TELEGRAMMEN SQUEAK,  februari 1945, deel II.
Zondag 18 februari 1945.

36. Hotz meldt een nieuw veld aan genaamd TEUN. Vanaf de kerk van Denekamp onder een hoek van 115 graden een een afstand 2700 meter. Vanaf de kerk van De Lutte onder een hoek van 32 graden en een afstand van 6600 meter. Vanaf de kerk van Gildeshausen onder een hoek van 330 graden en een afstand van 9100 meter. Seinletter is X voor X-Ray en de BBC slagzin is: ' Ogen dicht en vol gas'.

38. Hotz meldt nog een nieuw veld aan genaamd COR. Vanaf de Katholieke kerk van Steenwijk onder een hoek van 170 graden een een afstand van 6200 meter. Vanaf de kerk van Giethoorn onder een hoek van 106 graden en een afstand van 3700 meter. Vanaf de kerk van Kolderveen onder een hoek van 311 graden en een afstand van 2100 meter. De seinletter is de A voor Able en de BBC slazin luidt: 'Wordt het een zoon of een dochter'.

FROM EDOUARD VIA ERME STOP MY NR THREE SIX (36) STOP NEW GROUND TEUN FROM CHURCH DENEKAMP BEARING ONE HUNDRED FIFTEEN DISTANCE TWO POINT SEVEN KM STOP FROM CHURCH DELUTTE BEARING THIRTY TWO DISTANCE SIX POINT SIX KM STOP FROM CHURCH GILDESHAUS BEARING THREE HUNDRED THIRTY DISTANCE NINE POINT ONE KM STOP LETTER X FOR XRAY BBC MESSAGE OOGEN DICHT EN VOL GAS STOP NINE

FROM EDOUARD VIA ERME STOP MY NR THREE EIGHT
(38) STOP NEW GROUND COR FROM R CATHOLIC CHURCH STEENWIJK BEARING ONE HUNDRED SEVENTY TWO DISTANCE SIX POINT TWO KM STOP FROM CHURCH GIETHOORN BEARING ONE HUNDRED SIX DISTANCE THREE POINT SEVEN KM STOP FROM CHURCH KOLDERVEEN BEARING THREE HUNDRED ELEVEN DISTANCE TWO POINT ONE KM STOP LETTER A FOR ABLE BBC MESSAGE WORDT HET EEN ZOON OF EEN DOCHTER STOP EIGHT
Maandag 19 februari 1945.

37. Spionage groep Albrecht via Hotz dat 3000 man Duitse parachutisten op 11 februari het gebied rond Winterswijk-Doetinchem hebben verlaten en zij zijn naar het front bij Emmerich getrokken. In dit gebied zijn nu nog nauwelijks Duitse troepen aanwezig. Doetinchem wordt geëvacueerd.

39. Hotz vraagt met de volgende dropping twee containers mee te droppen waarin het volgende verpakt moeten worden: middelen om brand mee te stichten, 200 reserve ontstekers voor Mills granaten en ook Cameon en Hawkins mijnen.

40. Hotz vraagt Londen om kasteel Rechteren te laten bombarderen en geeft hierbij het pinpoint van het kasteel op kompas richting 110 graden en op 2100 meter afstand van Dalfsen en 11000 meter ten oosten van Zwolle. Er bevinden zich 300 SD-ers in het kasteel.

41. Hotz vraagt om de slazinnen ten behoeve van speciale order nummer 1 & 2 (nogmaals) door te geven.

42. Hotz laat Londen weten dat veld Rolls Royce niet meer gebruikt kan worden.
PAUL (Piet Kruyff) heeft een nieuw veld gevonden en dit wordt via de escape organisatie van FRANS HALS (Dick Kragt), wiens chef SAM BROWN is, doorgegeven. Is dit goed? Hotz biedt zijn excusses voor de vertraging in de berichtgeving, maar onderlinge communicatie is moeilijk op het moment. Londen moet bevestigen dat Valeouwe het wachtwoord is.

43. Brinkgreve geeft via Hotz door dat hij pas in de eerste week van maart naar bevrijd gebied kan komen want hij heeft teveel werk.

30. Londen vraagt Hotz om meer informatie te verstrekken over het witte huis wat door de RAF gebombardeerd moet worden. Zaken als, de vorm en de kleur van het dak.

31. Londen vraagt of Hotz het veld Herman 5 km naar het oosten kan verplaatsen, als dit kan moet hij het nieuwe pinpoint opgeven. De velden Teun en Cor zijn helaas afgekeurd. Kan Hotz veld Cor 7 km naar het zuiden verplaatsen?

32. Londen laat Hotz weten dat
FRANS HALS problemen heeft of zelfs gearresteerd is en daardoor is het veld dat via PAUL is doorgegeven niet bruiktbaar. Het doelwit Kasteel Rechteren is aan de RAF doorgegeven. Hotz moet zijn berichtgeving tot een mimimum beperken anders zal zijn marconist binnenkort gearresteerd worden. De BBC berichten om tot actie over te gaan zijn vermeld in speciale opdracht nummer 2. Londen kan geen extra vroegtijdige waarschuwingen geven, maar raadt Hotz aan militaire acties in de gaten te houden waaruit hij af zou kunnen leiden dat hij spoedig in actie zal moeten komen.

33. Londen vraagt Brinkgreve via Hotz of hij met zijn missie door wil gaan of dat hij teveel gevaar loopt.

FROM EDOUARD VIA ERME STOP MY NR THREE SEVEN (37) STOP FROM ALBRECHT STOP THREE THOUSAND FAALSCHIRM DEPOT TROOPS LEFT AREA WINTERSWYK DOETINCHEM FOR FRONT LINE EMMERICH ON FEB ELEVEN STOP IN THIS AREA NOW NEARLY NO TROOPS LEFT STOP DOETINCHEM BEING EVACUATED STOP THREE

FROM EDOUARD VIA ERME STOP MY NR THREE NINE
(39) STOP PLEASE INCLUDE IN NEXT DROP TWO CONTAINERS INCENDIARY AND TWO HUNDRED SPARE DETONATORS FOR MILLS GRENADES STOP ALSO CAMEON GRENEADES AND HAWKINS MINES STOP NINE

FROM EDOUARD VIA ERME STOP MY NR FOURTY
(40) STOP COULD YOU BOMB CASTLE RECHTEREN BEARING ONE ONE ZERO DISTANCE TWO POINT ONE KM FROM DALFSEN ELEVEN KM EAST OF ZWOLLE STOP THREE HUNDRED SD STOP THREE

FROM EDOUARD VIA ERME STOP MY NR FOUR ONE
(41) STOP CAN YOU GIVE BBC MESSAGE AS WARNING AND STANDBY ORDERS FOR YOUR SPECIAL ORDERS NUMBER ONE AND TWO STOP EIGHT

FROM EDOUARD VIA ERMA STOP MY NR FOUR TWO (42) STOP DO NOT USE GROUND ROLLS ROYCE STOP PAUL HAS GIVEN GROUND VIA ESACPE ROAD ORGANISOR FRANS HALS WHOSE CHIEF IS SAM BROWN STOP IT THIS OKAY STOP SORRY DELAY COMMUNICATIONS BAD STOP CONFIRM PASSWORD IS VALEOUWE STOP NINE

FROM EDOUARD VIA ERME STOP MY NR FOUR THREE
(43) STOP FROM DUDLEY STOP CANNOT COME BACK TILL FIRST WEEK MARCH TOO MUCH WORK STOP THREE

TO SQUEAK VIA DAY ERME STOP OUR NR TWO FIVE (25) STOP WILL WARN EDUARD TO CUT MESSAGES TO MINIMUM OTHERWISE YOU WILL SOON BE IN TROUBLE STOP

TO EDUARD VIA DAY ERME STOP OUR NR THIRTY (30) STOP REF YOUR REQUEST BOMB ISOLATED WHITE HOUSE PLEASE GIVE FURTHER DESCRIPTION OF HOUSE SUCH AS SHAPE AND COLOUR OF ROOF FOR IDENTIFICATION FROM AIR STOP

TO EDUARD VIA DAY ERME STOP OUR NR THREE ONE
(31) STOP CAN YOU MOVE GROUND HERMAN ABOUT FIVE KMS FURTHER EAST AND IF SO GIVE NEW PINPOINT STOP REGRET GROUNDS TEUN AND COR REFUSED STOP CAN YOU MOVE COR SEVEN KMS SOUTH STOP

TO EDUARD VIA DAY ERME STOP OUR NR THREE TWO
(32) STOP FRANS HALS ALSO IN TROUBLE OR ARRESTED THEREFORE CANNOT USE USE GROUND GIVEN BY PAUL STOP TARGET CASTLE RECHTEREN BEING PASSED TO RAF STOP PLEASE CUT MESSAGES TO MINIMUM OTHERWISE YOUR OPERATOR WILL SOON BE ARRESTED STOP BBC ACTION MESSAGES WERE GIVEN IN OUR SPECIAL ORDER NO TWO STOP WE CAN NOT GIVE IN ADDITION PRELIMINARY WARNING MESSAGES BUT YOU SHOULD WATCH MILITARY EVENT WHICH WILL GIVE YOU AMPLE WARNING OF IMMINENCE OF ACTION MESSAGES STOP

TO EDUARD VIA DAY ERME STOP OUR NR THREE THREE
(33) TO DUDLEY STOP UNLESS YOU ARE IN DANGER WOULD PREFER YOU TO CARRY ON STOP
Dinsdag 20 februari 1945.

44. Hotz vraagt welke bevoegdheden de regionale commandanten hebben om de disipline te handhaven.
De verzetsleiders stellen voor om alle leden van de NBS een eed af te laten leggen die als volgt luidt: 'Ik zweer trouw aan de binnenlandsche strijdkrachten en onderwerping door haat gestelde krijgstucht'. Is Londen het daar mee eens?

45. Hotz vraagt Londen om een paar wapeninstructeurs te sturen.
CHRIS (Hinderink) is te jong en niet van veel nut. Blatt (Nederlandse Commando Rudi Blatt) van SAS team GOBBO blijft achter en is op dit moment de enige wapeninstructeur.

46. Brinkgreve laat weten dat in Enschede het gerucht gaat dat de Moffen heel blij zijn met ... (er mist een groep in het bericht). Hebben radiocontact met Londen. Ik ga dit nader onderzoeken. Hij helpt Londen zich te herinneren dat
FRANKEN (A.W. Kattouw) van veld DENYS eind November in Hengelo gearresteerd is terwijl hij aan het zenden was. Kan Londen hier enige informatie over verstrekken? St. Denys was de naam van het zendschema van Kattouw.

47. Hotz refereerd naar bericht 31 van Londen en vraagt waarom veld ... afgewezen is. Hij zal spoedig een nieuw veld opgeven.

34. Londen vraagt Hotz het bericht over de Moffen die erg blij zijn te herhalen want het eerste deel van het telegram is verminkt binnengekomen. Men weet van de arrestatie van Franken, maar zij hebben geen contact meer met hem.

FROM EDOUARD VIA ERME STOP MY NR FOUR FOUR (44) STOP RE YOUR TWO ONE (21) STOP WHICH POWERS HAS REGIONAL COMMANDER FOR DISCIPLINE STOP RESISTANCE LEADERS PROPOSE FOLLOWING OATH FOR ALL MEMBERS NBS QUOTE IK ZWEER TROUW AAN DE BINNENLANDSCHE STRIJDKRACHTEN EN ONDERWERPING INGAANDE DOOR HAAR GESTELDE KRIJGSTUCHT UNQUOTE STOP DO YOU AGREE STOP EIGHT

FROM EDOUARD VIA ERME STOP MY NR FOUR FIVE
(45) STOP COULD YOU SEND SOME WEAPON INSTRUCTORS STOP CHRIS TOO YOUNG AND NOT MUCH HELP STOP BLATT OF SAA WHO STAYED HERE NOW OUR ONLY INSTRUCTOR STOP

FROM EDOUARD VIA ERME STOP MY NR FOUR SIX
(46) STOP FROM DUDLEY STOP THERE IS A RUMOUR IN ENSCHEDE THAT HUNS ARE VERY PLEASED WITH (five groups omitted) STOP HAVE RADIO CONTACT WITH ENGLAND STOP AM TRYING TO TRACE THIS FURTHER STOP REMIND YOU THAT FRANKEN OF GROUND DENYS WAS ARRESTED END OF NOVEMBER IN HENGELO DURING TRANSMISSION STOP CAN YOU GIVE ANT INFORMATION STOP THREE

FROM EDOUARD VIA ERME STOP MY NR FOUR SEVEN
(47) STOP YOUR THREE ONE (31) STOP CAN YOU GIVE REASON FOR REFUSAL SSNQY JYSKO RY TO ARRANGE NEW FIELD SOONEST STOP EIGHT

TO EDUARD VIA DAY ERME STOP OUR NUMBER THREE FOUR (34) STOP PLEASE REPEAT FIRST PART YOUR MESSAGE ABOUT HUNS BEING PLEASED AS FIVE GROUPS ARE MISSING STOP WE KNOW ABOUT FRANKEN AND WE HAVE NO CONTACT WITH HIM STOP
Woensdag 21 februari 1945.

35. Bericht voor Brinkgreve via Hotz dat het vliegtuig dat een dropping op veld Willow last had van laaghangende bewolking en grondmist. Men gaat het die avond het om ongeveer 22.15 uur weer proberen.

48. Brinkgreve laat via Hotz weten niet meer gevaar te lopen dan elke andere agent, maar hij is verdomd moe. Hij staat helemaal op een zijspoor als zijnde verbindingsofficier en is nu actief als zijnde de chef-staf van
EDUARD (Hotz) en hij heeft veel orders doen uitgaan in de naam van het Opperbevel of van de Regering. Hiervan wil hij graag bevestiging hebben en hij wil rapport uitbrengen over de huidige situatie in Overijssel. Hij kan na een bezoek aan het Hoofdkwartier in drie weken hier weer terug zijn, vergezeld van een marconist of is dat misschien ...

49. Hotz geeft de details van het te bombarderen huis waarom Londen in telegram 30 om gevraagd heeft.
Het gaat om een wit huis met een rieten dak, met 2 witte schoorstenen en welke het beste vanuit het zuid-oosten benaderd kan worden. Over een weiland waarbij voor het huis een enkele boom staat. Aan de drie andere zijden zijn bossen en lanen gelegen. Men moet niet de boerderij met twee rode daken raken die 400 meter ten zuid-oosten van het huis ligt. Zie afbeeldingen.
Deze boerderij was het voormalige hoofdkwartier van de KP Enschede.

TO EDUARD VIA DAY ERME STOP OUR NR THREE FIVE (35) STOP FOR DUDLEY STOP TRIED WILLOW LAST NIGHT BUT PILOT REPORTS LOW CLOUD AND GROUND MIST IN TARGET AREA STOP WILL TRY WILLOW AGAIN TONIGHT WEDNESDAY ARRIVING ABOUT TWO TWO ONE FIVE HOURS LOCAL TIME STOP

FROM EDOUARD VIA ERME STOP MY NR FOUR EIGHT (48) STOP FROM DUDLEY STOP AM IN NO MORE DANGER THAN ANY OTHER AGENT BUT DAMNED TIRED STOP AM HOWEVER COMPLETELY OUT OF THE PICTURE FOR MY OWN JOB AS LIAISON OFFICER STOP ACT AS CHIEF STAFF EDUARD AND HAVE ISSUED MANY ORDERS IN NAME OF HIGH COMMANDOR GOVERNMENT ON WHICH I WANT CONFIRMATION ALSO NEED TO REPORT ON SITUATION CAN BE BACK HERE IN THREE WEEKS WITH OWN NEW OPERATOR OR WILL THAT BE (three groups missing) OW STOP NINE

FROM EDOUARD VIA ERME STOP OUR NR FOUR NINE
(49) STOP YOUR THIRTY (30) STOP BIG WHITE HOUSE GABLE A DARK STRAW THATCHED ROOF TWO WHITE CHIMNEYS STOP BEST APPROACH FROM SOUTH EAST OVER MEADOW ON WHICH ONE ISOLATED TREE IN FRONT OF HOUSE AS ON OTHER THREE SIDES OF HOUSE AND BOTH SIDES MEADOW ARE WOODS OR LANE STOP DO NOT HIT FARM WITH DOUBLE RED ROOF FOUR HUNDRED YARDS SOUTH EAST OF HOUSE STOP THREE
Donderdag 22 februari 1945.

50. Hotz meldt via de zender van Sjoerdsma dat de codes van
KONIJN (Gerard Buunk) in handen van de SD zijn gevallen. Het droppingsveld EVERT zou niet meer veilig zijn en hij vraagt daarom de 75 ontvangers op veld Willow te droppen.

51. Hotz geeft antwoord op de vraag van Londen die zij stelden in telegram 34. Londen wil weten waarom de Duiters zou tevreden over zichzelf zijn. Hotz  laat weten dat het gerucht dat in Enschede de ronde doet is dat de Moffen nu radiocontact met Engeland hebben. Mogelijk via de zender van Gerard Buunk?

36. Bericht voor Henk Brinkgreve. Het veld COR is afgewezen omdat er 4 km ten noorden-oosten van Steenwijk luchtafweergeschut staat opgesteld. Veld HERMAN is afgekeurd omdat op 6 km afstand van het pinpoint luchtafweergeschut staat. Hetzelfde geldt voor veld TEUN hier staat afweergeschut op 2 tot 5 km afstand rond het droppingsveld. Londen meldt dat het erg moeilijk is voor hen om gebieden aan te geven waar geen geschut staat opgesteld.Zij stellen een gebied voor in een straal van 10 km rond Neede en verder een gebied ten oosten en ten noord-oosten van Zwolle. Dat RAF verkenningen aangeven dat er geen afweergeschut staat wil niet zeggen dat de gebieden ook veilig te benaderen zijn. De opgegeven velden krijgen altijd de volle aandacht en worden altijd in overweging genomen.

16. Sjoerdsma vraagt Londen hoe het nu met zijn salaris zit, hij vraagt zich af waarom een luitenant in het veld maar zes Pound meer verdient dan een Sergeant in opleiding. Wie betaalt nu eigenlijk welk deel van zijn salaris?

xx. Bericht van Hotz aan Londen .. hierbij het ontbrekende deel van .. Zou dat te laat zijn voor BIB show...

FROM EDOUARD VIA ERME STOP MY NR FIVE ZERO (50) STOP CODES FOR KONIJN IN HANDS OF SD STOP GROUND EVERT CONTAMINATED STOP DROP THE SEVENTY FIVE BROADCAST RECEIVERS ON WILLOW STOP EIGHT

FROM EDOUARD VIA ERME STOP MY NR FIVE ONE
(51) STOP RE YOUR THREE FOUR (34) STOP THERE IS A RUMOUR IN ENSCHEDE THAT HUNS HERE VERY PLEASED WITH THEMSELVES STOP BECAUSE THEY HAVE RADIO CONTACT WITH ENGLAND STOP NINE

TO EDUARD VIA DAY ERME STOP OUR NR THREE SIX (36) STOP FOR DUDLEY STOP GROUND COR WAS REFUSED FOR FLAK FOUR KMS NORTH EAST OF STEENWYK AND EAST ALONG RAILWAY STOP GOROUND HERMAN WAS REFUSED FOR FLAK SIX KMS NORTH NORTH WEST OF PINPOINT STOP GROUND TEUN WAS REFUSED BECAUSE FLAK ALMOST ALL AROUND AT DISTANCE OF TWO TO FIVE KMS STOP VERY DIFFICULT TO INDICATE EXACT AREAS CLEAR OF FLAK STOP SUGGEST MOST LIKELY AREAS AT PRESENT ATE TEN KMS AROUND NEEDE ALSO EAST AND NORTH EAST FROM ZWOLLE STOP AIR INTELLIGENCE POINT OUT THAT ABSENCE OF FLAK IN ANY AREA DOES NOT NECESSARILY MEAN THAT AREA CAN BE SAFELY APPROACHED STOP FULLEST AND SYMPATHETIC CONSIDERATION ALWAYS GIVEN TO ALL GROUNDS SUBMITTED STOP

FROM SQUEAK VIA ERME STOP MY NR SIXTEEN (16) STOP RE YOUR TWO THREE (23) STOP AS A SERGEANT MY SALARY WAS A BIT MORE THAN TWENTY THREE POUNDS PER MONTH PAYED BY THE DUTCH AND THE ENGLISH TOGETHER STOP HOW MUCH OF THIS WAS FROM THE DUTCH AND HOW MUCH DO I NOW GET FROM THE DUTCH STOP HOW IS IT POSSIBLE THAT A SECOND LIEUTENANT IN THE FIELD EARNS ONLY SOME SIX POUNDS MORE THAN A SERGEANT IN TRAINING IMI STOP PLEASE TELL ME IF THIS IS RIGHT STOP TWO

FROM EDOUARD VIA ERME STOP HEREWITH COMPLETION OF ... WILL THAT BE TOO LATE O..R BIB SHOW STOP NINE
Vrijdag 23 februari 1945.

37. Londen wil van Hotz weten of de volgende doelen nog door de vijand in gebruik zijn: kazerne Schalkhaar, SD hoofdkwartier in de buurt van Zutphen, het SD Hoofkwartier in Terborg en Huize Onland.

38. Via Hotz krijgt Brinkgreve van Londen te horen dat indien hij in zijn rol als liaison officier wil komen en even uit kan rusten hij zo spoedig mogelijk naar bevrijd gebied moet zien te komen. Men heeft al een nieuwe marconist voor hem klaar staan. Hij moet aangeven wanneer hij komt en via welke route.

TO EDUARD VIA DAY ERME STOP OUR NR THREE SEVEN (37) STOP PLEASE LET US KNOW WHETHER FOLLOWING TARGETS ARE STILL OCCUPIED BY ENEMY SCHALKHAAR BARRACKS COMMA SD HQ ZUTPHEN COMMA TERBORG AND HUIS ONLAND STOP

TO EDUARD VIA DAY ERME STOP OUR NR THREE EIGHT
(38) STOP TO DUDLEY STOP IN ORDER BRING YOU INTO PICTURE AND GIVE YOU A REST SUGGEST YOU COME OUT AS SOON AS YOU CAN STOP HAVE NEW OPERATOR STANDING BY FOR YOU STOP ADVISE WHEN YOU ARE COMING AND BY WHICH ROUTE STOP

Huize 't Onland gelegen tussen Barchem en Lochem was een moderne villa die rond Kerst 1944 in vlammen was opgegaan. Oorzaak van de brand: kortsluiting. Maar volgens sommigen was de vernietigende brand een daad van verzet geweest. De illegaliteit zou de villa in brand gestoken hebben, omdat het huis door de bezetter in gebruik was genomen voor het gehate politiewerk.
Hier was de Dienststelle van de Sicherheitsdienst onder aanvoering van Artur Thomsen, Ludwig Heinemann en August Ahlbrecht gevestigd geweest. Niet zo heel lang trouwens. De Sicherheitsdienst had er in november zijn intrek genomen en eind december had de brand de Duitsers genoodzaakt weer een andere plek te zoeken. Eigenaar was de familie De Wit, het huis is nooit meer opgebouwd.

Zaterdag 24 februari 1945.

30. Als antwoord op het voorstel van de af te leggen eed door de leden van de NBS stuurt Londen de volgende tekst die door Prins Bernhard is goedgekeurd: 'Ik zweer trouw aan de Koningin gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de door de CNBS gestelde krijgstucht'

40. Londen laat Hotz weten dat de dropping van vrijdagnacht niet door gegaan is omdat het vliegtuig in verband met de weersomstandigheden niet in staat was om op te stijgen. Men gaat het die nacht weer proberen.

TO EDUARD VIA DAY ERME STOP OUR NR THIRTY (30) STOP REFERENCE YOUR FOUR FOUR (44) R OATH FOR ALL MEMBERS NBS FOLLOWING HAS BEEN APPROVED BY PRINCE BERNHARD QUOTE IK ZWEER TROUW AAN DE KONGIN GEHOORZAAMHEID AAN DE WETTEN EN ONDERWERPING AAN DE DOOR DE CNBS GESTELDE KRIJGSTUCHT UNQUOTE STOP

TO EDUARD VIA DAY ERME STOP OUR NR FOUR ZERO 
(40) STOP REFERENCE WILLOW STOP REGRET AIRCRAFT COULD NOT TAKE OFF FRIDAY NIGHT OWING TO WEATHER WILL TRY AGAIN AS FROM SATURDAY NIGHT STOP
Zondag 25 februari 1945.

17. Sjoerdsma meldt Londen dat hij zaterdag 25 februari naar een nieuwe locatie verhuisd is. Hij heeft de boerderij verlaten en zit nu in een vakantiehuisje tussen Losser en Gronau. het ligt wat afgeschermd in de bossen. Zijn positie is 3.2 km ten noorden van de spoorwegkruising met de hoofdweg van Oldenzaal naar Bentheim en op 1 kilometer afstand van de Duitse grens.

26. Londen heeft de nieuwe locatie van Sjoerdsma ontvangen. Hij moet aangeven of hij het radio materiaal ontvangen heeft en of het moeilijk is om de grens naar Duitsland over te steken.

41. Londen vraagt Hotz of het gedropte materiaal en de gedropte agent
(SIS/BI agent Pieter Bouwman) op veld Willow in veiligheid zijn. De piloot meldde dat de lading het veld misschien gemist heeft vanwege luchtafweergeschut. Heeft Hotz nieuws over MAURITS (Beekman). Londen hoopt begin maart twee instructeur te droppen en geeft aan dat CHRIS (Hinderink) misschien ingezet kan worden als Eureka operator. Het Eureka baken op veld Willow heeft het uitstekend gefunctioneerd.

FROM SQUEAK VIA ERME STOP MY NR ONE SEVEN (17) STOP MOVED YESTERDAY FROM FARM HALFWAY BETWEEN LOSSER AND GRONAU TO A NEW BLSAU WOOD CANIN (CABIN) PROBABLY SOMEWHAT SCREENED BY SURROUNDING DENSE WOODS STOP POSITION TWO MILES NORTH OF CROSSING OF RAILWAY AND MAINROAD FROM OLDENZAAL TO BENTHEIM AND ONE KILO FROM GERMAN FRONTIER STOP SIX

TO SQUEAK VIA DAY ERME STOP OUR NR TWO SIX (26) STOP RECEIVED MESSAGE FROM YOUR NEW LOCATION ALRIGHT STOP ADVISE IF YOU HAVE RECEIVED WIRELESS MATERIAL SAFELY STOP ARE THERE ANY DIFFICULTIES TO GET OVER FRONTIER INTO GERMANY STOP

TO EDUARD VIA DAY ERME STOP OUR NR FOUR ONE
(41) STOP HOPE EVERYTHING RECEIVED SAFELY ON WILLOW STOP PILOT WAS UNABLE DROP CORRECTLY OWING TO ACK ACK AND BELIEVES LOAD OVERSHOT THE LIGHTS STOP ADVISE IF MAN ARRIVED SAFELY STOP HAVE YOU ANY NEWS MAURITS STOP HOPE SEND YOU INSTRUCTORS BEGINNING MARCH STOP SUGGEST CHRIS MIGHT BE USEFUL OPERATION EUREKA ON DROPPING GROUNDS STOP EUREKA ON WILLOW EXCELLENT SATURDAY NIGHT STOP
Maandag 26 februari 1945
.

27. Sjoerdsma ontvangt het zend- en luisterschema voor
MAURITS (Jaap Beelkman).

TO SQUEAK VIA DAY ERME STOP OUR NR TWO SEVEN (27) STOP PLEASE PASS FOLLOWING TO MAURITS STOP NEW SKEDS AS FOLLOWS STOP THURSDAY MARCH FIRST SEVENTEEN HUNDRED HRS STOP FRIDAY ELEVEN HUNDRED HRS STOP SATURDAY ZERO EIGHT HUNDRED HRS STOP SUNDAY MARCH FOURTH SIXTEEN HUNDRED HRS STOP MONDAY ZERO NINE HUNDRED HRS STOP TUESDAY TWELVE HUNDRED HRS STOP WEDNESDAY ZERO EIGHT HUNDRED HRS STOP THURSDAY SEVENTEEN HUNDRED HRS STOP FRIDAY ZERO NINE HUNDRED HRS STOP SATURDAY SIXTEEN HUNDRED HRS STOP SUNDAY MARCH ELEVENTH TEN HUNDRED HRS STOP MONDAY ZERO EIGHT HUNDRED HRS STOP TUESDAY SEVENTEEN HUNDRED HRS STOP WEDNESDAY ZERO NINE HUNDRED HRS STOP THURSDAY TWELVE HUNDRED HRS STOP ALL TIMES GMT STOP
Dinsdag 27 februari 1945.

18. Sjoerdsma meldt dat hij zijn materiaal nog niet heeft ontvangen omdat er transport problemen zijn. het nieuwe zend- en ontvangstschema voor
MAURITS is al naar hem onderweg via een koerierlijn. Het is volgens hem eenvoudig om hij hem de grens over te steken. Hij verwacht een antwoord op bericht nummer 16.

52. Hotz meldt Londen dat veld HERMAN niet 5 km naar het oosten verplaatst kan worden, omdat het dan op de plek van veld Blue Bottle terecht komt en dat is niet meer te gebruiken. Hij heeft er een paar verkenners op uit gestuurd om eventueel een nieuwe veld te vinden. Waarom dropt men de agenten niet op veld Willow, wij kunnen ze opvangen en naar de Achterhoek vervoeren.

53. Hotz meldt dat de agent en het materiaal zaterdag goed aangekomen zijn op veld Willow.
MAURITS (Jaap Beekman) maakt het goed, maar is momenteel niet actief en wacht tot de huidige situatie duidelijk wordt.

FROM SQUEAK VIA ERME STOP MY NR ONE EIGHT (18) STOP DID NOT YET GET MATERIAL OWING TO TRANSPORT DIFFICULTIES STOP NEW SKEDS FOR MAURITS ALREADY ON COURIER LINE STOP VERY EASY TO GET OVER FRONTIER INTO GERMANY FROM HERE STOP EXPECT REPLY ON MY SIXTEEN STOP SEVEN

FROM EDOUARD VIA ERME STOP MY NR FIVE TWO (52) STOP GROUND HERMAN CAN NOT BE MOVED FIVE KMS EAST BECAUSE THERE WAS GROUND BLUE BOTTLE WHICH CANNOT BE USED AGAIN STOP HAVE SENT SCOUTS TO MAKE NEW RECCE STOP WHY NOT DROP ON WILLOW WE CAN TAKE CARE TO MOVE TO ACHTERHOEK STOP THREE

FROM EDOUARD VIA ERME STOP MY NR FIVE THREE (53) STOP MAN AND ALL MATERIAL ARRIVED SAFELY SATURDAY ON WILLOW STOP MAURITS OKAY BUT CEASED OPERATING EXCEPT IN EMERGENCY UNTILL SITUATION CLEARS UP STOP EIGHT
Woensdag 28 februari 1945.

42. Londen vraagt of ook de 200.000 Gulden ten behoeve van de redding van de Noord-Oost Polder goed is aangekomen. Wanneer is veld Willow weer klaar om een lading te ontvangen. Men is van plan een volledige lading (24 containers) en twee agenten voor de Achterhoek te droppen. Hotz moet bevestigen dat hij hen kan opvangen en in contact kan brengen met de commandant van de Achterhoek.

28. Sjoerdsma krijgt antwoorden op de vragen over zijn salaris

54. Hotz laat Londen weten dat veld EVERT weer gebruikt kan worden met een nieuwe BBC slagzin: 'Het eten was niet vet genoeg'. De seinletter is de D van Dog. Men moet aan de volgende dropping toevoegen 3 containers H-1
(Harry One), een een container H-4 (Harry Four) en een container met Gammon en Hawkins (mijnen?). Verder 2 Vicker machinegeweren, 2 Bren machinegeweren en 2 sets uniformen. Daarnaast wil men medicijnen, voeding en tabak ontvangen de voor het receptie comite van veld EVERT dat permanent op het veld aanwezig is in een ondergronds hol.

56. Hotz laat weten dat het doelwit wat in telegram 40 genoemt werd
(Kasteel Rechteren) niet langer door de Duitsers wordt bewoond en dus niet gebombardeerd hoeft te worden.


TO EDOUARD VIA DAY ERME STOP OUR NUMBER FOUR TWO (42) STOP ADVISE IF TWO HUNDRED THOUSAND GUILDERS FOR NE POLDER RECEIVED SAFELY STOP WHEN WILL YOU BE READY AGAIN ON WILLOW STOP WILL SEND FULL LOAD PLUS TWO MEN FOR ACHTERHOEK STOP CONFIRM THAT YOU CAN LOOK AFTER THEM AND PUT THEM IN TOUCH WITH COMMANDANT ACHTERHOEK STOP

TO SQUEAK VIA DAY ERME STOP OUR NR TWO EIGHT
(28) STOP YOUR SALARY AS SECOND LIEUT IS THIRTY FIVE POUNDS PER MONTH STOP THIS IS PAID BY THE DUTCH ALL PAY FROM THE BRITISH CEASED IMMEDIATELY YOU ARE IN THE FIELD STOP

FROM EDOUARD VIA ERME STOP MY NR FIVE FOUR (54) STOP GROUND EVERT CAN BE USED STOP NEW BBC MESSAGE HET ETEN WAS NIET VET GENOEG LETTER D FOR DOG STOP PLEASE INCLUDE NEXT DROP THREE CONTAINERS HARRY ONE AND ONE HARRY FOUR AND ONE GAMMON AND HAWKINS AND TWO VICKERS MG AND TWO WITH BRENS AND TWO FIELD DRESSINGS AND MEDICAL AND ONE FOOD AND TABACCO FOR THE PERMANENT RC WHICH LIVES THERE IN DUGOUTS STOP NINE

FROM EDOUARD VIA ERME STOP MY NR FIVE SIX
(56) STOP OUR FORTY (40) STOP DO NOT BOMB TARGET ANY MORE OCCUPATION GONE STOP EIGHT                                                     
VERDER NAAR TELEGRAMMEN MAART 1945

                                                                   TERUG NAAR OVERZICHT

                                                                          
w.mugge@home.nl