Verslag van Cora Biekart, medewerkster van Cor van Paaschen.
Thea Cora Annie BIEKART, gehuwd met Gerrit CLEY, geb. 17-9-1918 te Soerakarta, landbouwkundige, Hoefbladlaan 11 Den Haag, verklaarde onder meer:

Ik heb vanaf 1943 illegaal gewerkt bij de L.O. Via VAN GREVENSTEIN werd ik in contact gebracht met VAN PAASCHEN. In Januari 1945 ben ik voor de groep VAN PAASCHEN gaan werken, als opvolgster van Mientje SPANJAARD. VAN PAASCHEN ging met een zekere ZWOLSMAN alhier vriendschappelijk om. Ik weet dat ZWOLSMAN berichten van VAN PAASCHEN ontving, hetzij per telefoon, hetzij mondeling. ZWOLSMAN kwam in het Vredespaleis ook op bezoek en het was hem bekend dat daar een geheime zender aanwezig was.
In maart 1945, de juiste datum kan ik mij niet herinneren, werd onze groep naar een woning van HAAKMAN, Weteringkade 51 Den Haag overgeplaatst. Het is mij niet bekend of vanuit genoemd perceel werd uitgezonden. Het perceel werd bewoond door ZWOLSMAN en de Marchaussees VAN SOEST, MEYER, DAALS, ARENDSE, RODERMOND, VAN KOERT en twee mij onbekende Marechaussees, zij waren althans steeds in het perceel aanwezig.






                                                                     









                                                                    w.mugge@home.nl


                                                                          
23-11-2019