Zondag 24 september:

Tobias geeft aan dat hij zijn best zal doen deze velden te vinden en zal zorgen dat de ploegen op tijd klaar staan voor de vliegtuigen. Maar hij meldt ook dat er vanuit Den Helder per spoor 1000 SS-ers onderweg zijn richting Arnhem en in Enkhuizen bevinden zich 600 Duitse soldaten. Zondagnacht besloot de Britse bevelhebber om uit Oosterbeek weg te trekken, de rivier over naar het zuiden. Deze actie werd in de nacht van maandag op dinsdag uitgevoerd en daarmee was de strijd rond Arnhem voorbij.

In zijn volgende telegram geeft Tobias aan wie de bevelhebber van het verzet in Noord-West Nederland is: Overste Wastenecker. Hij beschikt over 500 goed getrainde manschappen, hier stormtroepen genoemde wat aangeeft dat het hier om troepen gaat die offensieve handelingen uit kunnen voeren. Het enige probleem van Wastenecker was waarschijnlijk dat hij wel mensen had, maar geen wapens. Het eerste deel van dit telegram is volslagen onduidelijk, waarschijnlijk heeft dit met code tabellen te maken. Verder is er sprake van demolitie in IJmuiden en zijn er in de buurt van Schagen 1050 Mongolen die aan Duitse zijde vechten, maar die in opstand willen komen. Ook vraagt Tobias of Winny (
Thomas) nog steeds glimlacht.

Als laatste stuurt Tobias die dag een bericht naar Londen dat hij bezig is met nieuwe droppingsvelden en dat hij Londen hier zo spoedig mogelijk van de de hoogte zal stellen. Hij geeft aan dat veld Mandrill dinsdag (
26 september) een zending kan ontvangen en hij zal nog van te voren aangeven of dit een dubbele lading kan worden. Tobias krijgt een contact persoon bij het opperbevel van de BS nadat men een check bij het hoofdkwatier in Londen heeft gedaan.

Londen gaat er vanuit dat operatie Market Garden slaagt en geeft instructies wat te doen als men bevrijd wordt.

Via Londen laat Prins Bernhard weten dat de Driehoek het algemene opperbevel heeft en daar waar nodig commandanten aan zal stellen.

Volgens Londen proberen de Duitsers droppingen achter de linies na te doen, in het veld staat een groen licht en het vliegtuig antwoordt met een rood licht.

Londen meldt dat er maandagnacht een succesvolle dropping op veld Mandrill heeft plaats gevonden, als herkenningszin werd een zin van Winny Thomas op Radio Oranje uitgezonden.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP AGAIN TRAIN DEN HELDER ALKMAAR STOP THOUSAND SS RPT SS FROM DEN HELDER TO ARNHEM STOP ENKHUIZEN SIX HUNDRED GERMANS NOW STOP YOUR NRS TWELVE AND THIRTEEN DO MY BEST ALL YOU ASK END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP GEWESTELIJKE COMMANDANT VAN HOLLAND NOORDER KWARTIER LUITENANT KOLONEL WASTENECKER RPT WASTENECKER VAN NEDERLANDS INDIESCH LEGER STOP VIJF HONDERD MAN STORM TROEPEN GOED GETRAIND STOP ZEND MOVTIE PLRBR (MORE WEAPONS) END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP PLEASE NRS THIRTY INCLUDING THIRTY FIVE OF THE INDEX TABLE LEAVE THREE FOR .... DEMOLITION CISS IJMUIDEN STOP IS WINNIE STILL SMILING STOP AREA SCHAGEN ONE THOUSAND FIFTY MONGOLEN RPT MONGOLEN WILL FIGHT WITH US END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP WORKING OUT MORE GROUNDS AND SEND SOON AS POSSIBLE ALL YOU WANT STOP MANDRILL FOR TUESDAY PLEASE AND LET YOU KNOW FOR DOUBLE LOAD BEFORE STOP THEY WILL GIVE ME CONTACT WITH HIGH COMMAND AFTER CHECKING UP WITH HQ END

TO DRAUGHTS VIA PLYM STOP SEIN ONMIDDELIJK WAAR U ZICH BEVINDT EN HOUDT ONS OP DE HOOGTE VAN VERANDERINGEN STOP INDIEN U OF UW MEDEWERKERS AAN MILITAIRE AFDEELINGEN OF BRIGADES VERBONDEN BENT SEIN WIE EN AAN WELKE AFDEELING OF BRIGADES STOP INDIEN LOCALITEIT WAAR U BENT BEVRIJD WORDT MOET U ZICH SPOEDIGST MELDEN BIJ HOOFDKWARTIER PRINS BERNHARD END

PRINS BERNHARD LEGT LEIDING ACTIE ONDER ZIJN OPPERBEVEL IN HANDEN VAN DRIEHOEK HERHAAL DRIEHOEK OD RVV KP HERHAAL OD RVV KP STOP IN PLAATSEN WAAR LEIDING NIET VOLDOENDE IS MOET DRIEHOEK HIERIN VOORZIEN DOOR BENOEMING LOKALE LEIDER END

GERMANS AND TRAITORS IN LIBERATED AREAS ARE REPORTED USING FOLLOWING RECOGNITION SIGNALS IN CONNEXTION PARACHUTE AGENTS BEHIND ALLIED LINES STOP GREEN VERY REPEAT VERY LIGHT FROM GROUND TO WHICH GERMAN AIRCRAFT REPLIES BY RED LIGHT FOLLOWED BY PARACHUTE END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP LOAD WAS DELIVERED TO MANDRILL MONDAY NIGHT STOP USED ORIGINAL BBC CONVENTION STOP FROM WIN STOP KEEP YOUR FINGERS CROSSED STOP CHEERIO ENDMaandag 25 september:

Tobias verzendt een bericht waarin hij nogmaals meldt dat veld Mandrill op dinsdag klaar is om een dubbele lading te ontvangen. De laatste zending van zaterdag 23 september was bestemd voor Amsterdam omdat het de komende dagen moeilijk zou zijn de stad in te komen. Hij vraagt of Londen cognac en sigaretten voor de veldploeg mee wil sturen.

Pieter de Vos stuurt dezelfde dag ook een eigen bericht naar Londen. Hij vraagt Londen ten alle tijden om vijf 's middags naar hem uit te luisteren. Waarom is niet helemaal duidelijk, hij heeft over een sked (
afgesproken tijdstip) dat gemist zou kunnen worden. Volgens zeggen zouden de Duitse peilstations uit Amsterdam vertrokken zijn.

Londen stuurt twee berichten naar Tobias, waarvan de inhoud van slechts één bekend is. Ook Londen begrijpt niets van het bericht dat over de index tabel gaat en Tobias wordt verzocht niet alleen het bericht opnieuw te verzenden, maar ook anders te formuleren. Waarschijnlijk schreef Madeline van Geuns de berichten voor Tobias, zijn Engels was bepaald niet daverend terwijl Madeline tweetalig was opgevoed, haar moeder was Amerikaanse. Verder wordt Tobias er nogmaals op gewezen zijn telegrammen te nummeren. Dinsdag 26 september gaat men een poging doen opnieuw een lading wapens op veld Mandrill te droppen. Deze dropping heeft inderdaad plaats gevonden.

De BBC slagzin was "Haarlemmerstraat 11" en het vliegtuig verscheen dit keer om kwart voor één. De containers vallen verspreid over een groot oppervlak, op de landerijen van Jan Schipper, Steur, Co Schipper en op die van Trompie. Elke medewerker van de grondploeg ontvangt 1 pakje sigaretten als dank. Dit was nog een enkele lading van waarschijnlijk twaalf containers.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP TUESDAY NIGHT FIRST NIGHT MANDRILL READY AGAIN DOUBLE LOAD STOP LAST SEND WAS FOR AMSTERDAM BECAUSE NEXT DAYS DIFFICULT TO GET IN STOP PLEASE COGNAC AND CIGARETTES FOR RECEPTION COMMITTEE END

FROM BACKGAMMON VIA PLYM STOP MY NO FOUR (4) STOP CAN YOU LISTEN WHEN I DO NOT CONTACT YOU AT THIRTEEN HUNDRED RB (ON) OPEN DAYS AND ON NOT OPEN DAYS WHEN I DO NOT CONTACT YOU AT PRINCIPAL SKED AT SEVENTEEN RPT SEVENTEEN HUNDRED HOURS STOP IMPORTANT NOT TO MISS OJE WAY BY MISSING ONE SKED STOP DIRECTION FINDING IN TOWN SUPPOSED TO HAVE LEFT STOP SEVEN BYE END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP DO NOT UNDERSTAND YOUR MESSAGE ABOUT INDEX TABLE PLEASE REPHRASE AND REPEAT STOP ALWAYS NUMBER YOUR MESSAGES STOP TRYING MANDRILL FOR TUESDAY AGAIN END
Dinsdag 26 september:

22, Tobias stuurt een bericht naar Londen dat die die middag een vergadering van de Driehoek zal bezoeken. Hij heeft nu direct contact met de Driehoek en tevens laat hij weten dat veld Mandrill donderdag 28 september weer gereed is voor de ontvangst van een volgende zending wapens.

23
, Tobias verstuurt dit bericht in zijn eigen code waarin hij een bericht van Kolonel Henri Koot doorgeeft. Deze is op woensdag 20 september  benoemd tot Commandant van de Delta Top. Hij vestigt zich in de Nes, in Amsterdam, onder de schuilnaam
Van der Hoeven.

5, marconist Pieter de Vos stuurt ook een telegram in zijn eigen code. Hij heeft behoefte aan nog twee accu's, voedingen voor zijn broadcast receivers, of batterijen daarvoor. Hij meldt dat al zijn apparatuur veel in gebruikt is. De ontvanger staan waarschijnlijk een groot deel van de nacht aan, om te horen of er voor hem of voor Tobias berichten zijn. Ook heeft hij dringend behoefte aan meer antenne draad om buiten een antenne op te kunnen hangen. Deze mocht vanaf de straat niet zichtbaar zijn want de Duitsers hadden het gebruik van buitenantennes verboden zodat de bevolking minder makkelijk naar de BBC zou kunnen luisteren.

6
, in dit bericht vraagt hij om nog een B2 of een B MkIII om een derde centrale zendpost in te kunnen richten.

Die nacht ontvangt Pieter een ongenummerd bericht van Londen bestemd voor de Driehoek in de code van Tobias. Prins Bernhard geeft hierin nogmaals aan dat de drie grote verzetsorganisaties moeten gaan samenwerken onder de noemer van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten en dat er slechts één hoofdkwartier is.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP OUR NR TWENTY TWO (22) STOP THIS AFTERNOON MEETING WITH DRIEHOEK STOP MANDRILL IS AGAIN READY AT THURSDAY NIGHT STOP NOW STRAIGHT CONTACT WITH DELTA END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP  MET INGANG VAN TWINTIG SEPTEMBER HEB IK DE EENHOOFDIGE LEIDING VAN KP OD RVV AANVAARD STOP ALS COMMANDANT DELTA HERHAAL DELTA TEEKEN IK DC STOP NR TWENTY THREE
(23) END

FROM BACKGAMMON VIA PLYM STOP MY FIVE (5) STOP YOUR THREE OK STOP SPLENDID STOP CAN YOU SUPPLY ME WITH TWO ACCUMULATORS AND POWER PACKS BROADCAST RECIVERS OTHERWISE MORE BATTERIES BOTH SETS ARE MUCH IN SERVICE ALSO MORE AERIAL FOR OUTDOOR STOP FOUR CHEERIO END

FROM BACKGAMMON VIA PLYM STOP MY NR SIX
(6) STOP THREE ARE ERECTING CENTRAL POST SEND SOONEST ONE B THREE RPT B TWO COMPLETE END

VAN PRINS BERNHARD AAN DRIEHOEK EN CONTACTCOMMISSIE STOP FORMATIE DRIEHOEK ALS DOOR MIJ BEVOLEN IS BEDOELD ALS TOP HERHAAL TOP STOP PLAATSELIJKE EN REGIONALE COMMANDO IN HANDEN VAN EEN HERHAAL EEN COMMANDANT AANGEWEZEN BIJ ALGEMEENE OVEREENSTEMMING AL LOCALE OF REGIONALE GROEPEN STOP INDIEN GEEN PLAATSELIJKE OF REGIONALE OVEREENSTEMMING BENOEMD DRIEHOEK EEN PLAATSELIJK OF REGIONALE LEIDER BIJ VOORKEUR MET ERVARING IN ACTIEF VERZET STOP GEEN PLAATSELIJK OF REGIONALE DRIEHOEK TOEGESTAAN STOP VERWIJS IN DIT VERBAND NAAR MIJN RADIO SPEECH EN VROEGERE BERICHTEN ENDWoensdag 27 september
:

Londen stuurt het verzoek om een groep van ten hoogste vijf personen uit de Grote Verzetsraad door de linies te sturen. Zij moeten zich in Eindhoven op het stadhuis melden bij
MELANIE (schuilnaam) en het te gebruiken wachtwoord is 'Kokosnoot'. Deze groep moet aan Koningin Wilhelmina advies uitbrengen. Men mag de personen die naar Eindhoven zullen gaan zelf bepalen. Uit welke personen deze groep bestond is nog niet bekend.

Londen ontvangt die dag een telegram van Draughts aangegeven met de code B 1975/94, de inhoud van dit bericht is niet bekend.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP AAN GROOTE RAAD ILLEGALITEIT STOP U WORDT VERZOCHT EEN DEPUTATIE UIT GROOTE RAAD HOOGSTENS VIJF PERSONEN TE ZENDEN NAAR EINDHOVEN EN DAAR TE MELDEN OP STADHUIS BIJ MELANIE HERHAAL MELANIE MET WACHTWOORD KOKOSNOOT HERHAAL KOKOSNOOT STOP DEPUTATIE UIT BRENGEN ADVIES AAN HARE MAJESTEIT ZODRA DAARVOOR GELEGENHEID STOP KEUSE DEPUTATIE AAN U OVERGELATEN ENDDonderdag 28 september:

Tobias geeft aan een nieuw droppingsveld te hebben gevonden. De naam van het veld is Lobster. Met een drietal punten wordt de exacte plaats van het veld aangegeven. De BBC code zin is: 'Morgen rood water in de sloot' en de letter die men met een zaklamp richting het vliegtuig zal seinen is de Z.
Die nacht zou op veld Mandrill de eerste 'double load' gedropt worden, maar het tweede vliegtuig verscheen niet.

Dit is wat Gerard Lips er over schrijft: "Wachtwoord 'Haarlemmerstraat 11', het vliegtuig komt om één uur. De containers vallen heel vooraan op het land van Kees Schipper en Co Schipper. Daarom werden alle containers eerst verborgen in de veestallen van Kees Schipper. Er moest gewacht worden op een tweede vliegtuig - kwam echter niet. Wij hebben toen samen weer de wacht gehad bij de rode seinlamp. Er stond een lichte maan.


FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP NEW DROPPING GROUND NAME LOBSTER REPEAT LOBSTER EIGHT KM CENRTUM ALKMAAR ELEVEN KM FROM PURMEREND SIX FROM OTERLEEK BBC MESSAGE MORGEN ROOD WATER IN DE SLOOT STOP LETTER GROUND AIRCRAFT Z REPEAT Z ENDVrijdag 29 september
: er is zeer intensief berichten verkeer tussen Amsterdam en Londen.

24, Tobias geeft antwoord op een eerder gestelde vraag betreffende een vliegtuig crash in de buurt van Limmen in Noord-Holland. Op 8 september stortte daar rond 23.40 uur een Mosquito van het 418 Sqdn neer. Vliegenier was F/O W.R. Zeller. Twijfelachtig is of Londen voor dit toestel belangstelling had, maar er zijn in Limmen in die periode geen andere crashes te vinden.

25
, Tobias meldt ook dat men bezig is de arrestatie van de verraadster Irma Seelich (
CS-6) voor te bereiden.  Hij vraagt of het met Kay goed gaat, doet de groeten aan Eva en vraagt hoe het met Stokkers gaat. Wie is deze Stokkers?

26
, via Tobias meldt Henri Koot dat
JAN (Jan Thijssen) zonder toestemming zijn post verlaten heeft en op geen enkele wijze meer deel uitmaakt van de RVV of een andere verzetsorganisatie, ook is hij uit de Driehoek verwijderd. In Londen moet men Prins Bernhard hiervan op de hoogte stellen.

27
, Henri Koot geeft in een telegram  aan dat de Spoorweg staking volledig is en dat er nauwelijk treinen rijden, de treinen die wel rijden zijn van het Duitse leger.

28, niet aanwezig bij het NIOD.

29
, Tobias meldt hij dat hij weer een nieuw veld in Noord-Holland heeft gevonden: Whiskey.

30
, de gedropte rantsoenen op veld Mandrill verkeren in slechte staat. De container met karabijnen brak open in de lucht en waarom stuurde Londen kleding?

31
, Tobias laat Londen ook weten dat hij Sjeerp Postma (
WITTE DIRK) gevonden heeft.

32
, Tobias wil veld Whiskey om mannen bij de Afsluitdijk van wapens te voorzien en hij wil Mandrill en Lobster gebruiken om Amsterdam te bevoorraden.

7, Pieter de Vos vraagt Londen wanneer hij eindelijk eens tot officier benoemd wordt.

8
,
niet aanwezig.


Sjeerp was bij Kees Haeck (Oom Kees) aan komen lopen en deze stuurde hem door naar Hil Schipper waar hij uiterst gespannen aankwam.
Hil hierover: "Deze Sep (
Postma) kwam in uiterst zenuwachtige toestand bij mij aan. Hij was in augustus 1944 geparachuteerd in de Wieringermeer. Hij miste echter zijn zendmateriaal, ging op pad naar het zuiden. (Hij bezocht onder andere ook Mr. Holla in Vught), raakte zijn operator kwijt en was weer teruggekomen in het noorden. Liep al vijf of zes weken te zoeken naar een contact, maar kon niets bereiken. Hij kwam bij mij aan, gestuurd door Oom Kees en wilde onmiddellijk contact met HANS (Tobias). Hij vertelde dat hij een paar gewichtige zendingen had voor Hans en een paar terreinen had door te geven. Op dat moment dat ik echter van Hans de volledige bevoegdheid om mij over al het illegale werk in Noord-Holland boven het IJ te laten inlichten en ik was door Hans benoemd als CAT (Commandant Afwerp Terreinen). Ik deelde dit mee aan Sep die mij toen de locatie van twee terreinen opgaf. De eerste was een terrein gelegen in de Wieringermeer vlak bij Opperdoes, waar een stevige Duitse stelling lag. Het tweede was het oude terrein onder Ursem waar men reeds enkele malen met grote lichten had geseind, waardoor het compleet onverantwoord was geworden vanwege de publiciteit. Onmiddellijk liet ik dus Hans weten dat ik deze terreinen per se weigerde vanwege de ongeschiktheid. Sep eiste dat ik hem die zelfde middag bij Hans zou laten brengen of tenminste diens adres opgeven. Ik vond Sep hyper nerveus en al te geagiteerd, terwijl ik niet wist of Hans er wel prijs op zou stellen wanneer ik hem pardoes op zijn adres afstuurde. Ik zei Sep dus dat ik niet verantwoordelijk was hem zo maar zonder meer door te laten op het adres van Hans. Sep beweerde dat hij die verantwoording op zich nam. Ik vond hem echter te nerveus en vroeg hem een paar dagen te wachten tot ik bericht terug had van Hans, terwijl ik hem liet weten dat het toch niet op een paar dagen aankwam, waar hij al vijf of zes weken verloren had. Sep was echter niet tot rede te brengen. ten einde raad heb ik hem meegegeven met mijn koerier naar Midden-Beemster, de boodschap aan de koerier van Hans was om Sep te brengen naar een neutraal correspondentie adres in, of in de buurt van, Amsterdam en niet rechtstreeks naar Hans, het aan Hans te melden en diens orders af te wachten. Eindelijk accepteerde Sep dit. We hadden echter pech want om de een of andere reden was die dag de koerier van Hans niet in Midden-Beemster. Sep meende (alles zenuwen) niet te kunnen wachten en ging er vandoor met achterlating van een paar correspondentie adressen, die ik later weer aan Hans doorgaf. Later heeft Hans weer contact met Sep gekregen. Sep heeft later gewerkt in Utrecht, waar hij, naar ik hoorde, tezamen met een groot deel van het Gewestelijk BS Commando tijdens een grote vergadering is gepakt en later (in Apeldoorn) om het leven is gekomen".
Dezelfde nacht nog ontving Pieter vier berichten, twee voor hem in zijn eigen code en twee voor Tobias in diens code. Koot beschikte op dat moment nog niet over een eigen code en Pieter ontving berichten voor hem gecodeerd met de code van Tobias.

Pieter krijgt te horen dat hij per 15 september bevorderd is tot 2e Luitenant en hij krijgt felicitaties van Majoor Klijzing en van Miss Bodger (
Kan dit Sybil Bond zijn?)

8
, Londen herinnert Pieter er aan dat indien hij het tegenstation in Engeland niet te pakken kan krijgen hij 5 kHz hoger of lager vanaf de afgesproken frequentie moet zenden.

Tobias krijgt te horen dat er in Rotterdam een marconist en een organisator (
BBO agent) over zijn. De marconist, PETERS alias van Paul Polak wordt aangeduid als een vriend van De Vet, dit is de schuilnaam van Pieter de Vos. De genoemde organisator is Maarten Cieremans. Tobias moet contact maken met FRANK (Arnold van Bijnen) Landelijk Sabotage Commandant van de KP die zich in Rotterdam bevindt. Frank moet beiden naar Alkmaar zien te krijgen en daar kunnen zij werk van Tobias overnemen waar hij eerder al om gevraagd had.

Het veld Lobster is afgekeurd omdat het te dicht bij Alkmaar ligt, veld Whisky wordt nog bekeken en men gaat proberen aanstaande zaterdag 30 september weer een lading wapens op veld Mandrill te droppen.


FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP OUR NR TWENTY FOUR (24) STOP RECEIVED YOUR NRS SEVENTEEN AND EIGHTEEN STOP NEWS FROM PLANE CRASH AT LIMMEN ARE BAD MORE DETAILS FOLLOW END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP OUR TWENTY FIVE
(25) STOP WE ARE WORKING OUT YOUR ORDER ARRESTING IRMA SEELICH AND WE WILL KEEP HER STOP HOPE KAY IS ALL RIGHT LOVE FOR BARNET HOW IS STOKKERS END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP NR TWENTY SIX
(26) STOP JAN REPEAT JAN LEFT HIS TROOPS WITHOUT PERMISSION AND HAS NO REPEAT NO AUTHORISATION WHATEVER TO REPRESENT ANY ILLEGAL GROUP INCLUDING RVV STOP PLEASE FORWARD THIS TO PRINCE IMMEDIATELY THE DC END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP NO TWENTY SEVEN (27) STOP ANTWOORD OP EEN ACHT NEGEN STOP SPOORWEGSTAKING ALGEMEEN HET BINNENLANDSCHE TREINVERKEER VOLLEDIG OPGEHOUDEN SLECHTS ENKELE WEHRMACHT TREINEN MET DUITSCH PERSONEEL DE DC END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP NR TWENTY NINE
(29) STOP GROUND NAME WHISKEY REPEAT WHISKEY TWO KM FROM KOLHORN FIVE KM FROM MIDDENMEER NEARLY SIX FROM SLOOTDORP MESSAGE VAN UITSTEL KOMT AFSTEL STOP LETTER GROUND AIRCRAFT R REPEAT R FROM NOW ON WHETHEEJ GROUND READY FOR DOUBLE LOAD END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP OUR THIRTY
(30) STOP RECEIVED LOAD TUESDAY AT MANDRILL STOP FOOD RATIONS WERE IN BAD CONDITION STOP ONE CONTAINER WITH CARABINES WAS BROKEN STOP WHY DID YOU SEND CLOTHES STOP YOUR NR NINETEEN (19) END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP LETTER FROM VAN DER PLOEG ARD KNOW HOW TO CONTACT HIM STOP SECURITY OK STOP IS IT POSSIBLE I GET HIM IN ADAM WITH HIS WT RPT WT STOP PLEASE SEND RIGHT SIZE TYRES TWENTY EIGHT X ONE AND A HALF STOP NR THIRTY ONE
(31) END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP NR THIRTY TWO (32) STOP GROUND WHISKEY FOR ARMING TROOPS NEAR AFSLUITDIJK STOP MANDRILL AND LOBSTER IN FUTURE FOR AMSTERDAM STOP PLEASE GIVE SOON LOAD FOR NEW GROUNDS MAJOR END

FROM BACKGAMMON VIA PLYM STOP FOR CAPITAIN KLIJZING STOP WAAR BLIJFT DE IN MEI REEDS BELOOFDE STER OP MIJN KRAAG STOP KRIJG IK DIE NOG VOOR DE BEVRIJDING OF PAS OP MIJN GRAF STOP SEVEN (7) STOP GROET OOK MISS BODGER AND BOB END

TO BACKGAMMON VIA NIGHT PLYM STOP VAN DEN KAPITEIN MET GELUKWENSCHEN VOOR DE BEVORDERING TOT OFFICIER INGAANDE VIJFTIEN SEPTEMBER STOP SCHREEF MISS BODGER EN DEED BESTE WENSCHEN NAAR AANLEIDING VAN JE UITSTEKEND WERK END


TO BACKGAMMON VIA NIGHT PLYM STOP YOUR NUMBER EIGHT (8) STOP WHEN YOU HAVE DIFFICULTY IN CONTACTING HOMESTATION AT YOUR SKED TIME REMEMBER TO SEARCH RPT SEARCH FIVE KCS RPT FIVE KCS EITHER SIDE OF HOMESTATION MAIN FREQUENCY ESPECIALLY ON ADDITIONAL SKEDS END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP PETERS FRIEND OF DE VET AND ONE INSTRUCTOR ARE IN ROTTERDAM BUT NOT RPT NOT REQUIRED THERE STOP CAN YOU ARRANGE CONTACT WITH FRANK RPT FRANK LSC OF KP ROTTERDAM FOR THEM TO BE MOVED TO ALKMAAR IN VIEW OF YOUR REQUEST END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP REGRET LOBSTER NOT RPT NOT ACCEPTED YOU MUST KEEP AT LEAST TEN RPT TEN KLMS FROM ALKMAAR STOP WHISKY STILL TRYING STOP WILL INFORM YOU SOONEST STOP TRYING MANDRILL AGAIN SATURDAY NIGHT END.Zaterdag 30 september

Tobias vraagt Londen om het SS/SD Hoofdkwartier in Amsterdam middels een precisie bombardement weg te vagen. Men is blijkbaar bang dat er binnenkort een razzia gaat beginnen om het verzet te elimineren. Dit hoofdkwartier was gevestigd aan de Euterpestraat in Amsterdam (
nu Gerrit van der Veen straat). Omdat er school in de buurt van het doelwit staan vraagt Tobias het bombardement na vijf 's middags of op zondag uit te voeren. Die dag vliegen de berichten weer heen en weer tussen Amsterdam en Londen. Kan dit nummer 35 zijn?

34
, voor veld Mandrill vraagt Tobias een pauze aan, de grondploeg heeft rust nodig.

36
, Henri Koot stuurt een bericht waarin hij aangeeft dat de Duitsers de staking proberen te breken door ook geen voedsel en kolen meer tot de randstad toe te laten, Men probeert de bevolking uit te hongeren, dit zal uiteindelijk tienduizenden het leven kosten.

37
, Tobias geeft de co÷rdinaten van een droppingsveld in Drenthe door, dit veld was waarschijnlijk door een verzets- groep in Drenthe aangevraagd, waarom hij het veld Eva heeft genoemd is wel duidelijk, wie deze groep was en hoe zij met Tobias in contact zijn gekomen is niet duidelijk. Ook is niet bekend of op dit veld daadwerkelijk gedropt is.
.

Pieter vraagt Londen uit te zoeken waarom hij op 27 september om 12.00 uur keihard een station hoort precies op de frequentie van het homestation in Engeland die precies de procedure van frequentie wijzigingen volgt met de juiste identificatie, maar die zich niet aan het zendschema Plym houdt. Hij denkt dat het toch een marconist van het homestation is geweest die een fout maakte. Het zou ook een Duits station geweest kunnen zijn die zich voordeed als het Homestation van SOE in Poundon, of in Grendon-Underwood. Het bericht luidde waarschijnlijk als volgt:


From Backgammon via Plym. Five your five stop OK but still can't explain twenty seven
twelve hundred heard on exactly homestation QSA five using homestation callsign procedures frequency changes with FI ID lecture only not using plan Plym stop Got to know, please investigate thought this was homestation making a mistake stop five stop


22, Londen neemt het bombarderen van het SD hoofdkwartier in overweging, maar Tobias moet meer details sturen en duidelijker aangeven wat de noodzaak van deze actie is.
Via Prins Bernhard komt het bericht binnen dat in het Gooi een grote verzets groep zit, maar die geen wapens heeft. Er wordt reeds een veld opgegeven: Dudok, een code zin en een te seinen letter naar het vliegtuig. Deze informatie komt uit Londen, maar hoe het daar gekomen is blijft onduidelijk. De leider van deze groep wordt  Dudok van Heel (
Harald Frederik) genoemd.

In een tweede bericht over veld Dudok wordt aangegeven dat er naast containers ook een kleine groep mannen gedropt gaan worden. Als er op veld Mandrill weer gedropt kan worden moet Tobias er mee rekening houden van Londen tenminste twee dagen van te voren op de hoogte gesteld moet worden.
Londen geeft aan dat er een regeling getroffen is voor de radio omroep in de periode direct na de bevrijding. De medewerking van de professoren Oranje en Dubois is niet gewenst.

Die zaterdag 30 september, stond er een dropping op veld Mandrill gepland, maar volgens Gerard Lips is die niet doorgegaan. In zijn overzicht staat het volgende te lezen: "Wachtwoord is Spui 44, Oosten wind - niets gekomen".FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP ON ACCOUNT OF INCREASED ACTIVITY SICHERHEITS DIENST DESTRUCTION BY AIR EAST PRECISION BOMBARDMENT OF SE CENTRE TWO SCHOOLS ON NW EN SE SIDE ADEMA VAN SCHELTEMA PLEIN AMSTERDAM IS INDISPENSABLE TO PREVENT SD TO DEAL A GRIEVOUS BLOW TO ILLEGAL FORCES STOP CHILDREN SCHOOLS IN IMMEDIATE NEIGHBOURHOOD MAKE IT NECESSARY TO ACT AFTER SEVENTEEN HOURS OR ON SUNDAY END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY THIRTY FOUR
(34) STOP RECEIVED MANDRILL OK THURSDAY DO NOT SEND TO NH MANDRILL AFTER SATURDAY REST FOR A WEEK STOP CHANGE BBC MESSAGE FOR SECURITY ... (no more text visible)

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP NR THIRTY SIX (36) STOP VELE AANWIJZINGEN VOOR UITBROEIEN DUITSCHE MAATREGELEN OM SPOORWEGSTAKING TE BREKEN VOEDSEL EN KOLEN POSITIE DAGELIJKS MOEILIJKER STOP DUITSCHE TERREUR NEEMT HAND OVER HAND TOE STOP DE DC END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP NR THIRTH SEVEN
(37) STOP FORTY SEVEN HUNDRED EIGHT METRES KRUISPUNT SPIEL STOP FORTY SIX HUNDRED FIFTY METRES PROTESTANT CHURCH RUINEN STOP SIXTY THREE HUNDRED PROTESTANT CHURCH DWINGELOO STOP GROUND EVA LETTER E BBC OOM WILLEM IS GEEVACUEERD STOP TWO GROUNDS READY TO RECEIVE FROM NOW END

FROM BACKGAMMON VIA PLYM STOP FIVE YPER FIVE (5) STOP AB BUT STILL CANT EXPLAIN TWENTY SEVEN TWELVE HUNDRED HEARD ON EXACTLY HOME STATION CALIBRATION STATION QSA FIVE USING HOME STATION CALLSIGN PROCEDURES FREQUENCY CHANGES WITH FI ID LECTURE ONLY NOT USING PLAN PLYM STOP GOTEO OEME PLEASE INVESTIGATE THOUGHT THIS HOME MAKING A MISTAKE STOP NINE END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYMSTOP NR TWENTY TWO (22) STOP YOUR BOMBING TARGET UNDER CONSIDERATION STOP PLEASE GIVE URGENT DETAILS ABOUT GRIEVOUS BLOW TO ILLEGAL FORCES TO ADD WEIGHT TO OUR REQUEST END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP HAVE RECEIVED FOLLOWING MESSAGE FROM PRINCE AND SUGGEST YOU GET SOMEBODY TO MAKE CONTACT AND ARRANGE THE RECEPTION STOP THE AREA HAS BEEN ACCEPTED AND THE NAME OF THE GROUND WILL BE DUDOK AND THE SIGNAL LETTER Q FOR QUEEN STOP SITUATION OF GROUND IS FOUR KMS SOUTH EAST OF HUIZEN AND TWO AND A HALF A KMS EAST OF BLARICUM STOP BBC MESSAGE WILL BE QUOTE HET IS NU OF NOOIT UNQUOTE MESSAGE READS STOP OPGEGEVEN CONVENTIES VOOR DROPPING VAN WAPENS AAN STOOT TROEPEN GOOI KOMMA KP KOMMA RVV KOMMA OD KOMMA ZES DUIZEND MAN WAARVAN TWEE DUIZEND STRIJDBAAR STOP STAFKWARTIER BLARICUM VLIEGHEIDE DRIE KRUIZE KOMMA COMMANDANT DUDOK VAN HEEL STOP AFWERP TERREIN BIJ EEMNES KOMMA GROOT EEN KM BIJ EEN KM KOMMA LIGGING LAREN EEMNESSERWEG GOOIERSGRACHT EEMNES BINNEN STOP BOUWLAND MET ENKELE HEGGEN END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP UW TWEE (2)  VAN EEN VIJF (15-9-1944) EN UW ONGENUMMERDE TELEGRAMMEN VAN TWEE ZEVEN (27-9-1944) STOP MINISTER VAN BOEYEN BERICHT QUOTE REGEERING HEEFT REGELING GETROFFEN VOOR VERZORGING OMROEP GEDURENDE EERSTEN TIJD NA DE BEVRIJDING STOP OPDRACHT IS GEGEVEN TOT VERZEKEREN NOODIGE MEDEWERKING STOP TAAK UITOEFENING PROFESSOR ORANJE EN DUBOIS ONGEWENSCHT EN OVERBODIG END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP REFERENCE GROUND DUDOK REPEAT DUDOK NEAR BLARICUM REPEAT BLARICUM INFORM DUDOK TO BE PREPARED TO RECEIVE A SMALL PARTY OF MEN IN ADDITION TO CONTAINERS STOP AWAIT YOUR CONFIRMATION BEFORE PUTTING ON OPERATION STOP WE WILL CANCEL MANDRILL UNTIL WE HEAR FROM YOU STOP REMEMBER WE NEED TWO DAYS NOTICE END                                                 VERDER NAAR OKTOBER WEEK 1.

                                                TERUG NAAR SEPTEMBER WEEK 3.

                                                      TERUG NAAR OVERZICHT.                                                                                                        w,mugge@home.nl

 Amsterdam, September 1944, week 4.