Op maandag 18 september was men er nog sterk van overtuigd dat de luchtlandingen en de bezetting van de brug bij Arnhem een succes zouden worden. Tobias moet namelijk laten weten waar hij is  en zodra hij bevrijd is moet hij zich bij het hoofkwartier van Prins Bernhard melden. Waarschijnlijk beantwoordt Tobias dit telegram dezelfde dag nog, maar daar is de inhoud niet van bekend. Via de nachtelijke uitzendingen ontvangt Pieter de volgende twee berichten op dinsdag 19 september die overigens ook naar het team (DUDLEY) van Henk Brinkgreve in Overijssel werden gestuurd.
Het is niet duidelijk waar de waarschuwing in dit laatste telegram op slaat, zowel Henk als Tobias zitten in gebieden die niet bevrijd zijn en daar hoeven de Duitsers ook geen parachutisten te droppen. In het eerste telegram komt de vorming van de NBS (
Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten) duidelijk naar voren, hoewel het nog heel wat voeten in de aarde zou hebben totdat men werkelijk ging samenwerken onder één gemeenschappelijk leiding. Pieter verstuurd die dag nog twee telegrammen voor Tobias en ontvangt nog een derde:

9
, Tobias begint nu ook zijn telegrammen te nummeren, hierin klaagt hij over het feit dat zij maar de helft van een telegram hebben ontvangen dat volgens het schema Plym om 14:00 uur zouden worden uitgezonden. Verder klaagt hij dat het Homestation in Engeland 20 minuten te laat begon en dat er een slechte marconist achter de seinsleutel zat. Ook had hij hij nieuws verwacht en waarschijnlijk slaat dit op het verloop van de slag om Arnhem die op dinsdag 19 september nog steeds gaande was. Wie precies de commandant van de Driehoek in Noord-Holland was wordt niet vermeldt, waarschijnlijk gaat het hier om  de ex KNIL Kolonel Wastenecker.

10
,
niet beschikbaar bij het NIOD

11
, hierin bevestigd Tobias dat de lading van de dropping op Mandrill is veilig gesteld. De orders van Prins Bernhard zijn duidelijk. De Duitsers zijn in paniek en hebben in IJmuiden de papierfabriek Van Gelder opgeblazen en de Hoogovens zullen spoedig volgen. De spoorwegstaking waar Tobias het over heeft is de algemene spoorwegstaking die op zondagavond 17 september om kwart voor zeven via de BBC door de Regering werd afgekondigd. Deze staking was bedoeld om te voorkomen dat de Duitsers snel militair materieel naar Arnhem konden transporteren.

De BBC convention waar Londen het over heeft in zijn telegram, is de slagzin die voor deze dropping gebruikt werd: "Scheveningse bosjes". Uit deze telegrammen blijkt dat de dropping op maandag 18 september heeft plaats gevonden en niet zoals Gerard Lips van het receptie comitÚ schrijft op zondag 17 september. Dit was de tweede dropping op H-84 Mandrill.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP NR NINE (9) STOP WE GOT ONLY HALF OF YOUR MESSAGE AT FOURTEEN HUNDRED HOUR SKED YOU WERE TWENTY MINUTES LATE SENDER POOR STOP WERE EXPECTING NEWS LAST NIGHT STOP TAKE IT EASY WINNY STOP LOVE FOR EVA END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM RAILWAYSTRIKE OK STOP NR ELEVEN (11) STOP NEW MATERIAL LAST NIGHT SAFE STOP HERE AMSTERDAM CONTACT WITH COMMANDER OD IN NORTH HOLLAND RVV LO AND KP YOUR ORDERS CLEAR STOP GERMANS ARE BLOWING UP VAN GELDER YMUIDEN SOON HOOGOVENS END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP ... geen tekst zichtbaar op copie NIOD.Woensdag 20 september
:
er lijken deze dag geen telegrammen verzonden of ontvangen te zijn.Donderdag 21 september:

13, Tobias vraagt om een volgende zending voor veld Mandrill. Ook vraagt hij om munitie voor de wapens mee te sturen. Hij heeft de telegrammen van Londen met de nummers negen, tien en elf ontvangen. Het contact met de Driehoek in Amsterdam is goed en Tobias hoopt dat de gezondheid van de Majoor (
Klijzing) goed is.

In het volgende ongenummerde telegram geeft Tobias aan dat de telegrammen twee, drie, vier, vijf, zes en zeven die op 18 september door de RVV verzonden zijn de persoonlijke visie van LANGE KAREL (Jan Thijssen van de  Radiodienst RVV) weergeven. Hij verstuurd dit telegram op verzoek van de Driehoek

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP NR THIRTEEN (13) STOP IF POSSIBLE AGAIN LOAD FOR MANDRILL STOP FOR EVERY GUN AMMO STOP YOUR NRS NINE TEN ELEVEN OK ELLE UR STOP CONTACT DRIEHOEK OK STOP HOPE YOUR HEALTH OK MAJOR END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP TELEGRAMMEN VERZONDEN VAN RVV NR TWO THREE FOUR FIVE SIX AND SEVEN FROM EIGHTEEN GEVEN SLECHTS EEN PERSOONLIJKE VISIE VAN LANGEN KAREL STOP REQUEST DRIEHOEK ENDDonderdag 21 september:

Tobias wordt tot liaison officier benoemd, hij is de verbindingsman tussen het Delta Centrum waarin de RVV ook zitting had in Amsterdam en de opperbevelhebber Prins Bernhard. Zijn oorspronkelijke missie was het in kaart brengen van droppingsvelden in Noord-Holland, het organiseren van ontvangst comitÚs en onderricht geven in het gebruik van de S-Phone en het Eureka baken.  Verder zou hij verbindingsofficier bij de RVV van Noord-Holland worden.  Echter nadat het Delta Centrum werd overgenomen door een commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten (
Kolonel Koot), stelde hij zich aan deze (Koot) ter beschikking. Men zou kunnen zeggen dat hij door die functie in de Hongerwinter de belangrijkste BBO agent was. (de Jong, Deel 10A, bladzijde 277)

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP VAN PRINS VOOR DRIEHOEK STOP IK WIL SPOEDIGST OPGAVEN HEBBEN VAN AANTALLEN ACTIEVE MENSCHEN VAN ALLE HERHAAL ALLE ORGANISATIES DIE BEREID ZIJN WAPENEN TE DRAGEN GESPECIFICEERD WAAR ZIJ ZICH BEVINDEN STOP HUN TAAK IS NIET HERHAAL NIET OORLOGSVIERING DOCH HULP GEVEN AAN GEALLIEERDE TROEPEN EN BESCHERMING VITALE OPJECTEN TEGEN DEMOLITIE DOOR VIJAND VOOR ZOOVER DIT MIJNERZIJDS GELAST STOP U BENT TOT LIAISON OFFICIER BENOEMD ENDVrijdag 22 september:

In onderstaand bericht word aangegeven dat de ontvangstcomités er rekening mee moeten houden dat de vliegtuigen eerder uit Engeland vertrekken en zij moeten vanaf zonsondergang paraat zijn. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat de nachten langer worden. Ook wordt het systeem van dubbele uitzending van code zinnen door de BBC gestart. Eerst wordt een code zin die bij het ontvangstcomité bekend is uitgezonden via de Vlaamse service van de BBC en dan later in het begin van de avond herhaald via Radio Oranje. Werd de zin tijdens die laatste uitzending niet herhaald dan ging de dropping niet door. Londen klaagt over het feit dat verschillende droppings niet door konden gaan omdat de bemanning van de vliegtuigen geen lampen zagen branden op de droppings velden. Men wijdt dit aan het late tijdstip van de tweede uitzending. Tobias moet de ontvangst van dit bericht bevestigen en dit doet hij waarschijnlijk middels telegram B 1788/44 van 22 september. Hiervan is de inhoud niet bekend.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP URGENT STOP INFORM ALL RECEPTION COMMITTEES THAT IN FUTURE THEY MUST STAND BY FROM DUSK REPEAT DUSK OWING TO AIRCRAFT STARTING EARLIER STOP AS INDICATION WHICH OPERATIONS ARE LIKELY ON BBC MESSAGE WILL BE BROADCAST BELGIAN PROGRAMME AND IF STILL ON MESSAGE WILL BE REPEATED ON USUAL EVENING PROGRAMME STOP HAVE TRIED SEVERAL GROUNDS BUT NO LIGHTS SEEN POSSIBLY OWING TO LATE HOUR AT WHICH MESSAGES ARE BROADVAST CONFIRM END


Zaterdag 23 september:

Pieter verzendt een bericht voor Tobias waarin deze refereert naar de inhoud van de telegrammen tien en elf. Hij heeft nog geen antwoord van Delta Centrum ontvangen omdat deze via een andere zender Londen om bevestiging van Tobias zijn aanstelling willen krijgen. Hij maakt in dit telegram een spelfout en in plaats dat hij het over zijn missie bij Delta Centrum heeft, heeft hij het over zijn betaling bij Delta Centrum.

12, Londen vraagt of men op veld Mandrill klaar is om een vierde lading te ontvangen. Berend Olink wenst Tobias geluk en vertelt dat Eva onlangs bij Koningin Wilhelmina op bezoek is geweest. Londen verbaast zich over de houding van Delta Centrum, via een ander kanaal laten zij hen weten dat Tobias door Prins Bernhard is aangesteld als liaison officier. Dit andere kanaal is zeer waarschijnlijk een zendlijn van Bureau Inlichtingen. Ook komt de spelfout van Tobias ter sprake en men neemt dat dat hij het over zijn missie bij Delta Centrum heeft.

13
, Tobias wordt gevraagd op zoek te gaan naar droppingsvelden in Noord-Holland en in de buurt van Amsterdam en hij moet per veld een slagzin en een letter die men naar het vliegtuig moet seinen. Nogmaals wordt benadrukt dat de ontvangst ploegen vanaf zonsondergang op het veld klaar moeten zijn. Ook wordt gevraagd of er velden zijn die elke nacht dan één lading aan kunnen.

Volgens Gerard Lips is de derde lading op zaterdag nacht 23 september gedropt. De BBC slagzin was "Lange Siemen", het vliegtuig verschijnt boven het veld rond half elf en de lading komt op de landerijen van Co Schipper en Cees Schipper terecht.


FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP YOUR TEN AND ELEVEN (10 & 11) STOP ANSWER FROM DRIEHOEK NOT YET RECEIVED BECAUSE FIRST ASKING LONDON ABOUT COMMISSION FOR ME END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP OUR TWELVE (12) STOP REPEATING MANDRILL REPEAT MANDRILL ADVISE WHEN READY FOR FOURTH LOAD STOP ANY FUTHER INFORMATION YOU CAN GET ON V ONE AT MONSTER WILL BE APPRECIATED STOP REFERENCE DRIEHOEK PRESUME YOU MEAN MISSION AND NOT COMMISSION BUT FAIL TO UNDERSTAND THEIR ATTITUDE WE ARE CONFIRMING TO THEM BY DIFFERENT CHANNEL YOUR APPOINTMENT BY PRINCE BERNHARD STOP MAJOR WISHES YOU GOOD LUCK AND UNDERSTANDS EVA REPEAT EVA WAS RECENTLY PRESENTED TO YOUR QUEEN REPEAT QUEEN END


TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM OUR THIRTEEN
(13) STOP CAN YOU OFFER MORE GROUNDS NORTH HOLLAND AND AMSTERDAM AREA AND GIVE IN EACH CASE SIGNAL THAT WILL BE USED AND BBC RPT BBC MESSAGE TO BROADCAST STOP IN FUTURE RECEPTION COMMITTEES MUST BE READY TO RECEIVE AS FROM DUSK AS PER OUR YESTERDAY MESSAGE STOP IF ANY GROUNDS CAN RECEIVE MORE THAN ONE RPT ONE  LOAD ON ANYONE NIGHT PLEASE STIPULATE END

                                                   VERDER NAAR SEPTEMBER WEEK 4

                                                    TERUG NAAR SEPTEMBER WEEK 2

                                                          TERUG NAAR OVERZICHT                                                                                                             w.mugge@home.nl
Amsterdam, September 1944, week 3.