TIJDLIJN 1941
Bron: Frans Kluiters

w.mugge@home.nl