Amsterdam, Februari 1945, week 1
Donderdag 1 februari:

442, Tobias geeft de namen op van degenen die gearresteerd zijn door de SD en aan welke organisatie zijn behoren: J.K. Prins van het Delta Centrum, Van Tuyl van het Nationaal Steunfonds, HUGO van de LO, Nijman van de Orde Dienst en WIM van Trouw. Tobias is bang dat het met de veiligheid van Delta Centrum niet goed zit. De verbinding van de OD tussen de Nieuwe Herengracht 2 in Amsterdam en Eindhoven is verbroken. Londen mag Bureau Inlichtingen hierover niet informeren, dat doet Tobias zelf. 

443, geeft Tobias aan dat het Atlanta gebouw (carbid fabriek) is opgeblazen en een kabel aan de Doklaan, beide in Amsterdam.

Mogelijk werden voor deze laatste actie de volgende mannen als represaille doodgeschoten bij Rozenoord:

Pieter Hartog

Jan Kloos

Jantjen Jan van Nijendaal

Leendert Reidsma

Thomas Treffers

310
, Londen heeft begrepen dat een zekere Jan Luiten, een student uit Delft door de Duitsers is gearresteerd.

Jan Luyten werd op 30 november in de buurt van het Rijksmuseum met enkele koerierssters van Delta Centrum gearresteerd. Hij overleed enkel weken na de bevrijding in een Brits hospitaal. Hij was door de Britten bevrijd uit concentratie kamp Sandbostel bij Neuengamme.


311, Londen staat klaar om een grote lading op veld Lancaster te droppen inclusief rookgranaten en drie standaard verpakkingen munitie en granaten. Londen vraagt of Tobias een Eureka baken op veld Lancaster of op veld Hudson kan ontvangen.

312
, Henri Koot, de CNBS, krijgt de volmacht om niet disiplenair gedrag te mogen straffen indien nodig zelfs met een standrechtelijke executie. Prins Bernhard is blijkbaar de verdeeldheid binnen de verzetsorganisaties helemaal zat.

313
, In dit telegram wil Prins Bernhard weten hoe men er over denkt om de naam Delta Centrum te vervangen door Staf Binnenlandse Strijdkrachten.

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY FOUR FOUR TWO (442) STOP REF THREE ZERO NINE (309) STOP JK PRINZ RPT PRINS CG DELTA C LO RPT LO VAN TUYL NSF HUGO LO NYMAN OD STOP WIM OF TROUW STOP FEAR SUCURITY DELTA C BAD STOP YESTERDAY INTERNAL COOMUNICATION OD ADAM EINDHOVEN NIEUWE HEERENGRACHT TWO GONE STOP DO NOT INFORM BI UNTIL YD STOP

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY NR FOUR FOUR THREE
(443) STOP BLOWN UP ATLANTA LAST NIGHT AND CABLE DOKLAAN STOP

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR THREE ONE ZERO (310) STOP UNDERSTAND THAT SD AMSTERDAM HAVE ARRESTED JAN LUITEN A DELFT STUDENT STOP CAN ... niet meer tekst zichtbaar.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR THREE ELEVEN (311) STOP WE ARE READY TO TRY LANCASTER WITH FULL LOAD CONTAINERS INCLUDING EXPLOSIVES AND SMOKE GRENADES AND THREE STANDARD PACKAGES AMMUNITION AND GRENADES STOP DO YOU WANT EUREKA TO BE DELIVERED TO LANCASTER AND HUDSON END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR THREE TWELVE
(312) STOP FOR CNBS STOP I HEREBY GIVE YOU RIGHT AND POWER TO PUNISH OVER ALL RESISTANCE PERSONNEL UNDER YOUR ORDERS IN WHICHEVER WAY YOU SEEM NECESSARY STOP IN EXTREME CASES THIS MAY BE IMMEDIATE EXECUTION STOP NORMALLY DISOBIDIENCE CAN BE PUNISHED WITH DISMISSAL OR ARREST WITH COURT MARTIAL TO FOLLOW AFTER LIBERATION STOP i WANT IT QUITE CLEAR TO ALL PERSONNEL UNDER MY ORDERS THAT YOU ARE MY REPRESENTATIVE AND THEREFORE YOUR ORDERS HAVE TO BE STRICTLY OBEYED STOP THIS IN NO WAY ALTERS THE ARRANGEMENTS MADE FOR DIRECT PASSAGE OF ORDERS ON MILITARY MATTERS DECENTRALISED TO MAXIMUM STOP THIS PROVISION IS DEDICATED BY MILITARY REQUIREMENTS STOP BERNHARD END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR THREE ONE THREE
(313) STOP FOR CNBS STOP SUGGEST YOU STOP NAME DELTA C AND NAMES OF ORGANISATIONS STOP SUGGEST ONLY ONE BS STOP DELTA C BECOMES STAFF CNBS STOP PLEASE REPLY WHAT YOUR IDEAS ARE ON THIS SUBJECT STOP BERNHARD ENDVrijdag 2 februari:

444, de KP Amsterdam laat via Tobias weten twee SS-ers van de Duitse contra-spionage in handen te hebben. Dit zijn Wim van Rooyen en Jan Willem Gerrit Leusink. Hun contactpersoon was een zekere Frans Spijker, die op zijn beurt weer in contact stond met een Raphael Latte in Londen (
?). Indien deze mannen niet zuiver op de graat zijn kunnen zij niet meer vrijgelaten worden. Men wil advies over deze zaak van Londen hebben.

445
, Tobias laat Londen weten dat J.K. Prins in werkelijkheid Jan Goedkoop heet. Men heeft in de nacht van 1 op 2 februari geen lading ontvangen.


FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY FOUR FOUR FOUR (444) STOP KP AMSTERDAM ASKING ME FOLLOWING STOP IN OUR HANDS TWO MEN STOP ONE SS HAUPTSCHARR FUHRER WEMVCN (WIM VAN) ROOYEN TWO SS OBERSCHARR FUHRER JAN WILLEM GERRIT LEUSINK STOP SAY THEY WORKED FOR THE COUNTER ESPIONAGE STOP THEIR CONTACT CHANNEL WAS FRANS SPEIKER WHO WAS IN CONTACT WITH RAPHAEL LATTE AT LONDON STOP THEY CAN NOT BE GIVEN FREEDOM IF THEY ARE NOT OK STOP PLEASE INFORM END

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY FOUR FOUR FIVE
(445) STOP REF YOUR THREE ONE ZERO (310) STOP TRYING TO FIND OUT STOP JK PRINS IS JAN GOEDKOOP STOP DID NOT RECEIVE LOAD LAST NIGHT STOP Zaterdag 3 februari:

446
, Tobias wil graag droppings zien op de velden Laloe, Martini en Hudson. Tijdens de vorige poging gaf veld Laloe aan dat er een Duitse nachtjager in de buurt was. Tobias vraagt zich af wat er aan de hand is want alle drie de velden hebben de vliegtuigen over de pinpoints zien vliegen, maar er werd niets afgeworpen. Veld Martini heeft zelfs met een S-Phone contact met het vliegtuig gehad. Regio 13 wil wapendroppings hebben op de velden Edinburgh en Temple. Tobias wil volle batterijen hebben voor de gedropte bazooka's.

447
, in loods 4 aan het einde van de Levantkade in Amsterdam van de Nieuwerijn Vaart Maatschappij ligt vol met cilinders die gebruikt kunnen worden voor topredo's en V-2 raketten.

448
, Henri Koot wil iets weten wat Londen bedoelt met de zin "iemand autoriseerde mij". Tobias licht Londen in dat
BRAM (Pieter de Vos) begint met code pagina twaalf en hij hoop dat de bommenwerpen die ladingen hadden moeten droppen veilig zijn teruggekeerd.

314, Londen laat weten dat de piloten van de bommenwerpers in de nacht van 2 februari ...


FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY FOUR FOUR SIX (446) STOP PLEASE TRY LALOE MARTINI AND HUDSON AGAIN FOR TONIGHT STOP LALOE REPORTED NIGHT FIGHTER MARTINI CONTACT WITH S PHONE STOP ALL THREE BOMBERS OVER PINPOINT STOP WHAT IS WRONG STOP REGION THIRTEEN ASKING EDINBURGH AND TEMPLE STOP THE BATTERIES OF BAZOOKAS ARE NOT CHARGED PLEASE CAN YOU ARRANGE DELIVERING END

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY FOUR FOUR SEVEN
(447) STOP SHED FOUR OF THE NIEUWERIJN VAART MAATSCHAPPY AT THE BOTTOM OF THE LEVANT KADE FULL OF CYLINDERS FOR AIR TORPEDOES OR V TWOS END

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY FOUR FOUR EIGHT
(448) STOP REF THREE ZERO EIGHT (308) STOP CNBS ASKS MP (ME)  WHAT YOU MEAN QUOTE ONE AUTHORISED ME UNQUOTE STOP BRAM WILL START WITH SHEET TWELVE STOP HOPE OUR BOMBERS SAFE BACK STOP

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR THREE ONE FOUR (314) STOP PILOTS REPORTED OPERATIONS FRIDAY NIGHT SECOND FEBRUARY... (verder geen tekst zichtbaar)                                            VERDER NAAR FEBRUARI 1945 WEEK 2

                                              TERUG NAAR JANUARI 1945 WEEK 4


                                                     TERUG NAAR OVERZICHT


                                                                                                   © w.mugge@home.nl

 
Dinsdag 20 februari, Paul Peters verzend die dag acht berichten voor Cor van Paaschen, want Jan Steman (FRANS) is bij toeval gearresteerd, niet tijdens het verzenden van berichten. Hieronder een aantal van deze acht telegrammen. Waar het eigenlijk op neer komt is dat Cor van Paaschen er de voorkeur aan geeft om Henk Veeneklaas (DR X) de missie van Tobias over te laten nemen. Hij heeft immers de wapentransporten georganiseerd en is vanaf het begin bij de missie betrokken geweest. Ook de beide marconisten, Pieter en Paul en ook de directe medewerkers van Tobias willen het liefst onder leiding van Veeneklaas de missie voortzetten.

FROM BOATING VIA ELAN STOP MY FOUR FOUR FOUR (44) STOP FOLLOWING EIGHT MESSAGES IN CODE OF PIETER STOP PLEASE ANSWER TONIGHT IN CODE OF DOUWE STOP NINE

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY TWO TWO SEVEN
(227) OF EIGHTEEN STOP GUUS ASKED MY HELP AND ADVISE STOP EXAMINATION AND DELIBERATION BROUGHT ME TO NEXT CONCLUSION STOP SUCCES OF HANS WORK WAS CAUSED FOR GREATER PART BY MEDICAL RESEARSH WORKER WHOM HE CONTACTED FEW DAYS AFTER DROPPING STOP TO BE CONTINUED

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY TWO TWO EIGHT
(228) OF EIGHTEEN STOP FURTHER TWO TWO SEVEN (227) BEHIND THE SCENES THIS DOCTOR WAS ADVISER AND LEADER FOR HANS AND HIS CO WORKERS AND ORGANISED WEAPON TRANSPORT FROM GROUNDS TO AMSTERDAM STOP I KNOW THIS MAN AS SKILLED ORGANISER STOP ARRESTING HANS AND OTHERS AND FINDING IMPORTANT PAPERS GERMANS NOW KNOW WHOLE ORGAISATION OF DROPPING GROUNDS AND WEAPON TRANSPORT IN NORTH HOLLAND STOP TO BE CONTINUED

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY TWO TWO NINE
(229) OF EIGHTEEN STOP FURTHER MY TWO TWO EIGHT (228)  FOR THAT REASON POSSIBILITIES OF REBUILDING NEW ORGANISATION ARE SMALL STOP THE MORE SO AS COMMON LIFE IS HINDRED BY SHORTNESS OF ALL KIND AND ARRESTATIONS STOP EXTENSIVE CONNECTIONS IN NORTHAL SOCIETY ARE WANTED FOR SUCCEEDING STOP TO BE CONTINUED

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY TWO THREE ZERO
(230) OF EIGHTEEN STOP FURTHER MY TWO TWO NINE (229) STOP HVCJELLIES (DIFFICULTIES) OF NEW ORGANISER IN THESE CIRCUMSTANCES ARE TO BE EXPECTED STOP FMXZLSTHW SAID HE HAS TRANSPORT TOTALLY ON INFORMATIONS AND FACILITIES GIVEN MY MEDICAL FRIEND OF HANS STOP THE LATTER ENJOYS ENTIRE CONFIDENCE OF HANS TWO OPERATORS AND STAFF STOP TO BE CONTINUED

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY TWO THREE ONE
(231) OF EIGHTEEN STOP FURTHER MY TWO THREE ZERO (230) STOP EXPERIENCES PROVED HIS USEFULNESS STOP IN INTEREST OF YOUR IMPORTANT WORK I SHOULD LIKE THEREFORE TO ADVISE LET THIS MAN CONTINUE DEFINITIVELY HANS WORK SOONEST STOP OPINIONS OF HANS BOTH OPERATORS AND STAFF SUPPORT MY ADVISE STOP END

FROM DRAUGHTS VIA ELAN STOP MY TWO THREE TWO
(232) OF EIGHTEEN STOP FRANS ARRESTED BY LANDWACHT NOT IN TRANSMITTING ACTIONS STOP IF HE CANNOT BE FREED IN A FEW DAYS I ASK ONE OF THE AMSTERDAM OPERATORS TO ASSIST ME STOP ANYHOW EXPECT SOONEST DROPPING ON COD END

TO BOATING VIA NIGHT ELAN STOP OUR THREE ONE (31) STOP FOR GUUS STOP HAVE RECEIVED SEVERAL MESSAGES FROM PIETER WITH SUGGESTIONS ABOUT REORGANISATION ATER ARREST HANS STOP WHAT DC THINKS ABOUT THIS DO THEY AGREE STOP SALLY SENDS GREETINGS ENDDonderdag 22 februari, ondanks dat Pieter de Vos zich normaal gesproken niet met operationele zaken mag bemoeien geeft hij in de telegrammen 52 en 53 duidelijk aan dat dokter Henk Veenklaas de missie van Tobias over moet nemen. Hij beschouwd de werkwijze van GUUS (Frank Hamilton) en zijn gevoel voor veiligheid als zeer gevraarlijk, zeker onder de huidige omstandigheden. In bericht 54 laat hij weten dat Frank Hamilton in Amsterdam is gearriveerd en dat hij nog steeds in verbinding staat met de CNBS, Henri Koot. Volgens Pieter is de situatie van Tobias hoopvol en hij ligt in het Kriegs Lazareth in Scheveningen. (Dit klopt niet, daar werd hij als niet-militair geweigers en hij ligt in de strafgevangenis in Scheveningen.) Vervolgens doet Pieter nog een heel vreemde uitspraak, er zou contact met Tobias in scheveningen zijn geweest. (Via wie is dit contact verlopen en is er überhaupt wel contact geweest?)
Via Pieter komen er drie berichten binnen voor PIETER DEKKER (
Cor van Paaschen). Dit zijn herhalingen van eerder verzonden berichten die Cor waarschijnlijk nooit gezien heeft vanwege de arrestatie van zijn marconist Jan Steman. Via Paul Peters komt er nog een bericht voor Pieter binnen waarin aangegeven wordt dat men, mits de DC (Koot) akkoord gaat, geen bezwaar heeft dat Henk Veeneklaas de missie van Tobias voortzet. Verder wil Londen weten waar Anton van der Waals, de SD agent, zich bevindt. SPHINX (Jos Gemmeke) vraagt of zij bij terugkomst haar eigen Persoons Bewijs nog kan gebruiken, zij hoopt Cor gauw weer te zien en doet hem de groeten.

FROM BACKGAMMON VIA ELAN STOP MY FIFTY TWO (52) STOP ALTHOUGH WELL AWARE OPERATOR SHOULD NOT INTERFERE WITH ORGANISING FEEL BEING RIGHT IN ADVISING IN THIS PARTICULAR CASE STOP THIS ONLY BECAUSE SITUATION BECOMING MORE DANGEROUS EVERY DAY AND ONLY HIGHEST SECURITY MIGHT MAKE IT POSSIBLE TO CARRY ON TILL LIBERATION STOP NO OTHER PERSON THAN THOSE WHO HAVE CLOSELY OPERATED WITH HANS HERE IN TOWN CAN GRASP PRESENT COMPLICATED SITUATION STOP TE BE CONTINUED

FROM BACKGAMMON VIA ELAN STOP MU FIFTY THREE
(53) STOP THEREFORE TO MY OPINION ONLY SOLUTION POSSIBE WILL BE TO HAVE HID CLOSEST COOPERATOR BEING A WELL KNOWN DOCTOR TAKE OVER HANS WORK STOP THIS MAN HAS EXTENSIVE KNOWLEDGE OF FACTS PERFECT SENCE OF SECURITY AND DOES NOT BELONG TO ANY ILLEGAL GROUP IN PARTICULAR STOP CONSIDER GUUS WORKING METHODE AND SECURITY HIGH AEOYZIRCLUG (HIGLY DANGEROUS) UNDER PRESENT CONDITIONS STOP APPOINTING ANOTHER NEW ORGANISER WILL ONLY RESULT IN MANY MORE DIFFICULTIES STOP SO SORRY FOR NOT MINDING MY OWN BUSINESS BUT ONLY THE INTEREST OF WORK I ASK YOU TO TAKE APPOINTMENT OF THIS DOCTOR INTO SERIOUS CONSIDERATION STOP SEVEN

FROM BACKGAMMON VIA ELAN STOP MY FIFTY FOUR
(54) STOP GUUS ARRIVED IN TOWN STOP CAN STILL CONTACT DC STOP REPEAT PIETERS NIGHT TRAFFIC ON MY PLAN AND CODE FROM ONE ZERO FOUR (104) STOP GDJA (HANS) CONDITION HOPEFUL IN KRIEGS LAZARETT SCHEVENINGEN STOP HAVE CONTACTED HIM STOP FOUR

TO BACKGAMMON VIA NIGHT ELAN STOP OUR TWENTY NINE (29) STOP FOR PIETER FOLLOWING IS REPEAT OF OUR ONE ZERO FOUR (104) QUOTE WILL TRY COD AS FROM AND INCLUEDING TUESDAY TWENTIETH STOP SENDING FIFTEEN CONTAINERS AND THREE PACKAGES STOP CONTAINER MARKED WITH RED CROSS SPECIAL MEDICAL SUPPLIES FOR PIETER AND FRANS STOP THIRD PACKAGE WIRELESS SETS CODES PLANS CRYSTALS FOR YOUR TWO NEW OPERATORS UNQUOTE STOP

TO BACKGAMMON VIA NIGHT ELAN STOP OUR THREE ZERO
(30) STOP FOR PIETER FOLLOWING IS REPEAT OF OUR ONE ZERO FIVE (105) QUOTE YOUR TWO ONE TWO (212) STOP PLEASE CONFIRM GIST EN SPIRITUS FABRIEK DOES NOT PRODUCE ANYTHING FOR GERMAN WEHRMACHT BUT ONLY WORKS FOR FOOD PRODUCTION UNQUOTE STOP

TO BACKGAMMON VIA NIGHT ELAN STOP OUR THREE ONE
(31) STOP FOR PIETER FOLLOWING IS REPEAT OF OUR ONE ZERO SIX (106) QUOTE ZONDER U ZELF IN GEVAAR TE BRENGEN KUNT U ONS MISSCHIEN INLICHTEN OVER VAN DER WAALS ALS DE WILDE SD AGENT WAAR HIJ ZICH BEWEEGT OF BEVINDT MOMENTEEL STOP VOOR PIETER KAN IK OP MIJN EIGEN PB KOMEN HOOP JE GAUW TE ZIEN VEELS LIEFS SPHINX UNQUOTE END

TO BOATING VIA NIGHT ELAN STOP OUR THREE TWO
(32) STOP FOLLOWING FOR PIETER STOP REF YOUR TWO TWO SEVEN (227) TO TWO THREE ONE (231) STOP PROVIDE DC AGREES WE HAVE NO OBJECTION YOUR DOCTOR FRIEND CONTINUES HANS WORK ENDVrijdag 23 februari, via Paul komt er een bericht voor
PIETER (Cor van Paaschen) binnen. Hij moet ene Bartels vragen of het gewenst of noodzakelijk is dat WOUTER terugkomt. Men vraagt zich in Londen af of de papieren centrale zonder zijn aanwezigheid loopt. (Wie zijn deze Bartels en Wouter?)

TO BOATING VIA NIGHT ELAN STOP OUR THREE FOUR (34) STOP VOOR PIETER STOP VERZOEKE BARTELS TE VRAGEN OF TERUGKOMST VAN WOUTER GEWENSCHT OF NOODZAKELIJK IS STOP LOOPT PAPIEREN CENTRALE ZONDER ZIJN AANWEZIGHEID VRAAGTEKEN ENDZaterdag 24 februari,
Pieter de Vos laat weten dat Frank Hamilton zijn eigen code zal gebruiken, maar hij weet niet of hij de juiste prefix gebruikt. In zijn eerste bericht laat Hamilton weten dat een mogelijke bevrijding van Tobias een hopeloze zaak is en dat hij ondertussen de leiding in handen genomen heeft. Hij beschuldigt ARENT (Henk Veeneklaas) er van de missie maar al te graag over te willen nemen, maar dat dit beslist iemand uit Engeland moet zijn, want die is neutraal en dat wordt door de verschillende verzetsgroepen geaccepteerd. Gebeurd niet niet dan breekt er chaos uit. Paul Peters meldt dat de drie berichten voor Koot aan zijn staf zijn doorgegeven en dat hij maandag weer in Amsterdam zal zijn. Cor van Paaschen laat via Paul weten dat men weer contact met Tobias heeft gehad en dat deze dokter Henk Veeneklaas heeft aangewezen als zijn opvolger.
Londen geeft aan Koot een bericht van Prins Bernhard door over het gebruik van armbanden door de verzetsstrijders. Het bericht over veld Cod in Zuid-Holland is niet helemaal duidelijk is reeds na de eerste dropping het vliegtuig verloren gegaan? Men vraagt zich in ieder geval af of het veld nog wel voor een tweede dropping te gebruiken is. Zo niet, dan moet Cor van Paaschen snel een nieuw veld opgeven.

FROM BACKGAMMON VIA TOWY STOP MY FIFTY FIVE (55) STOP GUUS WILL USE HIS OWN CODE AND PREFIX BUT IS NOT SURE HE USES RIGHT PREFIX STOP

FROM ROWING VIA TOWY STOP MY NR ONE
(1) STOP STILL TRYING TO LIBERATE HAND CHANCE HOPELESS STOP AFTER ARRESTATION HANS TOOK OVER HIS JOB AWAITING YOUR ORDERS MEANWHILE RECEIVED STOP FOUND SITUATION IN AMSTERDAM CONFUSED AND DIFFICULTIES ROSE AS SOON AS SOME PEOPLE SPECIAL ONE CALLED ARENT WERE EAGERLY TO TAKE THE PLACE OF HANS STOP SEEN THESE DIFFICULTIES IN ILLEGAL WORLD I ADVISE YOU TO TAKE IN ANY CASE FOR THIS JOB A PERSON FROM ENGLAND AS ONLY WE OREAKEN (ARE TAKEN) HERE AS NEUTRAL BY TAKING OTHERS GREAT TROUBLE MAY RISE STOP THANKS FOR MY TEMPORARY APPOINTMENT HAVE ROPES WELL IN HAND STOP

FROM BOATING VIA TOWY STOP MY FORTY FIVE
(45) STOP HAVE PASSED YOUR THREE ON TO BUREAU FOR DC WHO WILL ADVISE PERSONALLY AND COME BACK IN TOWN MONDAY STOP FIVE

FROM BOATING VIA TOWY STOP MY FORTY FIVE
(45) STOP FROM PIETER STOP AFTER CONTACTING HANS HE APPOINTED DOCTOR TO CONTINUE HIS WORK STOP CONFIRM GIST SPIRITUS FABRIEK DOES NOT PRODUCE FOR WEHRMACHT STOP ZERO

TO BACKGAMMON VIA NIGHT ELAN STOP OUR THREE THREE (33) STOP FOR DC FROM pRINCE BERNHARD STOP REFERRING TO MY BROADCAST IN SEPTEMBER FOUR ASKING MEMBERS RESISTANCE MOVEMENTS PREPARE ARMBANDS STOP WHEN TIME FOR ACTION COMES ARMBANDS SHOULD BE WORN ONLY BEFORE COMPLETE LIBERATION BY RESISTANCE ENGAGED IN OVERT COMBAT WITH ENEMY OR IN CLOSE CONTACT WITH ALLIED FORWARD TROOPS IN ORDER TO PROTECT THEM AGAINST TREATMENT AS FRANCTIREURS STOP MUST NOT BE WORN WHEN ENGAGED IN CLANDESTINE OR SEMI CLANDESTINE OPS AND DEFINITELY NOT AFTER OVERRUN BY ALLIED FORCES WHEN NEW ARMBANDS WILL BE ISSUED BY US END

TO BACKGAMMON VIA NIGHT ELAN STOP OUR THREE FOUR
(34) TO DC STOP HAVE YOU ANY NEWS OF RUSSIAN TURKESTANS STOP ARE THEY STILL AT SCHOORL STOP REPLY URGENT END

TO BOATING VIA NIGHT ELAN STOP OUR THREE FIVE
(35) STOP FOLLOWING FOR DC STOP PRINCE BERNHARD APPROVED FOLLOWING OATH FOR ALL MEMBERS NBS QUOTE IK ZWEER TROUW AAN DE KONINGIN GEHOORZAAMHEID AAN DE WETTEN EN ONDERWERPING AAN DE DOOR DE CNBS GESTELDE KRIJGSTUCHT UNQUOTE END

TO BOATING VIA NIGHT ELAN STOP OUR THREE SIX
(36) STOP FOR DC STOP CAN YOU TELL US IF JONGERIUS PLANT UTRECHT ARE STILL MAKING ONE MAN TORPEDOES END

TO BOATING VIA NIGHT ELAN STOP OUR THREE SEVEN (37) STOP FOR PIETER STOP IMMEDIATELY AFTER FIRST OPERATION COD HAS TAKEN PLANS PLEASE ADVISE IF GROUND IS STILL SAFE FOR SECOND OPERATION AND IF NOT GIVE ME NEW DROPPING GROUND STOP WISH TO SEND ONE MAN FOR THE HAGUE STOP ADVISE IF THIS IS ALRIGHT ENDZondag 25 februari, Tobias Biallosterski komt in de loop van de avond te overlijden. Dit wordt door de Duitsers niet bekend gemaakt en op die manier blijft het verzet in het ongewisse over zijn lot. In Amsterdam komt 's nachts een bericht voor GUUS (Hamilton) binnen. Londen vindt dat hij goed werk heeft verricht en dat hij samen met dokter Henk Veeneklaas alle vraagstukken moet oplossen betreffende de droppingsvelden en de wapens. Hij bezit de technische kennis, maar Veenklaas weet alles over transporten. Sally doet Hamilton de groeten. (Wie is zij?) Ook is er een boodschap voor JOSEPHINE (Frankie Hamilton). Londen hoopt dat dat zij beter is en lang leve Nederland.

TO ROWING VIA NIGHT ELAN STOP OUR ONE (1) STOP GOOD WORK GUUS STOP SUGGEST IF CNBS AGREE THAT YOU AND THE DOCTOR FRIEND OF HANS SHOULD WORK OUT TOGETHET ALL QUESTIONS OF DROPPING GROUNDS AND WEAPON STOP YOU HAVE THE TECHNICAL KNOWLEDGE AND THE DOCTOR CAN HELP IN QUESTIONS OF TRANSPORT STOP SALLY SENDS GREETINGS STOP MESSAGE FOR JOSEPHINE STOP HOPE YOU ARE BETTER AND LONG LIVE HOLLAND ENDMaandag 26 februari, Frank Hamilton laat weten Jaap Carels (BRAND) aan zijn staf te hebben toegevoegd en dat hij contact opgenomen heeft met de CNBS (Henri Koot) en andere noodzakelijke contactpersonen. In telegram nummer 3 haalt GUUS (Hamilton) op ongelooflijke wijze uit naar ARENT (Henk Veeneklaas). Hamilton stelt dat het transport systeem van Veeneklaas geheel opgerold is en dat Veeneklaas hem omlaag haalt. Ook zou niemand in Amsterdam Veeneklaas steunen. Uit eerder verzonden telegrammen van Pieter de Vos en Paul Peters blijkt dit gelogen te zijn. Alleen PIETER (Cor van Paaschen) zou Veeneklaas steunen. Hamilton zorgt voor beide marconisten en zij doen wat hij hen opdraagt.
Over wie precies bericht 236 gaat is niet duidelijk. Het is door Cor van Paaschen verstuurd in de code van Paul Peters (
DOUWE) en wiens benoeming gewacht wordt, of die van Veeneklaas, of Hamilton, als opvolger van Tobias wordt ook niet duidelijk.

FROM ROWING VIA ELAN STOP MY NR TWO (2) STOP THROUGH CARELS TELEPHONE AND TECHNICAL ASSISTANT OF HANS NOW IN MY STAFF GUUS WAS ABLE TO CONTACT CNBS AND ALL NECESSARY PEOPLE STOP RECTIFICATION OF MY NR ONE (1) PETER SHOULD BE PIETER DEKKER END

FROM ROWING VIA ELAN STOP MY NR THREE (3) STOP ARENT TRYING TO BECOME SUCCESSOR OF HANS STOP ARENT DID NOT WARN GUUS OR CNBS OR HQ LONDON STOP NOT EVEN ON REQUEST OF CARELS OF IT TO GET TIME FOR HIS PLANS STOP THEREFORE CARELS HAS DONE IT STOP ALSO HAULING DOWN GUUS WORK AND EXTOLING HIMSELF STOP ARENT IN STAFF OF HAND BUILT UP IN HIS FIVE MONTHS ILLEGAL WORK A TRANSPORT SYSTEM NOW COMPLETELY BLOWN STOP ALSO LOOKING AFTER OUR WT OPERATORS STILL DOING SO AT GUUS ORDER STOP NOBODY HERE BACKS ARENT EXCEPT PIETER STOP SEND AGAINST RECOMMANDATION OF ARENT THROUGH PIETER STOP

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY TWO THREE SIX
(236) STOP REF YOUR THREE TWO (32) STOP CODE DOUWE STOP DC REALLY AGREES STOP WAITING FOR YOUR APPOINTMENT NOW STOP Dinsdag 27 februari, Cor van Paaschen vraagt of de man die men op veld Cod wil droppen een marconist is die voor Den Haag bestemd is.
SPHINX (Jos Gemmeke) kan haar eigen Persoons Bewijs blijven gebruiken  en Cor stuur veel liefs en zij moet voorzichtig zijn. In bericht 237 laat Cor weten dat veld Cod klaar is om weer een lading te ontvangen, maar hij wil zijn berichten graag in zijn eigen code ontvangen. De marconist kan dan de inhoud niet meer lezen.
Londen laat weten dat de man die op veld Cod gedropt wordt inderdaad een marconist is die voor Den Haag bestemd is, maar hij werkt echter voor Bureau Inlichten, de zuster organisatie van het Bureau Bijzondere Opdrachten. Londen wil graag weten of er nog nieuws is over
FRANS (Jan Steman). In het kader van de benoeming van vriend de dokter om het werk van HANS (Tobias Biallosterski) voort te zetten is het volgende gedaan: men heeft een bericht in de code van GUUS zelf naar hem gestuurd maar wat bestemd was voor de CNBS (Henri Koot) waarin men aangeeft dat de dokter (Veeneklaas) en GUUS (Hamilton) samen moeten gaan werken, dit ook in het kader van de technische opleiding van Hamilton.

FROM BACKGAMMON VIA TOWY STOP MY FIFTY SIX (56) STOP  ... geen tekst beschikbaar.

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY TWO THREE SEVEN (237) OF TWENTY SIX STOP RECEIVED MESSAGE COD STOP IS MAN YOU WILL SEND FOR THE HAGUE WIRELESS OPERATOR STOP FOR SPHINX STOP EIGEN PB OK VEEL LIEFS EN VOORZICHTIG STOP

FROM DRAUGHTS VIA TOWY STOP MY TWO THREE EIGHT
(238) OF TWENTY SIX STOP COD IS WAITING YOUR SECOND SENDINGS STOP PLEASE IN FUTURE MESSAGES IN MY OWN CODE STOP

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR ONE ZERO SEVEN (107) STOP MAN FOR THE HAGUE TO BE DROPPED ON COD IS INDEED WIRELESS OPERATOR BUT FOR SISTER ORGANISATION STOP YOUR OWN TRAFFIC FOR TIME BEING MUST BE SENT VIA HANS OPERATORS STOP HOPE TO SEND OPERATOR FOR YOU TOGETHER WITH JOS STOP ANY NEWS ABOUT FRANS END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT ELAN STOP OUR ONE ZERO EIGHT
(108) STOP REFERENCE APPOINTMENT DOCTOR FRIEND TO CONTINUE HANS WORK WE HAVE SENT MESSAGE TO CNBS IN GUUS CODE SUGGESTING THAT PROVIDED CNBS AGREES GUUS AND DOCTOR FRIEND SHOULD WORK CLOSELY TOGETHER IN VIEW GUUS TECHNICAL TRAINING STOPMarine Lazereth Heiloo.
Wilhelmina Gasthuis Amsterdam.
w.mugge@home.nl