Amsterdam, December 1944, week 4.
Zondag 24 december:

346, wat Tobias hier bedoelt is niet geheel duidelijk, gaat het over droppingen?

347
, Tobias wil graag dat de droppingen hervat worden, er zijn nog steeds mogelijkheden om het materiaal naar 't Gooi en naar Haarlem af te voeren. Al het materiaal werd met special door Johan Hellema uit Zaandam gepreapreerde schuiten vervoerd. Deze waren voorzien van een dubbel bodem, in het onderste deel werden wapens, munitie en explosieven vervoerd en in het bovenste deel aardappels of bieten. Zodra de kanalen dicht gevroren zijn kan er geen materiaal meer over water afgevoerd worden.

348
, Tobias meldt dat de Gestapo Kerstfeest viert en vraagt om een bombardement. Er volgt geen reactie vanuit Londen,

349
, opnieuw stuurt Tobias een telegram met de vraagt wat er aan de hand is, Willy Lages houdt op dit moment een toespraak.

350
, vervolgens deelt Tobias mee dat het feest nog de hele avond duurt. Men had blijkbaar iemand in het gebouw die gedurende die dag geregeld doorgaf wat er binnen gebeurde.

38, Pieter de Vos meldt dat Tobias van mening is dat Londen steeds voor hem moet uitluisteren op de extra zendtijden van radioschema ELAN.

231, Uiteindelijk geeft Londen door dat het doelwit aan de RAF is doorgegeven.

232, In dit telegram geeft Londen aan dat dat het bombardement niet uitgevoerd kan worden omdat het te kort dag was. De piloten moet het doel vanuit alle hoeken kunnen besturen aan de hand van een maquette.

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY THREE FOUR SIX
(346) STOP IT WAS NOT POSSIBLE TO SEND YOU MY TELEGRAM THREE FOUR FIVE YESTERDAY BUT HOPE THAT YOU CAN DO SOMETHING FOR TODAY END

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY THREE FOUR SEVEN
(347) STOP PLEASE GO ON DROPPING STOP THERE ARE STILL SOME POSSIBILITIES FOR TRANSPORT GOOI AND HAARLEM BUT IF CANALS ARE FROZEN CANNOT FIND ANY OTHER WAY STOP PLEASE INFORM ME WHICH S PHONE CALL FOR MANDRILL END

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY THREE FOUR EIGHT
(348) STOP GESTAPO PARTY WILL BE ON WHOLE AFTERNOON STOP THANKS END

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY THREE FOUR NINE
(349) STOP WHAT IS THE MATTER PSE STOP LAGES IS HOLDING A SPEECH AT THE MOMENT END

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY THREE FIFTY STOP
(350) PARTY STILL GOING ON THE WHOLE EVENING END

FROM BACKGAMMON VIA ELAN STOP MY THREE EIGHT (38) STOP HANS THINKS IT NECESSARY YOU LISTEN FOR ME ON ELAN TO ALL MY EXTRA SKEDS TILL FURTHER NOTICE STOP ZERO END

TO DRAUGHTS VIA ELAN STOP OUR TWO THREE ONE (231) STOP YOUR THREE FOUR FIVE (345) STOP TARGET PASSED ON END

TO DRAUGHTS VIA ELAN STOP OUR TWO THREE TWO (232) STOP YOUR THREE FOUR EIGHT (348) STOP SINCERELY REGRET WE COULD NOT SPOIL GESTAPO PARTY OWING TO SHORT NOTICE STOP PRECISION BOMBING OF TARGETS LONG BUSINESS AS ALL ANGLES HAVE TO BE CONSIDERED ALSO SPECIAL MODELS HAVE TO BE MADE FOR BRIEFING ... verder geen tekst beschikbaar.
Maandag 25 december Eerste Kerstdag:

351
, Henri Koot laat vragen wat Londen met een versterker station bedoeld.
Dit zijn versterkte verbindingen waar zowel telefoon als telex verkeer overheen loopt. Dit zijn verbindingen voor langere afstanden.

352
, Tobias is teleurgesteld dat de RAF niet in staat was de Gestapo een flinke slag toe te brengen, dit was een uitstekende gelegenheid hiervoor.

353
, het verzet is schoorvoetend akkoord gegaan met de Duitsers om nachtelijk scheepvaart verkeer over het IJsselmeer niet meer aan te vallen. Met schepen wordt vanuit de noordelijke provincies voedsel aangevoerd voor de hongerende bevolking in het westen van het land. Op de terugweg nemen deze binnenvaart schepen kinderen mee naar de noordelijke provincies om dat daar meer voedsel beschikbaar is.

354
, zodra het verzet merkt dat de Duitsers misbruik maken van de niet-aanvalsregeling zal deze meteen weer ingetrokken worden. Men zal de schepen en hun lading scherp in de gaten houden.
233, Londen geeft nog een aantal roepnamen voor de velden Mandrill en Alexander door en meldt dat het veld Edinburgh is goedgekeurd. Men kan door het weer echter nog steeds geen dropping operaties uitvoeren.

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY THREE FIVE ONE (351) STOP YOUR TWO TWO TWO (222)STOP IT IS NOT CLEAR FOR DC QUESTION ABOUT SABOTAGE OF TELECOMMUNICATIONS AND RECORDS OF REPEATER STATIONS TO BE KEPT STOP WHAT ARE REPEATER STATIONS END

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY THREE FIVE TWO
(352) STOP YOUR TWO THREE TWO (232)RATHER DISAPPOINTED BUT THANKS FOR LISTENING END

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY THREE FIVE THREE (353) STOP FAMINE IN WESTERN HOLLAND OBLIGED ME TO COOPERATE WITH NEWLY ESTABLISHED SHIPPING COMPANY WHICH BRINGS FOOD BY DARK FROM NORTHERN PROVINCES WITH INLAND SHIPS OVER IJSSELMEER WITH PERMISSION OF GERMAN AUTHORITIES STOP ON RETURN THESE SHIPS ARE TO TRANSFER CHILDREN TO BETTER PROVIDED AREAS STOP TO BE CONTINUED END

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY THREE FIVE FOUR
(354) STOP SUGGEST TO ABSTAIN FROM SHOOTING ALL SHIPPING TRAFFIC AT NIGHT ON IJSSELMEER STOP AS SOON AS GERMANS ABUSE OF THIS NIGHTLY TRAFFIC I SHALL ADVICE YOU WITH SIMULTANEOUS WITHDRAWL OF MY SUGGESTION STOP WE WILL CONTINUOUSLY BE ON GUARD TO PREVENT UNDISABLE CONCENTRATION OF SHIPS ON BEHALF OF ENEMY TRANSPORT STOP PLEASE REPLY STOP THE DC END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO THREE THREE (233) STOP S PHONE CALL FOR MANDRILL STOP GROUND CALL POMPEY AIRCRAFT CALL CAESAR STOP EDINBURGH ACCEPTED STOP NECESSARY TO CHANGE ITS SIGNAL LETTER WHICH  WILL BE G FOR GEORGE STOP S PHONE GROUND ALEXANDER AND AIRCRAFT MONTGOMERY STOP IS EDINBURGH READY TO RECEIVE STOP SORRY WEATHER STILL HOLDING US UP END
Dinsdag 26 december Tweede Kerstdag:

355, er bestaat onduidelijkheid over de term Zone commandanten versus regionale commandanten. Londen heeft blijkbaar gevraagd veldnamen
(schuilnamen) van zone commandanten door te geven. Koot heeft begrepen dat Londen veldnamen wil hebben voor de verschillende zones en hij vraagt of dit een juiste veronderstelling is.

234, Londen wil die dag weten of de coördinaten op kaart 34 West overeenkomen met het hoofdkwartier van de SD in Terborg.

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY THREE FIVE FIVE (355) STOP IN YOUR NR TWO ONE FOUR YOU WROTE PARA TWO NO REGIONAL COMMANDERS IN THE MEANING OF ZONE COMMANDERS NEED TO BE APPOINTED STOP IN YOUR NR TWO ONE SEVEN YOU ASKED FOR FIELD NAMES OF ZONE COMMANDERS I UNDERSTAND THAT YOU ASKED FOR FIELD NAMES FOR ZONES STOP IS THIS CORRECT STOP END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO THREE FOUR (234) STOP PLEASE CONFIRM YOUR MAP REFERENCE SHEET THIRTY FOUR WEST FIVE POINT TEN BY SIXTY TWO POINT THIRTY (34W 5.10 62.30) FOR SD HQ NEAR TERBORG CORRECT STOP LOAD FOR LALOE WILL NOW INCLUDE FIVE PACKAGES THE FIFTH CONTAINING WT EQUIPMENT FOR BRAM AND DOUWE END
Woensdag 27 december,

356, Tobias geeft door dat de coordination inderdaad juist zijn en dat het gebouw Onland heet (
?). Hij meldt verder dat de volgende dag een Amerikaan door de linies stuurt. Dit is Arthur Brown die al enige tijd in Noord-Holland ondergedoken zat, daar met GUUS (Frank Hamilton) wapeninstructies gaf en betrokken was bij het incident bij Rustenburg. Brown was een van de weinige overlevenden van een botsing tussen twee bommenwerpers boven Hoorn. Hij vertrekt op 28 december richting het bevrijdde zuiden.

235, Londen maakt duidelijk wat zij in hun telegram 214 bedoelden en zij willen weten wat de schuilnamen van de regionale commandanten zijn en hoeveel gewapende en ongewapende mannen zij onder hun bevel hebben.

236
, Londen wil weten wanneer en waar Arthur Brown geboren is want het telegram wat Tobias verstuurd heeft is op het Home Station verminkt binnengekomen.

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY THREE FIVE SIX (356) STOP YOUR TWO THREE FOUR CORRECT STOP NAME IS ONLAND STOP SENDING AN AMERICAN THROUGH THE LINE STOP HE CAN GIVE ALL NEWS ABOUT NORTH HOLLAND AREA STOP HIS NAME IS SGT ARTHUR F BROWN SERVICE NR THREE FIVE THREE FOUR THREE SIX ONE ZERO (35343610) BORN TAPAK ON ETA TWENTY FIRST OHIH (OHIO) RPT OHIM STRSBIVVIRK TOMORROW END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO THREE FIVE (235) STOP FOR DC STOP OUR TWO ONE FOUR PARA TWO SHOULD READ QUOTE NO ZONE COMMANDERS NEED BE APPOINTED AS YOU ALREADY HAVE YOUR THIRTEEN REGIONAL COMMANDERS UNQUOTE STOP WE SHOULD LIKE TO KNOW THE FIELD NAMES OF THE REGIONAL COMMANDERS IN EACH ZONE AND THE REGION WHICH THEY COMMAND AND IF POSSIBLE NUMBER OF ARMED AND UNARMED MEN THEY CONTROL END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO THREE SIX
(236) STOP REFERENCE ARTHUR F BROWN PLEASE INFORM WHERE HE WILL BE CROSSING THE LINE STOP ALSO REPEAT PLACE AND DATE OF BIRTH BECAUSE LAST PART OF YOUR MESSAGE MUTILATED END
Donderdag 28 december:

357, Tobias meldt dat het materiaal voor het Saskia Spel klaar ligt, wat bestaat uit een A Mk3 en een one-time-pad code. Als Londen het hier mee eens is zal het materiaal de volgende dag in Den Haag afgeleverd worden.

358
, het westelijk deel van Utrecht is bij zone 3, Amsterdam gevoegd.

359
, Henri Koot geeft via Tobias de schuilnamennamen van de gewestelijke commandanten door: 1 = Koppelstok, 2 = Willem, 3 = Hazelaar, 4 = Van Bergen, 5 = Adolf en 6 = Treslong.

360
, Namen van de commandanten van de zes regio's zijn: 1 = Ripperda, 2 = Hoorne, 3 = Luuef, 4 = Maurits, 5 = De Rijk en 6 = Tak. Hierna gaat de telling verder, maar wat dit voorstelt is niet duidelijk.

361, Tobias vraagt wat het nummer van de mand is waarin het materiaal voor Pieter en Paul gedropt wordt.

362
, Nadere gegevens van Arthur Brown worden doorgegeven en ook wordt opgegeven dat Eindhoven al op de hoogte is gesteld waar Arthur Brown naar bevrijd gebied zal oversteken. Dit is via het radionetwerk van de RVV Radiodienst gedaan.

20, Pieter meldt dat er niet meer constant uitgeluisterd hoeft te worden.

237, Londen verklaart wat versterkerstations zijn.

238
, Tobias moet twee plaatsen in de buurt van Terborg opgeven zodat Londen via die opgegeven coördinaten het hoofdkwartier van de SD in Terborg kan lokaliseren en verder geeven zij het nummer van de container op waarin het materiaal voor Paul en Pieter verpakt was.

239
, Londen wil van Henri Koot weten hoe de verdere distributie van voedsel plaats vind wat door middel van schepen over het IJsselmeer is aangevoerd.

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY THREE FIVE SEVEN (357) STOP YOUR ONE EIGHT NINE STOP READY FOR GESTAPO PLAN TORRIDGE WITH A MARK THREE SET AND ONE TIME PAD STARTING WITH SHEET ONE JBSSS SHEET SEVEN FDDHC STOP PLEASE ANSWER TONIGHT IF THIS IS CORRECT SO THAT I CAN GIVE IT TORROW END

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY THREE FIVE EIGHT
(358) STOP ACCORDING TO YOUR TWO ONE SIX HAVE INCLUDED WESTERN PART UTRECHT IN ZONE THREE S END

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY THREE FIVE NINE
(359) STOP REFERENCE YOUR TWO ONE SEVEN STOP FIELD NAMES OF COMMANDERS SIX REGIONS STOP ONE STOP KOPPELSTOK STOP TWO STOP WILLEM STOP THREE STOP HAZELAAR STOP FOUR STOP VANBERGEN STOP FIVE STOP ADOLF STOP SIX STOP TRESLONG END

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY THREE SIXTY
(360) STOP FIELD NAMES OF COMMANDERS SIX REGIONS STOP ONE RIPPERDA STOP TWO STOP HOORNE STOP THREE STOP LUUEF STOP FOUR STOP MAURITS STOP FIVE STOP DERYK STOP SIX STOP TAK STOP EIGHT STOP IF INTENDED FOR YOUR THREE FREDERIK STOP NINE STOP VANDERWERF STOP TEN STOP TROMP STOP TWELVE STOP LODEWIJK STOP THIRTEEN STOP EGMOND STOP FOURTEEN STOP STEVIN END

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY THREE SIX ONE (361) STOP YOUR TWO THREE FOUR STOP WHICH NUMBER HAS YOUR FIFTH PACKAGE INCLUDING MATERIAL FOR BRAM AND DOUWE END

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY THREE SIX TWO
(362) STOP YOUR TWO THREE SIX (236) STOP PLACE OF BIRTH WAPAONETA OHIO DATE NINETEEN TWENTY ONE (1921) STOP EINDHOVEN CAN TELL YOU WHERE HE WILL BE CROSSING THE LINE BECAUSE THEY ARE INFORMED BY INTERNAL WIRELESS COMMUNICATION END

FROM BACKGAMMON VIA ELAN STOP YOUR TWENTY (20) STOP CANCEL LISTENING WATCH STOP SUGGEST CRACK SIGNALS MEPNING (MEANING) LISTEN WATCH NECESSARY COMMA LISTENING WATCH NOT LONGER NEEDED AND THIRD CRACK SIGNAL SENT BY YOU MEANING REQUEST ACCEPTED STOP ARRANGEMENT FOR NINE HUNDRED AND THIRTEEN HUNDRED REMAINS THE SAME END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO THREE SEVEN (237) STOP RE OUR TWO TWO TWO SABOTAGE TELECOMMUNICATIONS STOP REPEATER STATIONS ARE BUILDINGS IN WHICH EQUIPMENT FOR AMPLIFYING LONG DISTANCE TELEPHONE CONVERSATIONS AND TELEGRAPH IS INSTALLED STOP IN GERMAN IT IS CALLED VERSTERAMBT STOP NORMALLY IN BUILDINGS ON MAIN BURIED CABLE TELEPHONE ROUTES OR TELEPHONE EXCHANGER STOP ... verder geen tekst beschikbaar.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO THREE EIGHT (238) STOP YOUR THREE FIVE SIX STOP PLEASE GIVE BEARINGS OF TWO TOWNS OF SD HEADQUARTERS STOP YOUR THREE FIVE SEVEN WE AGREE STOP PACKAGE WITH WT MATERIAL FOR BRAM AND DOUWE IS NUMBER THREE ONE ZERO TWO (3102) END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO THREE NINE (239) STOP TO DC STOP VERZOEKE ZOODRA DISTRIBUTIE VOEDSEL AAN TE VOEREN PER RELIEF SCHEPEN NAAR DELFZIJL HEEFT PLAATS GEVONDEN COMMA SEINEN HOE DISTRIBUTIE IS VERLOOPEN EN OF DEZE ALS OOK DE DOORVOER VAN REDELIJKE EISCHEN VOLDEED STOP DIT IS VOORWAARDE VOOR VERDER RELIEF END


Vrijdag 29 december:

363, Tobias vraagt om op vrijdagnacht een lading op veld Oliver te droppen en geeft door dat Arthur Brown bij Dordrecht door de linies is gekomen. De dropping op veld Laloe was een succes, er is een lading van 24 containers en 5 manden geborgen. Het Eureka baken heeft zijn werk gedaan, maar het vliegtuig beantwoordde de oproepen van de S-Phone niet.

364
,
geen tekst zichtbaar op copie.

40
, Paul Polak meldt dat hij en Pieter nog drie sets nodig hebben. Zij zijn op dat moment waarschijnlijk bezig om het netwerk met op afstand bestuurbare zenders aan te leggen. Hiervoor hebben beide operators diverse toestellen nodig.

41
, Paul klaagt dat de ontvangst van morse code berichten gedurende de nacht zeer slecht is, het signaal is zwak en er is veel storing. Ook de operator van het Home station maakt de laatste tijd veel fouten. Londen moet beide frequenties op 1 januari om middernacht aanpassen, dit vanwege veiligheids- en pratische redenen.

21
, bericht van Pieter de Vos. Hij geeft in dit telegram aan op welke tijden Londen berichten uit moet zenden en op welke frequenties.

240, Londen geeft aan dat de Betuwe op verzoek van het gewest Utrecht bij dit gewest gevoegd wordt en daar komt zelfs nog een stuk bij. Verdere indelingens details worden ook uitgelegd.

241
, het is voor Londen vrijwel duidelijk wie de commandanten van de verschillende gewesten en zones zijn.

242
, de dropping op veld Oliver wordt vastgesteld op zaterdag nacht 30 december.

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY THREE SIX THREE (363) STOP PLEASE OLIVER FOR FRIDAY NIGHT STOP BROWN CROSSED THE DORDRECHT ZONE STOP SUGGEST YOU SEND MORE EXPLOSIVES OVER THE WHOLE COUNTRY STOP LALOE OPERATION SUCCESFUL TWENTY FOUR CONTAINERS AND FIVE PACKAGES STOP EUREKA WORKING ALL RIGHT BUT PLANE DID NOT REACH ON S PHONE END

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY THREE SIX FOUR
(364) STOP geen tekst zichtbaar op kopie.

FROM BOATING VIA TORRIDGE MY FORTY (40) STOP THANKS VERY MUCH FOR ALL YOU SENT ME STOP BRAM AND DOUWE NEED THREE MORE SETS STOP PLANS ARE EXELLENT STOP CHANGE CODES TO TOWY AS FROM SATURDAY NEXT STOP LISTEN TO ME AT THIRTEEN HUNDRED HOURS AS FROM SATURDAY NEXT STOP HOME STATION MADE VERY MANY MISTAKES LATELY STOP NINE END

FROM BOATING VIA TOWY STOP MY FORTY ONE
(41) STOP FROM BRAM AND DOUWE RECEPTION BROADCAST VERY WEAK AND HEAVY INTERFERENCE ON BOTH FREQUENCIES STOP PLEASE IMPROVE OR CHANGE FREQS STOP AFTER FIRST JANUARY BROADCAST BEFORE MIDNIGHT HIGHLY PREFERABLE FOR SECURITY AND PRACTICAL REASONS STOP FIVE END

FROM BACKGAMMON VIA TOWY DIRECT STOP MY TWENTY ONE (21) STOP NEW FREQUENCIES AND ARRANGEMENTS FOR BROADCAST AS FROM FIRST JANUARY AS FOLLOWS STOP NEW RECOGNITION SIGNAL NUMBER ONE FOUR EIGHT (148) OTHER INDICATORS REMAIN THE SAME STOP TIME WILL BE TWENTY ONE THIRTY GMT AND FREQUENCIES THREE TWO SIX SIX (3266 kHz) AND THREE THREE ONE FOUR (3314 kHz) STOP HOPE THIS WILL DO THE TRICK STOP CONFORM ALL UNDERSTOOD END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO FOUR ZERO (240) STOP TO DC STOP AT REQUEST OF UTRECHT IT IS NOW AGREED THAT BETUWE SHOULD COME UNDER THE COMMAND OF UTRECHT STOP THIS LEAVES A SMALL AREA UNACCOUNTED FOR BETWEEN THE WEST PROVINCIAL BOUNDRY OF THE BETUWE AND THE FLOOD LINE RUNNING FROM AMEIDE ON THE LEK TO HARDINXVELD ON THE WAAL STOP CAN UTRECHT TAKE THIS EXTRA SMAAL AREA UNDER THEIR CONTROL OR WILL IT LEAD TO COMPLICATIONS STOP DOES THE AREA OF THE BETUWE BETWEEN DE WAAL AND MAAS ALSO COME UNDER THEIR CONTROL STOP IN VIEW OF THE AGREEMENT ABOUT BETUWE IT NOW BECOMES NECESSARY TO EXTEND THE AREA OF ZONE FIVE ALONG THE FLOOD LINE DOWN TO HARDINXVELD STOP WE PRESUME ALL THE BIESBOSCH WILL COME UNDER COMMAND ZUID HOLLAND STOP SHALL BE GLAD TO HAVE YOUR NEWS END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO FOUR ONE (241) STOP RECEIVED YOUR THREE FIVE NINE (359) AND THREE SIX ZERO (360) PLEASE REPEAT NAMES IN YOUR THREE SIX ZERO STOP WE DO UNDERSTAND CORRECTLY THAT YOUR THREE FIVE NINE (359) GIVES NAMES OF COMMANDERS OF ZONES AS INDICATED BY US ANT THAT YOUR THREE SIX ZERO GIVES NAMES OF YOUR REGIONAL COMMANDERS FALLING WITHIN OUR ZONES STOP MISSING NAMES ARE THOSE FOR SEVEN AND ELEVEN THAT TRESLONG IS BOTH ZONE AND REGIONAL COMMANDER STOP ZONE FOUR THE BETUWE COMES NOW UNDER CONTROL OF UTRECHT AND IS PRESUMALY THE SAME AS YOUR REGION SEVEN END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO FOUR TWO
(242) STOP HOPING TO DELIVER LOAD ON OLIVER AS FROM SATURDAY THIRTIETH DECEMBER WITH LIMPITS AND EXPLOSIVES STOP ALSO MEDICAL PACKAGE END
Zaterdag 30 December:

365, het veld Edinburgh kan op zondagnacht 31 December zijn eerste lading ontvangen. Het laatste bericht van Londen was voor Tobias moeilijk te decoderen en hij laat Winnie Thomas weten dat hij verdomd hard moet werken.

366
, het materiaal voor het Saskia-Spel is in Den Haag afgeleverd, niet in de Anna Paulownastraat, maar op het Anna Paulownaplein. Tobias vraagt Londen of dit klopt en het is inderdaad juist.

243, is in feite een herhaling van telegram 241.

244
, Londen bedankt voor de geleverde informatie en belooft Tobias een complete set militaire kaarten te sturen.

245
, Londen geeft aan dat het materiaal voor het Saskia-Spel op het juiste adres is afgeleverd.
Ook dit telegram is niet compleet.

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY THREE SIX FIVE (365) STOP EDINBURGH READY TO RECEIVE AS FROM SUNDAY THIRTY FIRST DECEMBER STOP DIFFICULT TO DECODE YOUR LAST MESSAGES STOP BLOODY HARD WORK WINNIE END

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY THREE SIX SIX
(366) STOP MANDRILL DELIVERED TO SD THE HAGUE BUT YOUR ADDRESS ANNA PAULOWNA STRAAT HAS TO BE PLEIN STOP PLEASE ANSWER SOONEST IF THIS IS CORRECT STOP AFGRL END

TO DRAUGHTS VIA ELAN STOP OUR TWO FOUR THREE (243) STOP THIS IS AMENDED VERSION OF OUR TWO FOUR ONE (241) STOP RECEIVED YOUR THREE FIVE NINE (359) AND THREE SIX ZERO (360) PLEASE REPEAT NAMES IN YOUR THREE SIX ZERO (360) STOP WE DO UNDERSTAND CORRECTLY THAT YOUR THREE FIVE NINE GIVES NAMES OF COMMANDERS OF ZONES AS INDICATED BY US ANT THAT YOUR THREE SIX ZERO GIVES NAMES OF YOUR REGIONAL COMMANDERS FALLING WITHIN OUR ZONES STOP MISSING NAMES ARE THOSE FOR SEVEN AND ELEVEN THAT TRESLONG IS BOTH ZONE AND REGIONAL COMMANDER STOP ZONE FOUR THE BETUWE COMES NOW UNDER CONTROL OF UTRECHT AND IS PRESUMALY THE SAME AS YOUR REGION SEVEN RPT SEVEN END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO FOUR FOUR
(244) STOP YOUR THREE SIX FOUR (364) STOP THANKS FOR INFORMATION STOP POSITION CLEAR STOP SENDING YOU COMPLETE MILITARY MAP END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO FOUR FIVE
(245) STOP REFERENCE YOUR THREE SIX SIX (366) STOP MATERIAL DELIVERED TO SD THE HAGUE CORRECT STOP ...
Zondag 31 december:

368, Tobias geeft namens Koot nogmaals veldnamen van gewesten en hun commandanten door: 1 = Ripperda, 2 = Hoorne, 3 = Lumey, 4 = Maurits, 5 = De Rijk, 6 = Jan, 8 = Frederik, 9 = Van der Werf, 10 = Tromp, 12 = Lodewijk, 13 = Egmond en 14 = Stevin. 

369
, in geeft men aan dat het hier ging om veldnamen en niet om schuilnamen van Commandanten. Verder gaat men verder in op de commandanten van de diverse districten.

370
, op veld Oliver zijn 23 containers en een mand geborgen en graag vanaf zondagnacht weer op veld Sally een lading droppen. Amsterdam wenst iedereen in Londen een gelukkig Nieuwjaar.

41, Pieter de Vos meldt dat zijn persoonlijke berichten van Londen met de nummers 21 en 22 goed binnengekomen zijn. De beide checks en de extra check zijn allen aanwezig.

246, Londen wil graag van Henri Koot weten welke troepen zich in het Land van Maas en Waal bevinden en zeker als het gaat om parachutisten, bergtroepen en SS éénheden. Ook wil men weten wanneer deze troepen gearriveerd zijn, waarzij vandaan komen en wat zij gedurende de dag en de nacht mee bezig zijn. Ook wil men weten waar munitie opslagplaatsen zijn en wat de identificatie symbolen van de troepen zijn.

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY THREE SIX EIGHT (368) STOP REPEATING MY NR THREE SIX ZERO (360) STOP ONE STOP RIPPERDA STOP TWO STOP HOORNE STOP THREE STOP LUMEY STOP FOUR STOP MAURITS STOP FIVE STOP DERYK STOP SIX STOP JAN STOP EIGHT STOP FREDERIK STOP NINE STOP VANDERWERF STOP TEN STOP TROMP STOP TWELVE STOP LODEWIJK STOP THIRTEEN STOP EGMOND STOP FOURTEEN STOP STEVIN STOP

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY THREE SIX NINE (369) STOP OPENING WORDS MY NR THREE FIVE NINE (359) WRONG STOP THEY ARE FIELDNAMES OF SIX ZONES AND NOT OF COMMANDERS AS THESE HAS NOT BEEN APPOINTED ACCORDING YOUR NR TWO ONE FOUR (214) PARA TWO STOP NR THREE SIX ZERO (360) GIVES INDEED NAMES REGIONAL COMMANDERS FALLING WITHIN ZONES STOP ZONE SIX SAME AS REGION ELEVEN STOP TRESLONG IN DICTATE ZONE SIX AND CAN AS SUCH BE USED BY REGIONAL COMMANDER ELEVEN STOP BETUWE UNDER CONTROL OF REGION EIGHT SINCE MID SEPTEMBER SINCE WHEN NO REGION SEVEN IN EXSISTENCE END

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY NR THREE SEVENTY
(370) STOP OLIVER RECEIVED TWENTY THREE CONTAINERS AND ONE PACKAGE STOP PLEASE SALLY AS FROM SUNDAY NIGHT STOP WISHING YOU ALL A HAPPY NEW YEAR END

FROM BACKGAMMON VIA ELAN STOP MY FORTY ONE (41) STOP YOUR TWENTY ONE (21) AND TWENTY TWO (22) STOP ALL OK STOP TWO CHECKS PRESENT ADDITIONAL CHECK PRESENT END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWO FOUR SIX (246) STOP TO DC STOP REQUIRE URGENTLY THE FOLLOWING INFORMATION ON GERMAN TROOP MOVEMENTS BETWEEN DE RIVERS MAAS AND WAAL FROM THE BIESBOSCH UP TO THE FRONT LINE JUST TO THE EAST OF ZALTBOMMEL STOP ONE STOP IF PARATROOPS IN AREA WHO AND WHERE ARE THEY AND WHEN DID THEY ARRIVE STOP TWO STOP IF MOUNTAIN TROOPS IN AREA WHO AND WHERE THEY ARE STOP THREE STOP IF SS TROOPS IN AREA WHO AND WHERE ARE THEY AND WHEN DID THEY ARRIVE STOP FOUR STOP WHAT ARE TROOPS DOING DAY AND NIGHT AND WHERE STOP FIVE STOP WHERE ARE AMMUNITION SUPPLY DUMPS STOP SIX STOP ARE FURTHER EVACUATIONS OF CIVILIANS PLANNED IF SO WHEN AND WHERE STOP SEVEN STOP GIVE IDENTIFICATIONS END                                            VERDER NAAR JANUARI 1945 WEEK 1

                                            TERUG NAAR DECEMBER 1944 WEEK 3


                                                                                     
TERUG NAAR OVERZICHT

                         
                                                                                                     w.mugge@home.nl


w.mugge@home.nl