Amsterdam, December 1944
Vrijdag 1 december:


278, Henri Koot verstuurd via Tobias een bericht, over de situatie in Friesland indien de geallieerden komen en een  indien de Duitsers aangevallen zullen worden en zij vertraagd moeten worden. Ook wordt aangegeven welke belangrijke objecten beschermd zullen worden. Londen bedankt voor deze informatie en vraagt Tobias waarom de commandant geen direct radio contact met hen heeft, er zijn immers SOE/BBO mensen in het gebied, te weten Peter Tazelaar en zijn marconist Liedeke Faber. Hebben zij misschien geen contact met de gewestelijke commandant?

283
, gezien het feit dat de Duitse troepen zich aan het terug trekken zijn uit de rivier gebieden met meeneming van geroofd vee en geroofde goederen vraagt Koot zich af of de volgende stap van de bezetter het onder water zetten van deze gebieden zal zijn. Op dat ogenblik staat het water nog maar tot aan de voet van de winterdijk en er zal niet direct grote schade ontstaan, maar als het peil van de rivieren stijgt zullen grote gebieden onder water lopen.

284
, Henri Koot bedankt voor het bombarderen van het hoofdkwartier van de SD in Amsterdam, de piloten hebben heel goed werk gedaan en hij bedankt hen daarvoor.

285
, Tobias meldt dat de SD nu over verschillende panden in de buurt van de Euterpestraat zit, maar hij laat de details verder uitzoeken.

173
, Londen bedankt voor het plan voor Friesland en geeft aan inderdaad contact te hebben met de districts commandant, maar men weet niet of Tazelaar en Faber met hem in contact staan.

174, Londen komt terug op het telegram dat namens alle drie de opertives is verstuurd, namelijk de aanvraag van een nieuw zendschema met negen nieuwe frequenties. Zij maken zich zorgen over het feit dat Paul en Pieter steeds vanuit één locatie hun berichten versturen. Hiermee lopen zijn volgens Londen een groot risico. Londen weet waarschijnlijk dan nog niet hoe het remote systeem van de operators in elkaar steekt.

175
, Londen stuurt het bedankje van Koot voor het bombarderen van het SD hoofdkwartier door naar de RAF. Men laat ook weten van
BEN (Maarten Cieremans) te hebben gehoord dat FRANK (van Bijnen) om het leven gekomen is.

176
, als laatste laat Londen weten de velden Chief-Whip en Lucky-Strike te hebben afgekeurd tenzij beide pinpoints vijf kilometer naar het noorden verlegd kunnen worden.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO SEVEN EIGHT (278) STOP PLAN REGIONAL COMMANDER FRIESLAND PROTECTION FOLLOWING OBJECTS STOP TRAINING STATION TAKOZIJL STOP HARBOUR LEMMER AND NORTHERN PARK NORTH EAST POLDER IN CONJUNCTION WITH WITH REGIONAL COMMANDER CO (1 group missing)  ED STOP HARBOUR STAVOREN STOP LOCKS AND ECTREMELY AFSLUITDIJK KURNWERDERZAND STOP ELECTRIC POWER STATION LEEUWARDEN STOP PUMPING STATION BERGUM STOP LOCKS DOK MEH NIEUWEZIJLEN STOP HARBOUR WORKS HARLINGEN STOP IN CASE OF ALLIED ADVANCE FROM SOUTH OR WEST PROTECTION OF DIFFERENT BRIDGES AND PRINCIPAL ROADS IN THE PROVINCE STOP IN CASE OF RAID GERMAN RETREAT FROM WEST TO EAST OBSTRUCTION ON ROADS ON YOUR NOTICE ACCORDING TO PLAN ALREADY REPORTED TO YOU STOP STRENGTH ILLEGAL FORCES NINETEEN HUNDRED STOP THE DC END

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY TWO EIGHT THREE (283) STOP ON ACCOUNT OF WITHDRAWAL GERMAN TROOPS EVACUATION OF CIVIL POPULATION AND REMOVAL OF CATTLE AND GOODS FROM ESTUARY OF GREAT RIVERS AND IN VIEW OF PREPARED DESTRUCTION RIVER DYKES YOU WILL HAVE TO CONSIDER SERIOUSLY POSSIBILITY THAT GERMANS WILL COMPLETELY OR PARTLY SUBMERGE  HOEKSCHEWAARD EILAND VAN DORDRECHT LAND VAN ALTENA ALBLASSERWAARD VIJF HEERENLAND EN BOMMELERWAARD TIELERWAARD AND NEDERBETUWE AS PROTECTION OF THEIR RIGHT FLANK STOP TIME OF EXECUTION DEPENDS ON TACTICAL SITUATION AND HEIGHTS RIVERS STOP AT THIS MOMENT WATER HAS ALREADY REACHED WINTER DYKES BUT IN CASE OF DESTRUCTION ONLY MEADOWS WILL IMMEDIATELY SUBMERGE STOP ROADS AND VILLAGES WILL FOR THE TIME BEING REMAIN ABOVE WATER LEVEL STOP THE DC END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO EIGHT FOUR (284) STOP VERY THANKFUL FOR BOMBARDMENT SD HEADQUARTERS AMSTERDAM STOP BUILDINGS WELL HIT AND HEAVILY DAMAGED ALTHOUGH ONLY SWELZ SD KILLED THEY ARE ALL VERY IMPRESSED STOP DETAILS INVESTIGATION IN PROGRESS IN HOW FAR DESTRUCTION ARCHIEVED  CAN BE CALLED COMPLETE STOP MY PERSONAL COMPLIMENTS TO CREWS FOR GOOD WORK STOP THE DC STOP

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO EIGHT FIVE (285) STOP YOUR ONE SEVEN TWO (172) STOP SD IS MOVING IN DIFFERENT HOUSES IN NEIGHBOURHOOD EUTERPE STRAAT STOP WILL INFORM YOU OF ALL DETAILS I CAN FIND OUT END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE SEVEN THREE (173) STOP TO DC STOP THANKS FOR PLAN REGIONAL COMMANDER FRIESLAND STOP WE ARE NOW STUDYING THIS STOP HAS REGIONAL COMMANDER FRIESLAND GOT DIRECT WIRELESS CONTACT WITH US AS WE HAVE GOT PEOPLE IN HIS AREA BUT DO NOT KNOW IF HE IS IN CONTACT WITH THEM END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE SEVEN FOUR
(174) STOP IS EVERYTHING ALRIGHT BETWEEN DRIEHOEK OR ARE THERE ANY MORE DIFFERENCES OF OPINION STOP DOUWE AND BRAM SAY THEY ALWAYS TRANSMIT FROM THE SAME PLACE WE CONSIDER THIS EXTREMELY DANGEROUS EVEN IF THEY HAVE SEVERAL PLANS OR FREQUENCIES STOP THEY SHOULD HAVE TRANSMITTERS AT SEVERAL HOUSES TO WHICH THEY GO PERIODICALLY STOP WE APPRICIATE YOUR TERRIFIC DIFFICULTIES AND MUST OFCOURSE LEAVE THIS TO YOU  STOP DEIGHTED HEAR BEN AND SIEM NOT ARRESTED KEEP US ADVISED IN CASE NECESSARY TO SEND SOMEONE FROM THE PRINCE TO TAKE COMMAND ... (geen tekst verder beschikbaar).

TO DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP OUR ONE SEVEN FIVE (175) STOP TO DC STOP THANKS FOR MESSAGE WHICH IS BEING SEND TO RAF STOP KEEP US ADVISED WHERE SD MOVE TO AND WHERE RECORDS ARE KEPT SO THAT WE CAN KEEP THEM ON THE RUN STOP BEN UTRECHT REPORTS LSC FRANK KILLED OR WOUNDED WHILE TRAVELLING BY CAR BETWEEN AMERSFOORT AND APELDOORN END

TO DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP OUR ONE SEVEN SIX
(176) STOP REGRET GROUNDS CHIEF WHIP AND LUCKY STRIKE REFUSED STOP CAN YOU MOVE BOTH THESE GROUNDS FIVE KMS TO THE NORTH OF THEIR PRESENT POSITION END
Zaterdag 2 december:

286, Tobias geeft aan een goede relatie met de Top Driehoek te hebben. Verder wordt aangegeven dat een secretaresse van de NBS gearresteerd is. Men heeft het secretariaat op een ander adres ondergebracht. Waarschijnlijk zijn toen bepaalde gegevens van Tobias bij de SD bekend geworden. Ook wordt bevestigd dat FRANK (van Bijnen) dood, of gewond is. Het gevolg hiervan is dat de OD nu binnen Delta Centrum domineert. Tobias hoopt dat de dropping operaties binnenkort weer hervat worden.
 
177, Londen geeft aan dat Prins Bernhard geinteresteerd is in een verzetsgroep in 't Gooi genaamd Dudok. Men vraagt zich af of deze groep al wapens heeft ontvangen en al deel uitmaakt van het gewest Utrecht.

178
, Londen wil ook weten of Tobias de enveloppe, die op 18 november op veld Sally gedropt is, aan
PIETER DEKKER (Cor van Paaschen) overhandigd is.


FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY TWO EIGHT SIX (286) STOP FRANK INDEED WOUNDED OR KILLED STOP YOUR ONE SEVEN FOUR (174STOP RELATIONSHIP IN DRIEHOEK ALL RIGHT BUT NOW FRANK IS GONE OD PREDOMINATES STOP SMALL ACCIDENT HAS HAPPENED THURSDAY WITH ARRESTING ONE OF THE SECRETARIES BUT HAVE GIVEN THEM NEW OFFICES STOP PLEASE DONT WORRY ABOUT BRAM AND DOUWE STOP HOPE YOU DO ALL YOU CAN TO PUT ON OPERATIONS SOONEST STOP LOVE TO DENMARK END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUT ONE SEVEN SEVEN (177) STOP TO DC STOP PRINCE IS INTERESTED IN DUDOK GROUP IN GOOI STOP DO YOU KNOW IF THEY HAVE RECEIVED ANY ARMS FROM US YET AND IF THEY ARE INCORPORATED IN THE RESISTANCE NUMBERS OF UTRECHT STOP ADVICE WHICH GROUNDS YOU ARE READY TO RECEIVE AGAIN STOP BERT IS UNHAPPY ABOUT THE ROTTERDAM SET UP AND FEELS POLITICS IS PREDOMINATING US AGAINST SPIRIT OF RESISTANCE STOP HAVE YOU HEARD ANYTHING ABOUT THIS END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE SEVEN EIGHT
(178) STOP REFERENCE OUR ONE FOUR THREE STOP DID YOU PASS ON ENVELOPE DROPPED TO YOU AT SALLY NIGHT EIGHTEEN NOVEMBER TO PIETER DEKKER ENDZondag 3 december:
287, Amsterdam geeft door hoeveel wapens er in de Wieringermeer en Wieringen zijn.
288, Willi Lages van de SD Amsterdam zou gezegd hebben dat indien de vliegtuigen ook nog hun machine geweren hadden gebruikt niemand van de SD de aanval op de Euterpestraat overleefd zou hebben.

289
, Radio Oranje wordt verzocht bekend te maken dat mensen die in de buurt van Gestapo kantoren, of militaire objecten woont voor zijn eigen veiligheid zijn huis moet verlaten in verband met mogelijke luchtaanvallen.

290
, Dudok blijkt een onafhankelijke verzets organisatie te zijn en Tobias geeft op dat zij 1 lading wapens hebben ontvangen. Hij belooft dat zij er meer krijgen zodra men de dropping operaties op de velden Sally, Oliver, Laloe en Martini hervat. Tobias geeft op dat hij een Eureka baken wil hebben.

291
, Tobias heeft van Londen een kaart voor droppingen ontvangen waarvan de coordinaten onjuist zijn en hij heeft maar een paar kranten uit bevrijd gebied ontvangen. Als laatste doet hij Eva via een gecodeerde boodschap de groeten, de Blue Kakatoo is een bar waar zij vaak kwamen.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY NR TWO EIGHT SEVEN (287) STOP YOUR ONE SEVEN ZERO (170) STOP WE DISPOSE OVER ONE EIGHT SIX (186) STEN GUNS SIX BREN GUNS SIXTEEN REIFLES AND THREE BAZOOKAS AREA WIERINGERMEER INCLUDING WIERINGEN END

FROM DRAUGHTS VIA ... STOP MY TWO EIGHT EIGHT
(288) STOP ... NEW ATTACKS FOR GESTAPO CHIEF LAGES SAID QUOTE IF ON TWENTYFIFTH THEY HAD CONTINUED MACHINE GUN FIRE NO ONE HAD ESCAPE ALIVE UNQUOTE STOP ADVISE YOU USE ONLY WELL DIRECTED FIRE CAUSING ROCKETS AND GUN FIRE AND NO BOMBS STOP FLIGHT DIRECTIONS FREDERIKSPLEIN STADION STOP FURTHER ADVISE FOLLOWS SOON END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO EIGHT NINE
(289) STOP CAN YOU ASK RADIO ORANGE TO WARN EVERY ONE LIVING NEAR MILITARY OR SD QUARTERS TO LEAVE THEIR HOMES END

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY TWO NINE ZERO
(290) STOP YOUR ONE SEVEN THREE (173) STOP SEE MY NR SEVEN EIGHT (78) STOP YOUR ONE SEVEN SEVEN (177) STOP GOOI HAS OWN COMMANDER APART FROM UTRECHT STOP HAVE SENT THEM ONE LOAD ARMS STOP WILL GIVE THEM MORE SOONEST IF YOU PUT ON SALLY OLIVER LALOE MARTINI PLEASE GIVE US EUREKA END

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY NR TWO NINE ONE
(291) STOP YOUR ONE SEVEN EIGHT (178) STOP ONLY RECEIVED A FEW PAPERS FROM LIBERATED AREA BUT NOTHING ELSE STOP DROPPING MAP UNCORRECT BUT WILL CHECK MATTER IMMEDIATELY STOP LOVE FOR BLUE KAKATOO ENDMaandag 4 december:
292, Tobias geeft nu in detail op wat hij aan wapens naar 't Gooi heeft gestuurd.

293, verder somt hij op wat er aan wapens in Amsterdam aanwezig is. Hij vraagt om sigaretten omdat hij die 's nachts nodig heeft tijdens het coderen en decoderen van boodschappen. Dit kost hem in feite teveel nachtrust.


FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY TWO NINE TWO
(292) STOP FOUR BAZOOKAS TWO BREN GUNS NINETY ONE STENS EIGHTEEN RIFLES FORTY HANDGRANADES AND TWO CELLS EXPLOSIVES ARE IN HET GOOI END

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY NR TWO NINE THREE
(293) STOP NINETEEN HUNDRED FIFTY EIGHT (1958) STENS FOURTEEN AUTOMATIC RIFLES TWO HUNDRED NINETY FOUR (294) RIFLES TWENTY FOUR BREN GUNS THIRTY BAZOOKAS THIRTEEN HUNDRED TWENTY (1320) HANDGRENADES AND THIRTY EIGHT PISTOLS ARE IN AMSTERDAM STOP PLEASE CAN YOU SENT ME CIGARETTES RATHER DIFFICULT TO WORK WITHOUT IN THE NIGHT ENDDinsdag 5 december:

294, Tobias geeft een bericht van Groep Kees door dat volgnummer 1 draagt. Het is een bericht gedateerd 2 december.
LIJSTERBES (Gijs Hooijer) van Bureau Inlichtingen op 1 december gearresteerd is. Verder vraagt hij of de telegrammen 1, 2 en 3 van 30 november bij Londen aangekomen zijn. WEGA moet gezien de kwetsbaarheid zijn telegrammen in VKS code verzenden. Wat dit precies inhoud is niet duidelijk.

179
, Londen verstuurt de nieuwe codes voor de grondploegen van de droppingsvelden.

180, Londen geeft aan de telegrammen van WEGA te hebben ontvangen Londen beraadt zich over de vraag of de marconisten de VKS code van WEGA mogen gebruiken.

181
, Londen geeft de inhouden van de diverse manden aan die op LALOE en OLIVER gedropt zullen worden. In mand 3183 zitten de beruchte vliegerslaarzen die Eva aan Tobias stuurt. Londen weet dus dat dit gebeurt!

In de diverse verklaringen over de arrestatie van Tobias komen deze laarzen steeds ter sprake, zij vielen teveel op. Pierre d'Aulnis (SPIJKER) heeft weleens gezegd dat je als agent juist niet moest opvallen, maar opgaan in de menigte. Het sturen van sigaretten past dus eigenlijk ook niet in dit plaatje.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO NINE FOUR (294) STOP KEES ONE FROM TWO REST (STOP) LYSTERBES DEC ONE ARRESTED NOT KNOWN WHAT HAPPENED TO TRANSMITTER STOP PLEASE INFORM WHETHER TELEGRAMS WEGA ONE TWO AND THREE FROM THIRTY HAVE BEEN RECEIVED BY YOU STOP IN VIEW VULNARABILITY VMVM DESIRABLE THAT WEGA SHOULD TRANSMIT IN VKS CODE REIT (STOP) PLEASE PERMIT THIS TRANSMITTER TO SEND TELEGRAMS IN VKS CODE END

TO DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP OUR ONE SEVEN NINE (179) STOP PROPOSE CHANGING BBC MESSAGES FOR STANDBY TIMES AS FOLLOWS STOP TWENTY TO TWENTY TWO HOURS QUOTE HET HUIS IS TE HUUR IK HERHAAL HET HUIS IS TE HUUR STOP TWENTY TWO TO TWENTY FOUR HOURS QUOTE ZWALUWEN KOMEN TERUG IN DE LENTE IK HERHAAL ZWALUWEN KOMEN TERUG IN DE LENTE STOP TWENTY FOUR HOURS TO ZERO TWO HOURS QUOTE BERICHT VOOR PEDRO DOE MIJN COMPLIMENTEN AAN UW VADER IK HERHAAL VOOR PEDRO DOE MIJN COMPLIMENTEN AAN UW VADER STOP ZERO TWO TO ZERO FOUR HOURS QUOTE TIJD EN VLOED WACHTEN NAAR NIEMAND STOP PLEASE CONFIRM THESE ARRANGEMENTS UNDERSTOOD AND ADVISE ALL COMMITTEES END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE EIGHT ZERO
(180) STOP TELEGRAM WEGA ONE TWO AND THREE OF THIRTY RECEIVED STOP BY THIS TRANSMITTER PRESUME YOU MEAN YOUR OWN AND WE ARE NOW DISCUSSING THE POLICY OF THIS WILL ADVISE SOONEST END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE EIGHT ONE (181) STOP STANDBY OLIVER AND LALOE AS FROM THURSDAY NIGHT DECEMBER SEVEN STOP EACH SINGLE LOAD PLUS PACKAGES STOP ON OLIVER FIVE PACKAGES NUMBER THREE ONE SIX FOUR (3164) CLOTHING FOR DOUWE DUISTERE PIET LADIES SHOES PISTOLS TORCHES AND ACCUMULATOR STOP THREE ONE EIGHT THREE (3183) FLYING BOOTS FOR HANS VAN EVKE SHOES CIGARETTES AND FOOD FOR DUISTERE PIET STOP THREE THREE ZERO ONE (3301) STEAM GENERATOR STOP THREE THREE TWO FOUR (3324) WIRELESS SET CODES AND CRYSTALS FOR DOUWE AND ASPASIA STOP ALSO ONE PACKAGE EUREKA STOP ON LALOE THREE PACKAGES FOR OD WIRELESS EQUIPMENT ENDWoensdag 6 december:


295, hierin wordt aangegeven dat
LIJSTERBES (Gijs Hooijer) en de Packard marconist Kattouw (St. Denys) zijn gearresteerd. Hooijer is in Amsterdam gearresteerd op 1 december en Anton Hendrik Kattouw op 26 november in Almelo. Louis d'Aulnis (SPIJKER) en Andre van Rijsewijk (ZWAARDVIS) willen wachten met zenden tot er nieuwe zendplannen en kristallen beschikbaar zijn.

296
,
geen tekst beschikbaar.
Tobias bedankt alvast voor het materiaal dat gedropt zal worden.

297
,
niet bij het NIOD aanwezig.

298, In Haarlem vindt die dag een grote razzia plaats waarbij duizenden mannen opgepakt zijn. Kan de RAF hier iets aan doen door de Spaarne Brug te bombarderen, het verzet zal proberen de rails op te blazen.
182, Londen wil dat Tobias onmiddellijk de nieuwe letter van het veld Oliver bevestigd.

183
, Londen stuurt via Tobias een berichte naar Louis d'Aulnis en
KEES (Beukema toe Water, hoofd Groep-Kees) van Bureau Inlichtingen. Eind december kan Londen weer marconisten sturen, maar dan moeten zijn wel contact adressen hebben waar de operators aan kunnen kloppen.

184
, er is een pakket voor
BRAM (Pieter) voorzien van een verkeerd label, dit pakket bevat zendkristallen en zendplannen.

185
, Men betreurt de razzia in Haarlem maar kan zoals eerder aangegeven hier niet onmiddellijk iets aan doen, wel is de RAF op de hoogte gesteld.
39, Paul Polak accepteerd het voorstel van Londen. Wat dat is, is niet bekend.

16
, Londen informeert ook Pieter de Vos over de verwisseling van twee pakketten.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO NINE FIVE (295) STOP FROM LOUIS STOP LYSTERBES AND ST DENYS IN TWQUS ARRESTED STOP ST LOUIS TWO STEGBYJB STEENRY SCHEMES LOCATED BY GERMANS STOP AWAIT NEW SCHEMES AND CRYSTALS FOR SWAARDVIS STORE (BEFORE?) COMMENCE TRANSMITTING STOP WILL IN JANUARY TRY OLD SCHEMES FOR RECEIVING END

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP
Nummer 296, geen tekst beschikbaar.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY NR TWO NINE SEVEN (297) STOP YOUR ONE SEVEN NINE (179) COMPLETEKY CLEAR STOP YOUR ONE EIGHT ONE (181) THANKS FOR ALL END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO NINE EIGHT
(298) STOP BIG RAZZIA GOING ON IN HAARLEM STOP GERMANS ARE DRIVING PEOPLE TO STATION STOP PLEASE CAN YOU TRY TO INTIMIDATE GERMANS OR ATTACK RAILWAY END

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY TWO NINE NINE
(299) STOP AT THREE THIRTY GERMANS WILL TRANSPORT WITH ONE ENGINE THOUSANDS OF MEN TO AMSTERDAM IN SEVERAL TRANSPORTS DURING NIGHT STOP WE WILL TRY TO STOP RAILWAY PLEASE CAN YOU ATTACK SPAARNE BRIDGE NO GUN POSITIONS NEAR TARGET END

FROM BOATING VIA TORRIDGE STOP MY THREE NINE (39) STOP ACCEPT YOUR SUGGESTION AS FROM WEDNESDAY END

TO DRAUGHTS VIA TORRIDGE DIRECT STOP OUR ONE EIGHT TWO (182) STOP REFERENCE OUR ONE FIVE THREE (153) STOP URGENT YOU ACKNOWLEDGE AND CONFIRM NEW SIGNAL LETTER FOR GROUND OLIVER IS U FOR UNCLE END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE EIGHT THREE
(183) STOP FOR LOUIS AND KEES FROM BI STOP TO RESUME COMMUNICATIONS WITH US SETS DROPPED TO LOUIS TUESDAY NIGHT SHOULD BE USED STOP ALL WE NEED IS WARNING FROM LOUIS WHICH SETS AND PLANS HE AND KEES INTEND USING AND WHEN THEY START STOP WE CAN SEND OPERATORS END DECEMBER IF YOU GIVE US CONTACT ADRESSES END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE EIGHT FOUR
(184) STOP INSIDE PACKAGE THREE THREE TWO FOUR (3324) ARE TWO SMALL PARCELS LABELLED VOOR DOUWE AND VOOR ASPASIA STOP PARCEL LABELLED VOOR ASPASIA IS FOR DOUWE STOP PARCEL LABELLED VOOR DOUWE IS NOT FOR DOUWE STOP IT IS FOR BRAM END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE EIGHT FIVE
(185) STOP REGRET NEWS RAZZIAS HAARLEM STOP ALTHOUGH WE DID TELL YOU OF OUR VIEWS ON AIR COOPERATION IN CONNECTION WITH RAZZIAS WE HAVE PASSED ON YOUR SUGGESTION TO RAF BUT CANNOT PROMISE RESULTS END

TO DRAUGHTS VIA TORRIDGE (VERVOLG) ... DAMAGE STOP GERMANS WILL PROBABLY ONLY DAMAGE LOCKS WHEN EVACUATING AND WE CAN ONLY HOPE THAT RESISTANCE FORCES WILL DO THEIR UTMOST TO PROTECT THE LOCKS IF THIS IS POSSIBLE STOP TRUSTED ENGINEERS OF ZUIDERZEEWERKEN OR DIRECTIE NOORD HOLLAND CAN HELP CONSIDERABLY ON TECHNICAL ASPECT END

TO BACKGAMMON VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR SIXTEEN (16) STOP CRYSTALS AND CODES FOR YOU IN PACKAGE THREE THREE TWO FOUR (3324) STOP SMALL INSIDE PARCEL LABELLED IN ERROR FOR DOUWE IS FOR YOU STOP HOPING TO DELIVER PACKAGE THREE THREE TWO FOUR (3324) ON GROUND OLIVER AS FROM THURSDAY NIGHT ENDDonderdag 7 december:

Tobias heeft die dag waarschijnlijk drie telegrammen verstuurd, maar die zijn door Paul Polak in 2001 niet op papier gezet en bij het NIOD dus ook niet aanwezig in het archief van het BBO. Veel materiaal is in de loop der jaren verdwenen, er werd mij verteld dat er ooit vier volle archiefdozen waren waarvan er nog maar één over is.

187, Londen meldt dat er op veld CADILLAC geen grondploeg te zien was tijdens de dropping van 18 november.

188, Londen meldt dat zij verontrustend bewijs ontvangen dat de Duitsers over moderne afluisterapparatuur beschikken waarmee zij telefoongesprekken kunnen monitoren.

189
, Tobias wordt gevraagd of het mogelijk is zonder iemand in gevaar te brengen om een radioset, codes, kristallen en een zendschema af te leveren bij Kuper, Anna Paulownastraat 7, Den Haag. Iemand binnen de SD heeft te kennen gegeven voor de geallieerden te willen werken, maar Londen vertrouwt het niet. Desondanks wil men toch een radiospel opzetten om op die manier mogelijk misleidende informatie naar de Duitsers door te kunnen spelen. Dit is het begin van het Saskia Spel

190
, Londen vraagt die dag of Tobias wil laten uitzoeken hoeveel schade de Spaarne Brug heeft opgelopen na een RAF aanval. Door het slechte weer waren de piloten zelf niet in staat geweest rapport over de toegebrachte schade uit te brengen.

191
, Londen hoopt dat Tobias de lading van Oliver ontvangen heeft. Op Laloe kon vanwege het weer niet gedropt worden, maar men gaat het opnieuw proberen. Tobias krijgt antwoord op zijn vraag van bericht 302, hij moet PAD 3099A gebruiken. Dit is vreemd want 302 is pas op 8 december verzonden. Er klopt dud iets niet in de datering van Paul Peters toen hij de telegrammen heeft overgetikt.


TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE EIGHT SEVEN (187) STOP YOUR NUMBER TWO NINE SIX (296) STOP CADILLAC DID NOT RECEIVE LOAD ON EIGHTEENTH NOVEMBER PILOT REPORTED NO RECEPTION ON THAT NIGHT END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE EIGHT EIGHT
(188) STOP TO DC STOP WE HAVE RECEIVED DISTURBING EVIDENCE OF UP TO DATE GERMAN METHODS OF LISTENING TO TELEPHONE CONVERSATIONS WE THEREFORE STRONGLY RECOMMEND THAT NO INFORMATION ON RESISTANCE MATTERS SHOULD BE PASSED THROUGH THE INTERNAL NETWORK EXCEPT IN CASES OF EMERGENCY END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE EIGHT NINE (189) STOP WE HAVE CONTACT WITH GESTAPO MAN INSIDE SD WHO PRETENDS HE WANTS TO WORK FOR US AND ASKS FOR WIRELESS PLAN SET CODE AND CRYSTALS TO BE DELIVERED TO KUPER SEVEN ANNA PAULOWNA STRAAT DEN HAAG STOP WE DO NOT TRUST HIM BUT HE MIGHT BE USEFUL FOR OTHER PURPOSES STOP AFTER YOU HAVE RECEIVED NEW PLANS WOULD IT BE POSSIBLE DELIVER COMPLETE SET UP OF YOUR OLD PLANS AND MICROPRINT ONE TIME PAD OLD TYPE WITHOUT ENDANGERING ANYBODY END

TO DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP OUR ONE NINE ZERO
(190) STOP RAF ATTACKED SPAARNE BRIDGE BUT COULD NOT DETERMINE ACCURACY OWING BAD WEATHER STOP SHALL BE GLAD TO HEAR RESULT FROM YOU END

TO DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP OUR ONE NINE ONE
(191) STOP HOPE EVERYTHING RECEIVED SAFELY AT OLIVER STOP LALOE REGRET NOT SUCCESSFUL OWING WEATHER WHEN CAN WE TRY AGAIN STOP YOUR THREE ZERO TWO (302) PLEASE USE WATERPROOF PAD NUMBER THREE ZERO NINE NINE LETTER A (3099A) THREE ZERO NINE NINE LETTER A CHEERIO END

Over de dropping op veld Oliver schrijft J.Roselaar, medewerker van de grondploeg, het volgende:
"Op een goeden avond, het was om en nabij Sint Nicolaas, zal er weer een vliegmachine komen. Lange Klaas, Klaas Snip terreincommandant, heeft voor deze gelegenheid wat koek en chocolade meegenomen, doch juist bij deze gelegenheid, waarbij wij geen vreemden konden gebruiken, nu komt daar juist een hooge Piet van onze ondergrondsche beweging (
Tobias Biallosterski), welke meneer ons vertelde dat zijn vrouw (Eva), die in Engeland zat, hedenavond met de vliegmachine, welke hier zijn last zou uitwerpen, een cadeau aan hem zal zenden. Wij vonden dat helemaal niet leuk en de tractatie werd uitgesteld, doch tenslotte was Klaas er mee aan en begon te tracteren. Wij hebben toen een leuke avond gehad."
Dit cadeau waren de beruchte vliegenierslaarzen waardoor Tobias veel te veel opviel.
Vrijdag 8 december:


300, de
DC (Henri Koot) verstuurd via Tobias het verzoek namens de regionale commandant Rotterdam om het hoofdkwartier van de SD in Dordrecht te bombarderen. Het liefst rond elf uur in de morgen want dan is iedereen binnen.

301
,
niet aanwezig.

302
, Tobias vraagt welke code hij had moeten gebruiken.


FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY NR THREE HUNDRED (300) STOP REGIONAL COMMANDER ROTTERDAM URGENTLY REQUESTS BOMBARDMENT SD HEAD QUARTERS DORDRECHT STOP HEADQUARTERS IN SINPANG RPT SINPAND (SIMPANG) VRIJHUIS SURROUNDED BY GARDEN AND BARBED WIRE STOP IN FRONT AND BACK A DITCH STOP XSAFGEERTRUIDENBERG FOUR FOUR SQUARE ONE ZERO FIVE COMMA FOUR FIVE STRIPE FOUR TWO FOUR COMMA SIX TWO (44#105,45-42,62) STOP NO ANTI AIRCRAFT IN IMMEDIATE NEIGHBOURHOOD STOP SD PERSONEL PRESENT EVERY DAY AT THIS AKFAUBS AT ELEVEN ZERO ZERO (11.00) MET RPT MET STOP DC END

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY THREE ZERO TWO (302) STOP WHICH CODE HADE I TO USE STOP

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP ...
verder geen tekst beschikbaar.Zaterdag 9 december:


303, Tobias meldt dat er tijdens de dropping op Oliver 15 containers en één mand geborgen zijn. De grondploeg kon de lichten niet laten branden voor de tweede run van het vliegtuig want er waren Duitsers in de buurt. Alles is veilig gesteld, behalve vier manden. Tobias wil graag dat er op zondagnacht op Sally en Martini gedropt wordt en graag daarbij ook de (
vermiste) manden.

304
, De aanval van de RAF op de Spaarne Brug heeft geen schade aangericht, er waren geen treffers, maar de luchtmacht wordt desondanks zeer bedankt.

305
, Tobias geeft aan dat hij via een tussenpersoon (
Dr. Felix) materiaal voor het Saskiaspel zal leveren, maar hij weet niet of er radioset beschikbaar is. Hij geeft ook een volgend doelwit op, de Overgouwe Brug tussen Gouda en Leiden. Als deze brug vernietigd wordt is er geen treinverkeer meer mogelijk tussen Rotterdam, Den Haag en Utrecht.

307
, hierin worden de schuilnamen van van de organisator en operator aan Londen doorgegeven en zij moeten naar Lelie vragen. Het gaat hier over de mannen in de Achterhoek aan het werk moeten en zij moeten zich in Zutphen melden zoals aangegeven in telegram 253 van 24 november.

308
, Tobias geeft aan dat
GUUS (Frank Hamilton) inderdaad een enveloppe met een rood kruis tegen is gekomen, maar hij wist niet dat het belangrijk was en weet daardoor ook niet meer waar ze gebleven is. Later zal hier gezeur over komen, want deze enveloppe bevatte mogelijk 5000 Gulden.

192
, Londen meldt dat op één na de overige manden niet gedropt zijn omdat de dispatcher ze het vliegtuig niet uit kon krijgen. In de niet gedropte manden die weer mee terug zijn genomen en die later weer gedropt zullen worden zit materiaal voor Tobias,
FRANS (Jan Steman),  PIETER DEKKER  (Cor van Paaschen) en ASPASIA (Anita Gijsen).

193
, Men zal het doelwit in Dordrecht, Villa Simpang, aan de RAF doorgegeven.

194
, Londen vraagt of Tobias een radioset kan missen voor het Saskiaspel.

195
, in mand 3345 zitten twee enveloppes for
PIETER DEKKER (Cor van Paaschen) met daarin materiaal voor de illegale Pers.

17, Pieter de Vos en Paul Polak worden door Londen gewaarschuwd beslist niet langer dan 40 minuten in de lucht te blijven. Mocht er teveel materiaal te verzenden zijn dan moeten zij een lokale marconist in de arm nemen.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY THREE ZERO THREE (303) STOP OLIVER DID RECEIVE FIFTEEN CONTAINERS AND ONE PACKAGE EUREKA STOP RECEPTION DID NOT KEEP ON LIGHTS FOR SECOND RUN AIRCRAFT  DUE TO ENEMY ACTIVITY STOP WHOLE LOAD SAFE EXCEPT FOUR PACKAGES STOP PLEASE MARTINI AND SALLY FOR SUNDAY NIGHT WITH PACKAGES IF POSSIBLE END

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY THREE ZERO FOUR
(304) STOP YOUR ONE NINE ZERO (190) STOP ATTACK WAS NOT SUCCESSFUL BUT THANKS VERY MUCH INDEED END

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY THREE ZERO FIVE
(305) STOP YOUR ONE EIGHT NINE STOP I WILL DELIVER THROUGH SAFE CUTOUT THINGS HE NEEDS BUT IT IS NOT CLEAR IF HE HAS A SET END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY NR THREE ZERO SIX
(306) STOP RAILWAY STATION GOUDA OUT OF USE SINCE BOMBARDMENT OF NOVEMBER SIXTH STOP SWITCHES NOT BEING REPAIRED AND TRAFFIC ON SINGLE TRACK STOP BY BOMBARDMENT OF BRIDGE OVERGOUWE SHEET THREE EIGHT (38) NR FOUR FOUR EIGHT COMMA SIX FIVE STRIPE ONE ZERO SIX COMMA ONE ZERO (448,65-106,10) ALL TRAFFIC FROM ROTTERDAM AND THE HAGUE TO UTRECHT BETWEEN GOUDA AND LEIDEN WOULD BE MADE IMPOSSIBLE STOP THE DC END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY THREE ZERO SEVEN
(307) STOP REFERENCE OUR TWO FIVE THREE (253) STOP NAME ORGANISER SHOULD BE TULP NAME OPERATOR ROOS STOP THEY MUST ASK FOR LELIE STOP THANKS FOR CONTAINERS WITH FOOD END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY THREE ZERO EIGHT
(308) STOP YOUR ONE SEVEN EIGHT (178) STOP GUUS REPORTED HLDZDFINY (HE DID FIND) ENVELOPE WITH RED CROSS BUT THOUGHT IT WAS NOT IMPORTANT AND DONT KNOW WHERE IT IS SORRY END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE NINE TWO (192) STOP ONE PACKAGE ONLY DROPPED ON OLIVER OWING TO DISPATCHING DIFFICULTIES STOP WILL TRY SALLY AS FROM SUNDAY NIGHT DECEMBER TENTH WITH ONE LOAD CONTAINERS AND FIVE SPECIAL PACHAGES INCLUDING THE FOUR RETURNED FROM OLIVER WITH NUMBER THREE FOUR FIVE (345)CONTAINING MATERIAL FOR YOURSELF AND FRANS AND PIETER DEKKER AND ASPASIA END

TO DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP OUR ONE NINE THREE (193) STOP SD TARGET HAS BEEN PASSED TO RAF STOP YOUR MESSAGE FROM DC NUMBER THREE ZERO ONE (301) SENT TO PRINCE END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP ONE NINE FOUR
(194) STOP YOUR THREE ZERO FIVE (305) STOP IF YOU CAN SPARE ONE SET THEN PLEASE ARRANGE DELIVERY WITH OTHER MATERIAL STOP ADVISE WHICH PLAN YOU WILL SEND AND WHEN DELIVERY EFFECTED END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE NINE FIVE
(195) STOP IN PACKAGE THREE THREE FOUR FIVE (3345) ON SALLY ARE TWO ENVELOPES MARKED PIETER MATERIAL FOR PRESS END

TO BACKGAMMON VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR NUMBER SEVENTEEN (17) STOP FOR YOU AND DOUWE STOP TRY NOT TO STAY ON THE AIR FOR LONGER THAN FOURTY MINUTES AND ARRANGE ADDITIONAL CONTACT IF NECESSARY END

                                          VERDER NAAR DECEMBER 1944 WEEK 2

                                                                      
TERUG NAAR NOVEMBER 1944 WEEK 4

                                                                                     
TERUG NAAR OVERZICHT

                 
                             

                                                                                                    w,mugge@home.nl

 
 
Naar afbeeldingen December 1944.