TELEGRAMMEN 2, OKTOBER 1944.
Zondag 1 oktober, 1944.

4. Beekman vraagt om 500 Stenguns die op terrein GROOTE JAN gedropt moeten worden. Het ontvangstcomité is georganiseerd zoals in bericht 2 is aangegeven. Ook vraagt hij om een pak munitie, een zender en een ontvanger. Verder wil hij tabak en winterkleding voor hem zelf hebben.

5. Jaap Beekman meldt dat zijn kristal met de frequentie van 6395 kHz defect is. Hij is treveden over de S-Phone operator, maar twijfelt of het apparaat wel goed werkt. Londen moet met de volgende zending ook pistolen meesturen.

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MY NR FOUR (4) STOP ZEND ONS VIJF HONDERD STEN GUNS OP TERREIN GROOTE JAN RECEPTION VOLGENS BERICHT NR TWEE HIJP VIER STOP TEVENS EEN PAK MET AMMUNITION ZENDER U EN IC RECEIVED EN TABAK EN WINTERKLEEDING VOOR MIJZELF STOP

FROM CHARADES VIA WENSUM STOP MY NR FIVE (5) STOP FREQUENCIE ZES DRIE NEGEN VIJF IS KAPOT STOP BEN ZE.. PHONE OPERAOTOR DOCH BETWIJFEL OF ONZE PHONE GOED WERKT STOP STUUR TEVENS PISTOLEN STOPMaandag 2 oktober, 1944.

6. Beekman geeft aan dat hij 's nachts geen berichten kan ontvangen omdat hij dan in een schuilplaats slaapt. Het eerder genoemde kristal, 6395 kHz, is weer gerepareerd.

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP NR ZES (6)  STOP KAN VOORLOOPIG DESNACHTS GEEN BROADCAST ONTVANGEN OMDAT IK IN SCHUILPLAATS SLAAP STOP CRYSTAL ZES DRIE NEGEN VIJF WEER GEREPAREERD STOPDinsdag 3 oktober, 1944.

7. Beekman vraagt Londen om de gevraagde goederen zo spoedig mogelijk te droppen. Het spoor baanvak van Almelo naar Coevorden is door de Duitsers bezet. Tenslotte doet hij de groeten aan de familie van zijn vrouw Yolande Beekman-Unternährer in Engeland.

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP NR ZEVEN (7) STOP STUUR GEVRAAGDE ZENDING SPOEDIGST STOP SPOORLIJK ALMELO COEVORDEN DOOR DUITSCH PERSONEEL BEZET STOP GROETEN AAN FAMILIE STOPWoensdag 4 oktober, 1944.

4. Londen had het idee dat gezien recente arrestaties veld GROOTE JAN, of EVERT, niet meer bruikbaar was. Beekman moet aangeven of het veld nog bruikbaar is en indien dit niet het geval is moet hij een nieuw veld opgeven. Ook moet hij aangeven of ook andere organisaties van dit veld gebruik maken. Als dit zo is welke slagzin wordt er dan gebruikt? Londen vraagt oof Jaap Beekman alleen voor de RVV werkt en vraagt of zij
(Beekman, Hinderink en Luykenaar) nog bij elkaar zijn?

8. Beekman laat weten dat Lancker zit te springen om wapens. Beekman vraagt Londen waarom zij toch geen wapens droppen waarom gevraagd is, hij zit hier toch niet voor niets. Er zijn aanloop adressen voor te droppen agenten beschikbaar. De slagzin voor het droppingsveld is 'Eendracht maakt macht'.

TO CHARADES VIA WENSUN DIRECT STOP OUR NR FOUR (4) STOP TEN GEVOLGE VAN ARRESTATIES BESTOND HIER TWIJFEL OF AFWERPTERREIN EVERT HERHAAL EVERT AAN DE VECHT NOG BRUIKBAAR IS STOP ZEND ONS SPOEDIGST BEVESTIGING OF DIT TERREIN IN ORDE IS OF GEEF ONS NIEUW TERREIN OP STOP GEEF ONS OOK DE JUISTE LIGGING VAN UW TERREIN ONTVINGEN UW BERICHT OVER VERANDERING VAN SLAGZIN STOP WORDT UW TERREIN OOK DOOR ANDEREN GEBRUIKT EN ZOO JA MET WELKEN SLAGZIN STOP WERKT U ALLEEN VOOR RVV HERHAAL RVV EN ZIJN JULLIE NOG STEEDS SAMEN STOP

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP NR ACHT (8) STOP COMMANDANT RVV VAN OVERIJSSEL VEZOEKT DRINGEND OM WAPENS STOP WAAROM KOMEN JULLIE TOCH NIET STOP IK ZIT HIER NIET VOOR JAN LUL STOP UEICIGV ADRESSEN VOOR AGENTEN ZIJN VOORRADIG STOP RADIO SALGZIN IS EENDRACHT MAAKT MACHT STOPDonderdag 5 oktober, 1944.

In dit telegram geeft Beekman aan dat hij alleen voor de RVV werkt. Hij heeft de grondploeg gereorganiseerd. Het terrein is reeds door DUDLEY opgegeven en wordt alleen de door RVV gebruikt, wat hij reeds in bericht nummer 2 heeft aangegeven. Het terrein ligt ten noorden van de Vecht tussen Ommen en Marienberg. Het is een heideveld bij Stegeren.

10. Beekman geeft aan dat Luykenaar zich bij droppingsveld BERTUS bevindt.  Hij zit ergens in Overijssel. De koeriersdienst naar hem functioneerd heel traag.
(In werkelijkheid bevond Joop Luijkenaar zich in de buurt van Putten. Veld Bertus en Podex III bevonden zich op de Appelse Heide). Hij vraagt als laatste of er nog nieuws over zijn vrouw is. Deze was reeds op 14 september in concentratiekamp Dachau door de SS doodgeschoten.  Zie Yolande.

5. Londen laat weten dat er vanaf de volgende dag geprobeerd wordt een lading op veld Evert te droppen. Het werk van Jaap Beekman wordt zeer gewaardeerd en men wenst hem het beste. De berichten over zijn vrouw Yolande zijn positief. In feite weet SOE helemaal niet waar zij zich bevindt en wat haar toestand is. Mogelijk wist men dat zij zich in de Fresnes gevangenis in Parijs bevond.

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP IK WERK ALLEEN VOOR RVV EN TERREIN EVERT STOP HEB RECEPTIE GEREORGANISEERD STOP DIT TERREIN IS REEDS DOOR DUDLEY AAN JULLIE OPGEGEVENEN WORDT ALLEEN DOOR ONS GEBRUIKT STOP RAAD VAN VERZET VOLGENS MIJN BERICHT NR TWEE STOP DIT TERREIN LIGT NOORDELIJK VAN DE VECHT TUSSCHEN OMMEN EN MARIENBURG EN IS EEN HEIDE VELD BIJ STCGT RENRI TSQBG VREN STOP

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP NR TIEN
(10) STOP LODEWIJK BEVINDT ZICH BIJ TERREIN BERTUS STOP ER IS ERGESS IN OVERIJSSEL STOP KOERIERSDIENST NAAR HEN ZEER LANGZAAM STOP IS ER NOG NIEUWS VAN MIJN VROUW STOP

TO CHARADES VIA WENSUN DIRECT STOP OUR NR FIVE (5) STOP ZULLEN EVERT VANAF MORGEN PROBEEREN STOP UW WERK WORDT TEN ZEERSTE GEAPPRECIEERD GOOD LUCK STOP BERICHTEN OVER YOLANDE REPEAT YOLANDE ZIJN GOED STOPVrijdag 6 oktober, 1944.

Beekman laat in een ongenummerd telegram weten dat hij het idee heeft dat Londen alles begrepen heeft. Hij vraagt of Londen de troepen die kamp ommen bestieren aangepakt kunnen worden, want zij terroriseren de hele omgeving. Zij bevinden zich in Huis Eerde en in barakken bij Bestemerberg.
(Dit is kamp Erika)

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP ALLES DUS BEGREPEN STOP KAN HET KAMP OMMEN DOOR JULLIE VERNIETIGD WORDEN STOP MOMENTEEL BEVINDEN ZICH ER ALLEEN REPEAT ALLEEN STAATSPOLITIE EN DUITSCHERS DIE ZICH BEESTACHTIG IN DEZER STREKEN GEDRAGEN STOP ZE ZIJN IN HUIS EERDE EN BARAKKEN BIJ RESTEMERBERG.Zaterdag 7 oktober, 1944.

12. Jaap laat Londen weten dat hij alle berichten ontvangen heeft en dat een verslag volgt.

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MYN NR TWAALF (12) STOP ALLES ONTVANGEN STOP VERSLAG VOLGT STOPMaandag 9 oktober, 1944.

13. Vier containers waarin voedsel, karabijnen en Stenguns verpakt waren zijn zonder parachute te pletter geslagen. Deze containers zijn in de lucht tijdens de afdaling tegen elkaar geslagen.  De S-Phone op veld Evert deed het niet en ook het Eureka baken liet het op het laatste moment afweten. Jaap vraagt Londen waarom het vliegtuig zijn lading in in twee runs afwierp. De grondploeg rekent altijd op twee runs, men laat de lampen dus branden.

14. Beekman geeft aan dat men op veld Evert weer een lading containers van Londen verwacht. Zij willen nu uitsluitens Stenguns, handgranaten, S-Phones, Eureka bakens en seinlampen hebben. Hij laat ook weten dat men bij deze dropping alleen maar over een seinlamp kan beschikken, want zowel de S-Phone als het Eureka baken zijn defect. Men zal de letter K van Karel seinen. Hij smeekt Londen voldoende rookartikelen voor zo'n twintig man te sturen.

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MIJN NR VEERTIEN (14) STOP VIER CONTAINERS WAARIN VOEDSEL KLEEDING KARABIJNEN EN STENGUNS ZONDER PARACHUTE TE PLETTER GEVALLEN STOP IN DE LUCHT TEGEN GEBOTST STOP  S PHONE WERKTE NIET EN EUREKA GING LAATSTE MOMENT OOK KAPOT STOP WAAROM WIERP VLIEGTUIG NIET IN TWEE RUNS RPT RUNS STOP WIJ ZULLEN ALTIJD OP TWEE RUNS REKENEN STOP

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MIJN NR VIJFTIEN
(15) STOP WIJ VERWACHTEN OP EVERT NIEUWE ZENDING VAN JULLIE STOP ZEND ONS DEZE KEER UITSLUITEND STENGUNS HANDGRANATEN S PHONES EUREKAS EN SEINLICHTEN STOP WIJ KUNNEN DEZE KEER DUS ALLEEN MAAR SEINLICHTEN GEBRUIKEN EN WEL DE K VOOR KAREL STOP ZEND ONS ALSUBLEFT VOLDOENDE ROOKARTIKELEN VKOB TWINT HAMAN (VOOR TWINTIG MAN) STOP
Dinsdag 10 oktober, 1944.

15. Beekman laat Londen weten dat men in de nacht van maandag op dinsdag geen vliegtuig gehoord, of gezien heeft. Hij vraagt Londen of zijn vrouw Yolanda in vrijheid is, of in de gevangenis zit. Voor de grondploeg wil Jaap vijftien militaire overjassen hebben. Deze mannen leven in een hut in het bos bij het Stegerenveld en hebben het 's nachts erg koud.

Londen laat weten dat de dropping op veld Evert plaats zal vinden in de nacht van woensdag op donderdag. Men zal de overjassen zo snel mogelijk sturen. Het spijt Londen Jaap te moeten laten weten dat Yolande in de gevangenis, in Frankrijk, zit maar dat zij het goed maakt. Dit is natuurlijk een leugen, want Londen heeft geen idee dat Yolanda bijna een maand geleden in Dachau door de SS geëxecuteerd is.

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MIJN NR VIJFTIEN (15) STOP IN DE NACHT VAN MAANDAG OP DINSDAG GEEN VLIEGTUIG GEHOORD OF GEZIEN STOP IS YOLANDA RPT YOLANDA IN VRIJHEID OF IN GEVANGENIS NAA (IMI) STOP KUNT U VOOR HET RECEPTIE COMMITEE VIJFTIEN OF MEER MILITAIRE OVERJASSEN STUREN STOP DEZE ARME DUIVELS LEVEN IN EEN HUT IN HET BOSCH EN HEBBEN HET SNACHTS ZEER KOUD STOP.

TO CHARADES VIA WENSUN STOP WE ARE TRYING EVERT RPT EVERT AS FROM TOMORROW  NIGHT WEDNESDAY RPT WEDNESDAY STOP OVERCOATS WILL BE DELIVERED AS SOON AS POSSIBLE STOP MUCH REGRET YOLANDA RPT YOLANDA IN PRISON BUT REPEAT SHE IS ALIVE AND WELL STOPWoendag 11 oktober, 1944.

16. Beekman laat weten dat op de spoorlijn van Ommen naar Mariënberg, oostelijk van station Junne en zuidwestelijk van Huize Beerse staat reeds enige tijd een zwaar gecamoufleerde en beladen trein. Hij staat tussen dennebossen en is vermoedelijk geladen met munitie. (zie afbeeldingen)

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MIJN NR ZESTIEN (16) STOP OP DE SPOORLIJN OMMEN MARIENBERG OOSTELIJK VAN STATION JVNNE RPT LUNNE EN ZUIDWESTELIJK VAN HUIXB EZRSE RPT GEERTE STAAT REEDS GEDURENDE EENIGE TIJD EEN ZWAAR GECAMOUFLEERDE EN BEPAKTE TREIN STOP TUSSCHEN DENNEBOSCHEN EN VERMOEDELIJK AMUNITIE STOPDonderdag 12 oktober, 1944.

17. Beekman laat Londen weten geen materiaal te hebben ontvangen ondanks het feit dat men om 22.45 uur een signaal naar een overvliegend vliegtuig heeft gegeven, maar deze reageerde niet. Jaap denkt dat er iets is met de tijden die men aanhoudt van zowel in- als buiten de zogenaamde maanperioden. Verder wil hij van Londen weten over het bezoeken van vergaderingen, wat men verstaat onder onmiddellijk, of onder 'iets later'. Welke telegram dit betreft is niet duidelijk, het is niet bij het NIOD aanwezig.

18. Blijkbaar verstuurd Beekman een aantal berichten voor Gerard Buunk, alias
FOPKONIJN, agent/marconist van Bureau Inlichtingen en deze zijn bestemd voor zijn chef Majoor Jan Somer.

??. Londen laat weten dat de piloot geen ontvangst Comité heeft gezien en daarom niets afgeworpen heeft. Tevens vraagt men of veld Evert nog wel veilig is en als alles in orde is gaat men het opnieuw proberen.

??. Londen geeft in dit bericht aan dat het erg moeilijk is om exact aan te geven waneer de dropping plaats zal vinden, want deze zijn per dag anders. Misschien bedoelt men vergaderingen het droppen van materiaal. Als hij onmiddellijk naar een vergadering moet komen houd dat in dat de grondploeg meteen klaar moet staan. Wanneer er geen extra bericht wordt uitgezonden komt het vliegtuig pas na 23.00 uur.

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MIJN NR ZEVENTIEN (17) STOP NIETS ONTVANGEN DOCH WEL OM KWART VOOR ELF SIGNALEN GEGEVEN NAAR EEN VLIEGTUIG DAT EVENWEL NIET REAGEERDE STOP MIJN JUISTE TIJDEN VAN YACHT (WACHT) UUREN VOOR QVS ZOOWEL BUITEN ALS IN DE MAANPERIODE STOP WAT VERSTAAN JULLIE ONDER ONMIDDELIJK NAAR DE VERGADERINGEN WAT ONDER IETS LATER STOP

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MIJN NR ACHTTIEN
(18) STOP HN (DE) VOLGENDE SKEDS BERICHTEN VAN FOPKONIJN VOOR MAJOOR SOMERS RPT SOMER STOP AFWIJKENDE SAMENSTELLING VAN DEZE BERICHTEN STOP

TO CHARADES VIA WENSUN STOP HAVE TRIED EVERT RPT EVERT AGAIN BUT NO RECEPTION SEEN STOP REPORT IF EVERYTHING ALLRIGHT AND IF WE CAN TRY AGAIN STOP

TO CHARADES VIA WENSUN STOP HET IS ERG MOEILIJK VOOR ONS OM U JUISTE TIJDEN VAN WACHTUREN OP TE GEVEN DAAR DEZE MET DEN DAG VARIEERDEN STOP WANNEER WIJ ZEGGEN DAT U ONMIDDELLIJK OP DE VERGADERING MOET KOMEN BEDOELEN WIJ DAT DE ONTVANGST ONMIDDELLIJK GEREED GEMAAKT MOET WORDEN STOP WANNEER DE AANKOMST NA ELVEN ZAL ZIJN GEVEN WIJ GEEN HERHAAL GEEN EXTRA BERICHT DOOR STOPVrijdag 13 oktober, 1944
.

?? De commandant van de RVV vraagt Londen om 10 geladen schepen die in het Twentekanaal bij de sluis van Eefde liggen te bombarderen.

19. Dit telegram is gedeeltelijk verminkt binnengekomen. Het gaat waarschijnlijk om het wachten op een vliegtuig dat een dropping uit gaat voeren. Wanneer men onmiddellijk naar de vergadering moet komen houdt dat in dat men vanaf 20:00 uur GMT op het droppingsveld is en dat men wacht tot 24:00 uur. Voor alle andere oproepen geldt dat men tot 02:00 uur op het veld is. Beekman vraagt Londen of men met de nu gemaakte afspraken akkoord gaat. Het vliegtuig dat woensdag 11 oktober een lading zou droppen zocht teveel in westelijke richting naar het drppingsveld.


FROM CHARADES VIA WENSUN STOP COMMANDANT RVV RPT RVV VERZOEKE SPOEDIGST BOMBARDEMENT VAN ONGEVEER TIEN GELADEN SCHEPEN LIGGENDE IN TWENTE RIJNKANAAL BIJ SLUIS EEFDE RPT EEFDE BIJ GORSSEL RPT GORSSEL STOP

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP NEGENTIEN
(19) STOP WIJ VERWACHTEN UWE ZROPE VERTR PTEVE RJALS GEBON ONMIDDELLIJK NAAR DE VERGADERING DAN ZULLEN WIJ WACHTEN VAN ACHT UUR GMT RPT ACHT UUR GMT TOT TWAALF UUR GMT RPT TWAALF UUR GMT STOP IN HET ANDERE GEVAL WACHTEN WIJ TOT TWEE UUR RPT TWEE UUR GMT STOP KEUREN JULLIE DIT GOED STOP BEDOELD VLIEGTUIG VAN WOENSDAGAVOND ZOCHT VEEL TE VEEL WESTELIJK STOPZaterdag 14 oktober, 1944.

??. Londen laat Jaap Beelman weten dat zij akkoord gaan wat betreft de code van
KRIS (Hinderink). Hij moet de MAJOOR (Henk Brinkegreve) leren hoe hij de code van KRIS moet gebruiken. Beekman moet aangeven wanneer hij berichten van Brinkgreve verstuurd. De security check voor Brinkgreve wordt later opgegeven.

TO CHARADES VIA WENSUN STOP WE AGREE YOUR MESSAGE REGARDING CODE KRIS STOP KRIS SHOULD TEACH MAJOOR HIS CODE AND ADVISE US WHEN SENDING MESSAGE FROM MAJOOR STOP WE WILL ARRANGE SECURITY CHECK LATER STOPZondag 15 oktober, 1944.

??. Blijkbaar ontvangt Jaap Beekman een bericht dat ook naar
RUMMY (Bert de Goede) en naar PODEX (Luke Mulholland) is gestuurd. De inhoud is onbekend.

TO CHARADES VIA WENSUN STOP OWING TO STAND BY ......Maandag 16 oktober, 1944
.

21. Beekman geeft aan 18 containers te hebben ontvangen waarvan er 1, geladen met karabijnen, weer te pletter viel. Bij deze zending zaten tot teleurstelling van de mannen niet de gevraagde Eureka's, S-Phones, overjassen en rook artikelen. Londen moet wachten met de volgende dropping tot dat Beekman groen licht geeft.

23
. Beekman laat weten dat men veel last heeft van het Controle Kommando van het vervloekte Kamp Ommen. Het ontvangstcomité van veld Evert op het Stegerenveld is nog steeds veilig, maar Londen moet wachten met de volgende dropping tot hij daartoe opdracht voor geeft.

24. Beekman laat Londen weten dat zij dringend een boodschap voor het Nederlandse volk via Radio Oranje moeten verspreiden. De verzetsbewegingen zijn blijkbaar bang voor loslippigheid van de bevolking voor wat betreft het ondergrondse verzet. Men moet echter wel de namen van verraders of mogelijke verraders aan het verzet doorgeven.

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MIJN TWEE EEN (21) STOP ONTVINGEN ACHTTIEN CONTAINERS WAARVAN EEN MET KARABIJNEN WEER TE PLETTER VIEL STOP TOT ONZE TELEURSTELLING GEEN REPEAT GEEN EUREKAS SPHONES ROOKARTIKELEN EN OVERJASSEN STOP WACHT MET VOLGENDE ZENDING TOT IK JULLIE WAARSCHUW STOP

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MIJN TWEE DRIE
(23) STOP ACTIVITEIT VAAK ONIROLEBOMMANDO UIT HET VERSOEKOE KAMP OMMEN STOP DEZE BOEVEN OMSINGELEN SNACHTS GBIZEN EN VERRICHTEN ARRESTATIES STOP RECEPTIE COMMITEE NOG STEEDS VEILIG DOCH WACHT MET ZENDEN TOT IK U WAARSCHUW STOP

FROM CHARADES VIA WENSUM STOP MIJN TWEE VIER
(24) STOP WILT U VOLGENDE DRINGENDE BOODSCHAP PER RADIO AAN NEDERLANDSCHE VOLK MEEDEELEN STOP ZWIJGT RPT ZWIJGT ZELFS TEGENOVER NAASTE FAMILIE OVER ALLES WAT U TOEVALLIG HOORT OF ZIET VAN ONDERGRONDSCHE ORGANISATIES EN MAAK NAMEN VAN VERRADERS OF VERDACHTEN HIERVAN AAN DEZE ORGANISATIE BEKEND STOPDinsdag 17 oktober, 1944
.

25. Men is blij dat Londen van te voren aangeeft wanneer de actie slagzinnen worden uitgezonden. Men wil echter weten of de uren in GMT of in Nederlandse tijd zijn opgegeven. Tevens is men op zoek naar nieuwe droppingsvelden. Jaap vraagt of de zogenaamde broadcast uitzending misschien overdag kunnen plaats vinden. Mogelijk heeft hij 's nachts te veel last van storing, of dat de ontvangst dan slechter is.

??. Londen antwoord dat de opgeven tijden Nederlandse tijd is. Men zal Beekman snel laten weten of de broadcast uitzendingen ook overdag plaats kunnen vinden, men denkt van wel.

FROM CHARADES VIA WENSUM STOP MIJN TWEE VIJF (25) STOP WIJ JUICHEN UW BIJSTAND TIJDEN AANGEDUID DOOR SLAGZINNEN TEN ZEERSTE TOE STOP IS HET ECHTER GMT RPT GMT NEDERLANDSCHE TIJD STOP WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR NIEUWE AFWERP TERREINEN STOP KUNNEN JULLIE DE BROADCAST NIET OVERDAG ZENDEN EOOJA (ZOO JA) GEEUX (GEEF) MIJ DE TIJDEN STOP

TO CHARADES VIA WENSUM STOP ONZE ZINNEN VOOR BIJSTAND TIJDEN ZIJN BEDOELD VOOR NEDERLANDSCHE TIJD STOP ZULLEN U SPOEDIG LATEN WETEN OF BROADCAST OVERDAG VOOR U TE ARRANGEREN IS STOP WIJ HEBBEN GOEDE HOOP STOPWoensdag 18 oktober, 1944.

13. Londen geeft aan Jaap Beekman de tijden door van de broadcast uitzendingen die overdag zullen plaats vinden, de frequentie is 6480 kHz.

14. Londen laat Jaap weten zich niet door de Duitsers te laten provoceren om tot gewapende actie over te gaan zonder daartoe van Londen opdracht te hebben gekregen. Ook moet hij proberen de burgerbevolking rustig te houden.

26. Beekman geeft aan dat men weer kan proberen op veld Evert een lading af te werpen. Men moet echter alleen S-Phones, Eureka's en seinlampen. Als men ze voorradig heeft xxxx en instructeurs. Het afvoereN van wapens vanaf veld Evert gaat zeer moeilijk, vandaar dat men op zoek is naar een anderE droppingsveldEN, hiervoor heeft men met name de Eureka's en de S-Phones nodig. Eén seinlamp is voor DIRK. Men moet niet vergeten rookwaren mee te sturen.
Is Dirk ook een droppingsveld in Overijssel?

TO CHARADES VIA WENSUN STOP OUR ONE THREE (13) STOP ZOODRA U DIT BERICHT BEVESTIGD EN BEGREPEN HEBT BEGINNEN WIJ MET DE BROADCAST OVERDAG OM VEERTIEN HONDERD GMT HERHAAL VEERTIEN HONDERD GMT WIJ GEBRUIKEN FREQ ZES VIER ACHT NUL HERHAAL ZES VIER ACHT NUL VAN UW EXTRA SKEDS STOP ANDERS IS ALLES HETZELGDE ALS VOOR BROADCAST GEDURENDE DE NACHT STOP IN GEVAL U EEN MAIN SKED MOCHT HEBBEN TUSSCHEN DERTIEN EN VIJFTIEN HONDERD GMT DAN ZULLEN WIJ DIEN DAG OM ZESTIEN HONDERD GMT HERHAAL ZESTIEN HONDERD GMT BROADCASTEN STOP

TO CHARADES VIA WENSUN STOP OUR ONE FOUR
(14) STOP UNDER NO CIRCUMSTANCES LET YOURSELF BE PROVOKED INTO TAKING ANY ARMED ACTION WITHOUT EXPRESS ORDERS FROM US STOP IF NECESSARY TRY AND RESTAIN CIVIL POPULATION IN SAME SENSE STOP

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MIJN TWEE ZES (26) STOP U KUNT HET WAGEN NOG EENS OP EVERT AF TE WERPEN STOP ZENDT ECHTER UITSLUITENS RPT UITSLUITENS SPHONES EUREKAS SEINLAMPEN EN INDIEN VOORRADIG LOKFDA EN INSTRUCTEURS STOP TRANSPORT VOOR WAPENS VANAF EVERT ZEER MOEILIJK DAAROM NIEUWE TERREINEN WAARBY VOORAL EUREKAS EN SPHONES NOODIG HEBBEN STOP SEINLAMP IS VOOR DIRK RPT DIRK STOP VERGEET DITMAAL ROOKARTIKELEN NIET STOPDonderdag 19 oktober, 1944.

27. Op de spoorlijn Alemelo-Coevorden heeft men 's nachts veel activiteit waargenomen. Laatst liepen er xxxx  wagens uit de rails waardoor er 300 wagens waaronder een xxxx wagen met tank xxxx. De treinen staan in de buurt van Bergentheim, Mariënberg en Beerze. Ze zijn duidelijk vanuit de lucht te zien.

28. Jaap Beekman laat weten dat hij de plannen rond het broadcasten van berichten gedurende daguren heeft begrepen. Hij hoopt de uitzendingen op een  broadcast ontvanger te kunnen horen. De commandant van de RVV in Overijssel
(Lancker) wil graag zendapparatuur hebben voor het binnenlandse netwerk.

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MIJN TWEE ZEVEN (27) STOP OP DE SPOORLIJK ALMELO COEVORDEN IS SNACHTS DRUK VERKEER STOP LAATST NACHT LIEPEN HNTTGA WAGENS UIT DE RAILS WAARDOOR ONGEVEER DRIEHONDERD WAGENS WAARONDER PELQAEN MET TANK VNAOL BKGEM WK STAAN NABIJ BERGENTHZIM MARIENBERG EN BEERZE STOP ZE ZYN DUIDELIJK VANUIT DE LUCHT TE ZIEN STOP

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MIJN TWEE ACHT
(28) STOP HEB BROADCAST PLAN BEGREPEN EN HOOP U OP EEN BROADCAST RECEIVER TE KUNNEN ONTVANGEN STOP COMMMANDANT RVV VAN OVERIJSSEL VERZOEKT OM ZENDTOESTELLEN VOOR BINNENLANDSCH GEBRUIK STOP
Vrijdag 20 oktober, 1944.

??. Londen geeft aan 8 manden met speciaal materiaal te willen droppen. Het ontvangstcomité wordt verzocht de lampen te laten branden want het vliegtuig zal wel twee of drie runs moeten maken om alles te kunnen droppen en om verspreiding te voorkomen.

??. Londen stuurt naar Beekman en naar Jedburgh team DUDLEY het zelfde bericht. Waarschuw iedereen....

29. Jaap geeft aan dat zijn laatste broadcast receiver nu ook defect is. Hij zal hem zo mogelijk laten repareren
(bij wie?) en hij gaat nu op zijn set naar de broadcast uitzendingen luisteren. Indien er persoonlijk spullen voor hem gedropt worden moet de mand of de container gemerkt worden met de M van Maurits.

TO CHARADES VIA WENSUN STOP ZENDEN ACHT HERHAAL ACHT PAKKETTEN MET SPCIAAL MATERIAAL STOP RECEPTION COMMITTEE WORDT VERZOCHT LICHTEN TE LATEN BRANDEN EN NIET UIT TE DOEN DAAR VLIEGTUIG WAARSCHIJNLIJK PAKKETTEN IN TWEE OF DRIE RUNS ZAL MOETEN LATEN PARACHUTEREN OM VERSPREIDING TE VERMYDEN STOP

TO CHARADES VIA WENSUN STOP PLEASE WARN EVERYONE ....

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MIJN TWEE NEGEN (29) STOP MYN LAATSTE BROADCAST RECEIVER OOK KAPOT STOP ZAL HEN ZOO MOGELIJK LATEN REPAREREN EN ZAL UW BROADCAST OP MYM ZENDTOESTEL ONTVANGEN STOP IN GEVAL U OOIT EEN PAK OF CONTAINER PERSOONLYK AAN MYZELF ZENDT VERMELDT ER DAN OP M VAN MAURITS RPT M VAN MAURITS STOPZaterdag 21 oktober, 1944.

30. Jaap is kwaad, de morse snelheid op de broadcast uitzending is veel te hoog voor hem en hij heeft last van ontzettend veel storing.

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MIJN DERTIG (30) STOP SCHEI MAAR UIT MET DIE VERROTTE BROADCAST STOP VEEL TE GROOTE SNELHEID EN ONZETTENDE STORING STOPZondag 22 oktober 1944,

31. Jaap laat Londen weten geen vliegtuig gehoord of gezien te hebben in de buurt van veld Evert. Bericht 1750 van
KRIS (Hinderink) die nu in Den Ham woont. Ik bezit geen enkele broadcast ontvanger meer. Kan Londen er een paar laten droppen.

32. Beekman is woest en laat weten dat de ontvangst van de broadcast uitzendingen nog steeds hopeloos is. Londen kan zich niet voorstellen hoe rot het materiaal van hem is. Hij moet steeds met één hand op zijn set drukken om de ontvanger te laten werken. De piloot die zijn A Mk3's gedropt heeft, heeft deze 5 km te ver gedropt. Een boer die de mand vond heeft de inhoud half vernield. Hierdoor kreeg Jaap deze set twee weken later pas weer in handen en nu zijn ze halfbakken door een (radio) amateur gerepareerd.

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MIJN DRIE EEN (31) STOP GEEN RPT GEEN VLIEGTUIG GEHOORD OF GEZIEN BY EVERT RPT EVERT STOP BERICHT NUMMER EEN ZEVEN VYFTIG VAN KRIS RPT KRIS DIE NU IN DEN HAM WOONT RPT DEN HAM STOP IK BEZIT NU GEEN ENKELE BROADCAST RECEIVER MEER STOP KUNT U EENIGE SUREN STOP

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MIJN DRIE TWEE
(32) STOP BROADCAST NOG STEEDS HOPELOOS STOP KUNT U NIET VOORSTELLEN HOE ROT MYN MATERIAAL IS STOP IK MOET MET EEN HAGDSTEITG OP MYN ZENDTOESTEL DRUKKEN OM IETS VAN JULLIE TE HOOREN STOP DIE STOMME PILOOT HAD MYN A MARK DRIE ZENDERS VYF RPT VYF KILOMETERS TE VER UITGEGOOID EN EEN BOER DIE ZE VOND HAD DE INHOUD VAN HET PAK HALF VERNIELD DOORDAT IK HET TWEE WEKEN LATER WEER IN HANDEN KREEG EN NU ZIJN ZE HALF GEBAKKEN GEREPAREERD DOOR EEN AMATEUR STOP

Maandag 23 oktober, 1944.

33. in de buurt van Dalfsen zijn zaterdagavond vier pakketten door een boer gevonden. Jaap Beekman vermoedt dat dit de voor hem bedoelde pakketten waren die door het vliegtuig lukraak zijn gedropt. Hij zal nog nader bericht sturen. Londen wordt verzocht de inhoud van de pakketten op te geven.

34. Jaap verwacht op veld Evert een volgende lading, waarbij voor hem zenders gedropt moeten worden. Zijn pakket met met de M van Maurits gemerkt worden. Hij hoopt dat de dropping door een bekwame piloot zal worden uitgevoerd.

??. Londen laat weten dat de piloot die zaterdagavond de dropping uitvoerde acht pakketten op veld Evert heeft afgeworpen. vanaf woensdagavond gaat met opnieuw proberen een lading af te leveren. Londen zal voor Jaap een paar AMk3 sets en een aantal broadcast ontvangers sturen. Misschien is de ontvangst op deze ontvangers van betere kwaliteit. De veldploeg moet de lichten laten branden tot alles afgeworpen is.

19. Londen laat Beekman weten dat team
DUDLEY met Henk Brinkgreve aan het hoofd grote moeite heeft met het feit dat de RVV leider EVERT (Lancker) slechts een deel van landelijk Overijssel aanstuurt. Mede door zijn gebrek aan samenwerking levert dit veel problemen op. Volgens hem is hij door Prins Bernhard benoemd tot commandant over heel Overijssel. Dit zou middels een radiotelegram via MAURITS (Beekman) gebeurd zijn. Het hoofdkwartier Overijssel is nu uitgebreid met de gebieden Drenthe en de Achterhoek met aan het hoofd een kolonel die commandant van de Orde Dienst was (Hotz). Het hele gebied is in vier districten opgedeeld waarvan er twee geleid worden door voormalige KP leiders en twee door RVV commandanten waarvan EVERT er één is. Evert is nooit officiël aangesteld als commandant en Londen vraagt Beekman of hij in deze kwestie opheldering kan geven.

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MIJN DRIE DRIE (33) STOP NABY DALFSEN RPT DALFSEN ZYN ZATERDAG AVOND VIER PACKAGES RPT VIER PACKAGES DOOR EEN BOER GEVONDEN STOP VERMOEDELYK WAREN HET ONZE PACKAGES DIE DOOR UW VLIEGTUIG LUKRAAK RPT LUKRAAK AFGEWORPEN ZYN STOP NADER BERICHT VOLGT STOP GEEF ONS TEN SPOEDIGSTE JUISTE OPGAVE VAN DEINHOUD STOP

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MIJN DRIE VIER
(34) STOP WY VERWACHTEN U WEER OP EVERT RPT EVERT MET ZENDERS VOOR MY STOP VERMELDT OP HET PAK M RPT M VOOR MAURITS STOP HOPELYK IS HET DITMAAL EEN GOEDE PILOOT STOP

TO CHARADES VIA WENSUM STOP PILOOT VAN VLIEGTUIG RAPPORTEERD DAT HY ZATERDAG NACHT ACHT HERHAAL ACHT PAKKETTEN OP EVERT GEWORPEN HEEFT STOP WY ZULLEN VANAF WOENSDAG AVOND HERHAAL WOENSDAG AVOND WEER PROBEEREN EN ZULLEN U EEN PAAR A MARK DRIE EN BROADCAST RECEIVERS ZENDEN EN HOPEN DAT U DAN ONZE BROADCAST BETER KUNT ONTVANGEN STOP LAAT ONS WETEN OF U SINDS EENIG NIEUWS HEEFT OVER PAKKETTEN VAN ZATERDAG NACHT STOP LAAT UW RECEPTIE COMMITTEE VOORAL DE LICHTEN AAN HOUDEN HERHAAL AAN HOUDEN TO HET VLIEGTUIG ALLES AFGEWORPEN HEEFT STOP

TO CHARADES VIA WENSUN STOP OUR NR ONE NINE
(19) STOP DUDLEY RPT DUDLEY REPORTS QUOTE RVV LEADER EVERT WAS ACTUALLY ONLY CONTACT MIDDLE RURAL PART OF OVERIJSSEL AND CAUSES CONTINUOUS TROUBLE THROUGH LACK OF COOPERATION CLAIMS HE BE NOMINATED COMMANDER RESISTANCE OVERIJSSEL BY HQ PRINCE BERNHARD VIA RADIO CONTACT MAURITS HQ OVERIJSSEL WHICH IS EXTENDING NOW INTO DRENTHE AND ACHTERHOEK HAS BEEN FORMED SOME WEEKS AGO WITH COLONEL EX LEADER OD OVERIJSSEL IN COMMAND AND FOUR DISTRICTS TWO OF WHOM COMMANDED BY FORMER KP CHIEFS AND TWO BY RVV MEN OF WHICH EVERT IS ONE UNQUOTE EVERT RPT EVERT IS NOOIT RPT NOOIT AANGESTELD IN DEZE POSITIE KUNT U ONS MISSCHIEN OPHELDERING GEVEN IN DEZE KWESTIE STOP
Dinsdag 24 oktober, 1944.

35. Beekman laat Londen weten dat hij de broadcast berichten 1 en 2 heeft ontvangen. Londen kan tevens een lading lichte wapens op veld Evert droppen. Hij laat nogmaals weten dat DIRK een seinlamp van hem krijgt. De grondploeg zit te springen om tabak. In Dalfsen zijn vier pakketten gevonden en deze zijn in goede handen, naar de overige 4 wordt nog gezocht.

??. Londen laat weten met de slagzin "Alle vrienden zenden groeten" aan te zullen geven dat men vanaf donderdagavond weer te zullen proberen een lading te willen droppen. De 8 pakketten die voor veld Evert bestemd waren zijn als volgt gemerkt met E voor Evert 691, 2598, 965, 3038, 3045 en 3047. Van de twee overige pakketten zijn geen nummers bekend. Jaap moet Londen snel laten weten welke pakketten in zijn bezit zijn.

36. Beekman laat weten dat het droppingsveld met de slagzin "Alle vrienden zenden groeten" gereed is om lichte wapens te ontvangen. Eerder was dit terrein niet te gebruiken wegens een vijandelijke actie.
Om welk terrein gaat het hier?

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MIJN DRIE VIJF (35) STOP ONTVING BROADCAST BERICHT NRS EEN EN TWEE RPT EEN EN TWEE STOP U KUNT EVENEENS EEN KLEINE ZENDING LICHTE WAPENS OP EVERT RPT EVERT AFWERPEN STOP SEINLAMP IS D RPT D VOR DIRK STOP ZENDT ALSTUBLIEFT TABAK VOOR RECEPTIE COMMITTEE STOP VIERPAKKETTEN GEVONDEN BY DALFSEN ZYN IN GOEDE HANDEN STOP NAAR DE ANDERE VIER WORDT GEZOCHT STOP

TO CHARADES VIA WENSUN STOP WY ZULLEN TERREIN MET SLAGZIN ALLE VRIENDEN ZENDEN GROETEN VANAF DONDERDAG AVOND WEER PROBEEREN STOP DE ACHT PAKKETTEN BESTEMD VOOR EVERT WAREN ALS VOLGT GEMERKT STOP E VOOR EVERT ZES NEGEN EEN STOP TWEE VYF NEGEN ACHT STOP NEGEN ZES VYF STOP DRIE NUL DRIE ACHT STOP DRIE NUL VIER VYF STOP DRIE NUL VIER ZEVEN STOP EN TWEE PAKKETTEN WAARVAN MERKEN ONBEKEND STOP LAAT ONS SPOEDIG WETEN WELKE VAN DEZE PAKKETTEN U ONTVANGEN HEEFT STOP

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MIJN DRIE ZES (36) STOP DIT BERICHT IS VAN TERREIN MET SLAGZIN ALLE VRIENDEN ZENDEN GROETEN STOP TERREIN WAS DOOR VYANDELIJKE ACTIE NIET GEREED MAAR IS THANS GEHEEL KLAAR EN WACHT OP LICHTE WAPENS.Woensdag 25 oktober, 1944.

??. Londen wil van Beekman weten of veld Evert weer geschikt is om containers en pakketten te ontvangen

37. Jaap stuurt een prive bericht voor zijn familie in Engeland. Hierin geeft hij aan dat het zaterdag 27 oktober de verjaardag van zijn vrouw Yolande is. Hij weet nog steeds niet dat zijn overleden is.

38. Jaap vraagt bericht 19 in het Nederlands te herhalen, hij kan als gevolg van verminking de engelse woorden niet ontcijferen.

??. Londen herhaalt nogmaals het bericht waarin gevraagd wordt hoe het nu precies met Kaptitein Lancker zit, maar nu in het Nederlands.

TO CHARADES VIA WENSUN STOP LAAT ONS DRINGEND WETEN OF EVERT HERHAAL EVERT WEER KLAAR IS OM ZOOWEL CONTAINERS ALS PAKKETTEN TE ONTVANGEN STOP

FROM CHARADES VIA WENSUN STOP MIJN DRIE ZEVEN (37) STOP BERICHT VOOR MYN FAMILIE STOP I AM ALRIGHT AND BETTER IN HEALTH THAN I EVER HAVE BEEN STOP SATURDAY IS THE BIRTHDAY OF MY POOR YOLANDA ZLSANARIE (ELSE MARIA) OF WHOM I THINK SUCH A LOT STOP KISSES FROM JAAP STOP

TO CHARADES VIA WENSUN STOP DIT IS EEN HERHALING VAN ONS NUMMER EEN NEGEN (19) STOP DUDLEY HERHAAL DUDLEY RAPPORTEERD QUOTE RVV LEIDER EVERT MAAKT GEDUREND MOEILYKHEDEN DOOR GEBREK AAN SAMENWERKING HY BEWEERD DAT HY ALS VERZETS COMMANDANT VOOR OVERIJSSEL ZOU WORDEN AANGESTELD DOOR HOOFDKWARTIER PRINS BERNHARD VIA RADIO CONTACT MAURITS STOP HOOFDKWARTIER OVERIJSSEL IS EENIGE WEKEN GELEDEN GEFORMEERD MET KOLONEL EX LEIDER OD OVERIJSSEL AAN HET HOOFD EN VIER DISTRICTEN WAARVAN TWEE VAN KP RPT KP EN TWEE VAN RVV RPT RVV WAARONDER EVERT EEN ZOU ZIJN UNQUOTE KUNT U HIEROVER MISSCHIEN OPHELDERING GEVEN STOP


                                                            VERDER NAAR TELEGRAMMEN 3.                                                                        
w.mugge@home.nl