Amsterdam, Maart 1945, week 2.
Zondag 4 Maart:

10, Frank Hamilton geeft weer twee nieuwe velden op, Mouse in Zuid-Holland en Popeye in Noord-Holland, maar dit veld hoorde waarschijnlijk bij regio Utrecht.

11
, Henri Koot laat weten dat het verdelen van het Zweedse meel over bezet Nederland goed verloopt, qua vervoer, maar ook qua distributie. Londen had dit nog aan Tobias gevraagd.

12
, Henri Koot vraagt wie
ALEX (Dr. Dirk Eskes) is en van welke Radiodienst hij deel uit maakt.

8, Londen laat Henri Koot weten dat het bericht aangaande ALEX komt te vervallen, hij is inmiddels gearresteerd (9-2-1945 bij Hardenberg).

FROM ROWING VIA TOWY STOP MY NR TEN
(10) STOP SOME MORE NEW GROUNDS NAME MOUSE POS TWO TWO ZERO ZERO (2200) RC CHURCH HAZERSWOUDE FOUR PMX (SIX) ZERO ZERO  (4600) RC CHURCH ZUIDBUUR FIVE ONE FIVE ZERO (5150) RC CHURCH ZOETERWOUDE ZEGWAARD BBC OOST WEST THUIS BEST LETTER Z STOP NAME POPEYE POS FOUR TWO FIVE ZERO (4250) P CHURCH TIENHOVEN TWO FIVE SEVEN FIVE (2575) RC CHURCH BREUKELEN TWO FOUR FIVE ZERO (2450) STATION TIEUWERSLUIS (NIEUWERSLUIS) BBC HIJ AT VEEL SPINAZIE LETTER K STOP

FROM ROWING VIA TOWY STOP MY NR ELEVEN
(11) STOP FROM CNBS STOP ZESTIEN FEBR STOP UW TWEE DRIE NEGEN (239) VAN (AAN?) HANS STOP DISTRIBUTIE VOEDSEL RELIEF SCHEPEN DELFZIJL VERLOOPT UITSTEKEND EN ONDER VOLLEDIGE CONTROLE VERTROUWDE PERSONEN STOP DISTRIBUTIEF NA VERVOER VOLDOEN AAN ALLE REDELIJKE EISCHEN EN GAAN BUITEN ROODE KRUIS OM STOP DC STOP

FROM ROWING VIA TOWY STOP MY NR TWELVE
(12) STOP EIGHTEEN FEBR STOP YOUR NR TWO SEVEN (27) OF FOURTEEN (14) WHO IS ALEX AND JGCXBM YOU MEAN WITH RADIO DIENST STOP THERE ARE SEVERAL RADIO DIENSTEN AND CONCENTRATION IN ONE SERVICE AS (IS) UNDISIRABLE FROM ILLEGAL POINT OF VIEW STOP DC STOP

TO ROWING VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR EIGHT (8) STOP TO DC STOP CANCEL OUR MESSAGE RE ALEX AS HE HAS SINCE BEEN ARRESTED STOPMaandag 5 Maart:

13, Frank wil de uitzendtijden en de BBC codeboodschappen aan laten passen.

14
, Frank laten weten dat hij constant in verbinding met de CNBC, Henri Koot, staat. Hij zal ook zijn boodschappen met hem bespreken.

15
, is een bericht van Henri Koot en gaat over de commandant van ditrict elf.
Ook dit telegram is niet compleet.

16
, Frank geeft aan dat er op 4 februari een Amerikaanse bommenwerper van de 8ste Luchtmacht in de buurt van Annapauulowna is neergestort. De commandant, Johns en zijn bemanning hebben het overleefd, maar zijn krijgsgevangen gemaakt.

Het gaat hier om een B-17G bommenwerper van de 493ste Bombergroup en het 863ste bombersquadron.
Het toestel was waarschijnlijk de terugweg van een aanval op Berlijn. Het serienummer van het toestel was 43-38242 en het stortte op 3 februari om 15.20 uur in de buurt van Julianadorp (Middenvliet) neer. De bemanning bestond uit:

2e Lt. Henry Richard Sherman, pilot, army number O 828800, age 24.
2e Lt. Al Janulius, co pilot, army number O 928662, age 24.
2e Lt. Paul Esmund O'Connell, navigator, army number O 2070109, age 20.
Sgt. Walter Andrew Flaherthy, togglier, army number 12227602, age 19.
Sgt. Raymond Dale Fisher, topturret gunner, army number 13107920, age 22.
S/Sgt. Harry Albert Koerner, radio operator, army number 35557920, age 30.
Sgt. Carl William Hultman, ballturret gunner, army number 37483806.
Sgt. Robert Griffith Smead, waist gunner, army number 15344280, age 19.
Sgt. Douglas Carter Arnest, tail gunner, army number 13142673.

Het toestel was door luchtafweer geschut getroffen. Hoe Frank Hamilton aan de naam Johns kwam is een raadsel.

Zie afbeelding.


17
, Henri Koot verzoekt Londen het gebouw van de Ortskommandantur in Alkmaar te bombarderen en hij geeft een beschrijving en de ligging van het gebouw op. De SD is actiever geworden na de arrestatie van Tobias en zij worden door de Landwacht ondersteunt.

18
, Henri Koot beklaagt zich over het bombardement dat per ongeluk uitgevoerd is op het Bezuidenhout in Den Haag.

19, Koot heeft zowel Henk Veeneklaas (Dr-X) en Frank Hamilton (GUUS) aangesteld om de moeilijke taak van Tobias over te nemen. Gelijkertijd geeft hij dat hij nu een liaison officier wil hebben die ouder is en die meer militaire ervaring heeft dan Tobias.

20
, het lijkt erop dat Henri Koot om bevestiging vraagt of hij tot bevelhebber van de NBS in bezet gebied is benoemd.

9, Londen stuurt een reactie op de door Frank opgegeven velden Frankie, Micky en Popeye.

10
, Koot moet met spoed antwoord geven op een vraag betreffende de evacuatie van kinderen per schip op de avond van 7 maart 1945.

FROM ROWING VIA ELAN STOP MY NR ONE THREE (13) STOP WILL YOU CHANGE DROPPING TIME MESSAGES AS FOLLOWS STOP TEN TO TWELVE KOMT NEL MORGEN NAAR DE STAD TWELVE TO TWO WIJ KRIJGEN NOG MEER WIT BROOD TWO TO FOUR BETER LAAT DAN NOOIT STOP

FROM ROWING VIA ELAN STOP MY NR ONE FOUR
(14) STOP GUUS HAS CONTINUAL CONTACT WITH CNBS STOP YOU CAN SEND MESSAGES TO HIM VIA ME STOP I WILL KEEP INFORMED CNBS OF YOUR MESSAGES TO ME IF THEY CONCERN HIM TOO STOP CONFIRM YOU GOT ALL MY NUMBERS STOP YOURS UNTIL FOUR STOP

FROM ROWING VIA ELAN STOP MY NR ONE FIVE
(15) STOP FROM DC STOP YOUR THREE FOUR (34) STOP REGIONAL COMMANDER ELEVEN REPORTS STOP ... geen tekst meer beschikbaar.

FROM ROWING VIA ELAN STOP MY NR ONE SIX (16) FOUR RPT FOUR FEBRUARY (4-2-1945) PLANE CRASHED NEAR ANNAPAULOWNA STOP COMM JOHNS OF EIGHT AIRFORCE AND ALL CREW OK BUT IN GERMAN HANDS STOP

FROM ROWING VIA ELAN STOP MY NR ONE SEVEN (17) STOP SINCE CAPTURE HANS AND OTHERS GREAT SD ACTIVITY REINFORCED BY LANDWACHT IN REGION ELEVEN STOP CENTER ACTIVITIES ORTS KOMMANDACTUR ALKMAAR SHEET NINETEEN WEST TER POINT TWENTY BY SIXTY FIVE POINT FOURTY COMMA TWO HUNDRED METRES SOUTH AND THREE HUNDRED METRES NNW FROM TWO HOSPITALS STOP SQUARE HEAD BUILDING WITH LONG WING DIRECTION NORTH SOUTH ON WESTERN SIDE ROAD HEILOO ALKMAAR KENNEMERSTRAATWEG STOP REGION ELEVEN BEING ONE OF MOST ACTIVE YOUR SUPPORT MUCH DESERVED AND NECESSARY STOP REQUEST PRECISION BOMBARDMENT SOONEST STOP DC STOP

FROM ROWING VIA ELAN STOP MY NR ONE EIHGHT
(18) STOP BOMBARDMENT THE HAGUE MARCH THIRD COST SEVERAL HUNDREDS DEAD AND WOUNDED COMMA THOUSANDS ROOFLESS AND GREAT DAMAGE IN DENSELY POPULATED BEZUIDENHOUT QUARTER AND HISTORICAL TOWN CENTRE STOP NO MILITARY TARGETS IN IMMEDIATE VICINITY WHICH IS PROVED BY GERMAN REFUSAL TO GIVE PETROL TO AMSTERDAM FIRE BRIGADE FOR ASSISTANCE IN COMBATTING SPREADING FIRES STOP DC STOP

FROM ROWING VIA ELAN STOP MY NR ONE NINE 
(19) STOP DOCTOR X AND LT GUUS HAVE BEEN APPOINTED BY ME WITH ORGANISATION RECEPTION AND TRANSPORT OF WEAPONS WHEREBY IF NECESSARY MR X HAS CASTING VOICE ON ACCOUNT OF HIS EXPERIENCE IN THIS DIFFICULT WORK UNDER HANS AND OF HIS CONNECTIONS IN NORMAL SOCIETY WHICH ARE NECESSARY FOR THIS DANGEROUS TASK STOP THIS MEANS IN NO WAY LACK OF APPRICIATION FOR GUUS OUR ONLY CONTINUING WITH THE MOST EXPERIENCED AND INFORMED PERSONS STOP FOR CONNECTION BETWEEN OG (ME?) AGD (AND) SEI (YOU?) URGENTLY REQUEST TO SEND ME A LIAISON OFFICER OLDER AND MUCH MORE MILITARY EXPERIENCED THAN HANS STOP DC STOP

FROM ROWING VIA ELAN STOP MY NR TWENTY
(20) STOP AAN CNBS RPT CNBS STOP AANLEIDING UW TELEGRAM DRIE EEN DRIE (313) VIA HANS VERZOEKEN KP OD RVV OSE NAFOY KING VAN UW TELEGRAM NR EEN A RPT VAN A TOT L VAN TWEE NCVDENDL (NOVEMBER?) RPT DC NIET LANGER TE DOEN OPTREDEN ALS ADVISEUR DOCH TE BELASTEN MET VOLLEDIGE BEVELSBEVOEGDHEID NBS RPT NBS IN BEZET GEBIED STOP GETEEKEND PETER KP VANSANT EN OD RPT VAN VAN SANT OD FREEK RVV STOP

TO ACTION ROWING VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR NINE (9) STOP GROUND MOUSE AND GROUND POPEYE BOTH ACCEPTED BY RAF STOP DOUBTFUL ABOUT GROUND MICKY WILL LET YOU KNOW DECISION SOONEST STOP CANNOT FIND POINTS YOU REFER TO IN DESCRIBING GROUND FRANKIE ON OUR MAPS STOP PLEASE SUBMIT GROUND FRANKIE AGAIN USING REFERENCE POINTS SHOWN CLEARLY ON ALL MAPS AS YOU INTEND TO USE EUREKAS STOP

TO ROWING VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR TEN
(10) TO CNBS STOP PLEASE REPLY URGENTLY TO QUESTIONS REGARDING SHIP FOR EVACUATION OF CHILDREN ON MARCH SEVENTH EVENING STOP
Dinsdag 6 Maart:

11, Londen laat Frank weten niet akkoord te gaan met de voorgestelde veranderingen in de BBC standby boodschappen en zij geven een nieuwe serie code zinnen op.

12
, Frank moet er op letten dat Pieter (
BRAM) en Paul (DOUWE) niet vanuit het zelfde gebouw uitzenden, of samen een uitzending verzorgen. Alles moet vanwege veiligheid strict gescheiden blijven.

13
, het door Frank voorgestelde veld Micky wordt vanwege afweergeschut in de directe omgeving afgekeurd. Londen vraagt op welke velden Frank Eureka bakens gaat inzetten en wanneer de velden Mouse en Popeye ladingen kunnen ontvangen.

36, Pieter en Paul krijgen van Londen een enorme uitbrander, zij zijn 75 minuten in de lucht geweest, onverantwoord lang. Als zij dit weer doen zal Londen het contact met hen verbreken, op deze manier vormen zij een gevaar, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen. Zij moeten extra skeds aanvragen als zij veel te verzenden hebben en zij moeten een uitzendtijden beter varieren.

TO ROWING VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR ELEVEN (11) STOP YOUR ONE THREE (13) STOP CANNOT AGREE YOUR SUGGESTED CHANGES IN DROPPING TIME MESSAGES STOP AS SOON AS YOU CONFIRM THE FOLLOWING UNDERSTOOD WE WILL IMMEDIATELY CANCEL THE PRESENT STANDBY BBC MESSAGES FOR DROPPING OPERATIONS AND USE THE FOLLOWING STOP FROM EIGHT TO TEN HOURS QUOTE HET GLAS IS GEBROKEN UNQUOTE STOP FROM TEN TO TWELVE HOURS QUOTE DE MELK KOOKT OVER UNQUOTE STOP  FROM TWELVE TO TWO QUOTE DE MACHINE WERKT OP VOLLE KRACHT UNQUOTE STOP FROM TWO TO FOUR HOURS QUOTE DE APPEL IS ROT UNQUOTE STOP ALL YOUR LOCAL TIME STOP

TO ROWING VIA VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR TWELVE
(12) STOP PLEASE ENSURE THAT DOUWE AND BRAM DO NOT TRANSMIT FROM THE SAME BUILDING STOP THEIR WORK SHOULD BE KEPT ENTIRELY SEPARATE AND AT NO TIME SHOULD THEY WORK TOGETHER STOP

TO ROWING VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR ONE THREE
(13) STOP REGRET GROUND MICKY REFUSED BY RAF BECAUSE OF FLAK STOP INFORM US WHEN YOU ARE READY TO RECEIVE ON GROUND MOUSE AND POPEYE AND WHERE YOU WILL BE USING EUREKAS STOP

TO BACKGAMMON VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR THREE SIX (36) FOR YOU AND DOUWE STOP YOU MUST NOT TRANSMIT FOR SEVENTY FIVE MINUTES AS YOU DID YESTERDAY STOP YOU KNOW THE DANGER NOT ONLY TO YOURSELF BUT TO OTHERS TOO STOP IF YOU DO THIS AGAIN WE SHALL BE OBLIGED TO CLOSE DOWN ON YOU STOP ASK FOR ADDITIONAL SKEDS IF YOUR TRAFFIC IS HEAVY AND VARY YOUR SKED TIMES STOPWoensdag 7 Maart:

46, Paul Polak uit een noodkreet richting Londen dat hij (en Pieter) absoluut niet langer voor Frank Hamilton (
GUUS) wensen te werken. Hij is niet geschikt en brengt iedereen in gevaar. Londen moet met de grootst mogelijke spoed Henk Veeneklaas benoemen om de missie voort te zetten.

14, in een bericht aan Henri Koot wordt bevestigd dat hij de bevelhebber is van de NBS in de bezette gebieden.

15
, met dit telegram wordt
GUUS (Frank Hamilton) op een zijspoor gezet, te veel mensen willen niet voor hem werken, of vinden dat hij niet geschikt is. Frank verdwijnt min of meer voor de rest van de oorlog naar een boerderij in Noord-Holland. Ook zijn zus Frankie (JOSEPHINE) wordt door hem in Noord-Holland op een boerderij ondergebracht.

FROM BOATING VIA ELAN STOP MY NR FOUR SIX (46) STOP PREFER NOT TO WORK FOR GUUS STOP APPOINT SOMEONE IMMEDIATELY AS SITUATION BEFORE UNBEARABLE STOP CONSIDER GUUS UTTERLY INCAPABLE AND IF YOU WANT WORK TO GO ON AND US TO COME BACK SOMETIME APPOINT DOC PRETTY DAMN QUICK STOP ZERO

TO ROWING VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR ONE FOUR (14) STOP TO CNBS STOP PRINS ACCOORD DAT DC BELAST WORDT MET VOLLEDIGE BEVELS BEVOEGDHEID NBS BEZET GEBIED STOP

TO ROWING VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR ONE FIVE
(15) STOP FOR GUUS STOP WE HAVE ASKED DC TO PLACE YOU AT DISPOSAL OF CNBS TO CONTINUE IMPORTANT WORK OF TECHNICAL ADVISER AND INSTRUCTOR FOR WHICH YOU WERE SENT STOP GOOD LUCK AND THANKS FOR EXCELLENT WORK YOU HAVE BEEN DOING STOPDonderdag 8 Maart:

57, Pieter de Vos wil de zendschema's laten aanpassen en geeft aan op welke tijd stippen van de dag Londen moet uitluisteren, dit geldt zowel voor het schema van Towy als voor het schema Elan.

37, Londen laat Paul weten dat men zijn bericht over
GUUS ontvangen hebben, maar dat ondertussen de zaak met Henri Koot is geregeld en hij hoeft zich geen zorgen te maken.

38
,
niet aanwezig

39
, Londen geeft aan Paul en Pieter de prefixen door van Henk Veeneklaas: inkomende berichten voor hem hebben prefix nummer 493 en uitgaande berichten nummer 964. Henri Koot krijgt ook prefixen, of zijn bestaande prefixen worden gewijzigd: inkomende berichten dragen prefix nummer 724 en uitgaande berichten nummer 465.

37, bericht aan Pieter de Vos, Londen gaat niet akkoord met de wijzigingen in de zendschema's en geeft het alternatief door.

FROM BACKGAMMON VIA ELAN STOP MY NR FIVE SEVEN (57) OF TWO STOP LISTEN AND CALL ON TOWY AT NINE HUNDRED AND SIXTEEN HUNDRED HOURS AND ON ELAN AT TWELVE HUNDRED EVERY DAY STOP CANCEL PREVIOUS ARRANGEMENTS STOP

TO BOATING VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR THREE SEVEN (37) STOP YOUR MESSAGE RECEIVED STOP MATTER SETTLED WITH DC AND THERE IS NO NEED FOR YOU TO WORRY STOP

TO BACKGAMMON VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR THREE SEVEN
(37) STOP CANNOT AGREE YOUR SUGGESTION FOR EXTRA SKEDS STOP NEW ARRANGEMENTS AS FOLLOWS WE WILL LISTEN FOR YOU DAILY AT ZERO NINE HUNDRED HOURS ON PLAN TOWY AND IF NECESSARY YOU CAN THEN ASK FOR ANY EXTRA SKEDS STOP AS SOON AS YOU CONFIRM THESE DETAILS UNDERSTOOD WE WILL CANCEL EXISTING ARRANGEMENTS STOP

TO BOATING VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR THREE NINE
(39) STOP FOR YOU AND BRAM FOLLOWING PREFIXES WILL BE USED BY DOCTOR STOP DOCTOR TO US NUMBER NINE SIX FOUR (964) STOP HOME TO DOCTOR FOUR NINE THREE (493) STOP PREFIXES FOR DC ARE HOME TO DC NUMBER SEVEN TWO FOUR (724) DC TO HOME FOUR SIX FIVE (465) STOP PLEASE CONFIRM THESE ARRANGEMENTS UNDERSTOOD STOPVrijdag 9 Maart:

21, Frank Hamilton reageert op het bericht van Londen dat hij wordt ingezet als technisch adviseur en instructeur, maar niet als organisator van missie Draughts. Volgens hem heeft hij Jaap Carels al aan zijn staf toegevoegd en wil Hil Schipper ook niet voor
AREND (Henk Veeneklaas) werken. Volgens hem kan hij de missie runnen zonder tussenkomst van DR-X (Henk Veeneklaas).

1, Henri Koot laat Londen weten dat volgens een rapport van
ART bij het bombardement op het Bezuidenhout 800 burgers zijn gedood en er zijn 1000 gewonden. Verder zijn er 50.000 mensen dakloos geworden. Men moet gezien de stemming onder de bevolking via Radio Oranje het een en ander uitleggen.

47, Paul Polak heeft bericht 39 van Londen betreffende de prefix nummers begrepen.

1, Londen reageert op bericht 1 van Henri Koot en laat weten bij de betreffende luchtmacht zwaar protest te hebben aangetekend. Het bombarderen van dergelijke doelen (V-2 installaties) is echter van vitaal belang, maar een dergelijk fout zal niet weer gemaakt worden.

16
, Londen laat Frank Hamilton weten bij hun besluit te blijven om Henk Veeneklaas de missie Draughts te laten runnen en dit op verzoek van de CNBS (
Henri Koot). Men wil onder alle omstandigheden frictie te zien voorkomen.

38
, Londen laat Paul Polak weten dat beide zendschema's voldoende mogelijkheden bieden voor hun behoefte om berichten te versturen.

FROM ROWING VIA TOWY STOP MY NR TWO ONE (21) STOP IN VIEW OF YOUR ANSWERING MY FIVE (5) I WAS VERY SURPRISED TO LEARN THAT CNBS PROPOSSED TO APPOINT AREND IN THE PLACE OF HANS STOP THIS IS THE WAY IN WHICH CNBS INTERPRETS YOUR WORDS QUOTE ALL ACTIVITIES SHOULD BE AGREED BY CNBS UNQUOTE STOP PLEASE EXPOUND YOUR INTENTION MORE CLEARLY TO CNBS STOP AS AREND HAS BEEN TOO UNFAIR IN THIS AFFAIR IT IS IMPOSSIBLE FOR ME TO COOPERATE WITH HIM STOP CARELS VAIS AN OFFICER AND DAILY OPERATOR OF HANS NOW IN MY STAFF IS OF THE SAME MEANING AND EVEN HIL UNDER HANS COMMANDER OF DROPPING GROUNDS IN N HOLLAND HAS INFORMED US THAT ON NO ACCOUNT HE WILL WORK UNDER AREND STOP AS I AM SURE TO BE ABLE TO MANAGE THINGS WITHOUT THE ASSISTANCE OF AREND I HOPE YOU WILL INFORM CNBS ANEW AND CLEARLY THAT I MAY CARRY ON AS I THINK BEST STOP AREND IS SAME PERSON AS DOCTOR X STOP

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY NR ONE
(1) STOP ART REPORTS THE HAGUE EIGHT HUNDRED KILLED ONE THOUSAND WOUNDED FIFTY THOUSAND ROOFLESS STOP PLEASE EXPLAIN TO US BY RADIO ORANGE IN VIEW PRESENT MOOD POPULATION STOP DC STOP

FROM BOATING VIA ELAN STOP MY NR FOUR SEVEN (47) STOP YOUR THREE NINE (39) UNDERSTOOD STOP NINE

FOR DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR NUMER ONE (1) STOP RE BOMBARDMENT THE HAGUE STOP STRONG PROTEST ADDRESSED TO AIR FORCE CONCERNED WHO REGRET CASUALITIES AND DAMAGE CAUSED STOP RECEIVED PROMISE THAT REPETITION BOMBING MARCH THIRD WILL BE AVOIDED AND BOMBING REDUCED TO ABSOLUTE MINIMUM STOP MUST IMPRESS THAT TARGETS ARE OF UTMOST IMPORTANCE BUT GREAT CARE WILL IN FUTURE BE TAKEN TO AVOID ACCIDENTS LIKE MARCH THIRD STOP

TO ROWING VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR ONE SIX
(16) STOP IN BEST INTEREST OF THE WORK WE HAVE PLACED YOU AT DISPOSAL OF CNBS TO CARRY OUT WORK AS IN YOUR FIFTEEN (15) STOP YOU WILL UNDERSTAND NECESSITY TO AVOUD FRICTION AT ALL COSTS STOP WE ACCEPT THE REQUEST OF CNBS TO APPOINT DR X TO CARRY OUT HANS WORK FOR TIME BEING STOP

TO BACKGAMMON VIA ELAN STOP CONSIDER PRESENT ALLOCATIONS OF SKEDS ON ELAN AND TOWY SUFFICIENT FOR YOUR IMMEDIATE NEEDS STOPZaterdag 10 Maart:

2, Henri Koot geeft aan dat er in de Jongerius fabriek in Utrecht geen éénmans onderzeeërs meer gebouwd worden.

3, Henk Veeneklaas meldt dat de locaties van de dropping velden in Noord-Holland niet bij de Duitsers bekend zijn. Hij adviseert Londen snel nieuwe BBC slagzinnen samen te stellen en de velden zijn klaar om ladingen te ontvangen.

Frank Hamilton geeft op nieuw de coördinaten van veld Frankie op, maar dit telegram is niet compleet.

1, Londen laat Henk Veeneklaas weten dat
BRAM (Pieter de Vos) na de arrestatie van Tobias alle dropping op alle velden om veiliheids redenen stop heeft laten zetten. Nu will Londen weten welke velden weer in bedrijf kunnen worden genomen.

2, Londen voorziet Henri Koot van nieuwe activatie boodschappen voor Noord-Holland.

3
, activatie boodschappen voor Zuid-Holland.

4
, Londen laat Koot weten niet teveel mensen op de hoogte te stellen van deze boodschappen. Wanneer deze uitgezonden worden moet het verzet na 36 uur actie ondernemen.

FROM DC VIA TOWY STOP NY NR TWO (2) STOP YOUR THREE SIX (36) STOP JONGERIUS UTRECT ARE NO MORE MAKING ONE MAN TORPEDOES STOP THEY HAVE NO IMPORTANT WEHRMACHT ORDERS STOP DC STOP

FROM DR X VIA TOWY STOP MY NR THEE
(3) LOCATION DROPPING GROUND NORTH HOLLAND NOT KNOWN TO GERMANS STOP DEVISE (ADVISE) NEW NAMES AND BBC MESSAGES SOONEST STOP GROUNDS READY TO RECEIVE STOP

FROM ROWING VIA TOWY STOP NEW GROUND FRANKIE ELEVEN THOUSAND SIX HUNDRED ...
verder geen tekst beschikbaar.

TO DR X VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR ONE (1) STOP BRAM REPORTED AFTER HANS ARREST THAT ALL DROPPING GROUNDS FOR SECURITY REASONS WERE NOT POSSIBLE STOP WILL YOU CONFIRM TO WHICH GROUNDS YOU ARE REFERING IN YOUR NUMBER THREE (3) STOP

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR TWO
(2) STOP CANCEL THE EXISTING ACTION MESSAGES WHICH MAYBE KNOWN TO ENEMY STOP NEW MESSAGES FOR ZONE NORTH HOLLAND NORTH OF NOORDZEE CANAL STOP RAIL AND ROAD SABOTAGE WIJ HEBBEN ZES HAZEN GESCHOTEN STOP SABOTAGE TELECOMMUNICATIONS GROTE GOLVEN SLAAN TEGEN DE PIER STOP HARASSING ATTACKS HET VEULEN GROEIT GOED STOP PASSING INTELLIGENCE ZET DE POT MAAR OP DE KACHEL STOP PREVENTION OF DEMOLITION BERG HET GELD GOED OP STOP PROTECTION OF TECHNICAL PERSONNEL DE KAARS IS UITGEBRAND STOP INFORM US CAN YOU PASS THESE TO THE REGIONAL COMMANDERS TOGETHER WITH CONTENTS OF OUR NEXT TELEGRAM STOP

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR NUMBER THREE
(3) STOP FOLLOWING ATE THE NEW ACTION MESSAGES FOR ZONE ZUID HOLLAND TO NOORDZEE CANAL STOP RAIL AND ROAD SABOTAGE DE STORM VERZWAKT STOP SABOTAGE TELECOMMUNICATIONS DE POORT IS GESLOTEN STOP HARASSING ATTACKS ZONDAG GAAN WIJ VISSEN STOP PASSING INTELLIGENCE KERSEN ZIJN ZOET STOP PREVENTION OF DEMOLITION HOEVEEL LUCIFERS HEEFT U STOP PROTECTION TECHNICAL PERSONNEL ALS EEN HAZENWIND ZOO VLUG STOP INFORM US CAN YOU PASS THESE TO THE REGIONAL COMMANDERS TOGETHER WITH CONTENTS OF OUR NEXT TELEGRAM STOP

TO DC VIA NIGHT ELAN STOP OUR NUMBER FOUR
(4) STOP REFERENCE THE ACTION MESSAGES FOR NOORD HOLLAND AND ZUID HOLLAND GIVEN IN OUR LAST TELEGRAMS STOP THESE SHOULD ONLY BE MADE KNOWN TO THE MINIMUM NUMBER OD PERSONS NECESSARY TO MOBILISE RESISTANCE FOR ACTION TO BE TAKEN THIRTY SIX HOURS AFTER THE MESSAGES ARE HEARD STOP
                                                VERDER NAAR MAART 1945 WEEK 3.

                                                 TERUG NAAR MAART 1945 WEEK 1

                                                                                         
TERUG NAAR OVERZICHT                                                                                                      © w.mugge@home.nl