Amsterdam, Maart 1945, week 1.
Donderdag 1 Maart:

5, Frank Hamilton verstuurd die dag één telegram waarin hij Londen vraagt om alles aan hem over te laten en hij beslist geen twee kapiteins op een schip hebben. Hij doet Sally weer de groeten en zijn zus Frankie groet Sybil Bond.

FROM ROWING VIA ELAN STOP MY NUMBER FIVE (5) YOUR NUMBER ONE STOP GUUS ASKS LEAVE ALL TO HIM THAN EVERYTHING SOON RIGHT AGAIN STOP PLEASE DO NOT PLACE TWO CAPTAINS ON ONE SHIP STOP THANKS GREETING SALLY STOP MESSAGE OF JOSEPHINE LOVE TO SYBIL AND ALL OTHERS HOLLAND FOR EVER STOP


Vrijdag 2 Maart:

6, Frank vindt het nodig alle droppingsvelden en BBC radioboodschappen te wijzigen omdat volgens hem de gegevens dat de oude velden in handen van de Duitsers zijn gevallen.  Berichten in zijn code zijn zijn persoonlijke boodschappen.
AREND is dezelfde persoon als 'de dokter' vriend van PIETER (Cor van Paaschen). Frank vraagt wie PIETER ZUID (Peter Zuid) is.

5, Londen informeert Henri Koot dat
PIETJE, een inspecteur van Volkgezondheid, om speciale voorraden medicijnen heeft gevraagt. Deze staan nu klaar en deze moeten gedropt worden op een speciaal droppingsveld waar van PIETJE het vervoer naar een opslagplaats kan regelen. Koot moet snel antwoord geven.

Wie is deze PIETJE?

FROM ROWING VIA TOWY STOP MY NUMBER SIX (6) YOUR NUMBERS TWO AND THREE STOP GUUS CONSIDERS IT NECESSARY TO CHANGE OLD DROPPING GROUNDS AND BBC MESSAGES WHICH ARE KNOWN BY PEOPLE IN GERMAN HANDS STOP SOON NEW GROUNDS STOP MESSAGES IN CODE OF GUUS ARE HIS OWN STOP AREND IS SAME PERSON AS AS DOCTOR FRIEND OF PIETER STOP WHO IS PIETER ZUID STOP

TO ROWING VIA NIGHT ELAN STOP OUR NUMBER FIVE (5) STOP FOR CNBS STOP PIETJE INSPECTEUR VOLKSGEZONDHEID HAS REQUESTED SPCIAL MEDICAL SUPPLIES STOP THESE ARE NOW PRACTICALLY READY FOR DISPATCH STOP SUGGEST SPECIAL DROPPING GROUND BE ARRANGED SO THAT PIETJE CAN ARRANGE TRANSPORT TO PROPER QUARTERS STOP URGENTLY AWAIT YOUR NEWS STOPZaterdag 3 Maart:

7, Frank Hamilton dat Londen het met hem eens is om nieuwe droppingsvelden met nieuwe  BBC slagzinnen te vinden en samen te stellen. Hij geeft meteen zijn eerste nieuwe veld op, Frankie, genoemd naar zijn zus in Noord-Holland. Het veld is klaar om ladingen te ontvangen..

8
, Frank vraagt Londen antwoord te geven op de vraag van
HANS (Tobias) die hij in telegram 461 gesteld heeft. Hij wil ook nieuwe codeboeken hebben die op veld Frankie gedropt moeten worden.

Telegram 461 is niet beschikbaar in het NIOD.

9, Frank geeft weer een veld op, Micky in Zuid-Holland

6, Londen stuurt een bericht naar Henri Koot via Pieter de Vos. Men geeft aan dat de rol van de NBS niet ophoudt na de bevrijding. Men heeft bewakingstroepen nodig en men moet ook wapens in gaan nemen.

7
, Londen heeft telegram 461 van Tobias nooit ontvangen, Frank moet het opnieuw versturen. Zijn codeboeken worden spoedig verzonden.

FROM ROWING VIA ELAN STOP MY NUMBER SEVEN (7) STOP HOPE YOU AGREE WITH NEW GROUNDS AND BBC STOP NAME FRANKIE POSITION SIX SIX ZERO ZERO (6600) METER TOWER HOOGKARSPEL FOUR ONE SIX ZERO (4160) MILL WYDENES TWO ONE TWO FIVE (2125) PUMPING STATION DEDRIE BAN VEN HUIZEN BBC ONZE BESTE WENSCHEN AAN TONNY LETTER F SUGAR PHONE GROUND DE RUYTER AND NELSON STOP READY FOR DROPPING STOP

FROM ROWING VIA TOWY STOP MY NUMBER EIGHT
(8) PLEASE ANSWER QUESTION HANS IN NR FOUR SIX ONE (461) STOP SEND ME SOONEST ONE TIME PAD BOOKS WITH FIRST DROPPING  ON GROUND FRANKIE STOP

FROM ROWING VIA TOWY STOP MY NR NINE
(9) STOP NEW GROUND NAME MICKY POS SEVEN ZERO ZERO (700) RC CHURCH ZLIDBUUR (ZUIDBUUR) FIVE ZERO FIVE ZERO (5050) RC CHURCH ZOETERMEER ZEGWAARD FIVE THREE ZERO ZERO (5300) RG CHURCH HAZERSWOUDE BBC BETER EEN GOEDE BUUR DAN EEN VERRE VRIEND LETTER B STOP

TO ROWING VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR SIX (6) STOP TO CNBS STOP THE FUNCTIONS OF THE NBS WILL NATURALLY NOT END WITH LIBERATION WHEN RESISTANCE WILL BE USED AS FOLLOWS ONE TO GUARD PRISONERS TWO TO FORM SECURITY BATTALIONS THREE TO JOIN THE REGULAR ARMY FOUR ON OTHER TASKS TO BE NOTIFIED LATER STOP THIS MAY NECESSITATE REDISTRIBUTION OF ARMS AS IT WILL BE IMPOSSIBLE TO SUPPLY MUCH DURING THE EARLY PHASE STOP IT IS THEREFORE ... geen tekst meer beschikbaar.

TO ROWING VIA NIGHT ELAN STOP OUR NR SEVEN (7) STOP NR FOUR SIX ONE FROM HANS NEVER RECEIVED PLEASE REPEAT STOP ONE TIME PAD X BOOKS WILL BE SENT SOONEST STOP                                             TERUG NAAR FEBRUARI 1945 WEEK 4

                                              VERDER NAAR MAART 1945 WEEK 2

                                                     TERUG NAAR OVERZICHT                                                                                                   © w.mugge@home.nl