Amsterdam, Oktober 1944. Week 2


 
 
 
 
 

 
TERUG
© W.MUGGE@HOME.NL
Zondag 8 oktober, het berichtenverkeer gaat door:


67
, Tobias moest blijkbaar iemand zoeken op de Weteringschans, wie is niet bekend. De Nederlandse verraadster Irma Seelich misschien, Tobias had immers opdracht gekregen haar op te pakken en vast te houden. Dit telegram is echter niet compleet.

68
, hierin wordt aangegeven dat Veld Lobster klaar is om een lading te ontvangen.  Frank Hamilton (
GUUS) zit nu in Alkmaar en hij kan de grondploegen instructie gaan geven in het gebruik van het Eureka baken, zodat de vliegtuigen beter de dropppingsvelden kunnen vinden en nauwkeuriger hun lading kunnen droppen, maar dan moet men wel Eureka's binnenkrijgen.
Tobias meldt dat hij bij Frankie Hamilton (
JOSEPHINE) op bezoek gaat in Haarlem, hiermee neemt hij een zeker risico, hij begeeft zich op straat en maakt kans aangehouden te worden.

36 Londen geeft aan 
SUIKER niet te kennen, maar SUIKER blijkt de alias van een agent te zijn, waarschijnlijk gaat het om ROGERS, alias SNUITKEVER.  Men zal het materiaal voor BBO en zijn zusterorganisatie B.I. op veld Mandril of Lobster droppen. Men is bezig druk te zetten om het gevraagde bombardement op de SD gebouwen in Amsterdam door de RAF te laten uitvoeren, maar de RAF heeft nog andere bezigheden.

37
, Londen vraagt aan Tobias of hij op zoek wil gaan naar alternatieven voor veld Dudok, er zitten in 't Gooi 1500 mannen te springen om wapens.

38
, men laat vanuit Londen weten dat
ROGERS dezelfde persoon is als SNUITKEVER. In werkelijk ging het hier om Frans Dijckmeester, ook wel bekend als FRANS6 (six) vanwege zijn binding met Jhr. Six, de commandant van de Orde Dienst. Bepaald geen onbekende voor Tobias en Pieter. Het is Londen niet duidelijk is wie de commandant van Delta Centrum is en wie er bij de Driehoek aan de touwtjes trekt. Men wil JOSEPHINE (Frankie) graag van voorraden voorzien, maar men weet niet waar zij behoefte aan heeft door de verminking van het ontvangen telegram. Men laat Tobias weten dat Mette, het hondje wat hij Eva gegeven had om haar tijdens zijn afwezigheid bezig te houden, nu beide oortjes omhoog kan zetten.

14, Londen laat Pieter de Vos weten dat zij zich altijd aan de afgesproken skeds houden en dat zij hem beslist niet in de steek laten, maar de ether condities waren dermate slecht, dat er geen verbinding tot stand gebracht kon worden.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP NR SIXTY SEVEN
(67) STOP YOUR TELEGRAM NO EIGHTEEN (18)STOP AFTER SEARCHING WETERING SCHANS RPT WETERING SCHANS ... tekst niet leesbaar.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP NO SIXTY EIGHT (68) STOP LOBSTER REPEAT LOBSTER READY AS FROM TUESDAY NIGHT STOP GUUS REPEAT GUUS NOW NEAR ALKMAAR STOP HOPE YOU WILL GIVE US EUREKAS GUUS CAN GIVE INSTRUCTIONS TO RECEPTION PEOPLE STOP PLEASE WILL YOU SEND SUPWILY (SUPPLIES) REPEAT SGPVIQL (SUPPLIES) FOR JOSEPHINE STOP I GO TODAY TO HAARLEM REPEAT HAARLEM TO VISIT HER END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP NO THIRTY SIX (36) STOP AGENT SUIKER REPEAT SUIKER UNKNOWN BUT WE WILL BE SENDING MATERIAL FOR YOU AND OPERATORS FOR SISTER ORGANISATION TO MANDRILL OR LOBSTER STOP YOUR SIXTY FOUR SD TARGET WE ARE TRYING TO PUSH BUT VERY DIFFICULY OWING TO OTHER AIR COMMITMENTS END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP NO THIRTY SEVEN (37) STOP CAN YOU SUBMIT ANY OTHER GROUNDS INSTEAD DUDOK REPEAT DUDOK AND ARRANGE DETAILS FOR RECEPTION WITH DUDOK STOP UNDERSTANDING THIS GOOI REPEAT GOOI AREA ABOUT FIFTEEN HUNDRED MEN ASKING FOR ARMS END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP NO THIRTY EIGHT
(38) STOP YOUR SIXTY EIGHT REGARDING ROGERS STOP HE MAYBE KNOWN TO YOU AS SNUITKEVER REPEAT SNUITKEBER STOP SITUATION CENTRAL COMMAND NOT CLEAR WHO COMMANDS DELTA CENTRUM AND WHO COMMANDS DRIEHOEK STOP WHICH ORGANISATIONS IS COMMANDED BY THE REGUGLAR OFFICER APPOINTED BY GAC REPEAT GAC STOP PLEASE EXPLAIN COMPLETE SET UP STOP BEST WISHES TO JOSEPHINE BUT WHAT DOES SHE REQUIRE  AS WORD MUTILATED STOP METTE REPEAT METTE BOTH EARS UP END

TO BOATING VIA TORRIDGE STOP YOUR NUMBER FOURTEEN (14) STOP HOMESTATION ALWAYS REPEAT ALWAYS COVER ALL YOUR SKEDS AS ARRANGED STOP IN SPECIAL INSTANCE QUOTED BY YOU CONDITIONS FOR SENDING AND RECEIVING WERE EXTREMELY BAD STOP DONT WORRY WE WONT LET YOU DOWN ENDMaandag 9 oktober:

69 & 70 van DRAUGHTS zijn in het NIOD niet aanwezig. Tobias ontvangt de mededeling dat veld Chelsea afgekeurd is, Tobias moet het pinpoint vijf kilometer naar het zuiden verleggen.

71, Tobias geeft aan dat het niet mogelijk is het pinpoint van veld Hilda tien kilometer naar het oosten te verleggen. Verder probeert hij het pinpoint van Oliver nogmaals op te geven, maar een van de drie markeer punten komt niet goed door.

5 Paul Peters laat weten dat hij en Pieter zich in Amsterdam bevinden waar zo juist 8000 man Grüne Polizei aangekomen is om een enorme razzia uit te voeren. De opgepakte mannen worden voor de Arbeits Einsatz gebruikt om in fabrieken in Duitsland werken of zij werden ingezet voor het aanleggen van verdedigingswerken. Verder laat hij weten dat hij en Pieter mogelijk voor hun eigen veiligheid een tijd niet in de lucht komen.

Londen laat Tobias weten dat zijn klacht over codering die hij in bericht 66 geuit heeft niet gegrond is. Men heeft alles gecontroleerd en alles is op juiste wijze gecodeerd. Droppingsveld Chelsea is ook in eerste instantie afgekeurd, tenzij Tobias het pinpoint 5 km naar het zuiden kan verleggen.

Londen vraagt Pieter de Vos om bericht 59, van 6 oktober, afkomstig van DRAUGHTS opnieuw te laten samenstellen en opnieuw te verzenden. Het bericht is namelijk niet te decoderen.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP NO SEVENTY ONE (71) STOP OLIVER RPT OLIVER STOP NINETY SEVEN HUNDRED FIFTY FROM MEDEMBLIK FIFTY FOUR HUNDRED FROM STWTJ LDHOURN (STATION HOORN) TWENTY FIVE HUNDRED FROM CATHOLIC CHURCH NIBBIXWOUD STOP HILDA RPT HILDA NOT POSSIBLE TO MOVE TEN KMS TO THE EAST END

FROM BOATING VIA TORRIDGE STOP MY NR FIVE (5) STOP BRAM AND DOUWE OPERATING IN ADAM STOP ACCORDING TO RELIABLE INFORMATION EIGHT THOUSAND GRUNE POLIZEI ARRIVED HERE FOR EXTENSIVE GENERAL ROUND UP STOP WE MAY NOT COME UP FOR SAFETY REASONS STOP SEVEN STOP

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRDGE STOP YOUR NUMBER SIXTY SIX (66) STOP HAVE CHECKED CODING HERE AND FOUND IT CORRECT STOP YOUR GROUND CHELSEA RPT CHELSEA REFUSED STOP CAN YOU MOVE POINT FIVE KMS SOUTH RPT FIVE KMS SOUTH END

TO BACKGAMMON VIA NIGHT PLYM STOP YOUR MESSAGE WT NUMBER FIFTY NINE (59) INDECIPERABLE STOP PLEASE REPHRASE AND REPEAT STOPDinsdag 10 oktober, Ondanks de dreiging van een grote razzia worden er wel degelijk berichten verzonden:

72
, Tobias geeft aan weer een nieuw droppingsveld gevonden te hebben, Holborn.

73
, Hij geeft verder aan dat hij nog op zoek is naar een droppingsveld ter vervanging van het veld Dudok, ook laat hij weten dat er tijdens de razzia's van 5 en 6 oktober ongeveer twee honderd mannen zijn opgepakt.

74,
Tobias geeft aan met behulp van een Eureka baken de vliegtuigen naar hun doel in de Euterpestraat te kunnen leiden.

75
,
JOSEPHINE (Frankie Hamilton) heeft volgens Tobias ondergoed, pyama's en chocolade nodig. Tobias heeft zelf behoefte aan petroleum. Om op te koken of voor verlichting?

76
, Tobias vraagt aan Londen of  Henri Koot, de DC, een eigen code te geven zodat niemand behalve Prins Bernhard en Generaal van Oorschot zijn berichten kunnen lezen. Het motto was destijds, wat je weet kan je ook niet verraden, ook niet onder druk. Tobias vindt het niet nodig dat zijn 'prefix', een combinatie van drie cijfers aan te passen wanneer Koot zijn eigen code krijgt. Hij verontschuldigd zich voor zijn vraag bij Karel Klijzing van het BBO.

In Londen is het bij BBO/SOE nu duidelijk wie de commandanten zijn van het Delta Centrum en van de Driehoek. Wiens idee dit was is niet bekend maar Londen adviseert Tobias in bericht om Koot de helft van blad 12 van zijn eigen code boek te geven, maar zij besluiten dat voorlopig alleen Generaal van Oorschot de berichten van Koot kan decoderen, wel wordt Prins Bernhard mondeling op de hoogte gesteld wie de DC is. Tussen de regels door doet Eva Tobias de groeten, wordt veld Holborn afgewezen en wordt veld Oliver geaccepteerd. Tobias moet meteen opgeven wanneer veld Oliver klaar is om een lading te ontvangen.

Alle drie inkomende berichten van Londen zijn blijkbaar niet voorzien van een volgnummer, of Paul Polak heeft dit vergeten over te tikken. Bij het NIOD liggen immers niet de originele telegrammen.

Paul stuurt die dag ook nog een eigen bericht naar Londen waarin hij refereerd naar bericht 47 aan Pieter en nummer 14 aan hem. Hij wil dat deze berichten opnieuw gecodeerd worden en naar Pieter worden gestuurd tijdens de sked (afspraak) van vier uur 's middags. Men moet de verschillen tussen de skeds van hem en Pieter maar negeren. Aan het einde van zijn bericht laat hij via Klijzing de groeten doen aan Miss Bodger. Dit is waarschijnlijk een medewerkster van SOE Dutch Section in Londen.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP SEVENTY TWO (72) STOP GROUND HOLBORN RPT HOLBORN STOP THIRTY THREE HUNDRED FROM PROTESTANT CHURCH HAUWERT TEN KM FROM ENKHUIZEN SEVEN KM FROM MEDEMBLIK STOP BBC HAASTIGE SPOED IS ZELDEN GOED LETTER W FOR WINNY END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP SEVENTY THREE
(73) STOP WE ARE TRYING ANOTHER DUDOK RPT DUDOK STOP SO SOON I FIND SOMETHING FOR YOU I LET YOU KNOW STOP FIVE AND SIX OCTOBER NEARLY TWO HUNDRED MEN WERE ARRESTED END

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP IF YOU WANT I WILL USE EUREKA RPT EUREKA FOR BOMBING TARGET ADAM VAN SCHELTEMAPLEIN STOP IF NECESSARY NIGHT OPERATION I GIVE DETAILS WHERE EUREKA EXACTLY STOP I SEND DISTANCE IN METERS END

FROM DRAUGHTS VIA TORRIGE STOP NO SEVENTY FIVE
(75) STOP PLEASE WILL YOU SEND FOR JOSEPHINE UNDERWEAR PYAMAS AND CHOCOLATE STOP IS IT POSSIBLE TO DROP SOME PETROLEUM RPT PETROLEUM END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP NO SEVENTY SIX
(76) STOP REQUEST FROM DC RPT DC IS IT POSSIBLE TO GIVE THE DC RPT DC AN OWN INDICATOR RPT INDICATOR NUMBER STOP  
TOCS FOR SECURITY SO THAT ONLY PRINCE BERNHARD AND GENERAL VAN OORSCHOT RPT OORSCHOT CAN DECODE HIS MESSAGES STOP HE WILL THEN GIVE HIS NAME STOP NOT NECESSARY TO CHANGE PREFIX RPT PREFIX TO ME STOP PLEASE I ASK YOUR OPINION STOP HOPE YOU DONT MIND MAJOR END

FROM BOATING VIA TORRIDGE STOP QQJ QRU YOUR NUMBER FORTY SEVEN (47) TO BRAM AND FOURTEEN TO ME STOP RECODE WITH NEW INDICATORS AND SEND THEM TO BRAM IN SIXTEEN HUNDRED SKED STOP PLEASE DISREGARD ANY DIFFERENCE BETWEEN SKEDS OF BRAM AND MINE STOP KIND REGARDS MISS BODGER VIA KLIJZING STOP NINE END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP THANKS FOR MESSAGE FROM DC RPT DC SITUATION NOW MUCH CLEARER AND WE HAVE INFORMED PRINCE BERNHARD STOP HOPE ALL MATERIAL AND PACKAGES RECEIVED SAFELY AT MANDRILL STOP ADVISE WHEN READT TO RECEIVE AGAIN STOP LOVE FROM DENMARK END

TO DRAUGHTS REGRET HOLBORN RPT HOLBORN REFUSED STOP OLIVER ACCEPTED STOP ARE YOU READY TO RECEIVE ON THIS GROUND WHICH IS TWO THOUSAND THREE HUNDRED SOUTH OF HAUWERT RPT HAUWERT END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP YOUR SEVENTY SIX
(76) STOP WE SUGGEST YOU GIVE DC RPT DC SECOND HALF OF PAGE TWELVE OF YOUR OWN TIME PAD STOP HE CAN THEN SEND US THE INFORMATION HE WISHES TO SEND STOP FOR SECURITY REASONS THIS WILL BE ONLY GIVEN TO GENERAL VAN OORSCHOT AT PRESENT AND WE SEE THAT NO CIRCULATION IS GIVEN STOP HIS NAME WILL BE GIVEN TO PRINCE BERNHARD LATER VERBALLY STOP ADVISE IF HE AGREES END
Woensdag 11 oktober
, er lijken die dag geen berichten te zijn verzonden, of ontvangen.

Donderdag 12 oktober moeten Pieter en Paul veel en lang in de lucht geweest zijn. Er worden zowel telegrammen voor Tobias, als voor Koot of voor Six verzonden:

77
, Tobias vraagt aan Londen om zelf contact te maken met de Engelse officieren die in Friesland zijn en met hen de droppingen op de velden Dora en Eva af te stemmen. Dit zijn Macbef en zijn mannen van team
GOBBO. Mandrill heeft maandag 9 oktober zijn lading ontvangen en Tobias vraagt om op donderdag 12 oktober een dubbele lading op Mandrill te droppen en ook een dubbel lading op Lobster op vrijdag 13 oktober. 

78
, maakt Tobias maakt bekend dat De Boer gewestelijk Commandant in Friesland is en niet
NOTARIS en dat de naam van de Engelse officier MacBef is.

79
, Tobias bedankt voor de ladingen die op Mandrill en Lobster gedropt zijn en hij vraagt welk veld voor de lading voor
SUIKER (Frans Dijckmeester B.I.) gebruikt zal worden. Zaterdag 14 oktober wil hij een lading op veld Oliver hebben. Tot slot doet hij de groeten aan ERIK, is dit Erik Hazelhoff-Roelfzema?

De berichten van Koot zijn over het algemeen erg lang en het betreft vaak bestuurlijke, of politieke kwesties.

81, is van Henri Koot en hij wil een landelijke staking uitroepen voor alle vormen van vervoer, zodat de Duitsers meer moeite krijgen met het leegroven van Nederland 

82
, Tobias laat weten dat er voorlopig niet meer op velden Lobster, Mandrill en Oliver gedropt mag worden omdat de afgelopen nacht iets aan de hand is geweest op veld Lobster.

83
, Tobias geeft een nieuw droppingsveld op wat bestemd is voor Amsterdam, veld Adam.

84
, is weer van Henri Koot en gaat over de bemoeienis van de OD bij het vormen van Politie en Marechaussee groepen direct na de oorlog.

85,
Henri Koot geeft aan dat de sleepboot firma Piet Smit een Rode Kruis schip naar Walcheren zal slepen om daar gewonde Nederlanders op te halen. Hiermee geeft hij een waarschuwing aan de geallieerde luchtmachten af.

86
Tobias meldt dat veld Dora tijdelijk niet gebruikt kan worden vanwege de plaatsing van een V-1, of V-2 installatie in de buurt.

87
Tobias meldt dat er een vuurgevecht heeft plaats gevonden in de buurt van veld Lobster tussen de grondploeg en de Landwacht. Hij is nog op zoek naar nadere details. Zie "Het drama van Rustenburg".

16 marconist Pieter de Vos vraagt om een additionele sked voor Paul aan voor vrijdag 13 oktober om 11.00 uur.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP NO SEVENTY SEVEN (77) STOP CAN YOU MAKE CONTACT WITH ENGLISH OFFICERS WHO ARE IN FRIESLAND RPT FRIESLAND TO CONTACT GEWESTELIJKE COMMANDANT WHOSE COVERNAME IS NOTARIS RPT NOTARIS STOP INFORM THEM WITH DROPPING GROUNDS DORA AND EVA RPT EVA STOP COMMUNICATION FOR US VERY DIFFICULT STOP MANDRILL RECEIVED ITS LOAD AT MONDAY NIGHT PLEASE SEND DOUBLE LOAD AT THURSDAY THE SAME FOR LOBSTER AT FRIDAY END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP NO SEVENTY EIGHT
(78) STOP TELEGRAM FIFTY TWO (52) OF TEN OCTOBER OF SNUITKEVER OR ROGERS STOP NAME NOTARIS HAS TO BE DE BOER RPT DE BOER STOP NAME ENGLISH COMMANDER MACBEF RPT MACBEF END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP NO SEVENTY NINE
(79) STOP THANKS FOR YOUR LOAD ON LOBSTER AND MANDRILL CAN YOU INFORM ME WHICH LOAD AND GROUND WILL BE FOR SUIKER RPT SUIKER STOP PLEASE OLIVER FOR SATURDAY NIGHT STOP REGARDS FOR ERIK RPT ERIK STOP YOUR NRS FORTY ONE TWO THREE FOUR END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP NO EIGHTY ONE
(81) STOP DOOR MIJ AAN PLAATSELIJKE EN GEWESTELIJKE COMMANDANTEN OPGEDRAGEN OM ALLE VIJANDELIJKE VERVOER EN VERKEER ZOOVEEL MOGELIJK TE VERHINDEREN DUS INCIDENTEELS BELEMMERINGEN STOP NIET IS EVENWEL AAN ALLE ORGANEN VOOR VERVOER TE WATER EN PER AUTO OPGEDRAGEN OM TOT ALGEMEENE STAKING OVER TE GAAN ZULKS OMDAT DEZE STAKING ALLE HERHAAL ALLE VERVOER VOOR DE NEDERLANDSCHE BEVOLKING ZOU STILSTAAN STOP HET GEVOLG IS DE DUITSCHERS HIERVAN BELANGRIJK MEDEPROFITEREN VOOR HUN MILITAIR VERVOER EN VOOR WEGROOVEN GOEDEREN STOP GAARNE BERICHT OF U MIJN STANDPUNT DEELT DE DC HERHAAL DC STOP NR NEGEN DE MEDEDEELING VAN DE ELFDE EINDE

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP NR EIGHTY TWO (82) STOP PLEASE WILL YOU STOP DROPPING MATERIAL ON LOBSTER MANDRILL AND OLIVER TILL I KNOW WHAT HAS HAPPENED LAST NIGHT WITH LOBSTER STOP GOT MESSAGE THAT THERE WAS AN ACCIDENT END

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP NO EIGHTY THREE (83) STOP GROUND FOR AMSTERDAM STOP NAME ADAM RPT ADAM STOP NINETEEN HUNDRED METERS FROM CRAWE UITHOORN RPT UITHOORN TWENTY HUNDRED FROM DRAWBRIDGE VROUWENAKKER RPT VROUWENAKKER FOURTY SIX HUNDRED FIFTY METERS FROM CROSSING ZEVENHOVEN RPT ZEVENHOVEN STOP BBC RODOLF HEEFT PLATVOETEN STOP LETTER A FOR ADAM END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP NR EIGHTY FOUR
(84) STOP ONTVING VAN MINISTER VAN JUSTITIE TELEGRAM OVER BEMOEIENISSEN OD RPT OD MET POLITIE EN MARECHAUSSE STOP IK HEB MET VOORBEREIDING TAAK OD VOOR PERIODE KEONG NIETS TE MAKEN STOP HEB AAN OD MEDEDEELING DOORGEGEVEN STOP HEB INDRUK DAT OD RPT OD GEEN VERWIJT TREFT STOP BURGEMEESTER DEN HAAG EN PROCUREUR GENERAAL DEELEN DEZE OPVATTING STOP DE DC RPT DC BERICHT AAN DE NEDERLANDSCHE REGERING EINDE

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP NO EIGHT FIVE
(85) STOP DELTA C TIEN MEDEDEELING VAN TWAALF OCTOBER STOP SLEEPBOOT PERSONEEL PIET SMIT RPT PIET SMIT ROTTERDAM HEEFT VOORNEMEN ROODE KRUIS SCHIP NAAR WALCHEREN TERUG TE SLEEPEN VOOR AFHALEN ZIEKEN EN GEWONDE NEDERLANDERS STOP SCHIP RPT SCHIP ZAL OP VOORGESCHREVEN WIJZE ZIJN GEMERKT STOP DE DC RPT DC EINDE

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP NO EIGHTY SIX
(86) STOP GROUND DORA GOT MESSAGE IN TIME BUT THERE IS A GERMAN INSTALLATION OF V ONES OR V TWOS NEAR STOP THEY CCRAECIC WILL SOON E WHEN READY AGAIN END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP NO EIGHTY SEVEN
(87) STOP TUESDAY NIGHT THERE WAS A FIGHT AT LOBSTER RPT LOBSTER BETWEEN OUR PEOPLE AND LANDWACHT RPT LANDWACHT STOP SOON MORE NEWS STOP BEST WISHES FOR KAREL END

FROM BACKGAMMON VIA PLYM STOP NR SIXTEEN (16) STOP ARRANGE ADDITIONAL SKED FOR DOUWE TOMORROW ELEVEN HUNDRED HOURS END
Vrijdag 13 oktober gingen de volgende berichten richting Londen:

89
, Henri Koot geeft aan dat er razzia's in Utrecht, Zeist en Amersfoort zijn geweest en dat de opgepakte mannen naar de visserhaven in Huizen worden geleid en daar ingescheept worden in rijnaken, om vervolgens over het IJsselmeer te worden getransporteerd.

90
, Tobias vraagt Londenom geen explosieven meer te sturen, daar heeft men blijkbaar intussen genoeg van in huis, maar hij wil Stenguns en radio materiaal hebben, verder wil hij dat veld Adam voorrang krijgt bij de komende droppingen. Waarschijnlijk zit men in Amsterdam nog steeds te springen om wapens.

91
, Hij vraagt Londen welke instructies hij zijn marconisten moet geven als het gebied waarin zij zich bevinden bevrijd wordt.

In het niet genummerde binnengekomen telegram van Londen van die dag wordt veld Adam geweigerd, tenzij het pinpoint zes kilometer naar het oosten verlegd kan worden en men vraagt of Mandrill op maandagnacht een lading van 24 containers heeft ontvangen. Met deze lading werd ook radio materiaal meegezonden.

Genoemde dropping op veld Mandrill vond op maandagnacht 9 oktober, het codewoord was AVONDSTER. Het vliegtuig was om kwart voor twaalf boven het veld aan de Grote Zomerdijk. Er werd zeer goed gedropt volgens Gerard Lips, alles viel tussen de 1e rode en witte seinlamp. Drie mensen liepen in het water. Ik als witte lamppost had even een benauwd ogenblik, ik kon op een gegeven moment geen kant op terwijl de containers rond mij neerkwamen. Er stond een oostenwind die nacht.


FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP NR EIGHTY NINE (89) STOP DELTA ZELFDE MEDEDELING GROOTTE AANTALLEN MANNEN VIJFTIEN TOT VIJFTIG UIT UTRECHT ZEIST EN AMERSFOORT IN GROEPEN VAN DUIZEND GEVANKELIJK GELEID NAAR VISSRERHAVEN HUIZEN STOP VANDAAR IN AKEN OVER IJSSELMEER RPT IJSSELMEER WEGGEVOERD STOP DE DC RPT DC END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP NO NINETY
(90) STOP YOURS NRS FORTY FIVE AND SIX STOP PLEASE I ASK HIGH PRIORITY FOR GROUND ADAM RPT ADAM STOP DO NOT SEND EXPLOSIVES AND LONGER BUT STENS AND WIRELESS MATERIAL STOP COMMUNICATION WITH AMSTERDAM OK END

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP NR NINETY ONE
(91) STOP YOUR NR SIX OF NINETEEN SEPTEMBER STOP WHICH INSTRUCTION AM I TO GIVE TO OPERATORS IF THIS PART OF COUNTRY IS LIBERATED END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP YOUR NUMBER EIGHTY THREE AND NINETY (83 & 90) STOP REGRET ADAM RPT ADAM REFUSED STOP IS IT POSSIBLE TO MOVE THIS POINT SIX KM TO THE EAST STOP DID MANDRILL RECEIVE TWENTY FOUR CONTAINERS PLUS WIRELESS MATERIAL ON MONDAY NIGHT QUESTION MARK END
Zaterdag 14 oktober
het radioverkeer gaat gewoon door:

92
, Tobias meldt een nieuwe lokatie voor veld Adam te zullen zoeken en hij bevestigd de ontvangst van wapens, radiomateriaal en Corned Beef. Tevens vraagt hij wat voor lading er op veld Lobster is gedropt die hij meent kwijt te zijn geraakt aan de Duitsers. Verder heeft hij nog een telegram liggen van Koot voor Generaal van Oorschot en hij vraagt toestemming om een bepaalde code (
pagina?) te mogen gebruiken.

93
, van Tobias wordt via Paul Polak verzonden. In dit telegram beklaagt Tobias zich bij Londen over het gedrag van Paul Polak. Paul heeft namelijk weer contact gezocht met oude medestudenten uit het verzet. Deze verrichten hand en spandiensten voor hem. Zij staan bijvoorbeeld op de uitkijk terwijl Paul aan het seinen is. Ook brachten zij de Duitse peilauto's in kaart en ook wie de bestuurders waren. Men begon met uit te zoeken waar de garages waren waar de peilauto's gestald waren en waar vandaan zij vertrokken om zenders uit te peilen. Ook werden alle gebruikte kentekens genoteerd. Alle gegevens werden samengevoegd en onder de studenten verspreid. op die manier leerden zij precies om gewone auto's van peilwagens te kunnen onderscheiden. Gijs Gorter, Theo van Gogh en Willy Bexterman hielpen Paul ook met het vervoeren en laden van accu's nadat de stroom was afgesneden. De studenten vervoerden de accu's achterop hun fietsen en laadde deze op in gebouwen waar nog wel stroom was, zoals in ziekenhuizen. Paul zorgde er wel voor dat noch Tobias noch iemand anders van de staf de adressen van de studenten kende en ondanks dat Paul van Londen opdracht kreeg deze contacten te verbreken ging hij gewoon door met zijn ploegje helpers.

17, Tijdens de dropping op Mandrill is ook materiaal voor beide marconisten gedropt, maar Pieter de Vos   geeft aan dat het materiaal hier niet tegen bestand is. Met name de accu's zijn niet schokbestendig verpakt en zijn allemaal defect geraakt.

Londen stuurt een ongenummerd telegram waarin veld Adam afgewezen wordt tenzij hert pinpint 6 km naar het oosten verlegd kan worden. Tevens wil men weten of Mandrill de 24 containers en het radio materiaal binnen gekregen heeft.

In het volgende ongenummerde bericht beantwoord Londen de vraag van Tobias wat de marconisten moeten doen wanneer zij zich in bevrijd gebied bevinden. Tevens laten zij Tobias weten dat Paul Polak bestemd was voor Rotterdam, maar dat zij hem daar niet wilden hebben, misschien om persoonlijke redenen. Hij moet de opdrachten van Tobias opvolgen en men vraagt of zij Paul daarover een bericht moeten sturen.

In een volgend bericht geeft Londen aan dat men het met de DC, Henri Koot, eens is dat er geen algemene staking moet komen. In het laatste inkomende bericht van die dag meldt Londen dat er op Lobster geen lading verloren is gegaan, want er is niets gedropt. Rein Bangma doet Tobias de groeten en hoopt dat hij zich spoedig bij hem kan voegen. Hij is dan waarschijnlijk uit het ziekenhuis ontslagen na zijn parachute ongeluk.

FROM DRAUGHTS VAO PLYM STOP MY NINE TWO (92) TRYING NEW ADAM RPT ADAM MANDRILL DID RECEIVE BAZOOKAS RPT BAZOOKAS STOP TWELVE ACCUMULATORS ONE STEAM GENERATOR AND ONE BIKE GENERATOR STOP CORNED BEEF AND BRENGUN AND STENS STOP CAN YOU GIVE ME DETAILS OF LOAD FOR LOBSTER WE LOST STOP SHALL GIVE MORE GROUNDS SOON STOP PLEASE IN THE FUTURE ONLY TWO PLANES THE RISK OF TRANSPORT IS THEN NOT SO BIG STOP I HAVE TELEGRAM READY HERE FROM DC RPT DC FOR GENERAL VAN OORSCHOT STOP MAY I USE HIS INDICATOR TWENTY NINE STOP

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY NINE THREE
(93) STOP IS IT POSSIBLE TO GIVE ME THE INSTRUCTIONS YOU HAVE GIVEN TO PETERS RPT PETERS STOP HE IS IN CONTACT WITH DIFFERENT ILLEGAL GROUPS AND FOR SECURITY REASONS I DO NOT LIKE THIS STOP

FROM BACKGAMMON VIA PLYM STOP NO SEVENTEEN
(17) STOP RECEIVED GENERATORS ETC OK STOP ACCUMULATORS MOSTLY BADLY DAMAGED MOST TOP SCREWS PRESSED IN AND CASINGS BROKEN STOP HOW LONG WILL IT TAKE BEFORE MARK TWO SETS CAN ARRIVE STOP PLEASE SEND BROADCAST BATTERIES AND TWO VIBRATORS STOP YOUR HEARTING NINE OKAY RPT OKAY THANKS WE WILL TRY TO END TWO


TO DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP YOUR NINETY ONE (91) STOP ORGANISERS AND OPERATORS WHEN FINDING THEMSELVES IN LIBERATED AREAS SHOULD ASK ALLIED TROOPS TO BE PUT IN TOUCH WITH LIAISON OFFICERS OF SPECIAL FORCES RPT SPECIAL FORCES THROUGH WHOM THEY WILL RECEIVE INSTRUCTIONS STOP PETERS INSTRUCTIONS WERE TO ACT AS AN OPERATOR TO ROTTERDAM BUT FOR SOME REASON POSSIBLY PERSONAL THEY DID NOT WANT HIM STOP SHALL WE SEND HIM A MESSAGE TO THAT EFFECT STOP IN ANY CASE HE MUST NOT RPT NOT MAKE ANY CONTACTS BEYOND THOSE NECESSARY TO CARRY OUT HIS MISSION OF OPERATOR END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP NEGENDE MEDEDELING VAN DC RPT DC STOP REGERING DEELT UW STANDPUNT EN WENSCHT GEEN HERHAAL GEEN ALGEMEENE STAKING END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP LOBSTER RPT LOBSTER WAS NEVER DELIVERED AIRCRAFT REPORTED NO RECEPTION STOP SEND TELEGRAM FROM DC RPT DC SOONEST STOP BANGMA SEND GREETINGS AND HOPES TO BE WITH YOU SOON END                                            VERDER NAAR OKTOBER 1944 WEEK 3

                                             TERUG NAAR OKTOBER 1944 WEEK 1

                                                   

                                                    TERUG NAAR OVERZICHT                                                                          w.mugge@home.nlSD hoofdkwartier WALIEN
 
Naar afbeeldingen oktober 1944