Brief van Alex aan Wim, 13 september 1944.
                                                                                                                                            23  13-9-'44Wim,

1. In de nacht van 11/12 dezer (maandag op dinsdag) werden op terrein Evert afgeworpen: 12 containers, 9 pakketten en 3 parachutisten, te weten:

-1 Hollandsche Major, Henk, vanwege het Nederl. Opperbevel, met algemene instructie om ons te adviseren en
    helpen waar mogelijk, en met tactische opdracht zodra hier een algemene opstand aan de orde komt.

-1 Amerikaanse Major, van wege het geallieerde opperbevel; in grote lijnen dezelfde taak als de Hollander.
    John.

-1 Engelse Sergeant, radio-operator, genaamd Bunny.

Zij komen voor de RV, zouden 2 zendontvangers bij zich hebben, hun aankomst zelf aan de overzijde melden, en hebben een "Eureka" bij zich (vliegtuig peilinrichting, zeer precieus bezit)

Foto's of PB's hebben ze niet bij zich.

Arie svp snel (indien mogelijk) opgeven wat er met ze gebeuren moet. Evert zou ze graag voor privé (dwz in zijn district) gebruik behouden, maar dat heb ik hem voorlopig uit zijn hoofd gepraat.

Volgens opgave zouden ze bij zich moeten hebben 2 H-1 containers, 2 H-3's en 8 C-7's, voornamelijk bevattende:

de H-1's  145 pond explosief, elk + elk diversen.
de H-3's  5 Stenguns + toebehoren, 40 handgranten en pistolen.
de H C-7's elk 11 Sten's + toebehoren.

Bij het uitpakken bleken er echter C-3's te zijn gestuurd (o.a.) met geweren en mitrailleurs. Blijkbaar een vergissing.

Ik kon niet het uitpakken blijven afwachten, was er toevallig die nacht, maar Evert zendt nog specificatie wat er dan wel is. Gaarne snel ook weer uitdrukkelijk opdracht aan Evert wat er mee moet, anders gaat hij zelf aan het verdelen in Overijssel en Achterhoek. De behoefte is n.l. zeer dringend.

2. Heb je nog geen goedkeuring ontvangen voor de terreinen van Fokke,    Bob en Jo?
                                                                                              Bemmel.  Groot.   Dochteren.

Ze springen erom. Gaarne spoedig aanvaarding en slagzinnen (indien nodig) of tijd-schema toesturen voor bewakingstijden.

3. Kop van Overijssel thans 2 ontwikkelingen Jo (dezelfde van Kampen en NOP) en Sietse.
    Evert hiervan teruggetrokken. Ik schrijf je dit alles maar, je geeft hoop ik door wat je zelf niet gebruiken
    kunt.


                                                                                                   Hrtgr.


                                                                                                                     Alex


                                                                                                 
Genoemde personen:

WIM, wie is dit?
Major HENK = Henk Brinkgreve.
Major JOHN = John Olmsted.
Sergeant BUNNY = John Austin.
EVERT = Ferdinand Lancker.
ARIE, wie is dit?
FOKKE BEMMEL, wie is dit?
BOB GROOT, is dit L. Scheepstra?
JO DOCHTEREN, wie is dit?
SIETSE, wie is dit?
ALEX, is dit Dr. Eskes?
w.mugge@home.nl


      
3-1-2019