Brief van Jan aan Koos, 2 september 1944.
                                                                                                                                                  2-9-'44

Koos,

Comite Evert was op 28 Aug. wel aanwezig. 11.35 - 11.50 vliegtuig geweest, kwam langs kanaal Zwolle Almelo recht op Evert af, cirkelde rond gaf afscheidsknipoogje met rood of oranje boordlicht en verdween.
Evert had aanwijzingen voor "volgen" vliegtuig met lichten nog niet, kreeg die pas Dinsdag met de estafette (post Koos pas Zaterdag bij Centrum).
Heeft dus vermoedelijk met starre lichten gewerkt.
Dit geldt niet voor Gerrit, waar men volkomen op de hoogte was. Hier ook comite aanwezig, vliegtuig rondgecirkeld en afscheidsknipoogje.
Hendrik: Piloot en springer "
KRIJN" zijn uit afgeschoten vliegtuig gesprongen en op contactadres met slagzin "Boekweitoogst" aangekomen.
2e inspecteur is niet aangekomen. Die zou als reserve adres de bloemisterij bij zich hebben. Wil navragen of dit mogelijk is, leeren springers adressen niet uit hun hoofd? Nu ongerust voor bloemist.
Van bovenstaand verhaal is de historie Gerrit en Hendrik reeds doorgegeven, 
(I) wil jij Evert nog even vertellen. Inmiddels Gerrit 31 Aug. weer omgeroepen en 1 Sept. Bertus. Echter nog geen berichten van beiden binnen.

II. Overkant vragen 10 man zenden naar Bertus, Evert, Frederik, Hendrik en Kees naar reeds opgegeven aanloopadressen (10 man ieder) bestemd voor verdediging Rotterdam. Overal zendingen 12 containers herhalen.
Streng bevel overkant KP onder toezicht RV.
Is er nu al behoorlijke samenwerking? Zo niet, dan zal ik jullie direct contact geven met de leiding. Direct in verbinding algemene ?????

III.
Overkant inlichten, dat uit oefening verbreken Duitsche telecommunicaties blijkt, dat dit voor groot deel land goed in onze hand is. Duitschers kunnen niet beletten, interlocale telefoon kabels en Duitsche bovengrondsche lijnen practisch niet te bewaken.

RV verzoekt thans dringend algemeene opdracht vernieling interlocale kabels.
Vernielingen bestaan in doorzagen kabels, waarbij zaagsnede dichtgeplakt wordt om inwateren te voor komen. Iedere zaagplek kan door vakpersoneel in een dag hersteld worden, vakpersoneel PTT monteurs echter schaars en door bedreiging belet herstellingen uit te voeren.

                                                                                                                            Jan.


IV. Jij hebt ons destijds opgegeven dat de signaal lamp 60 M rechts van de windrichting lijn moet staan. Onze conventies luiden 10 M links. Bij navraag aan de overkant zei men ons 10 M links is juist. Zou dit mogelijk tot misverstand aanleiding gegeven hebben? Wat is juist?


I is gebeurd.

II   dito, tevens dat ze nu elke dropping klaar blijven voor een volgende met herhaaldelijk 12 containers.
III  Gebruik sterkere lichten en mijn systeem vervalt n.a.v. telegram gisteravond aan jullie doorgegeven
      waarin juist staat dat deze vernielingen voorkomen moeten worden.

IV  reeds beantwoord. Het enige waardoor het aanleiding zou kunnen hebben tot misverstand is het licht 10 m
     links of dat verkeerd herkenningssignaal is gegeven, of dat de lichten zo zwak waren dat piloot ze niet
     gezien heeft. Adviseer dus sterkere lichten te gebruiken en herkenningsteken voortdurend te herhalen.
     Vooral langzaam en duidelijk zenden.


w.mugge@home.nl      
3-1-2020