Amsterdam, Oktober 1944, Week 4.


 
 
 
 
 
 
TERUG
© W.MUGGE@HOME.NL
SD hoofdkwartier WALIEN
 
Zondag 22 oktober versturen Pieter en Paul gezamenlijk vijf telegrammen:

125
, Tobias laat weten dat er een auto naar het contactadres in Gorinchem is gestuurd. Verder geeft hij aan druk bezig te zijn nieuwe droppingsvelden te zoeken. Verder gaat hij controleren of de informatie over luchtdoel geschut juist is. Als laatste doet hij Winny Thomas de groeten.

126
, Henri Koot laat weten dat de telefoon verbinding met Utrecht verbroken is en dat alle telegrammen via een RVV zender naar Eindhoven gestuurd worden. Morgen, maandag 23 oktober komt er een lading in Amsterdam binnen die vorige week donderdag 19-10-1944 blind gedropt is. Waar werd deze lading gedropt? 

127
, hierin geeft Tobias aan dat er die nacht een Eureka baken ingezet zal worden. Mandrill staat maandag nacht 23 oktober klaar ook met een Eureka baken en men verwacht twee vliegtuigen.  Op dinsdag nacht 24-10-1944 staat men weer op veld Oliver klaar. Ook dit keer zal gebruik worden gemaakt van een Eureka baken en ook hier wil Tobias twee vliegtuigen hebben.

128
, Tobias geeft een nieuw droppingsveld in Noord-Holland op genaamd Madeline.

129
, hierin wordt verzocht om een telegram van
WEGA, is dit het College Vertrouwensmannen, in de zogenaamde VKS codering te mogen verzenden.

70, waarin Londen aangeeft dat op veld Oliver de lichten niet op de juiste wijze waren opgesteld en daarom werd er niet gedropt. Op veld Mandrill deed men de lichten te vroeg uit waardoor het tweede toestel zijn lading niet af kon werpen. Op veld Eva in Drenthe deed men de lichten zo snel weer uit dat er helemaal niet gedropt kon worden. Men moet de lichten pas uitdoen als men er zeker van is dat dat de helelading door het toestel is afgeworpen en men moet de code letter blijven seinen met een zaklantaarn.

71
hierin geeft Londen aan dat er die zondag nacht door de piloot op veld Oliver geen lichten gezien zijn en dus werd er niet gedropt. Het pakket voor
HANS (Tobias) wordt maandag nacht met een dubbele lading op veld Mandrill afgeworpen. Op veld Oliver wil men op dinsdag nacht een dubbele lading, 24 containers, afwerpen. Kan Tobias bevestigen dat op de velden Mandrill en Oliver een Eureka baken aanwezig is?

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY 0NE TWO FIVE (125) STOP HAVE SENT YESTERDAY CAR TO GORINCHEM RPT GORINCHEM FOR YOUR CONTACT ADDRESS STOP DO ALL I CAN TO FIND NEW POINTS STOP SHALL CHECK TEN ANTI AIRCRAFT POSITIONS IS CORRECT STOP CHEERIO WINNY END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE TWO SIX
(126) STOP TELEPHONE LINE WITH UTRECHT RPT UTRECHT NOT RPT NOT WORKING STOP WE SEND YOU ALL SPECIAL TELEGRAMS VIA EINDHOVEN STOP SENDER RVV RPT RVV STOP RECEIVE TOMORROW BLIND LOAD DROPPED THURSDAY NIGHT STOP THE DC RPT DC END

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE TWO SEVEN (127) STOP CAN YOU INFORM RAF RPT RAF USING TONIGHT REBECCA STOP MANDRILL READY WITH EUREKA FOR MONDAY NIGHT WITH TWO PLANES STOP OLIVER FOR TUESDAY NIGHT AGAIN WITH EUREKA STOP CAN YOU ARRANGE ALSO TWO AIRCRAFTS FOR TUESDAY STOP BBC IN THU TCASK (de herfst?) KAN HET WAAIEN EN HET KAN REGENEN END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE TWO EIGHT (128) STOP CORRECTING NEW GROUND MADELINE RPT MADELINE STOP THIRTY THREE HUNDRED CROSSING OUDENDAM FIFTY NINE HUNDRED DRAWBRIDGE UITHOORN RPT UITHOORN TWENTY SIX HUNDRED CROSSING WILNIS END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE TWO NINE
(129) STOP REQUEST WEGA RPT WEGA TO SEND TELEGRAM FROM HIM IN VKS CODE RPT VKS CODE STOP geen tekst verder beschikbaar.

TO DRAUGHT DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR SEVENTY (70) STOP ... OLIVER RPT OLIVER LIGHTS WERE SET OUT INCORRECTLY IN FORM OF TRIANGLE AND MANDRILL RPT MANDRILL RECEPTION DID NOT RPT NOT KEEP THEIR LIGHTS ON FOR SECOND AIRCRAFT SO THAT WE COULD NOT DROP OUR SECOND LOAD ALSO EVA RPT EVA PUT THEIR LIGHTS OUT MUCH TOO SOON SO THAT LOAD COULD NOT BE DROPPED THERE STOP ALL LIGHTS MUST RPT MUST BE KEPT ON AND SIGNAL LETTER FLASHING INTIL IT IS CERTAIN AIRCRAFT HAS DROPPED WHOLE LOAD STOP

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP OUR SEVEN ONE
(71) STOP PILOTS REPORT NO REPEAT NO RECEPTION AT OLIVER SUNDAY NIGHT THEREFORE SENDING PACKAGE HANS REPEAT HANS WITH DOUBLE LOAD TO MANDRILL TODAY MONDAY NIGHT STOP TRYING OLIVER WITH DOUBLE LOAD AS FROM TUESDAY NIGHT STOP WE UNDERSTAND YOU HAVE EUREKAS ON BOTH GROUNDS CONFIRM STOP

Gerard Lips schrijft er het volgende over: "De bewuste dubbele-dropping. Omstreeks 11 uur met een tussentijd van 10 minuten twee vliegtuigen. Totaal 55 containers. Zeer slecht gegooid, verspreid over een afstand van 2 km. Surprises van ander terrein gekregen: 5 sigaretten, 2,5 reep chocolade en 2 pakjes biscuit.
Maandag 23 oktober:

114, wordt door Pieter verstuurd namens Scheltema (
ROELA) van het Parool wat bestemd is voor Van Heuven-Goedhart (BLAKE). Hij geeft aan hoeveel exemplaren van Het Parool gedrukt worden, maar dat men behoefte heeft aan papier en dat het ontbreken van electriciteit een probleem is. De nummering van dit telegram is vreemd, de dag ervoor was het laatst verzonden telegram nummer 129.

72, Londen meldt dat men spoedig een derde marconist voor Tobias droppen, want men wil dat
FRANS (Jan Steman) bij Cor van Paaschen blijft werken. Men vraagt op welke terrein men deze marconist het beste kan droppen. Eva en hondje Mette doen Tobias de groeten.

73
, hierin geeft men aan dat Tobias bepaalde berichten zoals aangegeven in telegram 129 van
WEGA in zijn VKS-code mag versturen.

Die maandag nacht waren er volgens Gerard Lips inderdaad een S-Phone en een Eureka baken actief op veld Mandrill. Hij schrijft in 1947 het volgende: "Vergeefs gewacht van 2 tot 4 uur. Voor het eerst "Eureka"en S-foon in het land. Boetje barstens vol met wachtende werkers. Surprises: 1,5 reep; 3 pak biscuit; puntbrief shag en 3 sigaretten".

21 & 22, Pieter de Vos laat weten dat Tobias ëén van zijn code bladen gebruikt, namelijk blad 8. Hij blijft wel zijn eigen security checks gebruiken.


FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE ONE FOUR (114) STOP ROER (ROELA) AAN BLAKE STOP DAGBLAD VLIEGENDE HOLLANDER HIER DOOR NIEMAND ONTVANGEN STOP VOORLICHTING BEVOLKING DOOR LOCALE GROEPEN ILLEGALE PERS VERZORGD MET DAGELIJKSE BULLETINS IN ZEER GROTE OPLAGEN STOP P REPEAT P (Parool) ALLEEN IN AMSTERDAM VIJFTIEN DUIZEND DAGELIJKS ELDERS NAAR EVENREDIGHEID STOP PLAN A REPEAT A ZAL IN VOORLOPIGE VORM VAN EEN EERSTE DAG AF INGAAN DAARNAAST PLAN U REPEAT U STOP PAPIER SITUATIE ABOMINABLE IS SPOEDIGE AANVULLING OVER ZEE MOGELIJK STOP OVER ONGEVEER VIER WEKEN VERVALLEN ALLE PLANNEN DOOR ONTBREKEN KRACHTVOORZIENING STOP SCHELTEMA EINDE

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP OUR SEVEN TWO (72) STOP WILL SEND SOONEST EFFICIENT WT OPERATOR BECAUSE WE WANT FRANS (Jan Steman) RPT FRANS TO STAY IN THE HAGUE STOP URGENT YOU TELL US AT WHAT GROUND WE CAN DROP HIM STOP LOVE FROM DENMARK AND METTE END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR SEVEN THREE
(73) STOP WEGA REPEAT WEGA YOU CAN SEND AS PER YOUR ONE TWO NINE (129) STOP

FROM BACKGAMMON VIA TORRIDGE STOP MY TWO ONE (21) STOP HANS WILL USE MY SHEET EIGHT FOR ENCODING HIS MESSAGES STOP

FROM BACKGAMMON VIA TORRIDGE STOP MY TWENTY TWO
(22) STOP HANS IS USING FOR ENCODING HIS MESSAGES MY LOTP SHEET EIGHT RPT LZTP SHEET EIGHT STOP HE WILL USE IS OWN CHECKS STOP ZERO BYE STOPDinsdag 24 oktober:

74, laat Londen weten op zoek te zijn naar Veldmarschalk Model. Hij zou opdracht hebben gegeven tot beestachtige vergeldingen tegen de Nederlandse bevolking.

75
, vraagt Londen namen op te geven van mensen die als leider ervaring hebben in actief verzetswerk. Hopelijk bedoelt men schuilnamen, anders zou dit een wel heel vreemde vraag zijn.

131, op donderdag 18 oktober 1944 is blijkbaar een dropping fout gegaan waarbij veel materiaal verloren is gegaan. Men heeft de gevonden containers in een kanaal gedumpt, nog voorzien van inhoud?

132
, is een zeer lang telegram hierin geeft Henri Koot aan dat het verzet in contact gekomen is met een groep Georgiërs en een groep Turkmenistans. Zij willen op het moment dat de geallieerden het sein geven in opstand komen tegen hun Duitse kamaraden.

133, laat Tobias weten dat een geplande dropping op veld Oliver is misgegaan, het toestel vloog op 5 km afstand van het pinpoint en reageerde niet op S-Phone en Eureka signalen. Nogmaals wordt het pinpoint van veld Oliver opgegeven.

134
, Henri Koot laat weten dat recente luchtaanvallen op Deventer, Hengelo, Zutphen en Utrecht veel leed hebben veroorzaakt en waarbij de militaire resultaten te verwaarlozen zijn. Hij verzoekt daarom geen aanvallen op steden meer uit te voeren.

135,
ook op veld Madeline is niets binnengekomen, men heeft zelfs het vliegtuig noch gezien noch gehoord. Tobias vraagt of er meteen die nacht nog gedropt kan worden. Dit telegram is dus tijdens daguren verstuurd.

136
,
niet aanwezig bij het NIOD.
137,
niet aanwezig bij het NIOD.

138
, hierin bedankt Tobias voor de ontvangen regenjas en overhemd. Deze regenjas is door Paul Peters nog jaren, ook na de oorlog, gedragen. Tobias heeft een paar pakjes gekregen die voor
KEES (Beukema toe Water) bestemd zijn en hij vraagt om een adres waar hij de pakjes af kan laten geven.

Het moge duidelijk zijn dat Pieter en Paul veel te lang in de lucht zijn geweest om al deze berichten te verzenden. Tobias werkt nu met blad nummer 8 van de persoonlijke codes van Pieter de Vos (
BRAM) omdat zijn eigen codes verbruikt waren. Als hij niet tijdige nieuwe persoonlijke codes ontvangt gaat hij verder met blad 9 van Pieter.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP OUR SEVEN FOUR (74) STOP PLEASE ASK DC RPT DC TO FIND OUT WHEREABOUTS OF HQ OF FIELDMARSHALL MODEL, RPT MODEL REPORTED PERSONALLY ISSUEING ORDER SAVAGE REPRISALS DUTCH POPULATION STOP HE IS POSSIBLY NOT IN OCCUPIED TERRITORY STOP ANY INFORMATION YOU CAN GIVE WILL BE APPRICIATED STOP

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP OUR SEVEN FIVE (75) STOP AAN DELTA RPT DELTA STOP VERZOEKE OPGAVE VAN DE PLAATSNAMEN WAAR EENHOOFDIGE LEIDING ACTIEG GEWAPEND VERZET IS TOT STAND GEKOMEN STOP VERZOEKE TEVENS MET BETREKKING TOT IEDER PLAATS OP TE GEVEN WELKE PRAKTISCH ERVARING IN ACTIEF RPT ACTIEF VERZETS WERK DE BETROKKEN LEIDER HEEFT STOP PERSOONSNAMEN BEHOEVEN TE WORDEN GENOEMD STOP UITERST SPOEDIG ANTWOORD GEWENSCHT STOP

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP OUR SEVEN SIX
(76) STOP Geen tekst bekend.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE THREE ZERO (130) STOP See telegram 248 to Northaw of october 25th.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE THREE ONE (131) STOP WE LOST THURSDAY NIGHT ONE CONTAINER STENS ONE WITH PISTOLS PROBABLY ONE WITH AMMUNITION STOP WE DONT KNOW ONE PACKAGE WITH EUREKA REPEAT EUREKA WRITTEN ON RAAD RWO (RVV) SEVEN SEVEN ZERO (770) AMSTERDAM STOP ALL OTHER CONTAINERS DRPPED IN A CANAL BY OUR PEOPLE STOP

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE THREE TWO
(132) STOP ARE IN CONTACT SINCE BEGINNING OF SEPTEMBER WITH GROUP OF ELVEN HUNDRED (1100) GEORGIANS WITH THREE HUNDRED FIFTY (350) GERMANS IN SAME UNITS IO AING NOORDWIJKERHOUT ZUIDPIER IJMUIDEN AND SECOND GROUP OF TWELVE HUNDRED FIFTY TUJKESTTNS WITH TWO HUNDRED FIFTY GERMANS IN SAME UNIT IN LINE BERGEN AAN ZEE GROOTEKETEN TWO (2) KM SOUTH DEN HELDER STOP BOTH GROUPS ARE PREPARED EXCLUSIVELY ON INSTRUCTION A (ALLIED) HQ RPT A HQ TO ANNIHILATE GERMAN COMRADES STOP FOR FURTHER CONTACT THEY WISH TO AVOID PROVOCATION FOLLOWING MESSAGE BY RUSSIAN BBC ON OCTOBER TWENTYSIX (26)TWENTYSEVEN (27) AND TWENTYEIGHT (28) FOR THE FIRST GROEP QUOTE KOSHANEKULAETSABAK UNQUOTE THE CAT DOES NOT BITE THE DOG AND FOR THE SECOND GROUP QUOTE WINOWKRSNPE UNQUOTE THE WINE TASTES WELL STOP IF YOU ACCEPT I WILL SEND THE MESSAGE AGREED UPON FOR THE HOUR OF MUNINY TO YOU STOP THE DC RPT DC STOP

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE THREE THREE
(133) STOP RECEPTION OLIVER REPORTED AIRCRAFT FIVE (5) RPT FIVE KM DISTANCE ZIBAM PINPOINT RECEPTION DID WORK WITH S PHONE EUREKA BUT NO REACTION AIRCRAFT STOP TSIP GONE EUREKA ALTERNATELY MANDRILL AND OLIVER STOP POSITION OLIVER SEVEN HUNDRED FIFTY (750) MEDEMBLIK FIFTY FOUR HUNDRED (5400) STATION HOOTN (HOORN) TWENTY FIVE HUNDRED (2500) NIBBIXWOUD STOP ABOVE OLIVER SMALL LAKE RPT LAKE STOP WIJN OP ORANJEHAVEN PIET RPT PIET STOP

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE THREE FOUR (134) STOP DELTA CENTRUM TWENTIEST (20STE) ANNOUNCEMENT OF OCTOBER TWENTYTHIRD (23) STOP AIR RAIDS ON RAILWAY TARGET AT DEVENTER HENGELO ZUTPHEN AND UTRECHT CAUSED MUCH DAMAGE AND SORROW STOP LITTLE MILITARY RESULT STOP I REQUEST YOU EARNESTLY IF POSSIBLE NOT TO MAPMESCH ATTACKS IN TOWNS STOP THE DC RPT DC STOP

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE THREE FIVE (135) STOP MADELINE REPORTED NO AIRCRAFT SEEN AND HEARD STOP PLEASE CAN YOU ARRANGE FOR TONIGHT STOP CAN YOU DROP OPERATOR ON MADELINE THANKS VERY MUCH STOP AFLCH EBKQB AFLINB STOP

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE THREE EIGHT
(138) STOP THANKS FOR RAINCOAT AND SHIRT STOP I GOT A FEW SMALL PACKAGES FOR KEES RPT KEES AMSTERDAM STOP CAN YOU GIVE CONTACT ADDRESS TO HAND THIS OVER STOP IF BRAM NR EIGHT FINISHED AND MY NEW CODES NOT YET THERE I START ON NR NINE STOPWoensdag 25 oktober:

139, wordt door Paul Polak verstuurd, waarin de codezinnen worden opgegeven die de BBC moet uitzenden wanneer de Russen in het Duitse leger in Nederland in opstand moeten komen.

140
, vraagt Tobias om voor de grondploeg van veld Mandrill rubber laarzen te droppen, men krijgt blijkbaar teveel last van natte voeten.

78, Londen laat in dit bericht weten dat men gezien de internationale verhoudingen erg voorzichtig moet zijn met het inzetten van Russen in Duitse dienst.

79
, Henri Koot krijgt te horen dat een aanval op het Adama van Scheltema Plein niet zonder meer mogelijk is, men wil een conventionele bombardements methode proberen, maar dat zal ook gepaard gaan met veel burger verliezen.

80
, hierin krijgt Tobias te horen dat de geplande dropping op veld Madeline wegens slecht weer op maandag niet door kon gaan. De volgende dag, dinsdag, probeerde men het weer, maar toen waren er op zowel op veld Madeline als op veld Oliver geen lichtbakens te zien. Kan Tobias dit aan Londen uitleggen? In een ongenummerd telegram biedt Tobias zijn excusses aan voor het gebruik van de codes van Pieter de Vos (
BRAM) en hij maakt zich kwaad over het feit dat men op veld Madeline al twee keer geen vliegtuig heeft gezien, maar dat de piloten melden dat er geen lichten te zien waren.

23 Pieter de Vos laat Londen weten dat het antenne draad gearriveerd is, maar dat een B2 in Duitse handen is gevallen en dat een andere B2 vernield is doordat de parachute van de mand niet open ging. Graag wil hij met spoed twee B2's ontvangen en ook batterijen. Hij had het antenne draad binnengekregen op dezelfde dag dat het gedropt was.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE THREE NINE (139) STOP INSTEAD OF RUSSIAN BBC RPT BBC FROM LONDON FOR THE FIRST GROUP OTZCB TZE (Die Katze) BEISST DER HUND NICHT STOP FOR SECOND GROUP DER WEIN SCHMECKT GUT STOP

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE FOURTY (140) STOP RECEPTION MANDRILL ASKED FOR RUBBER BOOTS STOP TEN PAIR SEIZE EIGHT NINE TEN STOP

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP OUR SEVEN EIGHT (78) STOP REFERENCE YOUR MESSAGE GEORGIANS AND TURKESTANS STOP MATTER IS BEING EXAMINED BUT IN VIEW INTERNATIONAL PLEASE TAKE NO ACTION UNLESS WE ADVISE YOU STOP

TO DRAUGHTS VIA TORRIDE DIRECT STOP OUR SEVEN NINE
(79) STOP TO DC RPT DC BOMBING OF ADAMA VAN SCHELTEMA NOT RPT NOT POSSIBLE STOP TARGET CAN BE ATTACKED NORMAL BOMBING METHOD POSSIBLY SERIOUS LOSS CIVILIAN LIFE STOP TELEGRAPH YOUR OPINION IMMEDIATELY STOP

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR EIGHTY
(80) STOP MADELINE MONDAY NIGHT CANCELLED OWING TO WEATHER JUST BEFORE TAKE OFF STOP TUESDAY NIGHT PILOT REPORTS NO RPT NO RECEPTION THE SAME APPLIES TO OLIVER CAN YOU EXPLAIN STOP

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP SORRY ABOUT CODE STOP WHAT THE HELL IS HAPPENED TWICE MADELINE NO AIRCRAFT SEEN STOP

FROM BACKGAMMON VIA TORRIDGE STOP MY TWO THREE (23) STOP AERILA WIRE RECEIVED STOP ONE MARK B SET IN GERMAN HANDS OTHER DESTROYED THROUGH PARACHUTE FAILURE STOP NEED URGENTLY TWO NEW MARK B SETS SOONEST ALSO BATTERIES STOP CABLE ANTICIPATED DAT ARRIVAL STOP SEVEN STOP


Donderdag 26 oktober:

141, Draughts meldt dat er die dag een convoy uit Amsterdam vertrekt met als waarschijnlijke bestemming Emden. Het convoy is geladen met motoren van de Kromhout fabriek en met vliegtuig onderdelen die waarschijnlijk bij Fokker zijn geproduceerd.

142
, Tobias geeft antwoord op de vraag wat er op de droppingsvelden aan de hand is. Op Mandrill is allles in orde en de grondploeg van veld Madeline heeft wel om 22.00 uur een vliegtuig gehoord, maar die vloog heel hoog.

143
, komt in de lijst die Paul Polak samengesteld heeft niet voor.

144
, Henri Koot wil kostte wat het kost het SD hoofdkwartier in Amsterdam van de kaart laten vegen. Communicatie tijdens het bombardement kan via Tobias lopen middels een S-Phone. Er is nauwelijks afweergeschut in de directe omgeving alleen 2 cm batterijen op schepen op het IJ. Het bombardement moet tussen 11.30 en 12.00 uur wanneer men zit te eten of om 08.30 uur wanneer iedereen nog binnen is.

1??
, Tobias bedank Londen voor de dubbele lading die op Mandrill is gedropt, dit geeft de burger weer moed.

81 Londen laat Tobias weten dat men woensdag heeft geprobeerd een lading op veld Eva in Drenthe te droppen, maar er waren geen lampen zichtbaar. Tobias moet laten weten of het veld wel klaar is om een lading te ontvangen. De pakjes die voor
KEES (Beukema toe Water) bestemd zijn moet Tobias bij SNUITKEVER (Frans Dijckmeester) af laten geven.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE FOUR ONE (141) STOP CONVOY OF TEN OR TWELVE SHIPS LEAVES FROM HANDELSKADE AMSTERDAM OVER IJSSELMEER FOR GERMANY ON OCTOBER TWENTY SIX (26-10-1944) STOP PROBABLY TO EMDEN STOP CARRYING MOTORS FROM HOUT FACTORY AND PARTS OF PLANES STOP

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE FOUR TWO
(142) STOP YOUR EIGHTY (80) STOP HAVE INSPECTED RECEPTION MANDRILL AND FIND IT CORRECT STOP MADELINE REPORTED BOMBER ABOUT TEN O CLOCK (22.00) VERY HIGH STOP RECEPTION... verder geen tekst zichtbaar.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE FOUR FOUR
(144) STOP YOUR SEVEN NINE (79) STOP SPECIAL ANNOUNCEMENT DELTA STOP IF PRECISION BOMBARDMENT NOT POSSIBLE BASED ON THE FOLLOWING DETAILS AND CHANGE IN PROPOSAL STOP BOMBARDMENT TO BE EXECUTED BETWEEN ELEVEN THIRTY AND NOON GMT WHEN DINING STOP WE CAN ADVISE YOU EVERY DAY AT ZERO EIGHT THIRTY GMT WHEN ALL IN FOR DINNER OR OUT ON DUTY STOP CAN YOU PROVIDE COMMUNICATION VIA HANS REPEAT VIA HANS STOP ARE YOU AWARE HARDLY ANY FLAK AVAILABLE ONLY ANY TWO CM GUNS ON SHIPS IN THE IJ REPEAT IJ STOP IF NO PRECISION THEN EVENTUAL NORMAL BOMBARDMENT IN SPITE OF SERIOUS LOSES URGENTLY REQUIRED STOP THE DC REPEAT DC END

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE
(1??) STOP THANKS FOR DOUBLE LOAD LAST NIGHT ON MANDRILL STOP IT WILL GIVE AGAIN SOME SPIRIT MAJOR STOP BEST WISHES FOR OLLY REPEAT OLLY END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRDGE STOP OUR EIGHTY ONE (81) STOP TRIED EVA REPEAT EVA AGAIN WEDNESDAY NIGHT BUT NO RECEPTION SEEN STOP BEFORE TRYING AGAIN URGENT YOU LET US KNOW WHETHER EVA READY TO RECEIVE STOP PLEASE GIVE PACKAGE MARKED KEES REPEAT KEES TO SNUITKEVER REPEAT SNUITKEVER OF OD REPEAT OD AND REQUEST HIM TO DELIVER TO KEES END


Vrijdag 27 oktober:

146, Tobias meldt de mogelijke verblijfplaats van veldmarschalk Model.

82, Londen geeft aan dat men waarschijnlijk als gevolg van het slechte weer veld Madeline niet kon vinden. Wanneer er om luchtsteun wordt gevraagd kan dit als gevolg van procedures wel 48 uur duren. Het verzoek om het SD hoofdkwartier in Amsterdam te bombarderen wordt opnieuw ingediend. Men is blij dat lading veld Mandrill veilig bereikt heeft.

83
, Londen geeft de dagen op wanneer de boodschappen voor de Russen via de Duitse uitzending van de BBC worden uitgezonden. Londen geeft wel aan dat deze Russen in Duitse dienst nu niet meteen als geallieerde strijders erkend worden en zij mogen pas in actie komen wanneer Londen dat via een codebericht aangeeft.

84, Henri Koot wordt eropgewezen dat een bombardement waarschijnlijk niet veel SD-ers het leven zal kosten, maar dat er wel mogelijk veel burger slachtoffers te betreuren zullen zijn. Londen laat

11, Londen laat Pieter de Vos weten dat de frequentie van het Home Station in Engeland voor aanvullende skeds gewijzigd is in 6677 kHz.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE FOUR SIX (146) STOP HQ OF FIELDMARSHAL MODEL RPT MODEL THE TWENTY SECOND OF OCTOBER (22-10-1944) PROBABLY IN PROEST RPT PROEST NEAR EMMERICH STOP

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP OUR EIGHTY TWO (82) STOP FAILURE TO FIND MADELINE PROBABLY DUE TO WEATHER  STOP WILL KEEP ON TRYING BUT NO NECESSITY FOR YOU TO GO ASSIST PERSONALLY STOP REGRET NOT ALWAYS POSSIBLE TO PUT ON OPERATION IMMEDIATELY YOU ASK FOR IT AS FORMALITIES REQUIRE ABOUT FORTY EIGHT HOURS BUT DOING WHAT WE CAN STOP YOUR BOMBING TARGET AMSTERDAM BEING RESUBMITTED STOP KEEP IT UP STOP GL ALL RECEIVED SAFELY MANDRILL STOP

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR EIGHTY THREE
(83) STOP YOUR MESSAGE TURKESTAN AND GEORGIANS WE WILL BROADCAST ON GERMAN RPT GERMAN BBC PROGRAMME AT TWENTY HOURS (20.00) GMT STOP RPT TWENTY HOURS GMT ON TWENTY EIGHT (28-10-1944) TWENTY NINE (29-10-1944) AND THIRTIEST (30-10-1944) MESSAGE WILL BE ONE QUOTE DIE KATZE BEISST DER HUND NICHT UNQUOTE TWO QUOTE DER WEIN SCHMECKT GUT UNQUOTE STOP FOR YOUR OWN INFORMATION THIS DOES NOT RPT NOT IMPLY RECOGNITION OF THESE RUSSIANS AS ALLIED TROOPS STOP ADVISE US ACTION MESSAGE FOR MUTINY BUT NO ACTION TO BE TAKEN UNLESS THEY ARE BROADCAST STOP

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP OUR EIGHTY FOUR
(84) STOP VOOR DC RPT DC STOP YOUR ONE FOUR FOUR (144) BERICHT GEEFT INDRUK DOEL BOMBARDEMENT IS DOODEN AANTAL SD BEAMBTEN DOCH TREFFEN EETZAAL IS PRACTISCH ONMOGELIJK BOVENDIEN NIET AANNEEMBAAR MAALTIJD DOORGAAT TIJDENS LUCHTALARM WANNEER DEKKING WORDT GEZOCHT EN SD PERSONEEL DERHALVE NIET GETROFFEN ZAL WORDEN MAAR WEL CIVIELE BEVOLKING STOP UW BERICHTEN MET... geen tekst meer zichtbaar.

TO BACKGAMMON VIA NIGHT PLYM STOP OUR ELEVEN (11) HOME RPT HOME FREQUENCY FOR ADDITIONAL SKEDS NOW CHANGED TO SIS SIX SEVEN FIVE KCS STOPZaterdag 28 oktober
:

147, Tobias vraagt wanneer zijn derde marconist op veld Madeline gedropt zal worden. Verder geeft hij aan dat
PIETER, Cor van Paaschen, in Amsterdam is geweest en dat hij geen werk doet voor de Grote Advies Commissie, maar dat hij wel iets wil doen voor de bevrijding van Nederland. Hij en FRANS (Jan Steman) vinden het niet prettig om gelijktijdig vanuit dezelfde lokatie te werken.

148, gaat over droppingsveld Eva in Drenthe en Tobias refereert naar een eerder verzonden telegram, nummer 78. Dit telegram werd op 12 oktober verzonden. De genoemde De Boer, is Kapitein de Boer (OD) en gebruikte hij de schuilnaam NOTARIS? Hij is de gewestelijk Commandant van de BS in Friesland en hij moet blijkbaar contact opnemen met de Commandant van Drenthe Harmsen (OD). In Friesland had men contact met Londen via BBO agent Tazelaar en zijn marconist.

149
, wordt de tiende bekendmaking van Delta Centrum van 27 oktober weergegeven en deze behelst de tijdelijke sluiting van veld Mandrill.

150, Delta Centrum maakt bekend dat op zondagnacht, 22-10-1944, in de buurt van Breukelen 17 containers zijn gedropt en dat deze in handen van de vijand zijn gevallen. De containers bevatten wapens en munitie. In een nederlandstalig bericht geeft Henri Koot aan de vragen uit bericht 77 van Londen niet op voorhand te kunnen beantwoorden. Mogelijk kan Mr. C.J.F. Caljé alias VAN AMSTEL die zich op 29-10-1944 gemeld heeft op het hoofdkwartier van Prins Bernhard in Eindhoven met het wachtwoord MELANIE wel antwoord op de gestelde vragen geven. Bericht 77 van Londen is niet aanwezig in de NIOD collectie, mogelijk is dit bericht op 24 oktober verzonden..

Londen geeft in een ongenummerd  inkomend bericht aan dat de boodschappen voor de beide Russische groepen om 19.00 uur worden uitgezonden op actereenvolgens zondag, maandag en dinsdag via de duitstalige nieuws service van de BBC.

De Nederlandse regering in Londen heeft behoefte aan een nederlandstalige uitleg over de noodzaak van het bombarderen van het SD hoofkwartier in Amsterdam. Men is bang voor veel burger slachtoffers.
In een spoedbericht wordt aan Tobias gevraagd om overiets inlichtingen te verstrekken, maar helaas was dit bericht bij het NIOD niet compleet.

Londen zal contact opnemen met Kapitein de Boer van het gewest Friesland of er op veld Eva in Drenthe gedropt kan worden. Op veld Mandrill zal men tot nader bericht van Tobias geen droppingen meer uitvoeren. Waarom is deze stop ingesteld, om de grondploeg even rust te geven? Als het weer het toestaat zal er wel op de velden Oliver en Madeline gedropt worden.

Verder wil Londen weten wie
PIETER van de Grote Advies Commissie is, men heeft blijkbaar niet door dat het hier Cock van Paaschen betreft, alias PIETER DEKKER, die door Tobias reeds in mei 1944 aangesteld is als zijn opvolger na zijn 1e missie in Nederland.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE FOUR SEVEN (147) STOP CAN YOU INFORM ME WHICH DAY YOU WANT TO DROP OPERATION (OPERATOR) ON MADELINE STOP PIETER  RPT PIETER WAS JUST IN AMSTERDAM HE HAS DONE NO WORK FOR GAC RPT GAC BUT ASKED ME IF HE CAN DO SOMETHING FOR THE LIBERATION OF OUR COUNTRY STOP HE AND FRANS DO NOT LIKE TO WORK ON THE SAME BASE STOP

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE FOUR EIGHT (148) STOP YOUR NR EIGHTY OF Y STOP CONFIRM DE BOER RPT DE BOER MENTIONED IN MY SEVENTY EIGHT (78) ABOUT EVA RPT EVA STOP HE CAN CONTACT GEWESTELIJKE COMMANDANT IN DRENTHE IMMEDIATELY STOP MADELINE WILL USE TONIGHT POWERFUL LIGHTS STOP

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE FOUR NINE
(149) STOP DELTA C VR TENTH ANNOUNCEMENT TWENTY SEVEN STOP MANDRILL CANNOT RECEIVE UNTIL FURTHER NOTICE STOP THE DC RPT DC STOP

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE FIFTY
(150) STOP DELTA CENRUM SEVENTH ANNOUNCEMENT OCTOBER TWENTY SEVENTH  STOP ACCORDING TO LOCAL NEWS ABOUT SEVENTEEN CONTAINERS WERE DROPPED NEAR BREUKELEN IN THE NIGHT OF OCTOBER TWENTY SECOND  WITH WEAPONS ANS AMMUNITION STOP ALL CONTAINERS IN ENEMY HANDS STOP THE DC RPT DC TO AHQRA QAHT (A HQ RPT A HQ) STOP

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP YOUR NR SEVENTY SEVEN
(77) FOR HQ STOP DE WERKWIJZE DIE BIJ ILLEGALITEIT GEVOLGD MOET WORDEN SLUIT DE MOGELIJKHEID UIT WERTH (HERHAAL) UIT VOORHANDS UW VRAGEN TE BEANTWOORDEN STOP IK GEEF U IN OVERWEGING DEZE AANGELEGENHEID VOOR TE LEGGEN AAN VAN AMSTEL RPT VAN AMSTEL DIE UIT HOOFDE VAN ZIJN FUNCTIE ILLEGALITEIT HIEROMTRENT UITVOERIG INLICHTINGEN KAN GEVEN STOP VAN AMSTEL HEEFT ZICH DEEGNEN (DE NEGEN EN) TWINTIGSTEN OCTOBER GEMELD BIJ PRINS BERNHARD MET WACHTWOORD MELANIE HERHAAL MELANIE STOP DE DC HERHAAL DE DC STOP

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP YOUR MESSAGE RE TURKESTAN AND GEORGIANS WILL BE TRANSMITTED OVER THE BBC GERMAN NEWS SERVICE AT NINETEEN (19.00) RPT NINETEEN HUNDRES HOURS GMT ON SUNDAY MONDAY AND ON TUESDAY STOP

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP CONFIRM PREVIOUS MESSAGE IN DUTCH ABOUT BOMBING SD RPT SD AMSTERDAM STOP DUTCH GOVERNMENT LONDON ASK DC RPT DC TO CONFIRM THE URGENCY AND NEED OF THIS OPERATION WITHOUT WHICH THEY FEEL RESPONSIBILITY ON
CIVILIAN IS TOO GREAT STOP

TO DRAUGHTS VIA PLYM STOP URGENT STOP PLEASE GIVE FULL DETAILS OF ALL YOU KNOW OR CAN FIND OUT WITH REGARDING ...
verder geen tekst zichtbaar

TO DRAUGHTS VIA PLYM STOP DEBOER RPT DE BOER WILL BE ASKED ABOUT EVA RPT EVA STOP MANDRILL AWAIT YOUR NEWS BEFORE TRYING AGAIN STOP WEATHER PERMITTING TRYING OLIVER AND MADELINE TONIGHT STOP HAVE ALREADY RECEIVED WARNING ABOUT CONTAINERS IN GERMAN HANDS NEAR BREUKELEN BUT THANKS ALL THE SAME STOP CAN YOU GIVE FURTHER PARTICULARS OF PIETER OF GAC RPT GAC APPARENTLY NOT KNOWN TO US OR INTELLIGENCE STOPZondag 29 oktober


152, Henri Koot verstuurd via Tobias aankondiging 19 van 28-10-1944 wat door Pieter de Vos verzonden word. Hij legt Londen uit dat het hoofdzakelijk om het archief van de SD gaat. In dit archief komen veel personen uit de ilegaliteit voor die nu nog op vrije voeten zijn, maar Koot vreest dat dit niet meer lang zal duren. Hij geeft aan dat indien er op klassieke wijze gebombardeerd wordt hij van dit verzoek afziet vanwege het grote aantal burger slachtoffers wat dan zal vallen.

15?
hierin worden nogmaals details voor het bombardement verstrekt, maar dit telegram is niet compleet.

155
, Tobias bedankt voor de ladingen die op de velden Madeline en Oliver gedropt zijn. Al het materiaal is veilig gesteld. Waarschijnlijk mist in deze reeks bericht 154.

90, Londen meldt dat het opgegeven veld Victor geweigerd is vanwege luchtdoelgeschut wat in de buurt staat.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE FIVE TWO (152) STOP DELTA CENTRUM NR NEGENTIENDE MEDEDELING TWEE ACHT OCTOBER STOP MET JONGSTE AANVRAAG WERD BEHALVE DOODEN SD PERSONEEL BEOOGD VOORAL VERNIETIGING ARCHIEF INZAKE VELE PERSONEN ILLEGALITEIT DIE NU NOG VRIJ ZIJN DOCH WAAR TEGEN IEDER MOMENT OPTREDEN KAN WORDEN VERWACHT STOP BEIDE SCHOLEN VAN EVENVEEL BELANG STOP MAALTIJDEN IN ZO GEBOUW STOP ARCHIEF IN NW GEBOUW STOP TIJDEN UIT EERSTE AANVRAAG WAREN GEBASEERD OP AVONDETEN EN TIJDEN ZOMERTIJD ALSMEDE OP AFWEZIGHEID SCHOOLKINDEREN IN DE BUURT STOP DAAR THANS BLIJKT PRECISIE BOMBARDEMENT ONMOGELIJK EN NORMAAL BOMBARDEMENT PER SE GEPAARD MET TALRIJKE BOMTREFFERS IN OMLIGGENDE WIJK ZIE IK NOODGEDWONGEN VOORHANDS VAN MIJN VERZOEK AF EINDE DC STOP

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE FIVE ...
(15?) STOP ... BOMBARDEMENT NOODZAKELIJK VOOR VERLIEZEN BURGER BEVOLKING ALLEEN INDIEN TEN HOOGSTE IN EEN STRAAL VAN CA HONDERD VIJFTIG METER GEMETEN VANUIT HET CENTRUM DOEL STOP DE DC STOP

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE FIVE FIVE
(155) STOP THANKS FOR LOAD ON MADELINE AND OLIVER ALL MATERIAL SAFE STOP

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR NINE ZERO (90) STOP REGRET VICTOR REFUSED OWING TO FLAK STOP
Huis Walїen
w.mugge@home.nl
Maandag 30 oktober:

156, Henri Koot laat weten dat Overste Wastenecker bezig is met een plan om de Duitse terugtocht over de afsluidijk te verstoren door de Hembrug te bezetten en door wegen die naar de afsluitdijk leiden te blokkeren. Men wil twee BBC codezinnen hebben om te weten of de actie al of niet doorgaat. Tobias voegt aan dit bericht een boodschap voor Kapitein Olink toe: "Om 1 uur in het Cumberland Hotel".

157
, laat Tobias weten dat zowel de S-Phone als het Eureka baken, welke op veld Oliver gedropt zijn, defect zijn geraakt. Hij vraagt om beide types apparaten bij de volgende dropping zowel op veld Oliver als op veld Madeline te droppen. Het toestel dat zijn lading op veld Oliver moest droppen had problemen vanwege Duitse nachtjagers die zich in de buurt ophielden.

158
, Tobias biedt een nieuw droppingsveld op de Veluwe aan genaamd WINNIE.

159
, Het veld Madeline blijkt gedeeltelijk in het gewest Utrecht te liggen en Tobias is overeen gekomen dat er steeds om en om gedropt gaat worden voor Amsterdam en Utrecht. Indien er een dubbele lading gedropt wordt geldt een nieuwe code zin: "De centrale moet goed gevoed worden".

91 Londen geeft aan dat het pakket met de nieuwe codes voor Tobias per ongeluk niet afgeworpen is tijdens de laatste dropping. Het gaat echter wel mee met de volgende dropping op dinsdag nacht.
OLLY (Kapitein Olink) kijkt er naar uit om Tobias weer te ontmoeten

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE FIVE SIX (156) STOP COMMANDER NORTH HOLLAND PREPARING PLAN TO INTERFERE WITH GERMAN RETREAT DIRECTION AFSLUITDIJK OVER NORTH SEACANAL IF POSSIBLE WITH OCCUPATION BRIDGE HEMBRUG STOP ALSO BY BARRAGE ONROADS IN PROVINCE ESPECIALLY NEAR ENTRANCE TO AFSLUITDIJK STOP OCCUPATION HEMBRUG ONLY TYPE TRIED WITH ALLIED TROOPS IN NEIGHBOURHOOD STOP EXECUTION OF PLAN ONLY WITH YOUR PERMISSION STOP IF YOU AGREE PLEASE GIVE TWO DIFFERENT BBC RPT BBC MESSAGES IN CASE OF OCCUPATION OR NO ACTION STOP THE DC STOP ONE O CLOCK IN CUMBERLAND OLLY STOP

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE FIVE SEVEN
(157) STOP S PHONE AND EUREKA DROPPED ON OLIVER ARE DAMAGED PLEASE DROP NEXT TIME AGAIN ON OLIVER AND MADELINE STOP IT WAS HARD FOR AIRCRAFT TO GET ITS LOAD DROPPED STOP NIGHT FIGHTERS DURING OPERATION IN THE AREA STOP PLEASE DROP OPERATOR ON OLIVER NOW STOP MADELINE FOR THURSDAY NIGHT I CAN INSTRUCT RECEPTION HERE IN TOWN WITH EUREKA STOP

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE FIVE EIGHT
(158) STOP NEW GROUND WINNIE STOP SIXTY ONE HUNDRED PROTESTANT CHURCH OTTERLOO EIGHTY FIVE HUNDRED CATHOLIC CHURCH BARNEVELD SIXTY NINE HUNDRED PROTESTANT CHURCH KOOTWIJK STOP LETTER K FOR KAREL STOP BBC MESSAGE DE APPEL VALT NIET VER VAN DE BOOM END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE FIVE NINE
(159) STOP WE GOT INFORMATION THAT MADELINE OVERLAPS GROUND OF UTRECHT STOP TO AVOID DIFFICULTIES ARRANGED ALTERNATE LZOH LOAD FOR UTRECHT ONE FOR AMSTERDAM STOP BBC MESSAGE REMAINS THE SAME BUT IF DOUBLE LOAD POSSIBLE BBC DE CENTRALEDinsdag 31 oktober
:

160, Tobias meldt dat er op 22 oktober een lading in de buurt van Vierhouten op de Veluwe is gedropt die in zijn geheel in Duitse handen is gevallen.

162, verder biedt hij weer een nieuw droppingsveld aan, nu in de achterhoek genaamd Lammert.

163
, Hij wil ook weten hoeveel containers er op 22 oktober op veld Samos in de Beemster gedropt zijn en ook wat de inhoud was. Hij heeft het idee dat de informatie die hij hierover van de KP heeft gekregen niet juist is.

164
, Ook vraagt hij het hoofdkwartier van de SD in de buurt van Zutphen te bombarderen.

92, hierin worden de commandanten gevraagd een plan op te stellen om bruggen te behouden voor een snelle opmars van de Geallieerden.

93
, Londen neemt aan dat Tobias de code zinnen die voor de Russen uitgezonden zijn wel gehoord zal hebben. Londen benadrukt nogmaals dat de Russen pas in actie tegen de Duitsers mogen komen wanneer Londen daartoe het sein gegeven heeft.

94
, Londen vraagt om meer details over het te bombarderen huis Walien waarin zich de SD bevindt. Volgens Tobias worden hier ook executies uitgevoerd tussen 8 en 9 in de ochtend. Londen verzoekt ook aan alle gewestelijke commandanten om een plan op te stellen om de bruggen in hun gebied veilig te stellen indien er plotseling een geallieerde opmars komt.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE SIX ZERO (160) STOP IN THE NIGHT IF TWENTY SECOND LOAD DROPPED ON GROUND NEAR VIERHOUTEN FALLEN IN GERMAN HANDS END

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE SIX TWO
(162) STOP NEW GROUND LAMMERT STOP FIFTY SIX HUNDRED FROM PROTESTANT CHURCH BARCHEM FIFTY ONE HUNDRED FIFTY PROTESTANT CHURCH NIWNEN FORTY SEVEN HUNDRED PROTESTANT CHURCH LOCHEM STOP BBC DE AARDE WORDT EEN PARADIJS END

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE SIX THREE (163) STOP CAN YOU GIVE ME FIF\GURE OF CONTAINERS INCLUDING MATERIAL WHICH WAS DROPPED THE NIGHT OF FOURTEENTH PROBABLY ON SAMOS IN BEEMSTER STOP ANSWER KP SUPPOSTED NOT CORRECT END

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE SIX FOUR
(164) STOP SD ON WALIEN STOP URGENT REQUEST BOMBARDMENT OF HEADQUATERS OF SD STOP SEVENTY HUNDRED FIFTY METERS STATION ZUTPHEN FORTY FOUR HUNDRED TO WEVERSVONDENE SEVEN THOUSAND THREE HUNDRED PROTESTANT CHURCH BRUMMEN STOP ANTI AIRCRAFT SEVEN KILOMETERS DISTANCE STOP EXECUTIONS BETWEEN EIGHT AND NINE HOURS EUROPEAN TIME STOP VHUYXT (TARGET?) TWO HUNDRED METERS NORTH OF ZUTPHEN LOCHEM END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP OUR NINE TWO (92) STOP PLEASE ASK ALL COMMANDERS TO CONCENTRATE ON PLANNING FOR PROTECTION OF BRIDGES WHICH WILL ASSIST RAPID ADVANCE OF ALLIED TROOPS END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP OUR NINE THREE
(93) STOP NO DOUBT YOU WILL HAVE HEARD OUR GERMAN MESSAGES FOR RUSSIANS NORTH HOLLAND STOP WE NOW AWAIT THE ACTION MESSAGE FROM YOU STOP IT IS MOST IMPORTANT THAT NO PREMATURE ACTION TAKES PLACE AND THAT MUTINY ONLY TAKES PLACE WHEN ACTION MESSAGES ARE BROADCAST END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP OUR NINE FOUR
(94) STOP SD ON WALIEN CAN YOU GIVE FURTHER PARTICULARS OF PRECISION BOMBING SUCH AS TYPE AND COLOUR OF HOUSE OR OTHER INFORMATION WHICH CAN HELP PILOTS STOP COMFIRM POINT IS SIXTEEN HUNDRED METERS DUE SOUTH OF ALMEN AND HALF KMS NORTH OF VELDWIJK END

FROM BACKGAMMON VIA PLYM MY TWO SIX STOP ... verder geen tekst beschikbaar
                                                         


                                                         VERDER NAAR NOVEMBER 1944 WEEK 1

                                                            TERUG NAAR OKTOBER 1944 WEEK 3

                                                                    TERUG NAAR OVERZICHT                                                                           w.mugge@home.nl

Naar afbeeldingen oktober 1944