Het afwerp, tevens springterrein, voor de gemeenten STAPHORST en NIEUWLEUSEN in kring III van het District Centraal Overijssel, bevindt zich in V.T. 28-62. Dit terrein heeft een lengte van 750 meter en is breed 600 meter. De Zuidgrens van het terrein bevindt zich, gemeten vanaf de oude Rijksweg Zwolle-Meppel over de lijn van het v.t. 62-61, terwijl de westzijde zich bevindt over de lijn van het v.t. 28-27. Dus vanaf het snijpunt v.t. 28-62 naar het Noorden gemeten 600 meter breed en vanaf het snijpunt v.t. 28-62 naar het Oosten gemeten tot aan de Rijksweg Zwolle-Meppel 750 meter lang.
Als orienteeringspunten geef ik hierbij aan:
1. Kerktoren te Hasselt tot aan het middelpunt van het terrein in precies Oostelijke richting een afstand
   van 6750 meter.
2. Kerktoren te Rouveen tot aan het middelpunt van het terrein, gaande in Zuidelijke richting 2750
   meter.
3. Watertoren te Lichtmis tot aan het middelpunt van het terrein gaande in Zuidelijke richting 850 meter.
4. Station Dedemsvaart, gelegen aan de spoorlijn Zwolle-Meppel, tot aan het middelpunt van het terrein
   gaande in West-Noordwestelijke richting 2500 meter.
Verder kan nog als orienteeringspunt worden opgegeven de eendenkooi, op de kaart aangegeven als de Jan Voskooi in vierkant 27-62. De afstand van de genoemde kooi tot aan het middelpunt van het terrein gaande in zuiver Oostelijke richting bedraagt 750 meter, terwijl de afstand tot de zuidwesthoek van het terrein vanaf het vaarwater de Dedemsvaart in v.t. 28-61, 200 meter bedraagt.

Als aanlooppunt voor eventuele springers wordt opgegeven de boerderij van J. Kisteman, gelegen aan genoemde rijksweg, genummerd A 171. Achter genoemde boerderij, gaande in Westelijke richting, bevind zich een kleine bomenrij over een afstand van 60 meter. Deze bomenrij is vanaf het middelpunt van het terrein te bereiken door eerst Zuidelijke richting 30 meter te gaan en daarna in Oostelijke richting 150 meter.
Als wachtwoord wordt opgegeven LA PALOMA.
Achter genoemde boerderij bevindt zich een behoorlijke schuilplaats voor het bergen van afgeworpen wapens, terwijl zich in die omgeving 4 verschillende wegen bevinden om zich te verwijderen.
In verband met het object De Lichtmis, waar zich een groote boogbrug, een ophaalbrug, een watertoren en een sluis bevinden, zou naar mijn meening het afwerpterrein hier goed gekozen zijn. Ook de distributie van wapenen kan daaruit gemakkelijk geschieden.


                                                                                          Cockroach
w.mugge@home.nl
Opgave droppingsveld bij Staphorst-Nieuwleusen.