TELEGRAMMEN 3, OKTOBER-NOVEMBER 1944.
Donderdag 26 oktober, 1944.

40. Jaap geeft aan dat veld Evert weer gereed is om een lading te ontvangen, maar niet meer dan 18 containers want het afvoeren is heel lastig bij gebrek aan wegen. Over de vier pakketten die vermist worden is nog steeds geen nieuws. Beekman vraagt om hem van te voren de nummers van de containers door te geven, of het aantal af te werpen containers. Verder wil hij dat het materiaal in twee of meer runs afgeworpen wordt. Waarschijnlijk om ver afdrijven van pakketten en containers te voorkomen.

23. Londen laat Jaap weten dat zij het bericht van
KRIS (Jaap Hinderink) niet kunnen ontcijferen. Hij moet het bericht nakijken en voorzien van een nieuwe indicator (sleutel).

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MIJN VIER NUL (40) STOP EVERT REPEAT EVERT OOK WEER GEREED VOOR NIET MEER DAN ACHTTIEN CONTAINERS STOP TRANSPORT VAN TERREIN ZEER MOEILYK BY GEBREK AAN WEGEN STOP VAN PAKKETTEN UIT DALFSEN NOG STEEDS GEEN NIEUWS STOP ALSTUBLIEFT NUMMERT UW CONTAINERS OF GEEF AAN MY AANTAL VAN TE VOREN OP EN WERP ZE AF IN TWEE OF MEER RUNS REPEAT RUNS STOP

TO CHARADES VIA WENSUN STOP OUR NR TWO THREE (23) STOP WY KUNNEN HET BERICHT VAN KRIS HERHAAL KRIS NIET ONTCYFEREN VRAAG HEM OM HET NA TE KIJKEN EN OP EEN NIEUWE INDICATOR REPEAT INDICATOR TE HERHALEN STOPVrijdag 27 oktober, 1944
.

24. Jaap Beekman ontvangt hetzelfde bericht dat ook naar
CRIBBAGE (Arie van Duin) via plan Tees is gestuurd. Inhoud is onbekend.

TO CHARADES VIA WENSUN STOP OUR NR TWO FOUR (24) STOP ......Zaterdag 28 oktober, 1944.

41. Jaap geeft aan de broadcast berichten 3, 4 en 5 te hebben ontvangen. Verder geeft hij uitleg over de situatie rond Kapitein Lancker. Volgens Jaap is hij brigade commandant met de rang van Majoor.
Lancker stuurt via Jaap de volgende tekst: "Betreurt dat
DUDLEY geen buitenlandelijke commando. Hieraan doet Evert niet mee. Verzoekt organisatie te behandelen met centrum RVV".
Wat Lancker bedoelt met "Dudley geen buitenlandelijk commando" is niet duidelijk, wel duidelijk is dat hij geen leiding van Henk Brinkgreve accepteerd.

42. Beekman laat weten dat RVV mensen uit Dalfsen de vier vermiste pakketten hebben gevonden. Een S-Phone is in veiligheid gesteld. De koffer met de 2 zenders en een paar broadcast ontvangers is ook terecht, maar de inhoud is defect. Op één van de pakketten stond "Evert RVV". Dalfsen stuurt deze koffer zo snel mogelijk naar
EVERT (Lancker). Het terrein bij de Lichtmis is ongebruikbaar geworden vanwege de plaatsing van Duits afweergeschut.

FROM CHARADES VIA WENSUM STOP MIJN VIER EEN (41) STOP ONTVING UW BROADCAST MESSAGE CXCTG DRIE VIER EN VYF STOP EVERT REPEAT EVERT IS INDERDAAD BRIGADE COMMANDANT EN IS EEN MAJOOR STOP NAVOLGEND BERICHT IS VAN EVERT STOP BETREURT DAT DUDLEY GEEN BUITENLANDELIJK COMMANDO STOP HIERAAN DOET EVERT NIET MEE STOP VERZOEKT ORGANISATIE TE BEHANDELEN MET CENTRUM RVV REPEAT RVV STOP EVERT STOP

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MIJN VIER TWEE
(42) STOP RVV REPEAT RVV MELDT UIT DALFOZN OMTRENT VIER PAKKETTEN STOP EEN SPHONE IN VEILIGHEID VENKOUFER (EEN KOFFER) MET TWEE ZENDERS WELKE KAPOT ZIJN EN EENIGE BROADCAST RECEIVERS WELKE OOK DEFECT ZIJN STOP OP EEN DER PAKKETTEN WAS VERMELD EVERT RVV REPEAT EVERT RVV STOP DALFSEN ZENDT ZE ZOO SPOEDIG MOGELIJK NAAR EVERT STOP TERREIN LICHTMIS REPEAT LICHTMIS IS DOOR LICHTDOELGESCHUT NIET MEER TE GEBRUIKEN STOPZondag 29 oktober, 1944.

43. Beekman laat Londen weten dat hij twee pakketten en achttien containers heeft ontvangen, waarvan er twee te pletter zijn geslagen.

25. Londen geeft een nieuwe frequentie op om extra verbindingen (skeds) te kunnen maken, die moet gebeuren op 6675 kHz, deze frequentie vervangt 7445,5 kHz.

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MIJN VIER DRIE (43) STOP ONTVINGEN TWEE PAKETTEN EN ACHTTIEN CONTAINERS WAARVAN TWEE TE PLETTER VIELEN STOP

TO CHARADES VIA WENSUN STOP OUR TWO FIVE (25) STOP REFERENCE CHANGE IN HOME FREQUENCY FOR ADDITIONAL SKEDS STOP FREQUENCY SIS SIX SEVEN FIVE REPLACES FREQUENCY SEVEN FOUR FOUR FIVE POINT FIVE IS THIS CLEARLY UNDERSTOOF STOPMaandag 30 oktober, 1944.

44. Beekman laat weten dat de slagzin "Eendracht maakt macht" vervangen moet worden door "De groeten van oom Kees". verder laat hij weten dat één seinlamp voor NICO is. Veld Evert is vanaf woensdag weer gereed om een lading te ontvangen.

45. Beekman laar via BBO aan BI vragen of Majoor Somer, hoofd BI, of hij een marconist en een seinlamp op veld Evert wil droppen.
FOPKONIJN (Gerard Buunk) geeft Jaap zoveel werk dat hij het niet allemaal kan verwerken. Verder geeft hij aan dat hij de broadcast berichten 6, 7 en 8 ontvangen heeft.

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MIJN VIER VIER (44) STOP VERANDER SLAGZIN EENDRACHT MAAKT MACHT IN DEGROETEN VAN OOM KEES STOP SEINLAMP ZAL ZIJN VOOR NICO STOP U KUNT TERREIN EVERT VANAF WOENSDAG WEER PROBEEREN STOP

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MIJN VIER VYF
(45) STOP VERZOEKT MAJOOR SOMERS OM EEN MARCONIST MET ZENDERS EN SEINLAMP OP TERREIN EVERT AF TE WERPEN STOP FOPKONIJN HEEFT ZOVEEL WERK EN IK KAN DIT ALLES NIET VERWERKEN STOP BROADCAST NRS ZES ZEVEN EN ACHT ONTVANGEN EN BEGREPEN STOPDinsdag 31 oktober, 1944.

46. Jaap is zeer teleurgesteld dat Londen weer geen rook artikelen voor hem en de grondploeg heeft meegestuurd. Hij steld voor een maandsalaris ter beschikking te stellen van BBO om rookwaar te kunnen kopen. Hij baalt van het feit dat hij wel kletsnatte pakjes met bedorven eierpoeder heeft gekregen, die mogen ze wat hem betreft wel in Engeland houden.

26. Als reactie op bericht 45 van Jaap laat Londen weten dat men zo spoedig mogelijk een eigen zendplan en zender voor
FOPKONIJN (Buunk) zal droppen. Bureau Inlichtingen heeft op dit moment geen marconist beschikbaar, maar waarschijnlijk wel over een maand.

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MIJN VIER ZES (46) STOP wIJ HEBBEN WEER VERGEEFS GEZOCHT NAAR TABAK STOP RECEPTIE COMMITTEE ZEER TELEURGESTELD WANT DEZE KERELS MOET HARD WERKEN STOP U KUNT GERUST EEN MAAND SALARIS VAN MIJN BANKREKENING NEMEN OM ROOK ARTIKELEN VOOR ONS TE KOOPEN STOP KLETS NATTE PAKJES MET BEDORVEN EIERPOEDER KUNT U GERUST IN ENGELAND HOUDEN STOP BEDANKT VOOR ZEND MATERIAAL DAT UNMOJGEG (IK MORGEN) ZAL TESTEN STOP

TO CHARADES VIA WENSUN STOP OUR TWO SIX (26) STOP UW VIER VYF (45) STOP ZULLEN ZENDER EN SEINPLAN VOOR FOPKONIJN ZOO GAUW MOGELIJK OP EVERT WERPEN STOP MARCONIST NU NOG NIET TER BESCHIKKING MAAR HOPEN IN EEN MAAND TIJD STOP
Woensdag 1 november, 1944.

27. Londen vraagt via Beekman aan
EVERT (Lancker) of het materiaal dat hij ontvangen heeft misschien voor Deventer bestemd is. Indien dit het geval is wil Londen weten hoeveel gewapende mannen hij daar heeft.

28. Londen laat Jaap weten dat rookwaren sturen geen kwestie van geld is, maar van verpakken in de containers of manden. Kleding en rookartikelen waren al verzonden met de manden die in de buurt van Dalfsen spoorloos verdwenen zijn.  Men doet zijn best om met de eerst volgende zending tabak en cigaretten mee te sturen.

TO CHARADES VIA WENSUN STOP OUR TWO SEVEN (27) STOP VOOR EVERT STOP IS MATERIAAL DOOR U ONTVANGEN BESTEMD VOOR DEVENTER VRAAGTEKEN STOP INDIEN JA HOEVEEL MAN HEEFT U DAAR GEWAPEND STOP

TO CHARADES VIA WENSUN STOP OUR TWO EIGHT
(28) STOP ROOKARTIKELEN IS GEEN KWESTIE VAN GELD MAAR GEEFT VEEL VERPAKKINGS MOEILIJKHEDEN STOP ROOKARTIKELEN EN KLEEDING WAREN GEZONDEN IN DIE PAKETTEN DIE VERLOREN ZIJN GEGAAN BIJ DALFSEN STOP DOEN ONS BEST OM MET EERST VOLGENDE ZENDING WEER TE HERHALEN STOP
Donderdag 2 november, 1944.

29. Beekman ontvangt hetzelfde telegram als
SCULLING (Sjeerp Postma) via plan Blythe. De inhoud hiervan is niet bekend.
Vrijdag 3 november, 1944
.

47. Beekman laat Londen weten dat hij weer een lading ontvangen heeft. Hij bedankt voor het meegestuurde voedsel en rookwaren. Terrein Evert is niet helemaal veilig meer omdat Duitse soldaten bij de boeren in de omgeving van het veld zijn ingekwartierd. Jaap meldt dat hij uit de paketten die bij Dalfsen zijn gevonden een Eureka en een S-Phone gekregen.

48. Via Beekman laat
EVERT (Lancker) weten dat hij zit te springen om S-Phones en Eureka bakens voor een nieuw terrein genaamd "Paardenlengte". Op dit terrein kunnen geen seinlampen gebruikt worden, KRIS (Hinderink) zal het receptie comité instrueren over het gebruik van de S-Hone en het Eureka baken.

49 Jaap laat Londen weten dat men vanaf maandag op veld Evert weer een lading kan droppen. Hij wil aaleen het vevraagde materiaal voor
EVERT (Lancker) en FOPKONIJN (Buunk) hebben. De te gebruiken seinletter is de R van Rinus. Voor NICO geldt het codewoord van het vliegtuig is Katty en van de grondploeg is dat Johnny.
Is NICO misschien ook een droppingsveld?

FROM CHARADES VIA WENSUM STOP MYN VIER ZEVEN (47) STOP UW ZENDING ONTVANGEN STOP BEDANKT VOOR BIJGEVOEGD VOEDSEL EN CIGARETTEN WAARVAN IEDER NA VERDEELING NEGEN STUKS KON KRIJGEN STOP TERREIN EVERT EEN BEETJE GEVAARLIJK DAAR DUITSCHERS INGEKWARTIERD BIJ BOEREN RONDOM HET TERREIN STOP VAN DE VERLOREN PAKETTEN NABIJ DALFSEN ONTVING IK EEN EUREKA EN EEN SPHONE STOP

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MYN VIER ACHT
(48) STOP EVERT VERZOEKT DRINGEN OM SPHONE EN EUREKAS OM VOOR NIEUW TERREIN PA BYRAA LTE RPT AAP TETX GEBRUIKEN STOP OP DIT TERREIN KUNNEN GEEN SEINLICHTEN GEBRUIKT WORDEN EN KRIS ZAL ER INSTRUCTEUR VAN RECEPTIE COMMITEE WORDEN STOP

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MYN VIER NEGEN
(49) STOP U KUNT TERREIN EVERT WEER VANAF MAANDAG PROBEEREN STOP ZEND ONS UITSLUITEND PAKETTEN MET AANGEVRAAGD SPECIAAL VOOR EVERT EN FOPKONIJN STOP SEINLICHT R VOOR RINUS EUREKAS VOOR NICO SPHONE VLIEGTUIG KATTY GROND IS JOH GNY RPT JGHN NYXXX STOPZaterdag 4 november, 1944.

31. Jaap Beekman ontvangt van Londen hetzelfde bericht als PODEX, Luke Mulholland via Nightfal.
Inhoud is niet bekend.

50. Via Jaap Beekman laat Kapt. Lancker van de RVV Londen weten dat vijandelijke agenten zich voordoen als vluchtelingen uit het frontgebied om op die manier te proberen in het verzet te infiltreren. Lancker vraagt om dit aan aale Nederlanders bekend te maken.

TO CHARADES VIA DAY WENSUN STOP OUR THREE ONE (31) STOP ......

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MYN VIJFTIG (50) STOP EVERT VERNAM DAT BURGER PERSONEN DIE ZICH UITGEVEN ALS VLUCHTELINGEN VAN HET FRONTGEBIED OM ONDERDAK VRAGEN WAARNA ALS VYANDELIJKE AGENTEN OPTREDEN OM ONDERGRONDSCHE BEWEGING ONSCHADELIJK TE MAKEN STOP GELIEVE DIT AAN NEDERLANDSCHE VOLK MEE TE DELEN STOPZondag 5 november, 1944.

51. Als gevolg van arrestaties van de RVV afdeling in Deventer bevinden zich nu in Olst en Laren 60 man van de SD en in Raalte bevinden zich 40 man. Allen zijn bewapend.

52. Beekman laat Londen weten de broadcast nummers tot en met 14 te hebben ontvangen. Verder laat hij weten dat met name de RAF niet teveel moet vertrouwen op de S-Phone's en de Eureka bakens. Deze hebben in Dalfsen aardig geleden.

32. Londen wil gezien de angst voor de veiligheid van veld Evert een nieuw droppingsveld hebben waar men volledige ladingen containers en paketten kan ontvangen. Het is blijkbaar erg lastig om een droppingsoperatie uit te voeren die alleen uit pakettten bestaat.

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MYN VYF EEN (51) STOP TEN GEVOLGE VAN ARRESTATIE AFDEELING IN DEVENTER STOP OLST LAREN SD MAN ZESTIG MAN IN RAALTE VEERTIG MAN STOP DEZE ZYN ALLE BEWAPEND STOP

FROM CHARADES VIA WENSUM STOP MYN VYF TWEE
(52) STOP ONTVING ALLE BROADCASTS NRS TOT EN MET VEERTIEN STOP VERTROUW NIET AL TE VEEL OP ONZE EUREKAS EN SPHONES OMDAT DEZE ONTZETTEND GELEDEN HEBBEN DOOR BEHANDELING IN DALFSEN STOP

TO CHARADES VIA WENSUN STOP OUR THREE TWO (32) STOP IN VIEW YOUR FEAR SUGGEST YOU GIVE US A NEW GROUND INSTEAD OF EVERT WHERE YOU CAN RECEIVE FULL LOAD AND PACKAGES STOP VERY DIFFICULT LAY ON PERATION WITH ONLY PACKAGES STOP
Dinsdag 7 november, 1944.

54. Jaap laat Londen weten dat de ingekwartierde Duitsers in de buurt van veld Evert weer vertrokken zijn. Men kan hier nu weer volledige ladingen droppen, maar Londen moet niet vergeten ook de paketten met het aangevraagde materiaal te droppen. Henk Brinkgreve laat via Jaap weten dat hij nu teveel springstof bezit, maar te weinig Brenguns.

55. Het terrein met de slagzin "Henri uit Brussel is rijk" is nog goed bruikbaar en men wacht daar met ongeduld op lichte wapens. De slagzin moet echter verandert worden in "Het schaap draagt nog wol" De te gebruiken seinletter is de D voor Dirk.

56. Evert geeft via Beekman het aantal gewapende RVV mannen per plaats op: Vroomshoop 70, Marienberg 60, Nijverdal 30, Raalte 40, Olst 30, Laren 30 Wierden 35 en Dalfsen 40.

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MYN VYF VIER (54) STOP DUITSCHERS NABIJ TERREIN EVERT WEER VERTROKKEN STOP U KUNT WEER EEN VOLLE LADING OP EVERT AFWERPEN MAAR VERGEET VOORAL NIET PAKETTEN MET AANGEVRAAGD MATERIAAL STOP BERICHT NUL NUL VAII (VIER?) IS VAN DUDLEY STOP WIJ HEBBEN TE VEEL SPRINGSTOFFEN EN TE WEINIG BRENGUNS STOP

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MYN VYF VYF
(55) STOP TERREIN MET SLAGZIN HENRI UIT BRUSSEL IS RIJK IS GOB (NOG) ZEER GOED BRUIKBAAR EN MEN VERWACHT U MET ONGEDULD MET LICHTE WAPENS STOP VERANDER ECHTER SLAGZIN IN HET SCHAAP DRAAGT NOG WOL STOP SEIN LETTER IS D VOOR DIRK STOP

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MYN VYF ZES
(56) STOP OPGAVE VAN EVERT STOP VROOMSHOOP ZEVENTIG STOP MARIENBERG ZESTIG STOP NYVERDAL DERTIG STOP RAALTE VEERTIG STOP OMST (OLST) DERTIG STOP LAREN DERTIG STOP WIERDEN DRIE VIJF STOP DALFSEN VEERTIG STOP DEZE ZYN ALLEN BEWAPENDE LEDEN VAN RVV STOPWoensdag 8 november, 1944.

33. Londen laat Beekman weten die nacht het gevraagde materiaal, 6 containers en een pakket met een wit merk voor
DUDLEY te willen droppen. Men wil wel iets aan de situatie van Kamp Ommen laten doen, maar de RAF heeft meer informatie nodig met name over te bombarderen gebouwen en waar deze liggen.

TO CHARADES VIA NIGHT WENSUN STOP OUR THREE THREE (33) STOP ZENDEN VANAF DONDERDAG MATERIAAL ALS OOK ZES CONTAINERS EN EEN PAK MET WIT GEMERKT VOLGENS AANVRAAG DUDLEY STOP TRACHTEN NOODIGE TE DOEN OVER KWESTIE OMMEN MAAR RAF VRAAGT ONS VERDERE INLICHTINGEN OVER WELKE GEBOUWEN MOETEN AANGEVALLEN WORDEN EN JUISTE LIGGING STOP
Vrijdag 10 novemver, 1944.

58. Beekman laat weten dat zich in de buurt van Vroomshoop zes van de SAS bevinden onder leiding van kapitein Macbef. Zij zijn uit Drenthe gevlucht en hebben al hun materiaal achter moeten laten. Instructies voor hen kunnen via Beekman lopen.

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MYN VYF ACHT (58) STOP IN MIJN OMGEVING BEVINDEN ZICH ZES MAN VAN DE SPACIAL AIR SERVICE ONDER LEIDING VAN CAPTAIN MACBEF STOP ZIJ ZIJN UIT DRENTHE GEVLUCHT EN HEBBEN AL HUN MATERIAAL VERLOREN STOP GEEF HUN NADERE INSTRUCTIES VIA MY STOPZaterdag 11 november, 1944.

??. Jaap Beekman verstrekt nadere informatie over Kamp Ommen en Huis Eerde. In dit huis bevinden zich de hoofdkwartieren van de Sicherheitsdienst en van de Veldgendarmerie. In de barakken van Kamp Ommen bevinden zich gevangenen die een gevaar voor Beekman en de grondploeg van veld Evert vormen. deze gevangenen worden herhaaldelijk tot spreken gedwongen. In de houten huisjes van Kamp Ommen is het Kontrolle Kommando gehuisvest. Ten noorden van huis Eerde bevind zich een kamp voor de Duitsers.

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP OPGAVE KAMP OMMEN STOP HUIS EERDE IS HET HOOFDKWARTIER VAN SICHERHEITSDIENST EN VELDGENDARMERIE STOP BARAKKEN KAMP BEST HMERB ZRG BEVAT ENKELE GEVANGENEN DOCH DEZE ZIJN EEN GEVAAR VOOR ONS DAAR ZIJ HERHAALDELIJK TOT SPREKEN GEBRACHT WORDEN STOP OP DIT BARAKKEN KAMP WOONT HET CONTROLE KOMMANDO IN HOUTEN HUISJES STOP NOORDELIJK VAN HUIS EERDE IS EEN BEUHD KAMP VOOR DUITSCHERS STOP
Dinsdag 14 november, 1944.

60. Jaap meldt dat zich in Mariënberg 6 Amerikanen bevinden, die afkomstig zijn uit neergehaalde vliegtuigen. Zijn al zeven maanden in Nederland. Zij zijn door het verzet bewapend en willen graag met hen meevechten. Wenst Londen meer informatie over deze Amerikanen te ontvangen?

61. Via Beekman laat Kapt. Lancker weten dat al het telefoonverkeer ten oosten van de IJssel gestremd is middels sabotage acties. Hoe lang moet men dit voortzetten?

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MYN ZESTIG (60) STOP BY RVV MARIENBERG BEVINDEN ZICH ZES AMERIKANEN STOP ZY ZYN AFKOMSTIG UIT NEERGESCHOTEN VLIEGTUIGEN EN ZIJN REEDS FEEDO MAANDEN IN HOLLAND STOP WY HEBBEN HEN BEWAPEND EN ZY WILLEN GAARNE MET VERZETSBEWEGING MEEVECHTEN STOP WENSCHT U NADERE BYZONDERHEDEN OMTRENT DEZE ZES STOP

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MYN ZES EEN
(61) STOP RAPPORT VAN EVERT STOP TELEFOON VERKEER OOST VAN YSSEL GEHEEL GESTREMD DOOR ONZE ACTIE STOP HOE LANG VOORTZETTEN VRAAGTEKEN STOPWoensdag 15 november, 1944.

34. Londen feliciteerd Lancker met zijn actie om het telefoonverkeer ten oosten van de IJssel geheel plat te leggen, maar vanwege veiligheidsredenen en om represailles te voorkomen met hij dit niet meer doen, tenzij Londen hem daartoe opdracht voor geeft. Hij moet Londen een slagzin opgeven waarmee zij desgewenst telefoon sabotage acties in gang kunnen zetten. Beekman wordt gewaarschuwd dat de zes Amerikanen een risico vormen, maar dat men zelf moet besluiten hoe met hen om te gaan indien zij niet naar de geallieerde linies kunnen ontsnappen.

TO CHARADES VIA WENSUN STOP OUR NR THREE FOUR (34) STOP VOOR EVERT STOP GEFELICITEERD MET UW GOED WERK BETREFFENDE HET STREMEN VAN TELEFOON VERKEER OOST VAN IJSSEL STOP VOOR VEILIGHEIDS REDENEN EN OM REPRESAILLES TE VOORKOMEN STELLEN WIJ VOOR DAT U VERDERE AKTIE MOMENTEEL STAAKT DOCH INDIEN MOGELIJK WILLEN WIJ LATER GRAAG HERHALING IN VERVAND MET GEALLIEERDE OPMARSCH STOP ALS DIT MOGELIJK IS LAAT ONS DAN DE VROEGSTE DATUM WETEN MET BBC BERICHT WANNEER U WEER KLAAR KUNT ZIJN ZOODAT WIJ HERHALING VAN DEZE SABOTAGE KUNNEN BROADCASTEN STOP BETREFFENDE ZES AMERIKANEN WIJ WAARSCHUWEN U VOOR VEILIGHEIDS GEVAREN DOCH LATEN HET AAN U OVER OM EEN BESLISSING TE NEMEN ALS ZIJ NIET NAAR DE GEALLIEERDE LINIE KUNNEN ONTSNAPPEN STOPDonderdag 16 november, 1944.

62. Lancker meldt via Jaap dat in Almelo op 10 november een razzia werd gehouden en dat hieraan deel werd genomen door Duiters van het Rode Kruis. Jaap laat Londen tevens weten weer een lading op veld Evert te hebben ontvangen.

??. Beekman geeft aan dat bij Doesburg, bij het Bronckhorsterveer en bij het Wijkscherveer noodbruggen zijn geslagen. De bestaande bruggen kunnen het verkeer niet meer aan. Hiervan heeft hij op 7 november middels telegram 31 al eerder melding gemaakt.

??. Beekman meldt dat in Merseburg, ten westen van Leipzig,  een grote fabriek staat waar syntetische benzine gefabriceerd wordt. Hier werken 60.000 arbeiders. Mogelijk is deze melding afkomst va iemand die uit Merseburg is teruggekeerd.

??. Jaap geeft de volgende militaire informatie door: bij Oldebroek staan vier honders gevechts wagen, acht panserwagens en 2300 soldaten. Op de Veluwe worden Duitse piloten omgeschoold tot infanteristen. Volgens de officieren is dit vanwege het gebrek aan brandstof.

??. Van Wezep trekken 15.000 Duitse manschappen naar Zwolle en mogelijk naar Apeldoorn. Het betreft hier artillerie, infanterie en pansers.

??. In de buurt van Lemmer worden V-1's afgeschoten, vanaf auto's en via een betonnen startbaan.

??. Beekman verstrekt informatie over de IJssellinie, waar luchtafweer geschut geplaatst wordt en dit wordt 1500 man van Wehrmacht Luft. In De Liemers zitten 900 van deze mannen. De staf van deze groep zit waarschijnlijk in Hummelo. Op een bepaald punt wat op een atlas wordt aangegeven staat een 40 meter hoge zendmast. Waarschijnlijk gaat het om een Jacobson atlas, blad Arnhem, coördinaten 2.2-71.15.

??. Jaap licht Londen in over de olieproductie in Coevorden, deze installatie produceert nog steeds 30 ton olie per dag

35. Londen wil graag namen en nummers van de zes Amerikanen uit Mariënberg.

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MYN ZES TWEE (62) STOP MELDING VAN EVERT STOP AAN RAZZIA TE ALMELO OP TIEN NOVEMBER WERD DEELGENOMEN DOOR PERSONEEL VAN HET DUITSCHE ROODE KRUIS STOP UW ZENDING OP TERREIN EVERT ONTVANGEN STOP

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP BEHALVE TWEE HONDERD METER ZUID SQAIP
(SPOOR?) BRUG DOESBURG XT TWEE VYF PUNT VYFTIG STREEP ZEVEN DRIE PUNT DERTIG NOG NOOD BRUGGEN GESLAGEN BIJ BRONCKHORSTERVEER EN WIJKSCHERVEER STOP VERVOER OVER BESTAANDE BRUGGEN NIET TE VERWERKEN ZIE MYN DRIE EEN (31) VAN ZEVEN (NOVEMBER) STOP

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MERSEBOURG BY LEIPZIG STOP GROOTE FABRIEK WERKEN ZESTIG DUIZEND ARBEIDERS STOP WORDT UITSLUITEND BENZINE VERVAARDIGD STOP

FROM CHARADES VIA VIA WENSUN STOP OLDENBROEK VIER HONDERD GEVECHTSWAGENS ACHT PANSERWAGENS STOP DRIE EN TWINTIG HONDERD MAN STOP VELUWE WORDEN PILOTEN AFGERICHT ALS INFANTERIST VOLGENS OFFICIEREN GEBREK AAN BENZINE STOP

FROM CHARADES VAN WEZEP NAAR ZWOLLE LL APELDOORN VEEL DUITSCHERS NAAR SCHATTING VYFTIEN DUIZEND STOP ARTILLERIE LL INFANTERIE EN PANSERS STOP

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP V EEN WORDT MOMENTEEL AFGESCHOTEN IN GAASTERLAND OMGEVING DE LEMMER VANAF AUTOS EN EEN BETONNEN STARTBAAN STOP

FROM CHARADES VIA WENSUN YSSELLINIE FLAK VERDEDIGING CA VYFTIEN HONDERD WEHRMACHT LUFT LL HIERVAN NEGEN HONDERD IN DE LIJMERS
(LIEMERS) STOP STAF VERMOEDELYK HUMMELO REPEAT HUMMELO JACONSON BLAHD ARNHEM JVTDRI TWEE PUNT TWEE STREEP ZEVEN EEN PUNT VYFTIEN PUNT VEERTIG METER HOGE ANTENNE STOP

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP RBOORTWREN
(BOORTOREN) ZUID WEG COEVORDEN SCHOOTEBEEK (SCHOONEBEEK) REF VIER NUL VIJF TWEE DRIE ENGELDEKAARTS (ENGELSE KAART) STOP PRODUCEERT DAGELIJKS DERTIG TON AARD OTCSIE (OLIE) TOREN MARKADT STOP STROOM VERVOER NOG STEEDS PER SPOOR OVER COEVORDEN STOP

TO CHARADES VIA DAY WENSUM STOP OUR THREE FIVE (35) STOP GELIEVE NAMEN EN NUMMERS VAN ZES AMERIKANEN OP TE GEVEN STOPVrijdag 17 november, 1944.

63. Beekman verstrekt Londen informatie over twee V-2 lanceersites, één ten noord-westen van Hellendoorn en één in de buurt van de Eerderberg.

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MYN ZES VIER (64) STOP PLAATS VAV V TWEE STOP BOSSCHEN TWEE EN HALF KILOMETER NOORD WEEST HELLENDOORN STOP VANAF UITZICHTTOREN BIJ SANITORIUM TOT EEN KILOMETER NNOORD OOST VAN TOREN STOP DE VERHARDE WEG IN NOORDWESTERLIJKE RICHTING TOT EELERBERG IS DUD AS VAN TERREIN STOP BOSSCHEN VOL AUTOS EN MATERIAAL STOP EENIG LUCHTDOELGESCHUT AANWEZIG STOPZaterdag 18 november, 1944.

36. Londen vraagt Jaap of de Macbef van het SAS team zijn vier containers en drie paketten heeft ontvangen, welke zijn meegestuurd met de laatste dropping op veld Evert.

64. Jaap bedankt Londen voor de meegestuurde rookwaren, hij kreeg 50 sigaretten. Hij vraagt Londen om nogmaals te proberen op veld Black Widow een dropping uit te voeren. De slagzin van dit veld is "Het schaap heeft nog wol".

65. Beekman vraagt Londen hem wat persoonlijke spullen toe te sturen zoals: stafkaarten van Overijssel, potood, papier en gom, een horloge, een zaklantaarn, fietsbanden, winterkleding, schoenen maat 10, suiker, sigaetten en tabak. Dit alles moet in containers verpakt worden die gemerkt zijn met de naam Maurits.

??. Namens de RVV stuurt Jaap een bericht naar Majoor Seymour. Hierin wordt bedankt voor de sigaretten en de fietsbanden. De meegedropte zender is echter defect geraakt tijdens de dropping, was niet goed verpakt. Men wil met spoed een nieuwe zender hebben en ook meer fietsbanden, deze zijn erg belangrijk. Zijn zeer waarschijnlijk bestemd voor de koeriersters.

TO CHARADES VIA DAY WENSUN STOP OUR THREE SIX (36) STOP LAAT ONS SPOEDIGST WETEN OF MACBEF ZIJN VIER CONTAINERS EN DRIE PAKETTEN VEILIG ONTVANGEN HEEFT STOP GEZONDEN MET ONZE LAATSTE ZENDING OP EVERT STOP

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MYN ZES VIER (64) STOP HARTELIJK DANK NAMENS RECEPTIE COMMITTEE VOOR DE ROOKARTIKELEN STOP DIT KEER WAS IK ZELF NIET OP HET TERREIN AANWEZIG DOCH MEN STUURDE MY OOK VYFTIG CIGARETTEN TO STOP VERZOEKE TERREIN BLACK WIDOW NOGMAALS TE PROBEEREN NA SLAGZIN HET SCHAAP HEEFT NOG WOL STOP

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MYN ZES VYF
(65) STOP INDIEN MOGELIJK KUNT U MY DAN ONDERSTAANDE ARTIKELEN STUREN WELKE IK DRINGEND NOODIG HEB STOP STAFKAARTEN VAN OVERYSSEL STOP OM PAR STOP POTLOOD PAPIER EN GOM STOP HORLOGE STOP ZAKLANTAARN STOP RIJWIELBANDEN STOP WINTERKLEEDING STOP SCHOENEN MAAT 10 STOP EN ZEER GAARNE SUIKER EN SIGARETTEN EN TABAK STOP VERMELD OP CONTAINERS VOOR MAURITS STOP

TO MAJ SEYMOUR STOP RVV VIA WENSUN STOP DANK VOOR CIGARETTEN EN FIETSBBANDEN STOP ZENDER VERNIELD DOOR SLECHTE VERPAKKING STOP ZEND MET SPOED ANDER TOESTEL OP EVERT STOP FIETSBANDEN BELANGRIJK XUINTO STOPZondag 19 november, 1944.

66. Jaap verstrekt gegevens van drie Amerikanen: Swick, Haefner en Bouley. Hij geeft ook hun army service nummers.

67. Hij verstrekt nu ook de gegevens van de overige drie Amerikanen, deze hebben geen identificatie plaatjes en hij vraagt via Londen of de Amerikaanse regering voor hen kleding en voedsel wil droppen. Het gaat hier om: Pipes, Cech en Chapman. Voor meer informatie over deze Amerikanen, zie "Pilotenhulp"

37. Londen laat Jaap weten dat hij die avond weer een lading van 18 containers en pakketten kan verwachten, inclusief een pakket voor de RVV wat in een container zit welke voorzien is van een witte band.

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MYN ZES ZES (66) STOP DRIE AMERIKANEN STOP RESWICK EEN VYF DRIE DRIE ZEVEN ZEVEN DRIE STOP HLHCAFNER DRIE VIER ZEVEN TWEE NEGEN ACHT NEGEN STOP SEBOULEY EEN ZES NUL ACHT VIER ZES ACHT ZEVEN SROP

FROM CHARADES VIA WENSUN MYN ZES ZEVEN
(67) STOP NAVOLGENDE DRIE AMERIKANEN HEBBEN GEEN IDENTIFICATIE PLATJES STOP RFPI ZES TWEE NUL ACHT TWEE EEN NUL ACHT TWEE STOP MKVCH ZES NEGEN TWEE ZEVEN DRIE DRIE ZEH (ZES) SGOI (STOP) HLCHAPMAN DRIE TWEE VYF NUL TWEE NEGEN NUL DRIE STOP ALLE ZES ZYN SERGEANTEN VERZOEKEN AMERIKAANSE RECEERING OM KLEEDING EN LEVENS MIDDELEN NAAR ZY REEDS MEER DAN ZEVEN MAANDEN IN HOLLAND ZYN STOP

TO CHARADES VIA WENSUN DIRECT STOP OUR THREE SEVEN (37) STOP VERWACHT VANAF VANAVOND MAANDAG ACHTTIEN CONTAINERS PLUS PAKKETTEN STOP IN CONTAINER GEMERKT MET EEN WITTE BAND IS EEN PAKKET GEMERKD IN ROOD MET VIER DRIE DIET (DIT) PAKKET IS VOOR RD VAN RVV STOP
Maandag 20 november, 1944.

38
. Prins Bernhard laat
EVERT (Lancker) via Londen weten dat hij begrepen heeft dat EVERT commandant is in Salland. EVERT moet de grens van zijn gebied niet overschrijden, dit om problemen te voorkomen.

68. Jaap laat Londen weten dat hij de broadcast berichten tot en met 22 heeft ontvangen en begrepen. Hij zal Londen spoedig informeren over het materiaal van Macbef. Aan de lijst van artikelen die hij wil hebben worden nog toegevoegd enveloppen, zeep en scheermesjes. Zodra Londen al zijn artikelen bij elkaar heeft kunnen zij weer een lading op veld Evert droppen.

TO CHARADES VIA DAY WENSUN STOP OUR THREE EIGHT (38) STOP VAN PRINS BERNHARD VOOR EVERT STOP HEBBEN VERNOMEN DAT U COMMANDANT BENT VOOR SALLAND HERHAAL SALLAND STOP OM MISVERSTANDEN TE VERMIJDEN IS HET BELANGRIJK DAT U HET GRONDGEBIED SALLAND NIET OVERTREED STOP BESTE GELUKWENSCHEN STOP

FROM CHARADES VAI WENSUN STOP MYN ZES ACHT (68) STOP UW BROADCAST NRS TOT EN MET TWEE TWEE (22) ONTVANGEN STOP ZAL U SPOEDIG OMTRENT MATERIAAL VAN MACBEF INLICHTEN STOP GELIEVE BIJ DE DOOR MY AANGEVRAAGDE ARTIKELEN ENVELOPPEN ZEEP EN SCHEERMESJES TE VOEGEN STOP ZOODRA U ARTIKELEN VOOR MAURITS VOOR VERZENDING GEREED HEBT KUNT U WEER EEN LADING OP EVERT AFWERPEN STOPWoensdag 22 november, 1944.

69. Beekman laat weten dat het Eureka baken en het seinlicht op veld Evert blijven. Macbef heeft zijn aangevraagde materiaal ontvangen, alleen is de fles whiskey kapot gevallen. Wel vraagt hij Londen of Macbef zich niet met de droppingen op veld Evert wil bemoeien. Hierdoor zou een ruzie kunnen ontstaat zoals die ook tussen
DUDLEY (Brinkgreve) en EVERT (Lancker) heeft plaatsgevonden.

70. Jaap wil dat Londen een lijst naar Lancker stuurt met slagzinnen voor bepaalde sabotage acties en tevens vraagt Lancker om fietsbanden voor zijn koeriers. Hij heeft weer een lading op veld Evert ontvangen, maar hij vraagt Londen of het vliegtuig met zowel een Eureka ontvanger
(Rebecca) werkt als met een S-Phone en heeft men ook pakketten gedropt?

39. Amerikaanse autoriteiten vragen via Londen of de Amerikanen als het mogelijk is door de geallieerde linies kunnen worden geholpen.

FROM CHARADES VAI WENSUN STOP MYN ZES NEGEN (69) STOP EUREKA EN SEINLICHT BLIJVEN GEHANDHAAFD OP EVERT STOP MACBEF HEEFT MATERIAAL GOED ONTVANGEN STOP DE WHISKEY IS ECHTER KAPOT GEVALLEN STOP MACBEF BEMOEIT ZICH IN GODS NAAM TOCH NIET MET EVERT TERREIN STOP WANT DIT ZOU EEN HOPELOOZE VERWARRING STICHTEN EN ZOU EEN ZELFDE RUZIE ONTSTAAN ALS GEKOMEN IS TUSSCHEN DUDLEY EN EVERT STOP

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MYN ZEVENTIG
(70) STOP ZENDT AAN EVERT VERLYST (EEN LIJST) MET DOOR U GEWENSCHTE SABOTAGES MET BIJBEHORENDE SLAGZINNEN STOP HIJ VERZOEKT TEVENS OM RIJWIELBANDEN VOOR DE KOERIERS STOP UW ZENDING OP EVERT ONTVANGEN STOP WRKT UW VLIEGTUIG MET EUREKA EN SPHONE EN WAREN ER PAKETTEN VRAAGTEKEN STOP

TO CHARADES VIA DAY WENSUN STOP OUR THREE NINE (39) STOP DE ZES AMERIKANEN WORDEN VERZOCHT DOOR HUN AUTORITEITEN OM DE GEALLIEERDE LINIES TE BEREIKEN INDIEN DIT MOGELIJK IS STOP
                                                                  VERDER NAAR TELEGRAMMEN 4                                                                              w.mugge@home.nl