Amsterdam, November 1944, week 1.
Woensdag 1 november:

165, er kan op veld Mandrill vanaf maandag nacht weer gedropt worden en hij doet ook in bericht  de groeten aan Eva.

166
, is wat verwarrend, verscheen er ten onrechte een vliegtuig boven veld Mandrill in plaats van veld Oliver? Tobias vraagt zich af of er misschien iets mis is met het pinpoint van veld Oliver.

167
, Henri Koot meldt dat het bericht over de Russen zwaar verminkt is overgekomen.

168
, gaat over Huize Walien dat door de RAF gebombardeerd moet worden, geeft Tobias nog nadere informatie.
Het staat (nog steeds) aan de weg van Zutphen naar Lochem.
Veld Samos valt buiten het gebied van Tobias, onduidelijk is waarom hij hier iets over wilde weten en

95, Londen bevestigt dat er in de nacht van 14 op 15 oktober niets gedropt is op dat veld.

96, Opnieuw geeft Londen aan dat de lichten op de juiste manier opgesteld moeten worden en dat de juiste letter geseind moet worden. Londen heeft het idee dat de Duitsers ook lampen in het veld opstellen om wapen droppings uit te lokken.

Pieter de Vos
ontvangt en verzendt persoonlijke berichten in zijn eigen code:

13, Londen meldt dat Tobias zijn eigen prefix houdt, maar Pieter krijgt prefix 712 en Paul Polak 843.

27, Pieter vraagt Londen om de berichten die voor hen bestemd zijn (
ook die voor Tobias) in één uitzending uit te zenden zodat beide operators de boodschappen kunnen noteren zodat er op die manier niets verloren gaat. Verder doet hij ook de groeten aan Kay en Bob, wie zijn dit?

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE SIX FIVE (165) STOP MANDRILL CAN BE ON AS FROM MONDAY NIGHT STOP TAKE IT EASY EVA END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE SIX SIX
(166) STOP OLIVER DID NOT RECEIVE LOAD LAST NIGHT STOP MANDRILL REPORTED AGAIN PLANE ABOVE GROUND BUT FOR THE SECOND TIME NOT ABOVE OLIVER STOP WHAT IS WRONG WITH PINPOINT STOP CAN YOU PUT ON OPERATION SOONEST MAJOR END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE SIX SEVEN
(167) STOP REGRET GERMAN MESSAGES BADLY MUTILATED HERE STOP REQUEST REPETITION SAME ON MONDAY TUESDAY AND WEDNESDAY ON SAME HOUR BOTH MESSAGES PRECEDED BY QUOTE FUER JETTY UNQUOTE STOP ACTION MESSAGES FOR GROUP ONE QUOTE AUTOMOBILE SIND OUT UNQUOTE GROUP TWO QUOTE DAS HAUS WIRD GEBAUT UNQUOTE THE DC END

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE SIX EIGHT
(168) STOP YOUR POSITION WALIEN CORRECT STOP LEAVE THIRTY THREE EAST THIRTY SIX EIGHT STRIPE SIXTY TWO FORTY STOP SQUARE MASSIVE REDSTONE COUNTRY HOUSE GRAY ROOF STOP ABOUT FIFTY METRES NORTH OF ROAD ZUTPHEN LOCHEM STOP TO BE SEEN FROM ROAD STOP ON OTHER SIDE HOUSE SURROUNDED BY SHRUBBERY STOP LIGHT 2 CM GUN POSITION BETWEEN WARNSVELD AND WARKEN SQUARE THIRTY FOUR FOURTY STRIPE SIXTY TWO TEN MORE THAN TWO KMS FROM WALIEN END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR NINE FIVE (95) STOP CONFIRM NOTHING RECEIVED BY SAMOS NIGHT FOURTEENTH FIFTEENTH END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR NINE SIX
(96) STOP WE BELIEVE GERMANS ARE PUTTING OUT FALSE LIGHTS AND AS SOME OF YOUR  RECEPTIONS ARE NOT USING CORRECT SYSTEM PLEASE INSTRUCT YOUR COMMITEES MAKE SURE CORRECT LIGHTING SYSTEMS AND CORRECT SIGNALS ARE USED BECAUSE PILOTS BEING WARNED NOT TO DROP UNLESS ALL CORRECT END

TO BACKGAMMON VIA NIGHT PLYM STOP OUR ONE THREE (13) STOP YOUR NUMBER TWENTY SIX STOP WE WILL LISTEN DAILY AT SEVENTEEN  FORTY FIVE GMT FROM WEDNESDAY STOP PREFIX FOR HANS OK BUT HOME STATION WILL USE NUMBER EIGHT FOUR THREE FOR MESSAGES FOR DOUWE AND NUMBER SEVEN ONE TWO IN MESSAGES FOR YOU STOP ALL THE BEST AND THREE CHEERS FOR VICTORY END

FROM BACKGAMMON STOP MY TWENTY SEVEN (27) STOP PLEASE ARRANGING DOUWE AND BRAM HAVE NIGHT WORK IN SAME TRANSMISSION STOP FOR SAFETY TAKING ALSO EACH OTHER MESSAGES STOP FOR SECURITY TWENTY ONE THIRTY HOURS BEST STOP LOVE KAY AND BOB END
Donderdag 2 november 1944
.

In een ongenummerd bericht laat Henri Koot weten dat hij Jan Thijssen van de RVV uit Delta Centrum heeft gezet. Ook is hij geen commandant RVV meer en zelfs geen commandant van een RVV brigade. De RVV was bang dat zij onder het bevel van de OD zouden komen te vallen.

171
, er wordt een spoed verzoek ingediend om de spoorlijn Groningen-Nieuwerschans te bombarderen, bijvoorbeeld in de buurt van Foxhol.  Dit is een belangrijke aan- en afvoer route van de Duitsers. Het verzet ziet namelijk zelf geen kans deze spoorlijn te saboteren.

172
, Tobias geeft aan dat veld Oliver een lading heeft ontvangen, maar dat het pakket met de radio ontvangers te pletter is geslagen. Ook het pakket met de nieuwe codes voor
HANS (Tobias) was niet aanwezig. Wel bedankt Tobias voor de ontvangen fietsbanden en hij vraagt voor vrijdagnacht weer een nieuwe lading op veld Oliver aan.

Deze dag komen er bij Tobias drie ongenummerde berichten binnen:

Eén dat veld Laloe goedgekeurd is, maar Londen vraagt zich af of de coördinaten van veld Lammert wel juist zijn. Verder geeft Londen aan dat veld Winnie afgekeurd is omdat er een flatgebouw te dicht in de buurt staat. Winny Thomas geeft zelf aan dat het de derde opgave vast wel goed zal gaan.

In bericht twee geven de geallieerden aan dat zij meer dan genoeg hebben van het onderling gekibbel en de onderlinge machtsstrijd van de Nederlandse verzetsorganisaties. Men moet gaan samenwerken, op deze manier spelen de verzetsorganisaties de Duitsers in de kaart.

In het derde bericht moet Tobias opgeven over hoeveel Eureka bakens hij beschikt en op welke velden deze geplaatst zijn. Londen vraagt zich af waarom
BRAM, Pieter de Vos, om 12 nieuwe accu's vraagt. Wat is er gebeurd met de accu's die in de nacht van negen op 10 oktober op veld Mandrill gedropt zijn? Eva doet Tobias de groeten en wenst hem een Witte Kerst. Een vierde binnengekomen bericht was bij het NIOD niet leesbaar.

28, Pieter de Vos geeft aan dat Tobias zijn avondbericht middels zijn codepagina elf zal coderen, hij beschikt immers nog steeds niet over een eigen codeboek.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP AAN PRINS BERNHARD VAN DC STOP HOEZEER IK HOOPTE JAN VAN RVV WEGENS ORGANISATORISCHE VERDIENSTE PLAATS ALS TROEPEN COMMANDANT OF IN MIJN STAF TE GEVEN BEN IK GENOOPT DOOR ZIJN GEMIS ZELFTUCHT EN VERANTWOORDELIJKHEIDSZIN HEM HEDEN TE ONTHEFFEN VAN COMMANDO OC RVV TEVENS AFDEELING RVV STOP ZONDER OVERLEG MET RVV HEEFT JAN IN TWEE NOTAS AAN MIJ EN LSC KP TENDENTIEUSE GROVE VALSCHE BESCHULDIGINGEN TEGEN KP EN OD GEUIT STOP PROTEST XNCRT STOP DE DC EINDE

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE SEVEN ONE (171) STOP BSL STOP ALONG RAILWAY GRONINGEN NIEUWERSCHANS IMPORTANT TRAFFIC TO GERMANY STOP SABOTAGE IMPOSSIBLE ON ACCOUNT MHINT UHBQ REGUARDING STOP AIR BOMBARDMENT URGENTLY REQUESTED FOR EXAMPLE NEAR FOXHOL STOP THE DC RPT DC END

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE SEVEN TWO
(172) STOP OLIVER RECEIVED LOAD BUT ONE PACKAGE WITH BROADCAST RECEIVERS COMPLETELY DESTROYED THANKS FOR TYRES STOP CAN YOU PUT ON OPERATION OLIVER FOR FRIDAY NIGHT STOP WITH LAST SENDING NOT INCLUDED PACKAGE MARKED HANS STOP

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP LALOE ACCEPTED EIGHT KM EAST OF HOORN TELL US WHEN LALOE READY TO RECEIVE STOP LAMMERT YOUR BEARINGS NOT CLEAR IF FOUR ONE QUARTER KMS SW OF LOCHEM AND ELEVEN KMS WNW OF BORCULO LAMMERT ACCEPTED BUT IF FOUR AND HALF KMS NE OD STATION VORDEN GROUND REFUSED STOP PLEASE TELL US WHERE IT IS STOP WINNIE REFUSED OWING TO FLAT STOP FROM WIN THIRD TIME LUCKY END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP TO ALL RESISTANCE FORCES IN HOLLAND STOP IT IS WITH GRAVE MISGIVINGS THAT WE HAVE FOLLOWED THE EXCHANGE OF MESSAGES RELATING TO THE DISUNITY WHICH APPARENTLY EXISTS BETWEEN CERTAIN UNDERGROUND ORGANISATIONS STOP WE THE BRITISH HAVE BEEN DOING OUR BEST TO SUPPLY YOU WITH ARMS WITH THE OBJECT OF YOUR HELPING US TO KICK THE GERMANS OUT OF YOUR COUNTRY WHEN THE RIGHT TIME COMES STOP BY THEIR PRESENT ATTIDUDE UNDERGROUND ORGANISATIIONS ARE DOING EXACTLY WHAT THE GERMANS WOULD LIKE TO DO STOP THEY ARE WASTING VALUABLE TIME PLEASE GET TOGETHER AND LONG LIVE YOUR QUEEN STOP FROM YOUR BRITISH ALLIES END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP PLEASE TELL US EXACTLY HOW MANY EURAKAS YOU HAVE WORKING AND WHERE THEY ARE SITUATED STOP BRAM HAS ASKED US FOR TWELVE ACCUMULATORS PLEASE TELL US WHAT HAS HAPPENED TO THE TWELVE WE SENT TO YOU ON MANDRILL ON NIGHT OF NINE OF TENTH OCTOBER STOP FROM EVA LOVE WHITE CHRISTMAS END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM YOUR ONE ...
verdere tekst niet leesbaar.

FROM BACKGAMMON VIA PLYM STOP MY TWENTY EIGHT (28) STOP HANS WILL CARRY ON ENCODING HIS EVENING KBS MESSAGES ON MY LOPT SHEET ELEVEN STOP YOUR THIRTEEN STOP EXCELLENT STOP WE ARE ALREADT CHEERING STOP SEVEN END
Vrijdag 3 november:

169, op deze dag word het tweede deel aangaande het ontslag van Jan Thijssen van de Radiodienst verstuurd. Koot wil dat dat men Thijssen op het hoofdkwartier te Eindhoven ter verantwoording roept.

173
, namens Henri Koot verstuurt Tobias via Paul een lang telegram aangaande de Russen in Duitse dienst die in opstand willen komen. De Duitsers zijn van de plan om de Russen in kleine groepjes over het land te verdelen, maar de Russen willen dit niet en stellen voor om nu in opstand te komen. Zij veronderstellen een maand lang stand te kunnen houden gezien de voorraden en de hoeveelheid beschikbare munitie. Koot twijfelt hier aan, maar denkt dat de Russen hem kunnen helpen of het fort in Ijmuiden in handen te kunnen krijgen en om de vernietiging van de haven te kunnen voorkomen. Koot wil spoedig antwoord van Londen zodat hij de Russen en de NBS op de hoogte kan stellen.

174
, Tobias bedankt Majoor Klijzing voor de lading die op veld Madeline gedropt is, maar het is belangrijk dat men zaterdagnacht een S-Phone en een Eureka baken dropt. Die van veld Madrill werken niet meer. De accu's waar Londen naar vroeg zijn tijdens het droppen verloren gegaan. Op veld Laloe verwacht men zaterdagnacht een lading en op veld Oliver één op zondagnacht.

175
, Tobias geeft de nieuwe coordinaten voor veld Winnie op, hij kan het veld niet verder naar het oosten opschuiven in verband met het feit dat men daar een gebied onder water heeft gezet.

176
,  Tobias geeft weer slagzinnen voor de Russen op wanneer zij in opstand mogen komen.

101, Londen geeft aan te willen weten wat er met het vliegtuig is gebeurd dat Tobias en Pieter naar Nederland heeft vervoerd.

102
, geeft Londen nogmaals aan dat de Russen pas in opstand mogen komen wanneer de geallieerden daartoe groen licht geven.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP  SECOND PART OF ONE SIX NINE (169) STOP ONE OF VENTYTOP HIERDOOR SAMENWERKING MET HEM AF STOP AAN RVV VOOR GBEWAFGER HEDEN DOOR LSC KP REEDS GEWEIGERD STOP DAARTEGEN BOVEN TE UWEN AANZIEN ZICH WER METEN UITLATING QUOTE NIEUW OPPERBEVELHEBBER AANVAARD UNQUOTE STOP ZIJN BEGINSEL SABOTAGE EN VERZET TEGEN VIJAND ONTAARD TOT VERZET TEGEN ELK GEZAG ANDERS DAN HET ZIJNE STOP HEEFT ONTSLAG TOCH BEDANKT VOOR VERDIENSTE STOP MIJN BEZORGHEID GROTE KWETSBAARHEID ILLEGALITEIT DOOR TE VERWACHTEN WIIDTINO PROVOCATIES JAN EN MIJ ONBEKENDE AANHANG DOET MIJ VERZOEKEN JAN ONMIDDELLIJK TE UWE NT (UWE HQ) TE ONTBIEDEN STOP OOK VERZOEKE JAN S RADIO VERBINDEN EN ACTIE MOGELIJKHEDEN MET UW GEZAG TE BEPERKEN STOP DE DC EINDE

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE SEVEN THREE (173) STOP IN A FEW DAYS RUSSIANS NEAR COAST WILL BE PLACED IN SMALL GROUPS WITH GERMAN DIVISIONS ALL OVER COUNTRY STOP THEY WANT TO RESIST WE ARE WILLING AID ACCORDING TO RUSSIAN CONTACT MAN COMPLETELY ABLE TO DESTROY GERMANS ENCAMPMENT WITH THEM AND TO DEFEND AREA WHERE THEY ARE NOW AGAINST GERMAN ATTACKS STOP SUPPLIES AND MUNITION ENABLE THEM TO HELD GROUND FOR ABOUT A MONTH STOP THEY ASK ADVICE STOP PERIOD OF ONE MONTH SEEMS VERY LONG TIME IF GERMANS ATTACK WITH FORCE STOP ON OTHER HAND IMPORTANT IF RUSSIONS CAN BE ADVISED TO GET FORTRESS IJMUIDEN AND PREVENT DESTRUCTION OF HARBOUR AND ALLIED HELP IS PROMISSED SOONEST STOP PLEASE ANSWER SOONEST WHAT ADVICE I MUST PASS ON TO RUSSIONS AND ALSO EVENTUALLY INSTRUCTIONS FOR DUTCH UNDERGROUND FORCES STOP THE DC END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP NY ONE SEVEN FOUR
(174) STOP THANKS FOR LOAD ON MADELINE STOP MAJOR IS IMPORTANT FOR SATURDAY NIGHT STOP WE GOT ONE EUREKA AND ONE S PHONE OM MANDRILL BUT THEY ARE NOT WORKING CAN YOU SEND US AGAIN STOP ALL ACCUMULATORS DESTROYED STOP LALOE READY AS FROM SATURDAY NIGHT OLIVER AS FROM SUNDAY AFTER DELIVERING TONPHLT END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE SEVEN FIVE
(175) STOP NEW GROUND WINNY  SIXTY EIGHT HUNDRED FIFTY TOWNHALL MOERKAPPELE FORTY ONE HUNDRED TOWNHALL ZOETERWOUDE NINETY ONE HUNDRED PROTESTTANT CHURCH NOOTDORP STOP BBC LANGZAAM MAAR ZEKER W FOR WINNY STOP NOT POSSIBLE TO MOVE MORE EAST BECAUSE OF INUNDATION END

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE SEVEN SIX
(176) STOP WHEN GERMAN BBC REPEATED PRECEDE THIS WITH FUER PETER STOP ACTION MESSAGES FIRST AUTOMOBILE SIND GUT SECOND DAS HAUS WIRD GEBAUT END


TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE ZERO ONE (101) STOP ANXIOUSLY AWAITING MORE NEWS ABOUT CREW OF AIRCRAFT WHICH TOOK YOU TO HOLLAND PLEASE GIVE US ALL PARTICULARS YOU CAN END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE ZERO TWO
(102) STOP REGRET YOUR NEWS ABOUT THE RUSSIANS BUT ALLIED HIGH  COMMAND STRESS IMPORTANCE THAT NO MUTINY SHOULD TAKE PLACE UNTIL CALLED FOR BY THEM ENDZaterdag 4 november:

177, het antwoord van Tobias is onduidelijk. Hij stelt dat een uur voordat hij en Pieter sprongen er een vliegtuig in de buurt van Limmen is neergestort, verder is er in heel Noord Holland die nacht geen toestel neergestort. Zodra Tobias geland was heeft hij de letter B richting het vliegtuig geseind met zijn zaklantaarn, het vliegtuig seinde de letter J terug en vertrok vervolgens in westelijke richting. In het verliesregister van het Ministerie van Defensie wordt op 8 september bij Limmen een crash vermeld, maar dit betreft een Mosquito van het 418 Sqdn van F/O W.R. Zeller.

178
, Tobias vraagt of het mogelijk is om
THE SAILOR (Rein Bangma), te sturen als wapeninstructeur ook vraagt hij weer om een derde marconist. Ook doet hij aan iemand die in Parkstreet in Londen woont de groeten, is dit zijn vader? Verder heeft hij weer een nieuw droppingsveld gevonden NICO tussen Naarden, Weesp en het Muider Slot. Ook verschaft hij nog meer inlichtingen over zijn dropping en het vliegtuig dat hen dropte.

179
,
geen tekst beschikbaar.

180
,
ontbreekt in de collectie.

181
, Henri Koot bedankt voor het telegram dat de verzetsbewegingen aanspoort zich te verenigen.

182, Tobias geeft aan een nieuw droppingsveld gevonden te hebben wat hij Nico noemt.

183
, Tobias geeft nog aan dat hij in het vliegtuig wat hem en Pieter naar Holland vloog vlak voor hij sprong onweer heeft waargenomen. Vlak voor hij en Pieter sprongen werd de duif vrijgelaten en hun landing was erg hard in storm en regen.

103, Londen geeft aan dat er direct na de bevrijding meteen actie moet worden ondernomen om collaborateurs op te pakken. Daarom moeten er nu al lijsten samengesteld worden met lieden die met de vijand samenwerkten.

104
,
niet aanwezig.
105,
niet aanwezig.
106,
niet aanwezig
107,
niet aanwezig
108,
niet aanwezig.
109,
niet aanwezig.
110,
niet aanwezig.
111,
niet aanwezig.
112,
niet aanwezig.

113
, hierin geeft Londen geeft aan dat Bangma voorlopig niet kan komen omdat hij tijdens een parachute sprong zijn rug geblesseerd heeft.

114
, mogelijk op 5 november 1944 verzonden.

115
, zie 5 november 1944.

116
, wil Londen meer weten over de valse beschuldigingen van Jan Thijssen aan het adres van Delta Centrum en de Orde Dienst. Ook een telegram van de RAF over mislukte dropping baart Londen zorgen.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE SEVEN SEVEN (177) STOP OUR AIRCRAFT J FOR JOHNNY STOP PLANE NEAR LIMMEN AAB (WAS) SHOT DOWN ONE HOUR BEFORE WE WERE DROPPED STOP INFORMATION I GOT NO PLANE SHOT DOWN ABOVE NORTH HOLLAND EXCEPT THIS AIRCRAFT STOP EUORA WE ZOOK QUE SKCLPER TOCLTE (BEFORE WE TOOK OFF SKIPPER te) ENEMY CONVOY NEAR MOND GNDVLED LAND (VLIELAND?) WOULD BE ATTACKED BY COASTAL COMMAND STOP PILOT ASOMIOE (ASKED ME) TO GIVE SIGNAL LETTER B FOR BERNHARD ONCE I WAS SAFELY LANDED HE FLASHED BACK LETTER J FOR JOHNNY AND FLEW DIRECT UXXWEJT (DUE WEST) END

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE SEVEN EIGHT
(178) STOP CAN YOU SEND MY FRIEND THE SAILOR TO ME AS WEAPON INSTRUCTOR STOP HOPE YOU WILL SEND THIRD OPERATOR SOONEST STOP LOVE FOR PARK STREET END

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP ...
rest van tekst is onleesbaar.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP SECOND PART OF NR ONE SEVEN NINE (179) STOP OUR SEVENTY STOP (Om herhaling gevraagd)

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE EIGHT ONE (181) STOP YOUR NINE EIGHT STOP TO ALL BRITISH ALLIES STOP AS COMMANDER OF RESISTANCE FORCES IN OCCUPIED HOLLAND IN NAME OF THEM ALL I THANK YOU FOR YOUR EARNEST ADMONITION WHICH IS ISSUED TODAY PNABR ID LE DLY AS ORDER OF DAY TO MY FORCES STOP YOUR AUTHORATIVE APPEAL WILL BE THE REDEA YAVG WORD TO BRING FORTH THE INDISPENSIBLE UNITY IN OUR MIDST STOP THE DC END

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE EIGHT TWO
(182) STOP NEW GROUND NICO STOP SIXTY FOUR HUNDRED BIG CHURCH NAARDEN FORTY FIVE HUNDRED BIG CHURCH WEESP FOURTEEN HUNDRED MUIDERSLOT STOP BBC WIE WAAGT DIE WINT LETTER N FOR NICO END

FROM DRAUGHT VIA TORRIDGE STOP MY ONE EIGHT THREE (183) STOP DURING OPERATION I COULD OBSERVE THUNDERSTORM THROUGH TAIL GUNNERS PLACE STOP WE FLEW TO OUR PIN POINT STOP A FEW MINUTES BEFORE LANDING CREW DID GIVE PIGEONS FREEDOM STOP OUR LANDING TERRIBLE HARD IN HEAVY RAIN AND STORM END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE ZERO THREE (103) STOP AAN DELTA C STOP ERVARINGEN OP HET GEBIED VAN ARRESTATIES IN BEVRIJD GEBIED ONGEDAAN DOEN MIJ DE NOODZAAK VAN SNEL EN GEORGANISEERD OPTREDEN DIRECT NA BEVRIJDING TELKENS DUIDELIJK INZIEN STOP DAAROM BEPAAL IK DAT IN BEZET GEBIED THANS REEDS DOOR EENHOOFDIGE PLAATSELIJKE LEIDERS ALLE VOOR ARRESTATIE BELANGRIJKE GEGEVENS MOETEN WORDEN VERZAMELD EN GECOORDINEERD STOP ALS RICHTLIJN GELDT DAT VERZAMELEN GEGEVENS IN STEDEN IN BEGINSEL PRIORITEIT HEEFT BOVEN TEN PLATTELANDE STOP BIJ BEVRIJDING MOETEN DEZE GEGEVENS TER BESCHIKKING VAN DEN MILITAIREN COMMISSARIS WORDEN GEHOUDEN EINDE

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE
104 t/m 112, zie telegram no: 188 (in vier gedeelten van NORTHAW (Prins Bernhard) d.d. 31-10-1944.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM 113 zie telegram no: 117 van 04-11-1944 aan PODEX (Luke Mulholland) via night Fal.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE ONE THREE (113) STOP YOUR SAILOR FRIEND (Rein Bangma) HAS BEEN TRAINED BUT HURT HIS BACK WHEN JUMPING STOP HE WILL PROBABLY BE ALLRIGHT AGAIN IN ABOUT TWO OR THREE WEEKS END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP OUR ONE ONE SIX (116) STOP TO DC STOP YOUR NUMBER ONE SIX NINE STOP WELKE VALSCHE BESCHULDIGINGEN STOP ZIJN DEZE VERVAT IN RAPPORT AAA AAN DELTA COMMANDANT BETREFFENDE VERSLAG VERGADERING ZES EN TWINTIG OCTOBER EN BBB BESCHRIJVING ONTSTAAN EN WERKZAAMHEDEN RVV WAARIN OA GEWEZEN WORDT DISIPLINE TROEPEN RVV IN TEGEN STELLING ENKELE GEVALLEN ONDISIPLINAIR OPTREDEN KP STOP ALSMEDE VERSLAG WAPEN DROPPINGS IN VERBAND MET TELEGRAM RAF TELEURSTELLING NIET GESLAAGDE VLUCHTEN EINDE
Zondag 5 november:

184, Tobias vraagt Londen met
FRANK, Arnold van Beijnen, contact op wil  nemen want DOUWE (Paul Peters) wil zijn radio set hebben die in Rotterdam is achtergebleven. het lukt Tobias namelijk niet om zelf met FRANK contact op te nemen.

185
, Tobias bedankt voor een lading die op veld Madeline gedropt is en hij doet zijn vrouw Eva de groeten.

186
, niet aanwezig.

Londen laat Pieter de Vos weten de berichten voor
HANS (Tobias) tijdelijk gecodeerd worden middels de pagina's vijf en zes van zijn eigen codeboek. Pieter moet deze bladzijden reserveren en Tobias moet ook op de hoogte worden gesteld.

Londen laat Tobias in een ongenummerd en niet compleet telegram weten dat veld Lammert geaccepteerd is en vraagt wanneer er met droppen kan worden begonnen. Veld Winnie is weer afgewezen in verband met luchtafweer geschut. Maandagnacht zal er weer op veld Mandrill gedropt worden en ook stuurt men een Eureka baken mee. Tobias moet de batterijen en de verbindingskabels van het aanwezige Eureka baken laten controleren en aangeven wat er mis is met het apparaat.

115
, Londen laat Tobias weten welke afspraken er zijn gemaakt met Pieter over het gebruik van Pieter's codeboek. Zijn nieuwe codes worden gedropt in een container die gemarkeerd is met een wit kruis en zijn verpakt in een enveloppe met de naam Hans erop. De rest van het bericht is onleesbaar.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE EIGHT FOUR (184) STOP I ASKED FRANK ROTTERDAM SEVERAL TIMES TO GIVE CONTACT ADDRESS TO COLLECT DOUWES SET AND LUGAGE WITHOUT RESULT STOP CAN YOU ASK HIM FOR ME END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE EIGHT FIVE
(185) STOP THANKS FOR LOAD ON MADELINE LOVE FOR DENMARK END

TO BACKGAMMON VIA PLYM DIRECT STOP FOR TIME BEING MESSAGES FOR HANS WIL BE ENCODED ON SHEET FIVE AND SIX OF YOUR ONE TIME PAD PLEASE RESERVE THESE PAGES AND ADVISE HANS SOONEST END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIGE STOP
(vervolg) SIX THOUSAND CHURCH LAREN ACCEPTED STOP LAMMERT IS ON THE GROOTE VELD STOP TELL US WHEN YOU ARE READY TO RECEIVE STOP WINNY REFUSED OWING TO FLAK STOP TRYING MANDRILL FROM MONDAY NIGHT AGAIN AND SENDING ANOTHER EUREKA PLEASE CHECK BATTERIES AND CONNECTIONS OF EUREKA YOU HAVE ALREADY GOT AND TELL US EXACTLY WHAT IS WRONG WITH IT END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP OUR ONE ONE FIVE (115) STOP FOR TIME BEING OUR MESSAGES TO YOU WILL BE ENCODED ON PAGES FIVE AND SIX OF ONE TIME PAD USED BY BRAM WHO KNOWS OF THIS ARRANGEMENT STOP WE ARE SENDING NEW CODES TO YOU IN AN ENVELOPE MARKED VOOR HANS WHICH WILL BE IN A CONTAINER MARKED WITH WHITE CROSS WHICH ... geen tekst verder leesbaar.Maandag 6 november, in een ongenummerd bericht verstuurt Henri Koot
WEGA bericht nummer vier van 4 november. Op 28 oktober verstuurde Londen bericht nummer vier voor WEGA en vroeg daarin blijkbaar om een notitie van 9 augustus, deze is echter onvindbaar. Klopt het nummer wl vraagt Koot zich af. In antwoord op een vraag van 29 oktober geeft Koot aan dat het niet gewenst is dat de vakverenigingen plaats nemen in de Grote Advies Commissie. Zij zijn blijkbaar vertegenwoordigd in een commissie waar Koot ook in zit.

187
, Henri Koot laat Prins Bernhard weten dat op 6 november een koerier richting Eindhoven is vertrokken met copieën van uitgevaardigde bevelen. De rest van het bericht is niet duidelijk.

188
,
is niet aanwezig.

189
Tobias meldt een nieuw droppingsveld op de Veluwe te hebben gevonden en geeft het de naam Dobson.

29, Pieter de Vos laat Londen in eigen bericht weten dat hij behoefte heeft aan verschillende artikelen en dat deze in kleine pakketten verpakt moeten worden en moeten zijn geadresseerd aan DUISTERE PIET, gebeurd dit niet dan verdwijnen de zaken onderweg.

30
, Pieter laat verder weten met spoed telefoondraad nodig te hebben wat tussen telefoonpalen aangebracht wordt. De cut-out (
tussenpersoon) die hij noemt is Jaap Carels (BRAND), die voor illegale telefoonverbindingen zorgt. Verder heeft hij veldtelefoons, generatoren en accu's nodig. Londen moet alles van adressen voorzien, want anders verdwijnt het materiaal. Weer doet hij Kay de groeten.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY WEGAKIER (WEGA VIER) VAN VIER STOP UW VIER VAN TWEE ACHT STOP NOTA OD VAN NEGEN AUGUSTUS ONKUNDBAAR VERZOEK VEDERE NUMMER OPGAVE STOP ANTWOORD VMNU TWEE VAN TWEE NEGEN OCTOBER VERTEGENWOORDIGING VAKVERENIGINGEN IN GROTE ADVIESCOMMISSIEN NIET WENSELIJKSTOP ZIJN VERTEGENWOORDIGD IN GROTE COMMISSIE WAARVAN DCDC AlSMEDE COMETE STOP

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE EIGHT SEVEN
(187) STOP AAN PRINS BERNHARD STOP OP ZES ELF EERTTIEKT (VERTREKT) KOERIER NAAR EINDHOVEN MET FOTOCOPIEN VAN VERSCHILLENDE BEVELEN STOP B RPT BDEDA (BREDA) TO TWEE ACHTTIEN WORDT THANS GEWIJZIGD ALS GEVOLG VAN UW NEGEN TELEGRAMMEN STOP DC RPT DC STOP

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE EIGHT NINE
(189) STOP NEW GROUND DOBSON STOP FORTY THREE HUNDRED PROT CHURCH WITTESTEIN TWENTY EIGHT HUNDRED FIFTY PROT CHURCH OLDENBROEK THIRTY HUNDRED FIFTY PROT CHURCH KPYUR STOP BBC ELK MEENT ZIJN UIL EEN VALK TE ZIJN STOP LETTER D FOR DOBSON STOP

FROM BACKGAMMON VIA PLYM STOP MY TWO NINE (29) STOP YOUR SETS EXCELLENT STOP HEARD SMALL STUFF YOU SENT DISAPPEARS BEFORE WE GET IT UNLESS IN FULL ADDRESSED PARCELS STOP PLEASE SENT IN SEVERAL SMALL PARCELS  WINTER CLOTHING SHIRTS RUBBER SOLED SHOES SIZE FORTY CIGARETTES EMERGENCY RATIONS STOP PUT INDEX LIST INSIDE STOP CONFIRM THIS STOP ADRESS DUISTERE PIET AND INFORM ME IN ADVANCE WHAT ARRIVES AND WHEN STOP CONFIRM STOP DO NOT SEND ANYTHING UNLESS ARRANGED THIS WAY STOP FOUR STOP

FROM BACKGAMMON VIA PLYM STOP MY THIRTY (30) STOP REQUIRED VERY URGENTLY FROM CUT OUT REASONS AT LEAST FIVE HUNDRED YARDS TELEPHONE WIRE AS USED ON TELEPHONE POLES ALSO FIELD TELEPHONES AND TWELVE ACCUMULATORS STOP VITAL STOP YO (YOUR) GENERATORS ALSO EXTREMELY IMPORTANT YOU ARRANGE AS ASKED FOR REGARDING ADDRESSED PARCELS STOP THREE STOP LOVE KAY ENDDinsdag 7 november
:

190, Tobias vraagt om de containers en manden in het vervolg te nummeren zodat de grondploeg weet welke eventueel mist. Verder doet hij zijn vriend Rein Bangma de groeten en hoop hem spoedig te zien. In werkelijkheid zullen zij elkaar nooit meer zien.

117, Londen meldt dat er op veld Mandrill niet gedropt is, mogelijk vanwege het slechte weer. Als het weer het toelaat zal er woensdagnacht gedropt worden op de velden Mandrill, Lammert en Madeline. Tobias krijgt een reprimande over de namen van de droppings velden. Hij gebruikt hiervoor de namen van SOE medewerkers. Voor Londen is telegram 188 niet helemaal duidelijk. Londen gaat er mee akkoord als Tobias in de toekomst KP overneemt.

118
,
niet aanwezig.

119
, gaat weer over een verslag van
WEGA, de Grote Advies Commissie?

120
, Londen meldt dat de RAF veld Nico heeft afgekeurd vanwege de aanwezigheid van afweergeschut in de directe omgeving. Ook de naam Nico wordt geweigerd, het nieuwe veld moet Sally gaan heten.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE NINE ZERO (190) STOP REQUEST RECEPTION COMMITTEES ALWAYS TO NUMBER CONTAINERS AND PACKAGES SO THAT IN CASE OF MISSING RECEPTION KNOWS STOP FOR THE SAILOR MY BEST WISHES HOPE TO MEET HIM SOON END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE ONE SEVEN (117) STOP TRIED MANDRILL MONDAY NIGHT BUT NO LUCK PRESUME BAD WEATHER STOP WILL TRY LAMMERT MADELINE AND MANDRILL AGAIN WEDNESDAY NIGHT WEATHER PERMITTING STOP FROM THE MAJOR WE ARE HONOURED WITH NAMES OF GROUNDS BUT PLEASE REMEMBER SECURITY STOP YOUR ONE EIGHT EIGHT NOT QUITE CLEAR BUT UNDERSTAND YOU WILL IN THE FUTURE BE TAKING OVER KP GROUNDS STOP THIS IS OK WITH US END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE ONE NINE
(119) STOP VOOR WEGA UW VIER VAN VIER STOP NOTA CD IS STUK VAN ALGEMEEN HOOFDKWARTIER BETREFFENDE HULP POLITIE NUMMER DC VIJF ACHT VIER LETTER A EINDE

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE TWO ZERO
(120) STOP REGRET NICO REFUSED ON ACCOUNT COASTAL FLAK STOP IF RESUBMITTING THIS GROUND CALL IT SALLY AND NOT NICO END
(Klik hier voor de bijbehorende afbeeldingen)
Woensdag 8 november:

191, Henri Koot laat dit telegram via Pieter de Vos versturen waarin hij nogmaals aangeeft waarom hij  Jan Thijssen heeft ontslagen. In plaats van Jan Thijssen heeft Henri Koot
FREEK (Gerben Wagenaar) verzocht zitting te nemen in het Delta Centrum. 

192
, Verder geeft Koot geeft aan dat er al een lijst is van mensen die direct na de bevrijding moeten worden opgepakt.

121, Henri Koot wordt verzocht om orde op zaken te stellen in het gewest Utrecht. Sjeerp Postma (
WITTE DIRK) is van mening dat Cor Been het commando moet voeren, maar krijgt dat blijkbaar zelf niet voor elkaar.

Gerard Lips: "Weer wacht de grondploeg van Mandrill op een lading: "Vergeefs gewacht tussen 2 en 4 uur. Onweer, regen en kou. Surprises van ander terrein: 1 reep en 2 pakjes biscuit".

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP VALSCHE BESCHULDIGINGEN ZIJN VERVAT BEHALVE IN RAPPORT DD TWEE ZES OCTOBER AAN MIJ BETREFFENDE VERSLAG VERGADERING VOOR DLIN VOORAFGAAND RAPPORT DD TWEE VIER OCTOBER EVENEENS AAN MIJ BETREFFENDE ORGANISATIE EN KOMMANDO NBS MET DRIE BIJLAGEN STOP VERSLAG WAPENDROPPINGEN STOP UW TELEGRAM HEEFT GEEN ZNYKIKDGEHAKOP (INVLOED GEHAD OP) MIJN ONTHEFFINGS BESLUIT STOP IK HEB IN OVERLEG MET RVV FREEK RVV TER VERVANGING GANRAH ELALIASIAN AANGEWEZEN ZITTING NEME IN DELTA CENTRUM STOP DE DC NR ONE NINE ONE (191) EINDE

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP YOUR NR ONE ZERO THREE (103) STOP OP GEBIED VAN ARRESTATIES ZIJN DOOR ZORG OD REEDS GEGEVENS VERZAMELD DEZE GEGEVENS  WORDEN THANS MET DIE VAN ANDERE T NBS GWOEPENEN (GROEPEN) AANGEVULD EN  REND VERDRACHT (OVERDRACHT) TE ZIJNER TIJD AAN MILITAIRE COMISSARISSEN STOP DE DC ONE NINE TWO (192)EINDE

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE TWO ONE (121) STOP TO DC STOP HAVE RECEIVED MESSAGE FROM OUR AGENT DIRK AT UTRECHT RE INTERNAL TROUBLE STOP HE REQUESTED THAT FOR ACTIVE RESISTANCE THAT COR SHOULD BE APPOINTED REGIONAL COMMANDER OF UTRECHT STOP DO YOU KNOW COR AND CAN YOU SETTLE THIS MATTER ENDDonderdag 9 november:

193, Henri Koot verwijst naar inkomend bericht 133, dit bericht is niet volledig bij het NIOD aanwezig.

194
,
niet aanwezig.

195
,
wat er in dit bericht bedoeld wordt is niet duidelijk.

196,
bedankt Tobias bedankt voor de ladingen die op de velden Laloe en Oliver gedropt zijn. Hij vindt dat alles in Noord-Holland goed georganiseerd is. Verder vraagt Tobias of Londen meer droppingsvelden nodig heeft en hij wil graag pistolen, sigaretten en handgranaten hebben.

197
, Tobias vraagt Londen of zij misschien droppingsvelden in 't Gooi aan kunnen wijzen. Het lukt Tobias blijkbaar niet om een veld te vinden vanwege de sterke aanwezigheid van de bezetter.  Hij wil voor de grondploegen graag meer zaklampen hebben en doet Eva en zijn vader de groeten. 

198
, Henri Koot wil dat Londen nog drie namen van SD-ers in de Nederlandse uitzendingen van de BBC laat noemen. Wat het nut was van het omroepen van namen van SD-ers is niet duidelijk. Wat konden de luisteraars met die informatie doen? Wie de genoemde Huigenstein is niet bekend, of moet dit Hugenstein zijn? Wie Neander, of Neandersenhem is, was niet te vinden, ook niet in de lijsten van veroordeelde Duitse oorlogsmisdadigers.

199
, maakt Henri Koot melding van een vergadering van Duitse opper officieren waarin een document is uitgereikt voor het gebruik van strijdgassen op vijftien verschillende plaatsen in Nederland. Tobias laat

200, Tobias meldt dat hij  Frankie Hamilton weer in het ziekhuis te Haarlem gaat bezoeken en dat hij zijn nieuwe codes heeft ontvangen. De bruine schoenen waar hij om gevraagd had zijn blijkbaar direct na de dropping gestolen. Tobias laat verder weten dat er in Amsterdam SS troepen zijn die instructies geven hoe de bruggen opgeblazen moeten worden.

201
, Tobias bedankt voor de lading die op veld Madeline gedropt is, maar Mandrill heeft niets ontvangen en van de velden Laloe en Lammert is nog geen nieuws ontvangen. Tobias vraagt of de RAF in Noord-Holland geen schepen meer wil aanvallen omdat de gedropte wapens en explosieven over water naar andere gebieden getransporteerd worden.

122, Londen laat weten dat de RAF piloten op veld Lammert geen lichten hebben gezien en dat het vliegtuig dat op veld Laloe had moeten droppen vermist is. Op veld Mandrill waren ook geen lichten te zien geweest, maar dat had mogelijk met het slechte weer te maken.

Het vliegtuig wat een lading op Laloe had moeten droppen is in het IJsselmeer bij Venhuizen neergestort. Het was een Stirling IV, de LK-195 van het 190 Sqdn die door F/O E.D. Hodgson gevlogen werd. Op dit wrak werd na de oorlog door sportduikers gedoken en daarbij kwamen nog in behoorlijke staat verkeerden Stenguns boven water. Dit kwam waarschijnlijk omdat ze nog in de containers zaten en ingesmeerd waren met preserveervet.

123
, Londen vraagt aan Tobias om bij het Delta Centrum te informeren of zij de negen telegrammen van Prins Bernhard ontvangen heeft en hij moet met spoed antwoord geven. Deze negen genoemde berichten van Prins Bernhard zitten niet tussen de telegrammen die door Paul Polak uitgetypd zijn.

124
, Tobias krijgt te horen dat veld Dobson wegens de aanwezigheid van luchtafweer geschut afgekeurd is.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE NINE THREE (193) STOP YOUR NR ONE ONE THREE STOP DETAILS ARMED FORCES ARE BEING COLLECTED NOW WILL SEND YOU DETAILS ABOUT THE TWELVTH OF NOVEMBER STOP THE DC END

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP
geen tekst beschikbaar

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE (vervolg, 195?) ... BY UNMISTAKABLY ALLIED PLANES OVER ATREA CONCERNED STOP MESSAGES OF SIGNAL I LEAVE OFCOURSE TO YOU STOP IF AGREED PLEASE INFORM ME OF ARRANGEMENT YOU DESIRE END

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE NINE SIX
(196)  STOP LALOE AND OLIVER LOAD SAFE IN OUR HANDS STOP IN MY OPINION NORTH HOLLAND WELL ORGANISED PINAHICH STOP DO YOU WANT MORE DROPPING GROUNDS STOP  ASKING MORE PISTOLS HANDGRANADES AND CIGARETTES END

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE NINE SEVEN (197) STOP CAN YOU GIVE AREAS IN GOOI WHICH WE CAN USE FOR DROPPING GROUNDS STOP OCCUPATION GERMAN IN GOOI RATHER THICK STOP RECEPTIONS ASK FOR MORE TORCHES STOP LOVE FOR EVA AND MUSEUM END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP OVER RADIO ORANJE ZIJN LAATSTE TIJD NAMEN GENOEMD VAN SD PERSONEEL SCHULDIG AAN RECENTE MOORDEN TE AMSTERDAM STOP VERZOEKE DRINGEND ALS SCHULDIGE AAN MOORDEN ALSNOG TE NOEMEN HUIGENSTEIN NEANDER SENHEM STOP DC
STOP NR ONE NINE EIGHT
(198) END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE NINE NINE
(199) STOP ON OCTOBER FIFTEENTH A SECRET MEETING HAS BEEN HELD IN ROTTERDAM BY GERMAN TOP OFFICERS WITH THE RESULT THAT TO ALL OFFICERS IN OCCUPIED HOLLAND GEKADOST HAS BEEN GIVEN THIS DOCUMENT CONTAINS DIRECTIONS FOR USE OF GAS IN FIFTEEN PARTS STOP GEKADOST MEANS GEHEIME KOMMANDOS AACHEN STOP DETAILS ABOUT ORIGIN OF THIS NEWS WILL FOLLOW SOON STOP THE DC END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM MY TWO ZERO ZERO
(200) STOP GOT NEW TIME PAD NE TWO EIGHT NINE SEVEN B FOR BERNHARD STOP THANKS FOR SURPRICE JOSEPHINE WILL GIVE IT TO HER THIS EVENING WITH HER CLOTHES STOP BROWN SHOES YOU HAVE SENT ARE STOLEN SS....A AT THE MOMENT IN AMSTERDAM FOR INSTRUCTION DEMOLITION BRIDGE END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO ZERO ONE
(201) STOP THANKS FOR LOAD ON MADELINE STOP MANDRILL DID NOT RECEIVE LOAD LAST NIGHT NO NEWS YET ABOUT LALOE AND LAMMERT STOP REQUEST RAF NOT TO ATTACK SHIPS IN NORTH HOLLAND BECAUSE TRANSPORTING OUR WEAPONS BY SHIP END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP OUR ONE TWO TWO (122) STOP HOPE EVERYTHING ARRIVES SAFELY AT MADELINE STOP PILOT LAMMERT REPORTED NO RECEPTION STOP LALOE AIRCRAFT MISSING HAVE YOU ANY NEWS STOP MANDRILL PILOT REPORTED NOTHING SEEN OWING WEATHER STOP AWAIT GENERAL REPORT END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE TWO THREE (123) STOP HAVE YOU RECEIVED ALL NINE MESSAGES FROM PRINS BERNHARD STOP PLEASE ASK DELTA CENTRUM TO ANSWER URGENTLY END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE TWO FOUR
(124) STOP REGRET GROUND DOBSON REFUSED OWING TO FLAK END


Vrijdag 10 november.

In het archief van het NIOD zijn voor deze dag alleen maar twee ingekomen berichten te vinden. Gezien de nummering van van de uitgaande telegrammen van de dag erna is er toch waarschijnlijk die vrijdag toch ook één telegram verzonden. Gezien de hoeveelheid telegrammen die op donderdag verstuurd werden is dat misschien maar goed ook.

125
, Londen meldt dat de RAF altijd op zoek is naar Duitse schepen. Men wil echter weten wat voor soort schepen Tobias gebruikt om wapens mee te vervoeren, welke route zij nemen en kunnen zij misschien een speciaal teken op het dek aanbrengen. Verder wil Londen weten of de Russen deel uitmaken van het plan om in Noord-Holland de bruggen te beschermen. Tobias moet Londen op de hoogte houden waar de Russen zich bevinden zodat de Londen de RAF kan informeren.

126
, Londen laat weten dat de container die in bericht 115 werd genoemd, welke voorzien wordt van een wit kruis die nacht op veld Oliver gedropt zal worden.

Eindelijk komt er ook weer een lading op Mandrill binnen: "Vliegtuig kwam om ongeveer 3 uur. Containers gevallen op land Jan schipper en S. Broers" . Verder schrijft Gerard Lips dat de ploeg omstreeks Sint Nicolaas een surprice kreeg: "een pakje sigaretten en op 16 december vijf sigaretten en een puntbriefje thee".

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE TWO FIVE (125) STOP IN VIEW YOUR PREVIOUS MESSAGES RE WATER TRANSPORT AIRFORCE HAVE BEEN SEARCHING FOR GERMAN CRAFT STOP WHAT TYPE OF SHIPS ARE YOU USING AND COULD THEY PUT OUT A SPECIAL SIGN ON THE DECK AND IF SO WHAT STOP ADVISE WHICH ROUTE THEY NORMALLY TAKE STOP RE RUSSIANS WHAT IS POSITION AND DID THEY FORM PART OF YOUR PLAN PROTECTION BRIDGES NORTH HOLLAND STOP CAN ONLY SUGGEST YOU KEEP US CLOSELY ADVISED THEIR LOCATION SO THAT IF NECESSARY SPECIAL ARRANGEMENTS CAN BE MADE WITH AIRFORCE END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE TWO SIX
(126) STOP CONTAINER MARKED WITH WHITE CROSS SEE OUR MESSAGE ONE ONE FIVE WILL BE DROPPED AT OLIVER AS FROM FRIDAY NIGHT ENDZaterdag 11 november
:

202,
niet aanwezig.

203
, Henri Koot meldt dat er in IJmuiden en in de haven van Roterdam Duitse schepen liggen die de RAF zou kunnen aanvallen.

205
, Henri Koot geeft aan dat men is in Nederland bang dat de Duitsers de sluizen bij Den Oever zullen saboteren zodat deze niet meer open kunnen om het overtollige water in het IJsselmeer te kunnen lozen. Hierdoor zou het waterpeil in het IJsselmeer met 1 tot 3 centimeter per dag kunnen stijgen. Het gevolg zou zijn dat de gebieden rond het IJsselmeer onder water komen te staan. De strijdkrachten van de NBS zijn niet in staat deze 300 Duiters te verdrijven en men vraagt Londen of er een beroep op paratroepen gedaan kan worden.

127, Londen geeft aan dat zij medische kits aan het samenstellen zijn voor doktoren die verbonden zijn met de ondergrondse, men vraagt Tobias waar moeten deze kits gedropt moeten worden. De spionage groep Albrecht heeft in Londen geklaagd over het feit dat de KP bezwaar maakt over het gebruik door Albrecht van de telefoon verbinding met Eindhoven.

128
, Londen wil van Henri Koot weten wat er aan de hand is en men wijst erop dat deze telefoonlijn van vitaal belang is voor de berichtgeving van de spionage groep Albrecht.

FROM DRAUGHTS VIA TORRDGE STOP MY TWO ZERO THREE (203) STOP IN HARBOUR IJMUIDEN ARE LYING THIRTY SEVEN SMALL GERMAN MARINE VESSELS STOP NEAR THE BOOMPJES MAIN BUILDING ROBAVER ROTTERDAM ARE THERE GERMAN MINESWEEPERS STOP THE DC END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY TWO ZERO FOUR
(204) STOP REFERRING OUR ONE FIVE SIX PLAN C STOP IN THE NORTH OF NORTH HOLLAND NEAR DENOEVER THREE HUNDRED MEN GERMAN TROOPS STOP EXPECTING THESE TO PUT SLUICES THERE OUT OF WORKING WHILE CLOSED BY DEED LEVEL IJSSELMEER WILL RISE BETWEEN ONE AND THREE CENTIMERES A DAY WITH CATASTROPHAL CONSEQUENCES FOR COUNTRY AROUND STOP UNDERGROUND FORCES PROBABLY NOT CAPABLE OF DESTROYING GERMAN OCCUPATION STOP GIVE IN CONSIDERATION SENDING AIRBORNE TROOPS STOP THE DC END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR ONE TWO SEVEN (127) STOP ARE PREPARING MEDICAL KITS FOR USE BY DOCTORS IN CONJUNCTION WITH RESISTANCE FORCES STOP EACH KIT CONSISTS ON ONE PACKAGE FOR FIVE HUNDRED MEN FOR PERIOD OF ONE MONTH STOP HAVE YOU GOT CONFIDENCE OF DOCTORS AND IF SO INDICATE NAMES OF GROUNDS WHERE CONVIENT TO RECEIVE THESE PACKAGES END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP OUR ONE TWO EIGHT
(128) STOP TO DC STOP GROUP ALBRECHT REPORT THAT KP OBJECTS TO THIS CONTINUED USE OF TELEPHONE WITH EINDHOVEN STOP CAN YOU FIND OUT WHAT IS THE TROUBLE AS IT IS IMPORTANT THAT GROUP ALBRECHT SHOULD CONTINUE USE OF TELEPHONE END

                                              
                                                  
                                             VERDER NAAR NOVEMBER WEEK 2

                                               TERUG NAAR OKTOBER WEEK 4

                                                    TERUG NAAR OVERZICHT
                                                                                                  w.mugge@home.nl