrecht.

FROM ROWING VIA TOWY STOP MY NUMBER FOUR (4) STOP THROUGH MANY ARRESTATIONS LATELY EVERYTHING TO BE BUILD UP NEW AGAIN STOP GUUS ORDERED FOR NEW DROPPING GROUNDS AND TRANSPORT SYSTEM STOP OLD KNOWN TO HANS STOP CARELS SOON READY WITH TELEPHONE SYSTEM TO FRONT LINE PHENEN AND DORDRECHT STOP                                                VERDER NAAR MAART 1945 WEEK 1

                                               TERUG NAAR FEBRUARI 1945 WEEK 4

                                                       TERUG NAAR OVERZICHT                                                                          © w.mugge@home.nl