GERMAN NETWORKS IN HOLLAND
AND ITS COLLABORATORS
NEDERLANDERS, vermenigvuldigt deze lijst en stuurt ze aan Uw bekenden.
Gij redt hiermee wellicht vele goedwillende Nederlanders, die anders in
de klauwen van de Gestapo zouden vallen. Voegt niets aan deze lijsten toe
tenzij gij heel zeker zijt van Uw zaak.

Bedenkt dat dit geen lijsten van W.O.W. ers zijn, maar van actieve verraders, behalve de lijst Universiteiten

GESTAPO-MEDEWERKERS EN MEDEWERKSTERS.
Namen van GEVAARLIJKE PERSONEN, wier adressen onbekend zijn, doch van wie bekend is, dat zij o.m. met de GESTAPO medewerken.
Wie deze lijsten heeft opgesteld en wanneer is onduidelijk. Ook is niet zeker dat deze personen iets te maken hadden met de Duitse bezetter.