Amsterdam, Oktober 1944, week 3
 
 
 
 
 

 
Zondag 15 oktober:

Tobias krijgt van Londen een reprimande om niet teveel berichten te versturen en hij moet zijn berichten beter over beide marconisten verdelen.

Die dag verstuurd noch Tobias noch een van beide marconisten een bericht naar Londen. Ook ontvangt Tobias een bericht wat zowel naar hem als naar
RUMMY (Bert de Goede) als PODEX (Luke Mulholland) wordt gestuurd, maar waarvan de inhoud niet bekend is. Deze telegrammen aan Bert de Goede en Luke Mulholland zijn bij het NIOD niet te vinden, zaten deze misschien in de 'verdwenen' BBO archief dozen?

Paul Polak ontvangt een waarschuwing dat hij, gezien de Gestapo activiteiten, geen andere contacten moet leggen, anders dan de noodzakelijke. Dit is een reactie van Londen op de klacht van Tobias over het gedrag van Paul Peters.

TO DRAUGHTS VIA PLYM STOP SUGGEST DON T SEND TO MUCH TRAFFIC AND IF POSSIBLE DIVIDE TRAFFIC BETWEEN BOTH OPERATORS END

TO BOATING VIA NIGHT TORRIDGE STOP IN VIEW HEAVY GESTAPO ACTIVITY IMPORTANT YOU MAKE NO CONTACTS OTHER THAN THOSE ABSOLUTELY NECESSARY END

TO DRAUGHTS VIA PLYM STOPOWING STAND BY ....
(Zie telegram aan Rummy en Podex)Maandag 16 oktober
:

94, weer wordt een verzoek ingediend om het hoofdkwartier van de SD aan het Adema van Scheltemaplein aan te vallen en men geeft aan dat er alleen licht afweergeschut in het noordelijk deel van de stad staan.

95
, men geeft antwoorden op de vragen van Londen die men stelde in de berichten 48 en 50. er zijn tien tot 20 Landwachters en SS-ers gedood (
zaak Rustenburg). Voor de dropping op veld Oliver wil men maar 1 vliegtuig hebben, heeft te maken met het daglicht. GUUS (Frank Hamilton) heeft goed werk verricht en hij wil met de eerste lading op veld Oliver twee S-Phones en twee Eureka's hebben, want het is erg gevaarlijk om in dit deel van het land het lichten systeem te gebruiken. Tobias doet Eva de groeten.

96
, Tobias wil graag dat met elke lading sigaretten, brandewijn en chocolade gedropt wordt. Als dit tevens voor
JOSEPHINE (Frankie Hamilton) wordt gedropt dan moet dit apart verpakt worden.

97
, via Tobias vraagt Frank Hamilton of hij over de marconist Jan Steman alias
FRANS kan beschikken in Alkmaar. Verder vraagt hij om 50 Bazooka's, 1000 Amerikaanse carabijnen, 200 Bren guns, 500 granaten en 10 mortieren voor district Noord-Holland.

98
, bericht van Henri Koot, de negende mededeling van het Delta-Centrum van 15 oktober: de vliegenier Anthony Carson die in Coventry woont  en die op 28 september boven Nederland is neergeschoten verkeert in goede gezondheid en bevindt zich in goede handen. Londen wordt verzocht zijn familie op de hoogte te stellen.

99
,
niet gevonden bij het NIOD.

100
,  Tobias geeft hierin aan dat het niet nodig is Paul Polak een reprimande te sturen. Hij vraagt om tijdens de dropping op veld Oliver die nacht ook twee Eureka radiobakens en een S-Phone mee te droppen. Tevens vraagt hij met spoed 'guns' te droppen.

Londen antwooordt dat zijn bericht over veld Oliver verminkt is en hij moet het snel opnieuw verzenden. Het is belangrijk het reguliere lichtbaken systeem in dit geval te blijven gebruiken. Tobias moet hierover een bevestiging naar Londen sturen.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY NINE FOUR (94) STOP AGAIN REQUEST FROM TOP TO ATTAQUE ADEMA VAN SCHELTEMA STOP ONLY LIGHT GUN POSITIONS NORTH PART OF TOWN STOP

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY NINE FIVE
(95) STOP YOUR NRS FORTY EIGHT AND FIFTY STOP BETWEEN TEN TO TWENTY LANDWACHTERS AND SS REPEAT SS KILLED STOP URGENT RPT URGENT AS CVZRN DAYLIGHT ONE PLANE FOR OLIVER RPT OLIVER STOP GUUS RPT GUUS HAS DONE VERY USEFUL WORK BUT HIS RAPPORT IS FOR THE FIRST LOAD TWO S PHONES TWO EUREKAS RPT EUREKAS STOP IT IS DANDEROUS AND VERY RISKY TO WORK WITH LIGHTING SYSTEM IN THIS PART STOP LOVE FOR BARNET STOP

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY NINE SIX (96) STOP SPECIAL REQUEST FOR EVERY SENDING INCLUDE PLEASE CIGRETTES BRANDY AND CHOCOLATE STOP DO NOT FORGET BIKE TYRES STOP IF YOU SEND SAME THING FOR JOSEPHINE OR US PLEASE MARK THIS PACKET STOP

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY NINE SEVEN
(97) STOP REQUEST GUUS RPT GUUS STOP IS IT POSSIBLE TP GET OPERATOR PIETER DEKKER TO ALKMAAR STOP HE ASKED FIFTY BAZOOKAS THOUSAND AMERICAN CARABINES TWO HUNDRED BREN GUNS SBPDP FIVE HUNDRED GRNADES TEN MORTIERS FOR DISTRICT NORTH HOLLAND STOP

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY NINE EIGHT
(98) STOP DELTA RVV NEGENDE MEEDEDELING VAN VIJFTIENDE STOP FLYING OFFICER RAF RSBERG ANTHONY CARSON RPT CARSON LIVING AT CEVENTRY SHOT DOWN OVER HOLLAND SEPTEMBER TWENTY EIGHT IS AL RIGHT STOP HE IS STAYING WITH MEMBER UNDERGROUND FORCES STOP PLEASE FORWARD THIS NEWS WITH CARSONS GREETINGS TO HIS FAMILY DC RPT DC STOP

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE ZERO ZERO (100) STOP YOUR FOUR NINE (49) STOP IT IS NOT NECESSARY TO SEND SECOND OPERATOR A MESSAGE STOP YOUR FIFTY THREE (53) STOP OLIVER FOR TONIGHT PLEASE DROP TWO EUREKAS RPT EUREKAS WITH S PHONE STOP URGENT REQUEST GUNS RPT GUNS STOP

TO DRAUGHTS VIA PLYM STOP DETAILS CONCERNING GROUND OLIVER MUTILATED STOP PLEASE REPEAT SOONEST ESSENTIAL WE USE REGULAR LIGHTSYSTEM IN THIS CASE STOP PLEASE CONFIRM STOP


Dinsdag 17 oktober werden ook nog een aantal berichten van Tobias verzonden en ontvangen, de ontvangen berichten kwamen natuurlijk pas 's nachts binnen, terwijl zoals nu bekend is de te verzenden berichten tussen 08.00 uur en 18.00 uur de lucht in gingen. De meeste berichten gaan over droppingen op de velden Mandrill, Eva en Oliver:

101, men is het met het voorstel van Londen uit bericht 51 eens. Welke bericht is niet bekend omdat een tijd lang geen nummers aan de telegrammen afkomstig uit Londen zijn toegevoegd.

102
, hierin wordt gemeld dat een leider van de LO uit Leidschendam is gearresteerd samen met een gedropte marconist die de schuilnaam
WILLIAM of CHARLES gebruikte. Dit was jhr. Rob de Brauw (FLUITKETEL), S-Phone operator die in Leiden min of meer door toeval gearresteerd werd op het moment dat hij in verbinding stond met het rondvliegende vliegtuig. De SD hield de woning waarin De Brauw zich bevond al langer in het oog. De Brauw had naar deze woning moeten uitwijken omdat zijn eigen safehouse bij Den Haag gesloopt werd in verband met de aanleg van een V-2 lanceer installatie.

103, was niet in het NIOD te vinden.

104
, Tobias vraagt aan Karel Klijzing of er dinsdag 17 oktober een dubbele load op veld Mandrill gedropt kan worden, welke door twee vliegtuigen uitgevoerd moet worden. Woensdag staat men op veld Oliver klaar om weer een lading te ontvangen.

105
, Tobias geeft nieuw veld Laloe op, genoemd naar medewerkster Louise (
LALOE) de Vries.

54, Londen geeft aan dat er inderdaad woensdag een lading van 24 containers en 4 manden gedropt zullen worden. In de manden zitten een Eureka baken en twee S-Phones.

55
, op veld Oliver zullen ook vijf manden gedropt worden, met daarin een Eureka baken. Verder staan er 10 manden klaar met daarin het gevraagde materiaal voor hem en voor de Orde Dienst in Amsterdam. Men moet de lichten na de eerste dropping laten branden want misschien moet het toestel een tweede run maken om alles te kunnen droppen. In het pakket waarin de Eureka zit bevindt zich ook een enveloppe voor
SUIKER (Frans Dijckmeester).

56
, Londen laat weten dat indien het weer het toestaat men woensdagnacht op de velden Oliver en Eva in Drenthe een dropping uit wil voeren.

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP NO FIFTY FOUR (54) STOP WILL TRY OLIVER AS FROM WEDNESDAY REPEAT WEDNESDAY NIGHT EXPECT MAXIMUM TWENTY FOUR CONTAINERS AND FOUR PACKAGES INCLUDING ONE EUREKA AND TWO S PHONES END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP NO FIFTY FIVE (55) STOP SENDING ON OLIVER REPEAT OLIVER FIVE PACKAGES INCLUDING EUREKA STOP WE HAVE ALL TEN REPEAT TEN PACKAGES STANDING BY WHICH INCLUDES YOUR MATERIAL AND ALSO THAT FOR OD REPEAT OD AMSTERDAM STOP INSTRUCT RECEPTION TO KEEP LIGHTS ON REPEAT ON IN CASE AIRCRAFT HAS TO MAKE TWO RUNS REPEAT TWO RUNS STOP ENVELOPE FOR SUIKER IN EUREKA PACKAGE END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT PLYM STOP NO FIFTY SIX
(56) STOP WEATHER PERMITTING WILL TRY OLIVER REPEAT OLIVER AS FROM WEDNESDAY NIGHT ALSO EVA REPEAT EVA END

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP NR HUNDERD ONE (101) STOP YOUR FIFTY ONE STOP WE FULLY AGREE WITH YOUR SUGGESTION AND CONFIRM ALL RECEPTION COMMITTEES END

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP NR HUNDRED TWO (102) STOP ARRESTED THIS FOURTEENTH OF OCTOBER LEADER LO REPEAT LO LEIDSCHENDAM WITH ONE OPERATOR DROPPED TWO MONTHS AGO NAMED WILLIAM OR CHARLES WORKING AT LEIDEN REPEAT LEIDEN FOR ZID REPEAT MID WITH HIS SET RPT SET END

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY NO HUNDRED FOUR
(104) STOP CAN YOU ARRANGE MANDRILL FOR THURSDAY NIGHT WITH TWO REPEAT TWO PLANES MAJOR STOP PLEASE LET ME KNOW STOP OLIVER FOR WEDNESDAY END

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP NR HUNDRED FIVE
(105) STOP NEW GROUND LALOE REPEAT LALOE TWELVE HUNDRED FIFTY FROM CROSSING LANDSMEER REPEAT LANDSMEER FORTY FIVE HUNDRED BUIKSLOOT REPEAT BUIKSLOOT TWENTY TWO HUNDRED FIFTY OOSTZAAN STOP BBC MESSAGE HOREN ZIEN EN ZWIJGEN STOP LAKE HAS BEEN FILLED UP END


Woensdag 18 oktober ontvangt Amsterdam een bericht van Generaal van Oorschot waarin hij duidelijk maakt dat hij nu weet wie de DC is (Henri Koot) en hij wenst hem veel sterkte met zijn moeilijke taak. Koot moet namelijk zien dat hij alle verzetsbewegingen onder een noemer krijgt, de Binnenlandse Strijdkrachten.

106
,
van Draughts is niet leesbaar.

107
, hierin spreekt Tobias zijn bezorgdheid uit over het feit dat de directe telefoon verbindingen met Geallieerde Hoofdkwartier in Nijmegen is verbroken Hij had waarschijnlijk van Henri Koot de vraag gehad om al het berichten verkeer bestemd voor Nijmegen te verzorgen. Dit was waarschijnlijk de reden waarom hij
FRANS (Jan Steman) ook naar Amsterdam wil halen.

108
, Henri Koot geeft de situatie van 15 oktober over de Duitse troepen in de Betuwe weer.

109
, dit bericht is incompleet, maar geeft de situatie van 16 oktober weer wat betreft de sterkte van Duitse troepen in Brabant.

110
, Tobias kan niet bevestigen of veld Eva klaar staat om ladingen te ontvangen. Tobias refereert naar bericht 57 van Londen en het gaat over S-Phones en Eureka bakens die op veld Mandrill gedropt zullen worden. Ook dit telegram is niet compleet.

57, Londen laat weten dat er weer op veld Mandrill gedropt gaat worden, met één, of twee vliegtuigen. Dit zal men in de code zin die via de BBC wordt uitgezonden laten blijken.

58
, vanuit Londen steekt Majoor Klijzing Tobias een hart onder de riem en vertelt hem dat Eva ingaande 1 november op het kantoor van BBO in Londen komt werken. Politieke telegrammen versturen hoort niet bij de taak van Tobias, hij moet zich concentreren op wapen zendingen  Bureau Inlichtingen moet zorgdragen voor de politieke berichten.
GUUS (Frank Hamilton) wordt namens Klijzing gefeliciteerd met zijn promotie tot officier.

59, bevat een waarschuwing die ook naar DUDLEY is gestuurd maar waarvan de tekst niet bekend is.

19, Pieter de Vos verzendt die dag nog een persoonlijke telegram naar Londen wat behoorlijk verminkt is , maar waarin hij blijkbaar klaagt dat hij in het tijdslot van 13.00 uur geen verbinding hmet Engeland heeft kunnen maken.

10
, Pieter krijgt meteen antwoord van Londen op zijn bericht nummer 18 dat het Home Station niet naar hem uitgeluisterd zou hebben. Zijn bericht van 17 oktober is wel degelijk ontvangen, maar het Home Station heeft waarschijnlijk niet geantwoord, vandaar het woord 'blind'. Hier kan Pieter het even mee doen, in feite krijgt hij een reprimande dat hij onnodige berichten verstuurd en dat men zijn skeds altijd met twee ervaren marconisten behandelt.  Ook moet Pieter zich beter aan de te volgen procedure houden, ondanks het feit dat hij zijn training niet af gemaakt heeft, of niet af kon maken.

20
, Pieter verstuurd die woensdag nog een berichtje naar Londen met zijn excuses.

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP NO HUNDRED SEVEN (107) STOP PLEASE MAJOR AFTER LINE WITH NIJMEGEN IS CUT OFF DELTA CENTRUM ASKED ME TO SEND ALL MESSAGES FOR ALLIED HEADQUARTERS NIJMEGEN STOP I ASKED YOUR OPINION IF I NEED FRANS REPEAT FRANS OF PIETER STOP FOR SECURITY REASONS OPERATORS HERE WORK SEPARATELY END

TO DRAUGHTS VIA PLYM STOP NO FIFTY SEVEN (57) STOP WILL ARRANGE MANDRILL FOR THURSDAY NIGHT WEATHER PERMITTING AND IF POSSIBLE  WITH TWO REPEAT TWO PLANES STOP MESSAGE WILL BE MIJN TWEE BROERS ZIJN ZIEK REPEAT MIJN TWEE BROERS ZIJN ZIEK STOP IF ONLY ONE PLANE MIJN BROER IS ZIEK REPEAT MIJN BROER IS ZIEK STOP GOOD LUCK END

TO DRAUGHTS VIA NIGHT TORRIDGE STOP NO FIFTY EIGHT
(58) STOP VAN MAJOR KAREL AAN HANS PERSOONLIJK STOP EVA KOMT EEN NOVEMBER OP ONS BUREAU HETGEEN HAAR VURIGE WENSCH IS STOP BEPERK JE TRAFFIC EN CONTACTEN TOT EEN MINIMUM EN VERDEEL TRAFFIC OVER BRAM EN DOUWE STOP DEZE TWEE NIET ZELF CONTACTEN MAKEN WEGENS SECURITY STOP ZOO INDIEN NODIG FRANS INSCHAKELEN DOCH DEZE MOET BLIJVEN WAAR HIJ IS STOP VOORNAAMSTE TAAK IS MATERIAAL VOORZIENING STOP VERMIJD POLITIEK ZOOVEEL MOGELIJK STOP DAT IS WERK VOOR BI HERHAAL BI STOP HOE GAAT HET MET JOSEPHINE WENSCHEN GUUS GELUK NAMENS MIJ MET BEVORDERING TOT OFFICIER DIE NU OFFICIEL IS AFGEKOMEN EN BEDANK HEM VOOR GOED WERK STOP HOU JE TAAI TOBS EN ALLEN GEGROET VAN EVA PIET EN KAREL EINDE

TO DRAUGHTS VIA PLYM STOP NO FIFTY NINE
(59) STOP UNDER NO RPT NO CIRCUMSTANCES ...

TO DRAUGHTS VIA PLYM STOP NO SIXTY
(60) STOP TO DC REPEAT DC FROM GENERAAL VAN OORSCHOT STOP DELIGHTED TO KNOW YOUR IDENTITY AND WISH YOU GOOD LUCK WITH DIFFICULT TASK END

TO DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP NO SIXTY ONE
(61) STOP REGRET WINNIE AND LALOE NOT RPT NOT ACCEPTED STOP WINIFRED MOST DISAPPOINTED STOP

TO DRAUGHTS VIA PLYM STOP NO SIXTY TWO
(62) STOP REFERENCE BREAKDOWN COMMUNICATION BETWEEN UTRECHT AND NIJMEGEN WE ARE ASKING INTELLIGENCE SERVICE TRY ARRANGE POSSIBLY THROUGH INTERNAL WIRELESS NETWORK STOP THIS IS NOT OFFICIALLY YOUR MISSION BUT IF THEIR EFFORT FAIL WE WILL CONSIDER YOUR USING FRANS RPT FRANS END

FROM DRAAGHTS VIA PLYM STOP MY HUNDRED EIGHT (108) STOP IN BETUWE IS HET GEBIED WEST VAN OPHEUSDEN OCHTEN BEZET DOOR TOTAAL CA VIJFDUIZEND MAN WAARVAN VIJFTIEN HONDERD SS RPT SS OMGEVING METEREN REST NU IN HOOFDZAAK TE GELDERMALSEN BERICHT VAN VIJFTIEN NOEMT GEEN ONDERDELEN DE DC RPT DC EINDE

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY HUNDRED NINE
(109) STOP DELTA CENTRUM THIRTEENH ANNOUNCEMENT STOP I RECEIVED FOLLOWING FEW G OF THE SIXTEENTH EVACUATED BY GERMANS TOWNS OF BERLICUM HEF GEWANDE RPT GEWANXE EMPEL RPT EMPEL HEDEL RPT HEDEL ALTEN RPT ALTEN STOP ARTILLERY REMOVED FROM SURROUNDING BOXTEL AMONG OTHERS TO GEMONDE RPT GEMONDE STOP BRIDGE NEAR BALSVOORT RPT BALSVOORT ACROSS BEERZE RPT BEERZE WIDENED AND FORTIFIED STOP STAFF.....

FROM DRAUGHTS VIA ?? STOP MY HUNDRED TEN
(110) STOP ....FIRST TIME STOP I CANNOT RPT NOT CONFIRM AT THE MOMENT EVA STOP DID YOU RECEIVE TELEGRAM FROM DC RPT DC STOP UJE MANDRILL RPT MANDRILL WHEN THEY ARRIVE EUREKA AND S PHONE STOP YOUR FIVE SEVEN END

FROM BACKGAMMON VIA PLYM STOP MY NINETEEN (19) STOP GOT SLIGHT IMPRESSION YOU LISTENED AT THIRTEEN HUNDRED IN FIFTEEN HUNDRED SQUARE AAIWR OISZE LLEIT IMIX STOP BYE END

TO BACKGAMMON VIA NIGHT PLYM STOP OUR TEN (10) STOP YOUR NUMBER EIGHTEEN (18) STOP HAVE CHECKED UP WITH HOME STATION WHO REPORT MESSAGE YOU SENT ON SEVENTEEN HUNDRED SKED WAS RECEIVED BLIND STOP YOUR NUMBER NINETEEN STOP PLEASE REMEMBER ALL REPEAT ALL YOUR SKEDS ARE COVERED BY TWO EXPERIENCED OPERATORS THERFORE NO REPEAT NO QUESTION OF YOUR SKED BEING OVERLOOKED STOP YOUR TRAINING WAS INCOMPLETE THEREFORE SUGGEST YOU FOLLOW OUT PROCEDURE MORE CAREFULLY AND RESULT WILL BE BETTER STOP DO NOT ENDANGER YOURSELF AND OTHERS IN THE FIELD BY SENDING UNNECESSARY MESSAGES REMEMBER LESS IME SPENT ON THE AIR MEANS GREATER SAFETY FOR YOU END

FROM BACKGAMMON VIA PLYM STOP MY TWENTY
(20) STOP OK SORRY STOP BYE ENDDonderdag 19 oktober
. Ondanks de waarschuwing van Klijzing moet Tobias blijkbaar toch ook politiek materiaal verzenden gezien de berichten die hij verstuurd:

112, berichten van
ROELA (Jan Meijer, Het Parool) aan BLEEK/BLAKE via Draughts. BLAKE was de schuilnaam van Van Heuven-Goedhart toen hij uit Nederland ontsnapte en richting Zwitserland trok. Het telegram wordt getekend door Scheltema, ook van Het Parool. De afkorting BTZA betekend Buitenlandse Zaken.

113
, een nog langer bericht van
ROELA aan BLAKE en gaat over het verschijnen van illegale kranten.

114
,
geen tekst beschikbaaar.

115
, is een persoonlijk bericht van Tobias aan Karel Klijzing. Tobias feliciteerd Klijzing met zijn promotie en hij bedankt hem dat Eva nu ook op het BBO kantoor werkt. Hij vertelt dat hij een eigen kantoor heeft met drie koeriersters. Hij is niet aan Delta-Centrum verbonden.
JOSEPHINE (Frankie Hamilton) gaat langzaam vooruit. Hij probeert de politieke telegrammen die hij moet verzenden te bepreken, maar hij vraagt Karel Klijzing zijn werkelijke naam in het vervolg niet meer te gebruiken.

Het kantoor van Tobias zou volgens Eddy de Roever dan nog gevestigd zijn in het huis van de vader van Madeline de Geuns.

Ook wordt die dag een bericht van Londen ontvangen waarin Prins Bernhard de aanstelling van Henri Koot als Commandant BS bevestigd.

TO DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP VOOR DELTA COMMANDANT VAN PRINS BERNHARD STOP IK BEVESTIG UW AANWIJZING ALS DELTACOMMANDANT EINDE

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP NR HUNDERD TWELVE (112) STOP VAN ROELA PERSOONLIJK AAN BLEEK STOP KRACHTIGE HOUDING REGELING BESTRAFFING MISDADIGERS EN PERS ZUIVERING DOOR PROGRESSIEVE DEEL ILLEGALITEIT TOEGEJUICHT EN STERK ONDERSTEUND STOP TRIBUNAAL BESLUIT BESTREDEN DOOR BEHOUDENDE GROEPEN EN VAKJURISTEN EVENWEL BEANTWOORDEND AAN VERLANGENS BREDE LAGEN EN VERNIEUWINGSGEZINDEN STOP DOOR ENKELE ANONIMI WAARSCHIJNLIJK VOOR PRAKTIJK TRIBUNALEN BEVREESD EN ACTIE GEVOERD TEGEN MINISTER VAN JUSTITIE PERSOONLIJK STOP SCHELTEMA EINDE

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP NR ONE ONE THREE
(113) STOP VAN ROELA AAN BLAKE STOP PERS INSTRUCTIVE DOOR JM RPT JM WAARHEID VN RPT VN PAROOL TOEGEJUICHT EVENALS VERDUIDELIJKINGEN STOP EVENWEL NOG STEEDS WEERSTAND BIJ BELANGHEBBENDEN EN NAAR CONTINUITEIT STREVENDE BEHOUDENDEN ONDER WIE ENKELE VERTROUWENSLIEDEN STOP VERWACHT POGINGEN VAN MINISTER BTZA VOORAFGAANDE TELEGRAFISCHE ONTHEFFING TE VERKRIJGEN VOOR VERSCHIJNEN GROOTE BLADEN STOP DERGELIJKE POGINGEN ONZERZIJDS ONBILLIJK GEACHT STOP AANVULLING GEWENST DAT ALLEEN ILLEGALE PERS DOOR VERSCHIJNT DIE REEDS VOOR EEN SEPTEMBER VIERENVEERIG REGELMATIG VERSCHENEN STOP SCHELTEMA EIND

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP NR ONE ONE FOUR
(114) STOP (geen tekst meer zichtbaar)

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP NR 0NE ONE FIVE (115) STOP VAN HANS AAN KAREL PERSOONLIJK STOP MIJN GELUKWENSCHEN MET PROMOTIE BEDANKT VOOR EVA STOP WERK HIER EIGEN KANTOOR MET DE DRIE MEISJES STOP LOSSTAANDE VAN DELTA STOP JOSEPHINE GAAT LANGZAAM VOORUIT STOP BEPERK TRAFFIC POLITIEK TOT MINIMUM STOP NOEM LIEVER NIET RPT NIET EIGEN NAAM STOP ALL THE BEST KAREL END


Vrijdag 20 oktober zouden Tobias en de meisjes verhuizen naar een etage op de Nieuwe Herengracht 5, maar al na een week moesten zij er weer van de verhuurder uit omdat deze doorkreeg dat er illegaal werk verricht werd. Bij hem waren Gerda Meijder, Madeline van Geuns en Laloe de Vries.

Volgens Eddy de Roever zou Jard du Celliee-Muller (
een vriend van koerierster Gerda Meijer) ook al op de Nieuwe Herengracht gewoond hebben, maar in een telegram van die dag geeft Tobias dan pas het veld 'Madeline' op waar hij Jard ontmoet zou hebben. Of Tobias moet zelf de verkenning hebben gedaan voor dit veld.

116, Henri Koot meldt in het eerste deel van dit bericht dat het verzet onder leiding van twee geallieerde piloten in West Brabant in gevecht is geraakt met de Duitsers. Men wil graag via droppings machinegeweren, Stens met geluiddempers en de bijbehorende munitie ontvangen. Men heeft ook behoefte aan EHBO pakketten en narcose materiaal voor het behandelen van buik- en long wonden. In het twee deel geeft Tobias meteen het veld op waar gedropt moet worden, genaamd Denemarken. Karel Klijzing wordt verzocht zo spoedig mogelijk te antwoorden.

117
, Tobias meldt dat veld Oliver geen lading heeft ontvangen en veld Mandrill maar één lading in plaats van twee. Veld Oliver kan die nacht wel weer een lading ontvangen. Tobias verontschuldigd zich voor de hoeveelheid telegrammen die verzonden worden.

118, Tobias geeft weer een nieuwe droppingsveld op, Madeline, vernoemd naar één van zijn koeriersters, Madeline van Geuns. Dit veld is ook gelegen in Noord Holland.

119
, Henri Koot vraagt aan Londen of zij een staking uit willen roepen voor de garage- en herstelbedrijven om zodoende de Duitsers nog meer te hinderen. De voedsel voorziening zou met deze staking niet in gevaar komen.

Opmerkingen van Gerard Lips over deze 'halve' dropping: "We werden om 11 uur uit ons bed getrommeld en we waren juist buiten 'de boet' (
schuur in het land) toen de dropping plaats vond. Zeer slecht worp. Post bij de seinlamp daar waar 2e vliegtuig werd verwacht, kwam niet. Modderig land en containers zeer verspreid".

64,
tekst van betreffende telegram was niet aanwezig bij het NIOD.

65
, Londen waarschuwt voor Duitse infiltranten die zich voordoen als verzeststrijders en die door de linies willen worden geholpen om zich zogenaamd bij hum kameraden te voegen.


FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP NR 0NE ONE SIX STOP (116) SPECIAL ANNOUNCEMENT DELTA C RPT C WITH ASSISTANCE OF TWO ALLIED PILOT OFFICERS DUTCH UNDERGROUND TROOPS ARE FIGHTING IN NORTH WEST BRABANT STOP THEY REQUEST YOU DROP SOON GUNS MACHINE GUNS AND IF POSSIBLE SILENT STENS WITH AMMUNITION AND MEDICAL SUPPLIES FIRT AID INCLUDING NARCOTICS FOR WOUNDED WITH SHOT WOUNDS THROUGH STOMACH AND LUNGS STOP GROUND DENMARK RPT DENMARK LETTER D FOR DENMARK BBC NIET IEDEREEN LOOPT IN DE SLOOT STOP TWENTY HUNDRED FROM HAVENHOOFD DRIMMELEN FOURTY ONE HUNDRED VOORMALIGE LUNETTE GEERTRUIDENBERG EIGHTY FOUR HUNDRED KOP VAN HET LAND STOP BIESBOSCH RPT BIESBOSCH STOP PLEASE CAN YOU ANSWER ME DURING SKED MAJOR END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP NR ONE ONE SEVEN
(117) STOP OLIVER DID NOT RPT NOT RECEIVE LOAD STOP MANDRILL INSTEAD OF TWO ONLY ONE STOP OLIVER READY FOR TONIGHT STOP SORRY FOR MUCH TRAFFIC END

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE ONE EIGHT (118) STOP NEW GROUND MADELINE STOP THIRTY FOUR HUNDRED FROM CROSSING OUDENAAR TWENTY NINE HUNDRED FROM CROSSING WILNIS FIFTY NINE HUNDRED FROM DRAWBRIDGE UITHOORN STOP BBC RUDOLF HEEFT PLATVOETEN LETTER A FOR AMSTERDAM STOP READY TO RECEIVE END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP MY ONE ONE NINE STOP
(119) DELTA CENTRUM NEGENTIENDE MEDEDELING TWINTIG OKTOBER STOP DOOR ENIGE GROTE AUTO HERSTEL PLAATSEN WORDT DOOR MIJ VERZOCHT ALGEMENE STAKING VOOR XKZC (ALLE?) BEDRIJVEN UIT TE ROEPEN EGSDCZ VINDEN HET NOODZAKELIJK HET REPAREREN VAN DUITSE AUTOS STOP TE ZETTEN STOP VOEDSEL VOORZIENING NEDERLANDSE BEVOLKING IS VOLGENS VOEDSEL VOORZIENING IN OORLOGSTIJD HIER TEGEN GEEN BEZWAAR STOP STAKING GROTE BEDRIJVEN HEEFT TOT GEVOLG GELEIDELIJKE STAKING BIJ ALLE HERSTEL BEDRIJVEN EN GELEIDELIJKE STILSTAND VAN HET ZEER SCHALEVE (SCHAMELE?) NEDERLANDSE NUT OVERVOER MIJN INZIENS VERDIENT DE STAKING THANS AANBEVELING STOP STAKING PROCLAMATIE DOOR MIJ ONGEWENST DAAR DUITSE REPRESAILLES IN DIT GEVAL SCHERPER ZULLEN ZIJN DAN BIJ PROCLAMATIE NEDERLANDSE REGERING GREFR IN OVERWEGING PER RADIO ORANJE STAKING VOOR BEDOELDE HERSTEL BEDRIJVEN UIT TE ROEPEN DAN WEL MIJ TE BERICHTEN INDIEN ONGEWENSCHT STOP SPOEDIG ANTWOORD VERZOCHT STOP DE DC RPT DC AAN NEDERLANDSE REGERING EINDE

TO DRAUGHTS VIA PLYM STOP OUR SIXTY FOUR (64) STOP geen tekst beschikbaar

TO DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP OUR SIXTY FIVE (65) STOP PLEASE WARN EVERYONE OF INFILTRATION GERMAN AGENTS USING ALSO DUTCH PROVOCATEURS WHO CLAIM TO COME FROM OTHER AREAS AND WANT TO BE HELPED ON THROUGH THE LINES OR WANT TO JOIN THEIR LOCAL RANKS ENDZaterdag 21 oktober ontvangt DRAUGHTS diverse berichten uit Londen, maar er gaan ook weer veel telegrammen richting Londen. Volgens Londen bestaat er al een radio link tussen Amsterdam en Eindhoven. Het gaat hier waarschijnlijk om een verbinding van de 'Geheime Dienst Nederland'. Ook zijn bij het NIOD telegrammen te vinden van een verbinding van het Amsterdamse station van de Radio Dienst van Jan Thijssen met Eindhoven.

120
, Tobias laat weten dat hij bijna door zijn code lap heen is en hij vraagt Londen met welke hij verder moet gaan. Ook vraagt hij om ontvangers te droppen. Het volgende nieuwe veld zal hij aan Winny Thomas opdragen.

121
, Tobias heeft voor de één of andere reden een contactadres in Raamsdonkveer nodig, voor crossings? Veld Oliver heeft weer geen lading ontvangen, maar in de buurt van Hoogkarspel heeft een vliegtuig zijn lading zo maar gedropt. Hierbij is een huis beschadigd. Het verzet heeft 20 containers en 4 manden veilig kunnen stellen, maar Duitsers hebben vier containers en één mand te pakken gekregen. Men staat die nacht weer klaar op veld Oliver om een lading te ontvangen. Eén mand is tijdens de dropping op veld Mandrill te pletter geslagen.

122
,
geen tekst zichtbaar op NIOD copie.

123
, de
DC, Henri Koot, hoopt het leegroven van Nederland door de Duitsers te vertragen door bombardementen uit te laten voeren op strategische verkeerspunten zoals bruggen.

124, Tobias meldt dat GUUS de Eurka's ontvangen heeft, maar dat een (radio) set verloren is gegaan. Als op de velden Mandrill en Oliver Eureka's geïnstalleerd zijn kan de RAF dan op deze velden afwisselend om de dag droppingen uitvoeren? Tobias sluit met een groet aan Eva.

66, Londen verontschuldigt zich voor de blinde dropping bij Hoogkarspel en vraagt welke gemerkte pakketten men veilg heeft kunnen stellen, om zodoende te bepalen wat verloren is gegaan.

67, De RAF kan niet droppen op veld Denemarken in Brabant omdat er versperringsballons hangen en er staat een flat in Geertruidenberg in de weg. Tobias moet laten controleren of dit juist is en als dit het geval is moet hij een andere lokatie zien te vinden.

68
, Londen komt terug op bericht 97 van Henri Koot. Er is een werkende radioverbinding tussen Amsterdam en Eindhoven en daarom begrijpt men de vraag van Koot niet. Men is op de hoogte gesteld dat een radioverbinding Amsterdam - Nijmegen niet wenselijk is. Tobias moet bevstigen dat de telefoonverbinding Amsterdam-Utrecht buiten werking is.

69
, zondagnacht zal er een dropping op veld Oliver plaats vinden. De nieuwe codes voor Tobias zitten in een enveloppe
met de naam HANS erop. Men vraagt of alles in orde is en Winny Thomas doet de groeten.

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP NR ONE TWO ZERO (120) STOP MY TWO TIME PAD NEARLY FINISHED WHICH ONE HAVE I TO USE STOP IS IT POSSIBLE TO DROP SOME MORE BROADCAST RECEIVERS STOP NEXT GROUND FOR WINNIE END

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE TWO ONE (121) STOP GIVE SOONEST CONTACT ADDRESSS IN RAAMSDONKVEER STOP OLIVER NEVER RPT NEVER DELIVERED BUT PLANE HAS DROPPED ITS LOAD BLIND RPT BLIND NEAR HOOGKARSPEL DAMAGED ONE HOUSE STOP YET IN OUR HANDS TWENTY CONTAINERS FOUR PACKAGES STOP FOUR CONTAINERS AND ONE PACKAGE IN ENEMY HANDS QTKU (STOP) OLIVER STILL READY FOR TONIGHT STOP ONE PACKAGE OF MANDRILL COMPLETELY DESTROYED END

FROM DRAUGHTS VIA PLYM STOP NR ONE TWO TWO (122) STOP geen tekst beschikbaar

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE TWO THREE (123) STOP DELTA CENTRUM SECOND ANNOUNCEMENT OF OCTOBER TWENTY FIRST STOP TO PREVENT REMOVAL OF STOLEN GOODS FROM HOLLAND BOMBARDMENT SLUICE OOSTERHOOGE BRUG  RPT OOSTERHOOGE BRUG MAP SEVEN FOURTEEN SEVENTY FIVE POINT FIVE EIGHT TWO ONE VERY IMPORTANT THIS WAY WATERMARK EEMSKANAAL LOWER AND NAVIGATION HINDERED STOP ALL GOODS TRANSPORTED OVER IJSSELMEER AND DEN HELDER GO ALONG THERE STOP UNDERGROUND FORCES CAN DO LITTLE STOP ENKHUIZEN NOW ALSO DEPOT FOR STOLEN GOODS STOP THE DC RPT DC END

FROM DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP MY ONE TWO FOUR (124) STOP GUUS REPORTED EUREKAS SAFE BUT ONE SET DESTROYED STOP IF OLIVER AND MANDRILL ARE INSTALLED WITH EUREKA RAF RPT RAF CAN DROP ONE DAY MANDRILL OTHER DAY OLIVER STOP TAKE IS EASY DENMARK END

TO DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP OUR SIXTY SIX (66) STOP SORRY ABOUT OLIVER STOP PLEASE LET US KNOW CONTENTS OF MARKED PACKAGES YOU MANAGED TO SAVE IN ORDER TO DETERMINE WHAT WAS LOST END

TO DRAUGHTS VIA PLYM STOP OUR SIXTY SEVEN (67) STOP REFERENCE BIESBOSCH AIR FORCE CANNOT ACCEPT POINT BECAUSE THEY STATE BALLOON BARRAGE AND FLAT AT GEETRUIDENBERG RPT GEERTRUIDENBERG STOP FIND OUT IF THIS IS CORRECT AND IF SO TRY FING ANOTHER GROUND FURTHER AWAY END

TO DRAUGHTS VIA TORRIDGE STOP OUR SIXTY EIGHT
(68) STOP REFERENCE YOUR NOUGHT SEVEN (97) UNDERSTAND WIRELESS COMMUNICATION EXSITS FROM AMSTERDAM TO EINDHOVEN AND IS FUNCTIONING STOP DO NOT THEREFORE UNDERSTAND DC RPT DC REQUEST STOP WE ARE INFORMED BY INTELLIGENCE ADDITIONAL SET WORKING TO NIJMEGEN UNDESIRABLE STOP CONFIRM IF AMSTERDAM UTRECHT TELEPHONE LINE AFFECTED END

TO DRAUGHTS VIA PLYM STOP NR SIXTY NINE
(69) STOP COMING TO OLIVER RPT OLIVER SUNDAY RPT SUNDAY NIGHT STOP CODES FOR YOU ARE IN ENVELOPE IN PACKAGE MARKED HANS STOP HOPE ALL OK STOP GOOD LUCK FROM WIN END


On 1944-09-29, Pilot R A Carson (Flying Officer, RCAF) with an unknown servicenumber, flew a Spitfire IX with serial MK774 for this duty: Recce. His mission was not completed. Circumstances of the aircraft loss are unknown. This aircraft was a part of squadron no. 222. The location for the map is the English Channel. Circumstances at the end of this mission for Carson: prisoner of war (PoW).

39MU 3-3-44 222S 20-4-44 Engine cut crashlanded in Netherlands CE 29-9-44 [According to 222 Sqn ORB F/O R.A. Carson had to forced land as the result of engine trouble, but appeared uninjured. Unfortunately he was well behind the enemy lines.]

Het toestel van Carson is in de buurt van Lekkerkerk - Krimpen aan de IJssel rond 08.30 uur tijdens een verkenning missie neergestort.


                                                                               VERDER NAAR OKTOBER 1944 WEEK 4

                                                                                  TERUG NAAR OTOBER 1944 WEEK 2

                                                                                                   NAAR OVERZICHT                                                                                                   w.mugge@home.nl

© W.MUGGE@HOME.NL
Barchem
Droppingsveld LAMMERT
SD hoofdkwartier WALIEN
 

 
 
Naar afbeeldingen oktober 1944