Agenda Tobias Biallosterski 1944
De agenda en een blauw notitieboek van Tobias zijn bewaard gebleven en samen geven zij een beperkte indruk over zijn leven in London. Wat al heel snel duidelijk wordt is dat hij daar over heel veel contacten beschikte, van hoog tot laag. Niet bekend is dat er tijdens de afspraken die in de agenda terug te vinden zijn besproken werd. In de dagboeken van Lith de Jeude heb ik hier over nog niets terug kunnen vinden. Om de foto's van alle pagina's te publiseren gaat gaat mij wat te ver en het totale bestand zou dan wel erg groot worden. Ik beperk mij tot een transcriptie met een bijbehorende verklaring. Op de Engelse site zijn wel alle foto's te vinden.
Diary 1944: Eigen flat, Bays 5027, PO Box 150, Howick Place, South Western District London, S.W.1.
Tobias beschikte over een eigen flat in het Londense district Bayswater, met een eigen telefoon en een postbus nummer in het postkantoor op Howick Place. Het exacte adres is op deze manier niet te achterhalen, maar mogelijk kan iemand van mailgroep 'Special Operation Excutive daar nog eens antwoord op geven.

Memoranda from 1943: Barabara Chandler, 2 Bridge .. Worto.. Islewood Middlesex 217.
Wie deze Barabara is blijft onbekend, haar adres is waarschijnlijk 2 Bridge Road, Islewood, Middlesex. Op de kaart gaat Bridge Road over in Worton Road. Op Bridge  Road 2 is nu een Ford garage gevestigd. Islewood maakt deel uit van Londen en ligt ten westen van het cenrum van de stad.

Memoranda from 1943: Eva Skotting, geb. 11 maart 1918, VISBY Jutland, Denmark. S.P.A. Skotting, Aarhus, geb. 18-11-1891. Overl. Augustis 1933. Gegevens over Eva en haar vader..

January 1944: I.M. Smidt, Aakirkeby, geb. 22-12-1896.
Gegevens van Eva's moeder Inger.

Monday 3 January: Eva Skotting, geb. 11 maart 1918 Visby Jutland, Denmark.


Dinsdag 4 January: S.P.A. Skotting, geb. 18-11-1891 Aarhus, Denmark. Gest. Aug, 1933.

Wednesday 5 January: I.M. Smidt, geb. 22/12/1896, Denmark


Sunday 9 January: 1.15, 1.45, 1.76   45/90.  Rij getallen waarvan niet bekend was ze voorstellen.

Thursday 13 January: Dry artjtij Radio, Distributie kaart, Uatt? Cafe, Hotel change.
Staat hier Radio met droge batterijen?
Van de rest is ook niet duidelijk wat hier precies mee bedoeld wordt.
Tobiass woonde niet in een hotel, maar in de eerder genoemde flat in Bayswater.

Friday 14 January: 7 uur Averardt Parr.
Tobias heeft om zeven uur een afspraak in hotel Averard met Lt. Parr van SOE Dutch Section.

Sunday 16 January: no. 26  100, no. 19   100, no. 12   110. 
Geen idee wat dit betekent

Tuesday 18 January: 11.20   12.10.  Tijden van een bus, trein of metro?

Thursday 20 January: Norwegian Club, Navy ho Cockspruck, whi 8775, S.W. 1
Tobs ontmoette Eva hier.

Friday 21 January: between 2.30 3 o'clock flat.
Tobias moest waarschijnlijk tussen half drie en drie uur in zijn flat zijn.

Saturday 22 January: 7-10 R.A.C.
Tussen zeven en 10 uur in de R.A.C, Royal Aotomobile Club?

Friday 28 January: Vader.
Tobias had op die dag blijkbaar een afspraak met zijn vader die noodgedwongen ook in Londen verbleef.

Monday 31 January: Red Cross. Oranje Haven.

Tobias had een afspraak met het Rode Kruis en in de Oranje Haven, een club voor Nederlanders die in Engeland verbleven.

Tuesday 1 February: ?


Wednesday 2 February: Kapt. L na 5 uu.
Afspraak met Kapitein L. na vijf uur.

Thursday 3 February: Schrader, Graven Hotel near Strand, Whi 3021.
Afspraak met Anton Schrader van de escape line in het Graven Hotel in de buurt van Strand, telefoon Whitehall 3021.

Friday 4 February: Vader, 6¼ uur, Trocadero ground floor.
Tobias had een afspraak om zijn vader om kwart over vier in het beroemde Trocadero Restaurant te ontmoeten.


Saturday 5 February: Schiet. 3.34 Cumb. Parr. Aanval of Norsk Marine. Tekening van een hartje.
Schiet oefening? Afspraak met Lt. Parr in het Cumberland Hotel? Aanval van de Noorse Marine. Waarop, of gaat het om een oefening?
Hartje voor Eva?


Zondag 6 February: Eva Skotting 22 Oakley Street, Chelsea S.W.3   Afspraak bij Eva thuis?

Monday 7 February: BARnet 6065.  FLEXman 1874.
Barnet 6065 telefoonnummer van Eva's werk. Flexman 1874, telefoonnummer in Chelsea.

Tuesday 8 February: Cumbert 3.25 Amerikaan?
Heeft Tobias weer een afspraak in het Cumberland Hotel? Dit keer met een Amerikaan om vijf voor half vier.
Was dit hotel een ontmoetingsplaats voor mensen van de Inlichtingen Diensten?

Wednesday 9 February: Telephone miss Skotting 6.45.   Kwart voor zeven Eva bellen.

Thursday 10 February: 4.30 Eva.  Mr. Collins BBC.
Half vijf afspraak met Eva. Mr. Collins BBC heeft misschien te maken met het omroepen van gecodeerde boodschappen door de BBC, bestemd voor het Nederlandse verzet.

Friday 11 February: 22.30 Hatton Garden, 7.45 Phone Eva. PER 4956, Kathleen Lisdon.
Tobias heeft om half elf 's avonds een afspraak in Hatton Garden, dit is het juwielier centrum van Londen. Om kwart voor acht moet hij Eva
bellen en verder staat hier staat het telefoonnummer van Kathleen Lisdon in de wijk Perivale.

Saturday 12 February: 7 o'clock Hatches.   Tobias heeft om zeven uur een afspraak in restaurant Hatches.

Memoranda: Veeraswondijs Regentstr. Picadilly. Tobias bedoelt hier de naam van een beroemd Indiaas restaurant in Regent Street

Sunday 13 February: 12 o'clock Oakley Straat. 
Afspraak bij Eva om twaalf uur.


Monday 14 February: Queens's Gate, 4 o'clock.   Gezien de plattegrond zou dit het Science Museum kunnen zijn.
                                                                         


                                                                                                   

Sunday 20 February: 5.30 St. Pancras to Bedford. Gaat Tobs weer naar SOE Training School?

Monday 21 February: Special Note. Ik wil Eureka gebruiken als de Navi daar voor vraagt. Vergeet dan niet dat men de
                             masten dan zo hoog mogelijk moet plaatsen. Distance about 9 miles.


Tobias volgt waarschijnlijk een cursus over het gebruikt van het Eureka baken en de S-Phone. Hij gaat er blijkbaar vanuit dat landingen vanuit
zee zullen plaats vinden.

Wednesday 23 February: Zeekaart, Tabel voor eb en vloed.

Thursday 24 February: Mae West. Water geeft een prachtige uitzending ongeveer 25 km straal. Maan periode. Als het kan no
                               moon.


Een Mae West is een redding vest. De reikweite van een Eureka baken is groter boven water dan boven land.

Friday 25 February: Compass met opgave declinatie. Single of crew daingle boat. Warm waterdicht pak. Kleine buitenboord
                           motor met peddels.


Tobias gaat er vanuit dat hij zelf ook vanuit zee zal infiltreren met een dingy.

Saturday 26 February: Camouflage kleur boot. Coastal Commant. Communicatie met Jan. 
Bedoelt Tobs hier Jan Steman?

Memoranda: Rubber daingel boat. Waterdicht S-Phone of Eureka. Alarmpistool. Voedsel + water. Roden lamp.
Lijst van spullen die Tobias mee wil nemen.

Tuesday 15 February: Carlson 's avonds.  Wie of wat is Carlson?

Wednesday 16 February: Carlson 's avonds. 5.15 Regent. Afspraak in Regent Street? 1 o 'clock Oakley. Afspraak bij Eva.

Thursday 17 February: Foon 7.45 Foon Oliver. Kwart voor acht Lt. Olink bellen. Appels voedselpakket Fam. Bootsma.

Friday 19 February: Onderzoeken of Adj. Bootsma in leven is.
Dit is de vader van Ada Bootsma, de verloofde van Wim Biallosterski, broer van Tobias.
© Biallosterski archief
© Biallosterski archief
© Biallosterski archief
Saturday 4 March February: 3.15 Woodside Park Road 54, Whelin.   Afspraak met Whelin om kwart over drie.

Memoranda: 1.30 Roland en Lies.  
Afspraak om half twee met Roland en Lies Krost.

Wednesday 15 March: Danish Dutch evening, Danish Club.

Friday 17 March: 8.00 ATO Liverpoolstreet.

Memoranda: S. Frank, 10 Devonshire Place. Rhiumatiek.
   Tobias krijgt informatie van een arts, want zijn denkmantel is arts.

March 1944: Major Dobson.  Majoor Dobson hoofd SOE, N-Section.

Sunday 19 March: 4 Montagu, Mews North. Agents The Portland Estate Office.

Monday 20 March: Fokkard+Haylords, Bal      Street. Benny + Strouts, Sloane Street.

Tuesday 21 March: Harrods, Marblebone Road.
Warenhuis in Londen. 3 o'clock churchman.
Afspraak met iemand van de Zweedse Kerk in verband met huwelijk met Eva Skotting.

Wednesday 22 March: Hamilton-Mack. Mr. Jansma, Weteringsschans 93.   Dit adres is van iemand die ook Joden verborg.

Thursday 23 March: Cumbpl 10 o'clock. Cumberland Hotel? 10.40 Euston Watford Junction. West I.... 5 o'clock.


Friday 24 March: 3.45 D-Club, clergyman.   Kwart voor vier afspraak in de Deense Club met een trouwambtenaar.

Saturday 25 March: Port... Square 21a.  Olly, Hamdonroad R.O.W. 58.  
Adres van Kapitein Olink.

Monday 27 March: 6.30 Cumberland, fam.Mant.. diamant teken.
Half zeven afspraak in het Cumberland Hotel met een familie die Tobs misschien kent vanuit de diamant wereld.

Tuesday 28 March: 9.15 Warendorf. 22 Oakley Street kwart voor zes.
Afspraak met Hans Warendorf om kwart over negen. Afspraak om kwart voor zes bij Eva.

Wednesday 29 March: 10-12 Eton Square 82, Politie Buitendienst Majoor Dirkseman.

Thursday 30 March: Ask address Adj. Bootsma. Miriam bellen. Kurson Street 65.© Biallosterski archief
© Biallosterski archief

5966 REG Tel. Hofe Brothers 12.30 Regentstreet. Donderdagmiddag 3 uur Allingtonhouse Min. van Oorlog, Lith de Jeude.

Vrijdagavond Kapt. Silbiger, 19 Holmefield Court, Beesise Grove, bij Undeyn St. Belsise park N.W.3

bus 8 naar Sloborn Circus, Huttongarden 3e etage.
6 uur Donderdag Picadilly Rebecca

Schrader afbellen. Mevr. Marsman art in Netherlandshouse, Manchester Universiteit.

Zondagmorgen, Afspraak Prins, remember. 
Prins Bernhard?
10 uur Mrs. Gilbon

2061 Warendorf

TAS Kamer 446, maandag 11.30 Temple Bar 2674

1456 Ambassador

2L 2141 Reg
Mej Waterman, Nave 5260 extention 3. Min Burgers, Stratton, Gro 4181. J. Barker, 58 Canfield Gardens, NW6, Maidavaile 5937. Warendorf, 65 Victoria Road ......W8, Weston 3879.

Liesje Krost 37 Ellington Court, High Street Southgate N14 Palmersgr 3885. Liesje is een haldzus van Tobs. Mia la Coste Stockton on Tees 49 Clarendon Road Thor..... Mia is een nicht van Tobias.
Lonsdale Hotel, 23 Montegustreet, WC 1 Mus 1812. Hier verbleef de vader van Tobias.
Hof, 0490 Hattongarden 68 A&W House EC 1......

Warendorf Allington Reg 2141-2143. Gwen Brushett, 7 Chelsea Embarkment, London SW 3 Fla-7255.
Mrs Rutta, Fawley, Henley on Thames.


Woensdag 2.30 ChesterSquare 77 H.M. Wilhelmina. Astbri.. Tottingham Court Road. Vrijdag 12.30 Dijkstra ..... Vrijdagmiddag .... .... Vader. Donderdagavond Nederland Huis Prins. Afbellen Warendorf Waterman
Donald Bruce, Westmead, Arc Avenue, Chorley, tel CHA 382. Major Beemis van Berbe Borken R.A.F. Allington.
J.C.M. de Koning, London Wall 2027, ect 1.
Zat in de ontsnappingsboot met Tobias. Pimmers Hall Old Broad Sheet EC.2 bij Bank of England.

Prins              Smit. Henning and Co, Audrey House, Ely Place EC.1 Holburn 0891. James Barty, gevangenennummer 456,
N-Stammlager, Lagerbezeichnung XVIII, A10030/G.W. Ludwig Frank, 10 Devonshire W.1


Carl Kahmann, dir N.V. N-Brabant Levensverzekeringen, N-S Voorburgwal. Lies van Vlijmen, zijn vrouw, heeft hooikoorts.
Kom van Kees de Ridder, heeft het adres van Evert vergeten. Heeft u de Zeeuwsche komaf van De Ridder nog en hoe staat het met het geld van zijn moeder. Heeft J. Rolfsschoten nu eindelijk de moed gevonden om voor de Nat. zaak te werken. De
uivinding van de bonbon wisten ze al.
Het gaat hierbij waarschijnlijk om een contactersoon voor Tobias met de bijbehorende codezinnen.

Safin Works,
hier werkte de vader van Tobs, volgens de notie is hij werknemer.
Van Esbeek, 1e zager, Oliver leerling, Ruba director, Bruce director, Biallosterski employ. Dit zijn de medewerkers van de firma Safin Works. Hierna volgt een berekening van de winst van het bedrijf:

Olivier           147 per m                           1054 omzet
v. Hoel          115 pm                               680 uitbetaald aan lonen
v. Esbeek      246 pm                                354
Biallo            147 pm                               130 onkosten
leerjongens 2   25 pm                               296 winst naar firma
Totaal           680 pm


L.A. Snijders, Ned Herv. pastoor, uitwijkpost Rijswijk N.B. Contactpersoon? Howard, Norfolk Street
205 Pullman Court Streatham Hill S.W.2. Lo...wall 2226. Barkle Hotel Slatchetes.

Picadilly Hotel Picadilly Street, Brasserie, Long Bar. 7 uur. PAD 8877 Averard Hotel

6421h WREN Brushett, 7 Chelsea Embankment, London S.W.3. 4.30 Jordan. Flaxman SLAXNAN ACO 3920. Gwen FLA-7255. 3501.


Wednesday 20, N 10 uur. Moest Tobias op de 20ste om 10 uur bij SOE N-sectie zijn?

Thursday 12 o'clock Photographer.
Pasfoto's maken?  11.20 Haulers. De verhuizers?
                                                                                                                
w.mugge@home.nl


    
26-04-2019