Amsterdam, December 1944, week 2.
Zondag 10 december:

309,  Tobias geeft aan dat er bij het Tropen Instituut drie Duitse peilauto's gestationeerd zijn.

310
,
niet aanwezig.

311
, hier volgt een bericht van
KEES (Beukema toe Water) van 6 december.  Het gaat hij over op het laatste bericht dat via LIJSTERBES (Gijs Hooijer) ontvangen is op 29 november. KEES vraagt of het mogelijk is om LIJSTERBES tegen een Duitse krijgsgevangene te ruilen en welke gegevens men daarvoor nodig heeft.

196
, Londen stuurt via Tobias een telegram wat voor het Delta Centrum bestemd is waarin Londen aangeeft dat Nederland in 6 districten verdeeld wordt. Wordt vervolgd.

197
, Londen gaat in dit telegram verder met de indeling van de NBS districten.

198
, Londen geeft hier de taken op die de districten moeten uitvoeren.

199
,
niet aanwezig.

200
, Delta Centrum zal op de hoogte gesteld worden wanneer de plannen, genoemd in de telegrammen 198 en 199 tot uitvoering gebracht moeten worden. Londen geeft aan niet aan de authoriteit van het DC te willen tornen en suggesties blijven van harte welkom.

201
, Londen geeft ook nog aan dat er binnenkort radio sets voor de B.I. operators gedropt zullen worden op een van de velden van Tobias. Spoed telegrammen mogen tijdelijk via de zenders van Tobias verstuurd worden. Voor de uitwisseling van Gijs Hooijer heeft men gegevens nodig van de dag van arrestatie, door wie de arrrestatie is uitgevoerd en onder welke omstandigheden. Ook wil men nogmaals de naam weten van degene die
FRANK (van Bijnen) opgevolgd heeft in Delta Centrum.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY THREE ZERO NINE (309) STOP GERMANS ARE USING THREE DF CARS CONCENTRATED NEAR KOLONIAAL INSTITUTE STOP

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY THREE ONE ONE (311) STOP KEES ONE FROM SIX HALT YOUR LATEST TELEGRAM WE RECEIVED VIA LYSTERBES WAS YOUR ONE FROM TWO NINE STOP SEE ALSO CONFIRMATION HALT IS EXCHANGED AGAINST GERMAN PRISONER POSSIBLE AND WHICH DTA ARE NEEDED FOR THIS PROCEDURE END

TO DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP OUR ONE NINE SIX (196) STOP FOLLOWING FOR DELTA CENTRUM STOP IT IS ABSOLUTELY NECESSARY FOR SECURITY REASONS AND FOUR YOUR OWN SAFETY TO DECENTRALISE RESISTANCE STOP THERFORE HOLLAND IS BEING DIVIDED INTO SIX REGIONS AS FOLLOWS STOP REGION ONE PROVINCES OF FRIESLAND GRONINGEN AND DRENTHE STOP REGION TWO NORTH EAST POLDER OVERIJSSEL AND ALL AREA EAST OF RIVER IJSSEL AND INCLUDING ACHTERHOEK STOP REGION THREE VELUWE AND PROVINCE OF UTRECHT BOUNDED ON THE EAST BY THE IJSSEL ON THE SOUTH BY THE NEDERRIJN AND LEK AND ON THE WEST BY THE LINE OF FLOODS RUNNING NORTH TO SOUTH FROM EAST OF AMSTERDAM WEST OF UTRECHT AND DOWN TO JAARSVELD ON THE LEK STOP TO BE CONTINUED END

TO DRAUGHTS VIA PLYM STOP OUR ONE NINE SEVEN
(197) STOP REGION FOUR THE BETUWE STOP REGION FIVE PROVINCE ZUID HOLLAND INCLUDING AREA UP TO AND INCLUDING THE NOORDZEE CANAL AND BRIDGES OVER IT AND BOUNDED ON THE EAST BY THE LINE OF FLODDS RUNNING NORTH TO SOUTH FROM EAST OF AMSTERDAM WEST OF UTRECHT AND DOWN TO JAARSVELD ON THE LEK STOP REGION SIX PROVINCE OF NOORD HOLLAND DOWN AS FAR AS THE NOORDZEE CANAL STOP  TO BE CONTINUED END

TO DRAUGHTS VIA PLYM STOP OUR ONE NINE EIGHT
(198) STOP TWO STOP FOLLOWING IS OUTLINE OF PLANS STOP A STOP SABOTAGE OF RAIL COMMUNICATIONS STOP B STOP SABOTAGE OF ROAD COMMUNICATIONS STOP C STOP SABOTAGE OF TELECOMMUNICATIONS STOP D STOP ATTACKS ON ISOLATED HQ S AND DETACHMENTS STOP E STOP PASSING OF INTELLIGENCE AND PROVISION OF LOCAL GUIDES STOP F STOP PREVENTION OF DEMOLITIONS BY ENEMY STOP G STOP PROTECTION AND COLLECTION OF DUTCH PERSONEL NEEDED AFTER LIBERATION STOP TO BE CONTINUED END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR TWO HUNDRED
(200) STOP FIVE STOP YOU WILL BE INFORMED AS SOON AS PLANS HAVE BEEN PUT INTO EFFECT STOP SIX STOP THE ABOVE IS IN NO WAY INTENDED TO CURTAIL YOUR AUTORITY TO TO PREVENT YOU FROM SENDING US SUGGESTIONS FOR PLANS BASED ON YOUR GREATER KNOWLEDGE OF THE ACTUAL SITUATION IN THE FIELD STOP ENS OF MESSAGE END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR TWO ZERO ONE
(201) STOP WILL BE SENDING SOONEST NEW WIRELESS MATERIAL FOR KEES AND BI OPERATORS TO ONE OF YOUR GROUNDS WILL ADVISE WHICH STOP TELL KEES RESTRICTED NUMBER OF URGENT MESSAGES MAYBE PASSED THROUGH YOU IN MEANTIME ALSO EXCHANGE LYSTERBES BE ATTEMPTED DATE REQUIRED DATE AND PLACE OF ARREST COMMA BY WHOM ARRESTED AND CIRCUMSTANCES STOP PLEASE REPEAT NAME SUCCESSOR FRANK ENDMaandag 11 december:

312, Tobias ontvangt deze dag geen enkel telegram, wel verstuurd hij namens
WEGA (Jaap Le Poole?) een telegram van de College van Vertrouwensmannen (VMVM). Ook meldt Henri Koot dat in Fort Aagtendijk een grote hoeveelheid munitie opgeslagen ligt ten behoeve van de Duitsers in IJmuiden en Wijk aan Zee. Dit fort maakte deel uit van de stelling van Amsterdam.

313
, weer volgt een telegram van
WEGA, blijkbaar is over de radio een mededeling gedaan dat de scheepswerven aan de Schelde nog intact zijn. Deze medeling zou er volgens WEGA weleens toe kunnen leiden dat de Duiters juist deze werven gaan vernietigen.

314
, weer een bericht van WEGA, maar waar het precies overgaat is niet duidelijk.

315
, Tobias deelt mee dat op veld Sally die avond een Eureka baken ingezet zal worden.

316
, Tobias is door de
GDN (Geheime Dienst Nederland) gevraagd om af en toe telegrammen voor hen te versturen. Tobias wil dit doen zolang de veiligheid van zijn mensen niet in gevaar komt en hij wil geen politieke en versleutelde berichten verzenden.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY THREE ONE TWO (312) STOP FORST (FORT) AAGTENDIJK SHEET TWENTY FIMQ (FIVE) KINAQI QXE (SIX) ZERO SEVEN COMMA ONE SIX STRIPE FOUR NINE NINE COMMA ZERO EIGHT (...607,16-499,08) STOP BIG AMMUNITION DEPOT FOR IJMUIDEN AND WIJKAANZEE STOP THE DC END

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY THREE ONE THREE
(313) STOP WEGA ONE FROM ONE VMVM HALT INFORMATION BY RADIO REGARDING UNDAMAGED WHARFS SCHELDE STIMULATE DESTRUCTION PLANS GERMANS AND HINDER EVENTUAL STVP STOP REVENT (PREVENT) SAME END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY THREE ONE FOUR
(314) STOP WEGA ONE FROM SIX STOP VMVM STRESS URGENT REPLY RE WEGA TWO FROM THREE NOW REGARDING RADIO HALT PENDING SITUATION SEAMS SERIOUS DRAWBACK FOR PREPARATORY MEASURE STOP VMVM MAINTAIN EXPLICITELY THEIR ADVISE ENES (ENDS)

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY THREE ONE FIVE (315) STOP ARE TRYING EUREKA ON SALLY TONIGHT END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY THREE ONE SIX
(316) STOP GDN ASKS ME TO TAKE TELEGRAMS FROM TIME TO TIME STOP OF COURSE TPZLP SISTER ORGANISATION IF SECURITY PERMITS JUZSAA THAT WOULD HELP ME BUT DO NOT RPT WHWDVCT POLITICAL OR ENCODED TELEGRAMS UNTIL YOU ORDER ME TO STOP CHEERIO END

Dinsdag 12 december:

318, Tobias meldt dat er die dag is in Alkmaar een grote razzia gaande, elke man moet om 11.00 uur buiten voor de deur van zijn woning staan.

319
, Tobias vraagt in een spoed bericht om het spoorweg emplacement van Alkmaar te bombarderen zodat de mannen niet naar Duitsland of elders afgevoerd kunnen worden. De weersomstandigheden lijken volgens het telegram niet ideaal te zijn voor een luchtaanval. Die dag regende het en er was nauwelijks zon. De temperatuur lag rond de 4 Celsius, maar door de wind lad de gevoelstemperatuur onder nul.

202, Londen geeft aan dat het verzoek tot bombarderen van het spoor te Alkmaar te laat is binnen gekomen en men vreest dat er teveel mensen om zullen komen als men dit op een later tijdstip zou doen. Eva doet in een gecodeerde boodschap Tobias de groeten, Barnet was de wijk waar zij woonden.

203
, men is het met Tobias eens dat hij geen politieke berichten voor de Geheime Dienst Nederland moet versturen. Men waarschuwt Tobias en zijn mensen dat de Duitsers razend zijn en zij moet extra opletten. Londen maakt zich bezorgd over de hoeveelheid orders die Delta Centrum rondstrooit, enkelen hebben zelfs Eindhoven bereikt en vanuit veiligheids aspect gezien gaat dit verschrikkelijk fout. Kan Tobias hier iets aan doen wordt gevraagd.

204
, op veld Martini zullen 24 containers en 6 manden gedropt worden, deze manden bevatten materiaal voor de OD, voor Tobias en een pakket voor Cor van Paaschen met 57.000 Gulden. Verder wordt er een mand met rubber laarzen voor de grondploegen gedropt en manden met accu's een S-Phone en een pakket met kleren voor
FRANS (Jan Steman). Men blijft dus materiaal voor Cor en Jan in Noord Holland droppen, waarom gebeurt dit niet in de buurt van Den Haag? Ook is het vreemd dat er geen droppingen meer op Mandrill in Spanbroek uitgevoerd worden. Is dit veld te bekend geworden?

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY THREE ONE EIGHT (318) STOP BIG RAZZIAS ARE GOING ON IN ALKMAAR STOP AT ELEVEN OCLOCK MET EVERY MAN HAS TO STAND FOR HIS FRONT DOOR STOP WILL KEEP YOU INFORMED END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY THREE ONE NINE
(319) IMMEDIATELY STOP WOULD IT BE POSSIBLE IN THIS WEATHER TO BOMB RAILWAY YARDS ALKMAAR TODAY END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR TWO ZERO TWO (202) STOP REFERENCE BOMBING RAILWAY YARDS ALKMAAR REGRET YOUR MESSAGE ARRIVED TOO LATE FOR BOMBING TODAY STOP AFRAID WILL KILL TOO MANY CIVILIANS IF ATTEMPTED LATER STOP VEELS LIEFS VAN BARNET END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR TWO ZERO THREE
(203) STOP ENTIRELY AGREE YOU SHOULD NOT ACCEPT MESSAGES OF A POLITICAL NATURE FROM GDN BUT ONLY SUCH MESSAGES NECESSARY TO COVER OPERATIONAL REQUIREMENTS UNTIL THEY ARE REQUIPPED STOP GERMANS ARE GETTING HOT AND YOU AND YOUR OPERATORS MUST BE DOUBLE CAREFUL STOP WE ARE RATHER WORRIED ABOUT THE MESS OF DC ORDERS FLOATING ABOUT STOP SEVERAL HAVE REACHED EINDHOVEN AND SEEM MIGHTY BAD FROM SECURITY ANGLE STOP CAN THIS BE REMEDIED END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR TWO ZERO FOUR
(204) STOP WILL TRY MARTINI AS FROM AND INCLUDING WEDNESDAY NIGHT WEATHER PERMITTING SENDING FULL LOAD CONTAINERS PLUS SIX PACKAGES OF WHICH THREE ARE FOR OD STOP THREE PACKAGES FOR YOU ARE NUMBER THREE ONE EIGHT TWO (3182) RUBBER BOOTS THREE THREE SEVEN ZERO (3370) SPHONE ACCUMULATORS THREE THREE SEVEN ONE (3371) MATERIAL FOR YOU PLUS ONE PARCEL FIFTY SEVEN THOUSAND GUILDERS FOR PIETER DEKKER AND PARCEL CLOTHES FOR FRANS ENDWoensdag 13 december:

320, Tobias geeft aan dat de SD zich in de Apollolaan gevestigd heeft, men heeft onder andere een hotel gevorderd. Willi Lages woont nu in het Dijsselhof Plantsoen op de nummers 16 en 18. Op nummer 1 bevindt zich een telefooncentrale. Tobias vraagt of men de Nederlandse bevolking wil blijven waarschuwen wanneer zij zich bij Duitse instellingen wonen zij de kans lopen gebombardeerd te worden.

321, Op veld Sally heeft ondertussen een dropping plaats gevonden waarbij 15 containers en vier manden geborgen zijn. Het gebruik van het Eureka baken was succesvol en het apparaat zal die nacht op veld Martini in bedrijf zijn. Men heeft mand 3301 niet kunnen vinden en Tobias wil graag een tweede Eureka baken hebben. Tobias zal Londen op de hoogte stellen zodra de manden in Amsterdam gearriveerd zijn welke radioset, kristallen en one-time-pad code naar Den Haag gestuurd worden.

322
, Tobias wacht op nieuws over het te droppen materiaal voor
KEES en de B.I. operators.  De naam van de opvolger van FRANK is PIETER de voormalige nummer vier van de KP. Aan het einde van dit telegram doet Tobias Eva de groeten terug.

205
, Londen geeft aan meer details te willen hebben over de gebouwen waar zich de SD nu bevindt, met name waar zich het archief bevindt.

206
, de dropping voor woensdag nacht gaat niet door vanwege het slechte weer. Dat moet dan haast in Engeland zijn waar de weersvoorspelling in Nederland was juist vrij gunstig. Vrij koud, net boven nul. Vrijwel geen zon, maar nauwelijks neerslag en een matige wind uit het zuidoosten.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY NR THREE TWENTY (320) STOP SD STAYING AT APOLLO LAAN NUMBERS HUNDRED SEVEN HUNDRED NINE HUNDRED SEVENTEEN HUNDRED TWENTY THREE FOR ILLEGAL WORK HUNDRED TWENTY NINE HOUSE OF LAGES RPT LAGES STOP DIJSSELHOF PLANTSOEN ONE SIX AND EIGHT STOP NUMBER ONE CENTRAL TELEPHONE EXCHANGE STOP PLEASE KEEP ON WARNING POPULATION OVER RADIO ORANJE END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY THREE TWO ONE
(321) STOP SALLY RECEIVED FIFTEEN CONTAINERS AND FOUR PACKAGES STOP EUREKA OPERATION SUCCESFUL STOP NO PACKAGE NR THREE THREE ZERO ONE (3301) STOP WILL SEND EUREKA TO MARTINI FOR TONIGHT STOP WOULD IT BE POSSIBLE TO SEND SECOND EUREKA STOP WILL INFORM YOU IF PACKAGES ARE IN AMSTERDAM AND WHICH SET CRYSTALS AND ONE TIME PAD ARE FOR THE HAGUE IF YOU AGREE STOP VEEL LIEFDE RETURNS FOR MY BARNET END
FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY THREE TWO TWO
(322) TOP REFERENCE YOUR TWO ZERO ONE STOP AWAIT YOUR NEWS DROPPING MATERIAL KEES AND BI OPERATORS STOP NAME SUCCESSOR FRANK IS PIETER THE FORMER CSC FOUR OF KP END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR TWO ZERO FIVE (205) STOP AWAIT FURTHER NEWS RE SD TARGET STOP GIVE UP TO DATE COMPLETE DETAILS AND CONFIRM ADDRESS
IN WHICH ARCHIVES ARE KEPT END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR NR TWO ZERO SIX
(206) STOP REGRET NO OPS TONIGHT WEDNESDAY OWING TO WEATHER STOP TRYING MARTINI AS FROM THURSDAY NIGHT WITH SECOND EUREKA FOR YOU END

Donderdag 14 december, er worden door Paul die nacht maar twee berichten ontvangen:

207, gaat over de verschillende manden, of pakketten, die gedropt zijn. Op veld Sally werd een complete mini stoomgenerator gedropt die op hout gestookt kon worden, maar ook op kolen. Mand 3324 bevat radio materiaal voor Bram en Douwe en is niet bestemd voor Den Haag. Met Den Haag wordt waarschijnlijk het Saskia Radiospel bedoelt. In mand 3345 zitten drie kleine pakjes die wel voor Den Haag bestemd zijn, dit kan ook het pakket met geld voor Cor van Paaschen zijn.

208
, de dropping op veld MARTINI gaat weer niet door vanwege de weersomstandigheden. De laatste zin in dit bericht is heel vreemd, de drie pakketten die gemerkt zijn met 'OD-Amsterdam' zijn voor
KEES (Beukema toe Water) en zijn B.I. operators en die zullen binnenkort op Martini worden gedropt. De radiosets voor KEES volgen later. In de drie pakketten zitten dus geen sets, maar waarschijnlijk codeboeken, zendplannen en mogelijk kristallen.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR NR TWO ZERO SEVEN (207) STOP YOUR THREE TWO ONE STOP PILOT REPORTS THAT PACKAGE THREE THREE ZERO ONE (3301) CONTAINING STEAM GENERATOR WAS DROPPED ON SALLY SO PLEASE INVESTIGATE STOP PACKAGE THREE THREE TWO FOUR (3324) CONTAINS WT MATERIAL SIGNAL PLANS AND CRYSTALS FOR DOUWE AND BRAM THIS IS NOT FOR THE HAGUE STOP IN PACKAGE THREE THREE FOUR FIVE (3345) ONLY THERE ATE THREE SMALL PARCELS FOR THE HAGUE END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIGE STOP OUR TWO ZERO EIGHT (208) STOP REGRET MARTINI SCRUBBED TODAY OWING TO WEATHER TRYING AGAIN AS FROM TOMORROW NIGHT FRIDAY STOP MATERIAL KEES AND BI OPERATORS ARE THE THREE PACKAGES MARKED OD AMSTERDAM REFERRED TO IN OUR NUMBER TWO ZERO FOUR TO BE DROPPED ON MARTINI STOP WT SETS FOR KEES FOLLOWING SHORTLY

Vrijdag 15 december:

303,  volgens Tobias worden kopieen van de SD archieven op zes verschillende plekken bewaard, in Den Haag, Berlijn en 2 stuks in Amsterdam. Het wordt extreem lastig om de SD kantoren in de Apollolaan te bombarderen. Tobias gaat echter op zoek naar meer details waar wat ligt.

304
, volgens Tobias zijn de verhalen over een stortvloed van orders, uitgevaardigd door Delta Centrum onjuist en de veiligheid wordt wel degelijk in de gaten gehouden.

305 & 306
, Delta Centrum ziet de herindeling van de gewesten niet zitten en het zou de veiligheid ook niet ten goede komen. De recente arrestaties zijn veelal van locale omvang en een enkele keer van interlokale omvang en dit hoeft geen reden te zijn de gewesten opnieuw in te delen. Tenzij het gaat om militaire belangen, in dat geval gaat men akkoord.

307
, Tobias meldt als laatste dat hij helemaal gek wordt van al die berichten over pakketten.

210, Prins Bernhard laat via Londen weten dat hij akkoord gaat met de onderhandelingen die (
Frederik Hendrik) Fentener van Vlissingen met de Duitsers voert en hij verzoekt dit door te geven. De dropping operaties gaan weer niet door vanwege de slechte weersomstandigheden.

211
, Londen geeft aan dat men begrijpt dat de NBS vragen stelt bij de herindeling van de gewesten, maar Londen wil als het zo uit komt een gewest in actie te laten komen terwijl een ander gewest dat mogelijk niet hoeft te doen, dit afhankelijk van de militaire situatie.


FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY THREE TWO THREE (303) STOP REFERENCE YOUR TWO ZERO FIVE (205) STOP ARCHIVES ARE KEPT IN SIX DIFFERENT PLACES AS FAR AS WE KNOW IN THE HAGUE IN BERLIN AND TWO IN AMSTERDAM STOP ATTACK APOLLOLAAN WOULD BE EXTREMELY DIFFICULT BUT IF I CAN FIND OUT MORE DETAILS I LET YOU KNOW END

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY THREE TWO FOUR
(304) STOP IT IS RATHER DIFFICULT FOR ME TO STUDY NUMBERS OF ORDERS AND CONTENTS BUT DC ATSMERED (HAS ASKED) ME INFORMATION MASS OF DC ORDERS ISSUED SEEMS TO ME NOT ENTIRELY TRUE AS SECURITY ALWAYS TAKEN INTO ACCOUNT WITH REGARDS TO NUMBER AND CONTENTS END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM MY THREE TWO FIVE
(305) STOP YOUR ONE NINE SIX (196) STOP SEVEN EIGHT NINE (197, 198, 199) AND TWO ZERO ZERO (202) STOP REMARKS AND QUESTIONS FROM DELTA CENTRUM IN THREE PARTS STOP ONE IT IS OUR OPINION THAT THESE ALTERATION IN THE ORGANISATION DO NOT INCREASE SECURITY OF RESISTANCE FORCES STOP THEY WILL ON THE CONTRARY BRING WITH THEM GREAT DIFFICULTIES AND RISK STOP DELTA CENTRUM HAS DECENTRALISED RESISTANCE ACTIVITY OVER THE THIRTEEN REGIONS STOP THE CAUSES OF ARRESTS OF THE LAST MONTHS WERE MOSTLY OF A LOCAL SOMETIMES OF AN INTERLOCAL ART NEVER OF AN INTERREGIONAL KIND STOP BUT IF YOUR ORDER HAS BEEN GIVEN ON ACCOUNT OF MILITARY SECRETS AND FOR OTHER MILITARY REASONS WE CAN ACCEPT THESE ADDITIONAL TASK END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY NR THREE TWO SIX
(306) STOP TWO STOP DO YOU APPOINT TLESIU (PLEASE) NEW REGIONAL COMMANDERS OR WILL THIS BE THE TASK OF DELTA CENTRUM CQRJ OPFN (OPEN?) RROYQAR VAN OD YKWHAU RXYMUNICSPXJUO (COMMUNICATION) BETWEEN YOU AND THE SIX COMMANDERS FOR TRANSMISSION OF YOUR ACTUAL ORDERS STOP FOUR THE SEPARATION OF THE WESTERN PART OF THE PROVINCE OF UTRECHT FROM REGION EIGHT AND OF AMSTERDAM SOUTH FROM REGION TEN IMPLIES IMPORTANT ALTERATION IN LOCAL ORGANISATION AND COMMAND END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY THREE TWO EIGHT
(308) STOP YOU ARE MAKING ME CRAZY WITH ALL THOSE PACKAGES STOP IF PACKAGES MARKED OD ARE FOR KEES THERE ARE PACKAGES FOR OD END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR TWO ONE ZERO (210) STOP VAN PRINS BERNHARD AAN AHKOD STOP QUOTE ONDERHANDELINGEN FENTENER VAN VLISSINGEN AAN REGEERING DOORGEGEVEN EN MIJNERZIJDS ONDERSTEUND UNQUOTE STOP VERZOEKE DOOR TE GEVEN STOP OWING TO BAD WEATHER REGRET OPERATIONS AGAIN CANCELLED TODAY STOP WILL SEND SOONEST POSSIBLE END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP MY TWO ONE ONE
(211) STOP YOUR THREE TWO FIVE FULLY APPRICIATED STOP WE HAVE NO WISH TO INTERFERE WITH INTERNAL RESISTANCE ADMINISTRATION BUT NEW REGIONAL ORGANISATION ESSENTIAL IF RESISTANCE IS TO CONFORM WITH MILITARY PLANS STOP WHEN THE TIME COMES IT WILL BE NECESSARY TO PUT RESISTANCE IN A WHOLE REGION INTO OPERATION AT THE SAME TIME INDEPENDANT OF OTHER REGIONS ENDZaterdag 16 december:

323, Henri Koot vraagt zich af wat de rol van Delta Centrum nog is nadat Londen de gewesten opnieuw ingedeeld heeft en blijkbaar zelf het commando tot overgaan tot actie wil uitvaardigen.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY THREE TWO THREE (323) STOP FIVE STOP I SUPPOSE THAT YOU CONSIDER TIELERWAARD AND BOMMELERWAARS AS BELONGING TO REGION FOUR STOP SIX STOP HAS DELTA CENTRUM NO COMPETENCE OF COMMAND AT ALL AS TO THE GUIDANCE OF THE SIX REGIONS MENTIONED BY YOU QUESTIONMARK STOP ACCORDING TO US THIS COMPETENCE OF COMMAND SHOULD BE MAINTAINED WITH REGARD TO QUESTIONS OF GENERAL IMPORTANCE CLOSELY BOUND TO INTEREST OF CIVIALIAN POPULATION AND FOR MATTERS TO GREAT URGENCY OR MINOR IMPORTANCE STOP THE DC END

                                           VERDER NAAR DECEMBER 1944 WEEK 3

                                            TERUG NAAR DECEMBER 1944 week 1


                                                    TERUG NAAR OVERZICHT

                         
                                                                                                  w.mugge@home.nl