ORGANISATIE VAN DE RADIODIENST OD STATION G-9.
Voorbereidend organisatorisch en technisch werk werd sedert jaren uitgevoerd door H. Hoekstra, zoowel in Gewest 9 als in onder andere de Gewesten 1, 2, 3, 10, 11 en 12. Hij beschikte in zijn woning te Blaricum over een werkplaats, waar hij zelfstandig de zenders en ontvangers bouwde van materiaal onder andere ter beschikking gesteld door de NV Philips te Eindhoven en de NSF te Hilversum.
Op regelmatige tijdstippen werden proefuitzendingen gehouden, onder andere met Alkmaar, Haarlem, Amsterdam, Hilversum, Groningen, Leeuwarden en Assen. De daarbij behulpzame marconisten in Gewest 9 waten Kees van der Hul en H.L.G. Nordsieck. Technische hulp werd verleend door onder andere A. van Wiefferen. (
1) Bij het in dienst stellen van het radionet in September 1944 beschikte Gewest 9 over de radiopost ten huize van Hoekstra, welk station onder andere optrad als leidend station voor AHK-OD en een radiopost te Hilversum gevestigd in Hotel 'Hof van Holland'. (2) Eind September werden complete zender en ontvanger fabrieksmerk NSF in gebruik genomen, ter beschikking gesteld door den heer Ottens van de NSF op aandrang van marconist Kees van der Hul.

In October werd de eerste verbinding met G-18 (Eindhoven) tot stand gebracht, welke tot eind Mei 1945 verzorgd werd door de beide bovenvermelde radioposten, aangevuld ter afwisseling door posten te Eemnes, Stoomgemaal en tijdelijk in de RK kerk te Blaricum. De radiopost in Hof van Holland moest verplaatst worden naar de toren van de Gereformeerde kerk aan de Joh. Gerardsweg te Hilversum.

Vanaf 9 Februari 1945 werd de dienst onderbroken als gevolg van een inval in het huis van Hoekstra, door de Grüne Polizei, waarbij Hoekstra om het leven kwam. (
3) Begin April 1945 werd de dienst met G-18 hervat vanuit de toren der Gereformeerde kerk aan de Joh. gerardsweg te Hilversum.

Het personeel der Radiodienst, dat regelmatig werkzaam was bestond uit: H. Hoekstra, Hoofd Radiodienst; Kees van der Hul, Chef Marconist; Nordsieck; J. Tielenburg; M. Pigeaud; en
APPIE als marconisten. N. van Heurn CO; T van Wiefferen, HENK en ALBERT van de Technische Dienst. Vlas, diverse opdrachten; Mej. Nijenhuis, koerierster.



             

                    Commentaar van Dr. J.M. Somer betreffende organisatie Radiodienst Gewest 9 OD te Hilversum.


1. Philips heeft door bemiddeling van Ir. Th. Tromp bijzonder veel hulp verleend aan Bureau Inlichtingen. In later stadium van de
    oorlog gingen met de crosslijnen geregeld zenders en ontvangers naar het bezette gebied. Het binnenlandse radionet teerde voor
    een groot deel op deze hulp.

2. Het leek mij in verband met de werkzaamheden van Hoekstra nier bijzonder verstandig een radiopost in zijn huis te hebben.
    Immers, Hoekstra vervaardigde ook zend- en ontvangstmateriaal en bij ontdekking van deze zendplaats was in één klap ook de
    fabricageplaats naar de maan. Zonder twijfel heeft de OD hier een zeer groot gebrek aan security getoond!

3. Zie mijn opmerking hierboven. Mijn vrees was dus niet zonder goede grond.


                  

                                                                                        Bron: NIMH

                                                                                    w.mugge@home.nl